Inloggen
ADELAAR - ID 58

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1903
Nat. Official Number: 2629 WINSCH 1903
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff-tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Pieter Lucas Mulder, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 37
Delivery Date: 1903-05-04
Technical Data

Gross Tonnage: 88.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 68.90 Net tonnage
Deadweight: 110.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 25.27 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 23.56 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.12 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.20 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1903-05-04 ADELAAR
Manager: Dedde Voordewind, Scheemda, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Dedde Voordewind, Scheemda, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Scheemda / Netherlands
Callsign: NBGW

Ship Events Data

1903-05-04: Dagregister deel 13 nummer 161, den vierden Mei 1900 en drie. Eigendomsverklaring. Ik ondergetekende Dedde Voordewind, schipper gedomicilieerd te Scheemda, verklaar bij deze te zijn de eenige eigenaar van het tjalkschip genaamd “Adelaar”, gebouwd te Stadskanaal, hebbende en dek en een mast, zijnde groot honderd vijf en negentig negentien honderdste (195.19) kubieke meter of acht en zestig negentig honderdste (68.90) tonnen thans liggende te Veendam. Zuidbroek, 8 mei 1903 W.g. D. Voordewind. (In de kantlijn staat bijgeschreven: 2629 en: Blijkens verklaring van den beëdigden scheepsmeter Arie Smit te Groningen d.d. 8 Mei 1903 is nevens gemeld vaartuig gebrand als volgt: 2629 WINSCH 1903)
1908-02-15: Gemeten te Amsterdam no. A2563N. Waterverplaatsing: 162,288 ton.
1908-03-14: NRC 14-03-1908: Hamburg, 11 maart. Bij het uit de sluis lopen bij Brunsbüttel is het naar Stockholm bestemde stoomschip “Koster” tegen meerdere in de binnenhaven liggende schepen gelopen, in het bijzonder tegen de Nederlandse tjalk “ADELAAR”, schipper Voordewind, die daardoor zwaar werd beschadigd. De “Adelaar” werd later door de sleepboot “Dahlstrom” naar Flensburg gesleept en is inmiddels aldaar aangekomen. De van Zaandam komende lading rijstmeel schijnt niet geleden te hebben, omdat het schip wel gedeukt is, doch dicht is gebleven.
1910-04-11: Final Fate:
Sailed from Stettin to Koningsbergen. Most probably foundered during a storm. 29-04-1910: Found sunk with mast above water, West of Leba in the Baltic. (NRC 01-05-1910)
1910-04-11: NRC 01-05-1910: Stolp, 29-04-1910. Enige dagen geleden werd ten westen van Leba in de Oostzee een gezonken met de masten boven water uitstekend zeilschip aangetroffen. Door duikers, die een onderzoek instelden, wordt thans gemeld dat dit schip is de Nederlandse tjalk “ADELAAR”, schipper Voordewind, die 11 april van Stettin naar Koningsbergen is vertrokken. Vermoedelijk is de “Adelaar” tijdens stormweer vergaan. De luiken waren weggeslagen en de vlag halfstok gehesen. Daar de duikers niet in de kajuit konden komen weet men nog niet of er zich nog lijken van de opvarenden aan boord bevinden.
1910-05-02: De Tijd 02-05-1910: ADELAAR. Eenige dagen geleden werd ten westen van Leba in de Oostzee een gezonken met de masten boven water stekend zeilschip aangetroffen. Door duikers, die een onderzoek instelden, wordt thans gemeld, dat dit schip is de Nederlandsche tjalk "ADELAAR", schipper Voordewind, die 11 April van Stettin naar Koningsbergen is vertrokken. Vermoedelijk is de "Adelaar" tijdens stormweer vergaan. De luiken waren weggeslagen en de vlag halfstok geheschen. Daar de duikers niet in de kajuit konden komen, weet men nog niet of er zich nog lijken, van de opvarenden aan boord bevinden. De "Adelaar is een stalen tjalk waarvan de schipper tevens reeder was. Het vaartuig werd in 1903 te Scheemda gebouwd. (Zeepost).
1910-05-11: Rotterdamsch Nieuwsblad 11-05-1910: Delfzijl, 9 Mei. Omtrent de gezonken tjalk De ADELAAR, kapitein Voordewind, is nog niets naders bekend. De heer B. Schaap, expert te Groningen, stelt een onderzoek ter plaatse in omtrent de mogelijkheid van lichting van schip en lading.
1910-05-14: NRC 14-05-1910: ADELAAR. Lauenburg, 18 Mei. Door het duikonderzoek is het ongeluk aan de Adelaar, welk schip hij Leda gezonken ligt overkomen, nog niet opgehelderd. Evenzoo heeft men geen lijken kunnen vinden, omdat den ingang der kajuit door den waterdruk gesloten is. Het was voor den duiker tevens gevaarlijk om er binnen te dringen. Men moest zich tevreden stellen met den mast van onder af te zagen en enig touwwerk en kettingen te bergen. Op het wrak is nu een wrakton gelegd, die door een ketting aan het vaartuig is verbonden.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1903
Kapitein: Voordewind, Dedde
Overige informatie: Geboren 14-061874 te Stadskanaal (Gem. Wildervank) Overleden: Vergaan met zijn schip voor of op 29-04-1910 Getrouwd op 09-05-1903 met Harmke Boekhold - geb. 1880.

Afbeeldingen


Omschrijving: Afbeelding in bezit van Thoma Hartsema-Doornbos. Mogelijk een tekening van Chappell
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Afbeelding in bezit van Thoma Hartsema-Doornbos. Kapitein Dedde Voordewind - geb. 14-06-1874 / overleden a/b tijdens schipbreuk voor 29-04-1910 op 09-05-1903 getrouwd met zijn vrouw Harmke Boekhold - geb. in 1880.
Gemaakt door: Unknown