Inloggen
NEDERLAND - ID 4505


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1898-03-23 / 1918-01-07 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist

Identification Data

Bouwjaar: 1897
Nat. Official Number: 5269 GRON 1897
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. van Wijk (later W. van Wijk), Veendam, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1897-04-27
Delivery Date: 1897-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 82.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 67.00 Net tonnage
Deadweight: 150.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 24.33 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.99 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.04 Meters Depth, moulded
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1898
Datum agenda: 1898-03-23
Register nr: 0
Scheepsnaam: NEDERLAND
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Veling, H.
Plaats: Groningen
Opmerkingen: eerste
uitreiking door Inspecteur Delfzijlbeschikking tot uitreiking zb85-

Ship History Data

Date/Name Ship 1897-00-00 NEDERLAND
Manager: Harm Veling, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Veling, Wildervank, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: PMKV

Date/Name Ship 1912-10-15 NEDERLAND
Manager: Kars Veling, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Kars Veling, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PMKV
Additional info: Aankoopprijs HFl. 6.400,--

Date/Name Ship 1917-06-28 NEDERLAND
Manager: Ebbe Hijlkema & Filippus Westers, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Ebbe Hijlkema & Filippus Westers, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PMKV
Additional info: Aankoopprijs HFl. 9.900,--

Date/Name Ship 1917-08-03 NEDERLAND
Manager: Gustaaf Adolf Spliethoff, Hillegersberg, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Gustaaf Adolf Spliethoff, Hillegersberg, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hillegersberg / Netherlands
Callsign: PMKV
Additional info: Aankoopprijs HFl. 12.500,--

Ship Events Data

1897-04-29: PGC 29-04-1897: Veendam, 27 april. Van de werf van Gebr. van der Wijk werd met goed gevolg te water gelaten het stalen tjalkschip NEDERLAND, groot 150 tonnen, voor rekening van schipper H. Veling te Groningen.
1897-06-12: Dagregister deel 14 nummer 191, den vijftienden Juni 1800 zeven en negentig. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Harm Veling, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaar dat het tjalkschip genaamd “Nederland”, hebbende een dek en een mast gemeten op een inhoud van een honderd drie en veertig kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergetekende aan mij in eigendom toebehoort, dat ik Nederlander ben hier ten lande woonachtig, dat het bestuur over het geen tot het onderhoud, de uitrusting en het victualieren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Groningen wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mij toedoen of gedogen in strijd met de onzijdigheid van de Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Veendam, den 12 Juni 1897. H. Veling. (in de kantlijn staat bijgeschreven: 5269)
1900-09-15: NvhN 15-09-1900: Veling, NEDERLAND, v Itzehoe (Pr.) n Oberstein (Pr.) via Lobith.
1902-09-02: Rotterdamsch Nieuwsblad 02-09-1902: De tjalk NEDERLAND, kapt. Veling, vertrok 30 Aug. van Bremerhaven naar Rotterdam.
1909-08-16: PGC 16-08-1909: Cuxhaven, 12 augustus. De Ned. tjalk NEDERLAND, schipper Veling, van Hamburg met lijnkoeken naar Zwolle, is hier aangekomen met afgebroken zwaard. Het schip kwam hier zonder assistentie binnen.
1911-06-03: NvhN 06-06-1911: Hamburg, 3 Juni aang. NEDERLAND, Veling, van Groningen
1917-08-08: NvhN 18-08-1917: NEDERLAND, Hijlkema. 16-08-1917 te Gothenburg van Rotterdam
1917-09-13: Final Fate:
13-09-1917: Vertrokken onder gezag van Schipper J. Hylkema uit Lysekil (Gtb) met een lading stenen naar Gevle. Wegens storm schade moest de tjalk op 29 sept. Westervik binnenlopen. Na reparatie vertrok men weer op 25 Oct. De tjalk kwam weer in slecht weer terecht en op 28 oct. braken beide zwaarden. Het schip was vrijwel onbestuurbaar en verdaagde tussen de rotsen. Het werd op dat moment beschoten door de Russen vanuit een fort, en dat terwijl het schip op de romp neutraliteitskeuren voerde. De Nederlandse vlag werd bijgezet, de zeilen gestreken. De boot werd te water gezet doch kapseisde en dreef weg. Het vuren hield enige tijd aan doch zonder treffers. Toen kwamen er 2 torpedoboot boten aan, die begonnen eveneens te schieten. Toen er uiteindelijk gecommuniceerd werd bleek het een misverstand men dacht dat de “NEDERLAND” een Duitse U-boot was. Nu werd de tjalk door één van de torpedoboten naar Mariehamn gesleept. Daar kon men repareren op een marinewerf, maar dat stonden de militaire autoriteiten niet toe. Zelfs mocht de bemanning niet eens de zwaarden zelf repareren. Al was de tjalk niet zeewaardig, toch vertrok de schipper op 18 december, nadat een nieuwe scheepssloep was aangekocht. Men kwam weer in zwaar weer terecht en de schipper trachtte i.vm. in de nabijheid zijnde mijnenvelden terug te keren. De storm nam in hevigheid toe en het schip verdaagde aan lagerwal. De ankers werden gepresenteerd, maar hielden niet, en strandde in een zeer ongunstige positie. Dit gebeurde s’ nachts. De opvarenden bereikten in een boot een, juist boven water uitstekende rotspunt. De hele nacht brachten de mannen daar drijfnat en in bittere koude door. Het vroor -22°. De kaptein had zijn strozak en de stuurman een deken meegenomen. De anderen hadden niets bij zich. Pas de volgende middag werden zij van de kust opgemerkt, nadat er een stok geplaatst was en daar een lap aan bevestigd was. Een sleepboot haalde hen eraf bracht hun terug naar Mariehamn. Later is men via Helsingfors , Stockholm naar Malmö gereisd.
1917-12-08: NvhN 08-12-1917: De Nederlandsche tjalk „NEDERLAND" 25 October van Vestervik naar Gefle vertrokken, is aldaar nog niet aangekomen. Men vreest, dat het schip met de 5 opvarenden is verongelukt.
1918-01-07: Rotterdamsch Nieuwsblad 07-01-1918
Groningen, 4 Jan 1918.
Het schip Nederland, dat verleden week te Saland is verongelukt, was een Groninger tjalk, kapitein Hijlkema. De bemanning is thans te Stockholm.
De bemanning van de zeetjalk „NEDERLAND”. Op 25 Oct. 1917 vertrok de zeetjalk „NEDERLAND", groot 82 reg ton, reeder de heer G. A. Spliethoff alhier, van Vestervik naar Gëfle, op deze reis is het schip gezonken. Daar men omtrent het lot der bemanning, bestaande uit 4 koppen in het onzekere verkeerde, deelt de heer Spliethoff ons thans den inhoud mede van een telegram, onder dagteekening van 3 Januari 1918 ontvangen van den Hollandschen consul-generaal te Stockholm. „Kapitein Eilkema met drie zeelieden hier aangekomen. Daar zij zonder middelen zijn en de reis naar Holland vermoedelijk vier weken duren zal verzoek ik u telegrafisch 3000 kronen te willen overmaken." Vermoed wordt nu, dat de bemanning na het zinken van het schip in Rusland geland is en vandaar thans behouden te Stockholm is aangekomen.
1918-02-15: Algemeen Handelsblad 15-02-1918: Raad voor de Scheepvaart: Onderzoek naar het op de klippen stranden in de Finsche Scheren op l8 December 1917 van het zeilschip „NEDERLAND". Reeder: G.A. Spliethoff te Hillegersberg; gezagvoerder J. Hylkema te Groningen.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1897
Kapitein: Veling, Harm