Inloggen
MEMENTO MORI - ID 4207


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1886-05-31 / 1814-00-00 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1886
Nat. Official Number: 4059 GRON 1886
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma E.J. Smit & Zoon, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1886-00-00
Delivery Date: 1886-05-00
Technical Data

Gross Tonnage: 69.64 Gross tonnage
Net Tonnage: 66.80 Net tonnage
Deadweight: 100.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 22.93 Meters Registered
Beam: 4.89 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.96 Meters Depth, moulded
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1886
Datum agenda: 1886-05-31
Register nr: 0
Scheepsnaam: MEMENTO MORI
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Balk, P.
Plaats: Groningen
Kapitein op moment van verzoek: x
Opmerkingen: ja
1886-05-31, uitvoering147-x

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1886-05-25 MEMENTO MORI
Manager: Pieter Balk, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Pieter Balk, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PLTJ

Date/Name Ship 1905-02-09 MEMENTO MORI
Manager: Hendrik Houwerzijl, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Houwerzijl, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PLTJ
Additional info: Aankoopprijs HFl. 500,--

Date/Name Ship 1910-12-00 VERTROUWEN
Manager: H. Smit, Leeuwarden, Friesland, Netherlands
Eigenaar: H. Smit, Leeuwarden, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Leeuwarden / Netherlands

Ship Events Data

1886-05-25: Building History
Dagregister deel 11 nummer 105, den vijf en twintigsten Mei 1800 zes en tachtig. Ik ondergeteekende Pieter Balk, wonende aan scheepsboord tehuis behoorende te Groningen, verklare bij deze te zijn de eenige eigenaar van het tjalkschip “Memento Mori”, gebouwd te Hoogezand, hebbende een dek en een mast, zijnde gemeten op bruto een honderd zeven en negentig en dertig honderdste kubieke meter of negen en zestig en vier en zestig honderdste tonnen van 2.84 kubieke meter en netto een honderd negen en tachtig en vier twintig honderdste kubieke meter of zes en zestig tachtig honderdste tonnen van 2.83 kubieke meter, te huis behoorende te Groningen, thans liggende te Groningen en als schipper gevoerd wordende door mij zelven. Groningen, 25 mei 1886. P. Balk. In de kantlijn staat bijgeschreven 4059.
1906-11-28: Building History
Op 28-11-1906 gemeten te Delfzijl. Meetnummer: Dz36N. Lengte: 22 m 88 cm, breedte: 4 m 93 cm, waterverplaatsing: 139,686 ton. Eigenaar:
Henrik Houwerzijl, domicilie: Delfzijl.
1910-04-07: Sunk
NRC 07.04.1910: Londen, 7 april:
Volgens een telegram uit Kiel is de met gerst geladen van Kakskov naar Hamburg bestemde Nederlandse tjalk "MEMENTO MORI" met de Duitse stoomtrawler "Makralo" in aanvaring geweest, waardoor de tjalk zonk. De trawler liep te Kiel binnen. (De tjalk "MEMENTO MORI" bevaren door kapt. H. Houwerzijl, te Delfzijl thuisbehorende, werd in 1886 te Hoogezand van ijzer gebouwd. Het vaartuig was groot bruto 70 en netto 54 reg. ton.)
1914-00-00: History
18-05-1914 eigendom van Oene Veenema te Groningen. Op 30-12-1925 eigendom van Kl. Veenema te Groningen. Daarna ??

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt P.Balk als gezagvoerder gedurende:

*       1887 t/m nà 1900 van de ijzeren tjalk “Memento Mori”, gebouwd in 1886, bouwlocatie niet vermeld, 67 ton n.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen.

 

Overige bijzonderheden

In “Het water dun” van Frits.R.Loomeijer uit 1985, handelend over het compact “De Onderlinge Vrienschap”1835-1985 staat het volgende citaat:

“              Tot één van de laatste belangrijke veranderingen die onder het boekhouderschap van J.G.Kramer tot stand kwamen, behoort de uitbreiding van het district met het Kaiser Wilhelmkanaal en de Kielerfjord tot aan Laboe. De beslissing die hierover in 1904 genomen werd volgde op een langdurige discussie waarin de emoties hoog opliepen. De tegenstanders wilden niet dat op hun kosten zover gevaren kon worden terwijl de voorstanders, met name P.Balk en P.Beck, het overdreven vonden de vaart voorbij Brunsbüttel als zo riskant voor te stellen. Directeur Kramer probeerde de vergadering in rustige banen te leiden en hield zich afzijdig. Secretaris Koning verklaarde zich ronduit tegen. Hiermee haalde hij zich de woede van de voorstanders van het plan op de hals die hem verweten uit eigenbelang te handelen. Hij ving immers van iedere reis voorbij Brunsbüttel provisie als assurantiemakelaar?”095-p.23.

 

 

Datum vanaf: 1886
Kapitein: Balk, P.

Monsterrollen

Opgemaakt Delfzijl
Datum: 1892-06-16
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: MEMENTE MORIE
Schipper: Balk, Pieter
Scheepstype: tjalk
Grootte: 67

Bekijk alle monsterrollen
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten