Inloggen
ANNA CATHARINA - ID 472


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1898-00-00 / 1908-11-05 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1898
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 5392 GRON 1898
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: wood, oak
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma W. Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1898-00-00
Delivery Date: 1898-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 67.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 65.00 Net tonnage
Deadweight: 125.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 23.59 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.99 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.02 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1898-00-00 ANNA CATHARINA
Manager: Wieger Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Wieger Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Ulrum / Netherlands
Callsign: NDLC
Additional info: Kapitein H. Kelder.

Ship Events Data

1898-05-16: Dagregister deel 14, nummer 386, den achttienden Mei 1800 acht en negentig. Ondergeteekende Wicher Rubertus, scheepsbouwmeester, gedomicilieerd te Haren, verklaart te zijn eigenaar van eene houten zeiltjalkschip genaamd "Anna Catharina", varende onder Nederlandsche en thuis behoorende te Ulrum, vogens meebrief voor zeeschepen afgegeven Hoornschedijk, gemeente Haren, den 12 den Mei achtien honderd acht en negentig door den scheepsmeter A. Smit, gemeten op een bruto inhoud op een honderd negen en tachtig en vier en vijftig honderdste (189,54) kubieke meter of zes en zestig en negentig honderdste (66,90) tonnen van twee, drie en tachtig honderdste (2.83) kubieke meter en welk vaartuig door schipper H. Kelder zal worden bevaren. Groningen, 16 Mei 1898. W. Rubertus. In de kantlijn staat bijgeschreven: 5392. Opm.: G.L., klasse W.
1908-06-24: PGC 300608
Carolinensiel, 24 juni. De tjalk ANNA CATHARINA, kapt. H. Kelder, brak bij het lossen van vee de mast en werd daardoor lek. Het lek kon tijdelijk gedicht worden en het schip de haven bereiken.
1908-11-05: Final Fate:
NRC 071108
Swinemünde, 5 november. De met graniet van Ahus naar Stettin bestemde Nederlandse tjalk ANNA CATHARINA, schipper Kelder, is in de afgelopen nacht op het Westergrund gestrand. De zich aan boord bevindende drie kinderen van de schipper zijn door de wachthebbende loods gered. De andere opvarenden redden zich zelf in eigen boot. Later is het schip gezonken.
PGC 071108
Swinemünde, 5 november. De gisteravond hier gestrande Groninger tjalk ANNA CATHARINA is hedenmorgen 3 uur verder op het strand gedreven. Het schip dat vol water zit zinkt dieper in het zand weg en wordt vermoedelijk totaal wrak. Van de inventaris wordt zoveel mogelijk geborgen.
1908-12-08: NRC 221208
De Raad van Tucht voor de Koopvaardij behandelde vanavond de zaak tegen schipper H. Kelder (opm: uit Ulrum) van het tjalkschip ANNA CATHARINA, dat op 4 november l.l. van Aluis (opm: bedoeld is Ahus) met graniet voor Stettin op Westergrond gestrand en vol water gelopen is. De opvarenden, behalve Kelder bestaande uit een knecht, zijn 21-jarige dochter en nog twee jongere kinderen, werden gered. De drie laatste op noodseinen van een boot uit Swinemünde, terwijl later schipper Kelder met zijn knecht met eigen boot de wal kon bereiken.
De kapitein verklaarde in de avond van 4 november tot op 3 mijlen van Swinemünde gekomen te zijn. Op een diepte van ongeveer 6 vadem water schoot de wind plotseling uit, zodat het schip overstag moest, doch niet naar het roer luisterend viel het over stuurboord. Herhaaldelijk werd beproefd overstag te gaan. Te 7 uur werd het anker uitgeworpen en te 9 uur raakte het schip dicht bij de haven aan de grond. Op een noodsein kwam de loodsstomer bij het schip waarmede de drie kinderen naar Swindemünde gebracht werden. Het schip was in 1898 gebouwd en verleden jaar nog goed nagezien. Schip en lading gingen verloren.
De uitspraak is later.
1909-03-13: PGC 130309
De Raad van Tucht, zitting houdend in het Paleis van Justitie te Amsterdam, deed gisteravond uitspraak in de zaak van H. Kelder uit Ulrum, schipper van het Ned. tjalkschip ANNA CATHARINA, groot 140 ton. Dit schip, met 120 ton graniet aan boord in oktober 1908 vertrokken van Ahus aan de zuidkust van Zweden met bestemming Stettin, is op 4 november j.l. tijdens stormweer aan de Westergrond gestrand, volgelopen en verloren gegaan. De schipper, zijn dochter en 2 jongere kinderen alsmede stuurman Pronk werden door de reddingboot van Swinemünde gered. De Raad, na zijn onderzoek tot de slotsom gekomen zijnde dat de kapitein geen blaam kon treffen, sprak deze vrij van alle schuld.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt H.kelder als gezagvoerder gedurende:

*    1899 en later van de stalen tjalk “Anna Catharina”, gebouwd in 1898, bouwlocatie niet vermeld, 67 ton n.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1898
Kapitein: Kelder, H.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten