Inloggen
MAETSUYCKER - ID 3908

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1890
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Passenger-/cargovessel
Type Dek: Shade deck
Material Hull: Steel
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma L. Smit & Zoon, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1890-07-05
Delivery Date: 1890-11-04
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde', Flushing (Vlissingen), Zeeland, Netherlands
Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 3
Power: 1000
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 20, 31 & 51-42
Speed in knots: 12
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1278.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 639.00 Net tonnage
Deadweight: 990.00 tons deadweight (1016 kg)
Bale: 40000 Cubic Feet
 
Length 1: 258.50 Feet (British) ***Unknown***
Beam: 34.20 Feet (British) ***Unknown***
Depth: 17.50 Feet (British) ***Unknown***
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
12 16 0 825 0 853
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1890
Datum agenda: 1890-07-0
Register nr: 0
Scheepsnaam: MAETSUYKER
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Koloniën
Plaats: niet gemeld
Opmerkingen: ja
1890-11-12, zb uitgereikt36-

Ship History Data

Date/Name Ship 1890-11-04 MAETSUYCKER
Manager: N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Ship Events Data

1890-07-05: Besteld bij de nv Koninklijke Maatschappij De Schelde, Vlissingen (Bouwnmr 71), bouw uitbesteed aan Firma L. Smit & Zoon, Kinderdijk en bij deze werf op 5 juli 1890 te water gelaten. Naar Vlissingen gesleept voor afbouw en inbouw machine bij de Schelde en op 2 augustus 1890 aankomst te Vlissingen. Op 4 november 1890 door de Schelde opgeleverd aan de K.P.M.

NRC 060790 Kinderdijk, 5 juli. Heden werd van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit & Zoon, met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip MAETSUIJCKER, gebouwd voor rekening van de Koninklijke Paketvaartmaatschappij te Amsterdam en bestemd voor de vaart in Nederlands-Indië en nabij gelegen havens. Binnen enige dagen zal het schip naar Vlissingen worden gedirigeerd, ten einde aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde de machines en ketels, aan genoemde fabriek vervaardigd, in te nemen. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd van een stalen fregatschip, genaamd TROMP, groot ongeveer 2600 ton, voor rekening van de Nederlandse Scheepvaart-maatschappij te Amsterdam, onder directie van de heren A.D. Zur Mühlen en C.M. van Vessem.
VCO 060790 Vlissingen, 5 juli. Op heden zaterdag 5 juli, ’s morgens half 7, is te Kinderdijk bij de firma L. Smit & Zoon met goed succes afgelopen het derde schip voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, genaamd MAETSUYCKER, van de vier bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde in aanbouw zijnde schepen, waarvan evenwel wegens gebrek aan plaats de romp bij eerstgenoemde firma werd gebouwd. Het schip wordt over 14 dagen te Vlissingen verwacht om alhier geheel te worden afgewerkt.
1890-08-03: ZZN 05.08.1890: Vlissingen, 3 augustus. Heden kwam alhier binnen van het etablissement van Fop Smit te Kinderdijk, gesleept door 2 sleepboten, het stoomschip MAETSUYCKER, aan genoemde inrichting gebouwd om van de fabriek der Kon. Mij. “De Schelde” de stoommachines en ketels te ontvangen en verder geheel afgetimmerd en uitgerust te worden. Dit schip is bestemd voor de vloot der Kon. Paketvaart-Maatschappij te Amsterdam.

1892-01-06: LC 06.01.1892: Batavia, 4 december. Van Atjeh is, zoals reeds kortelijk gemeld, de treurige tijding gekomen, dat de cholera te Kota-Radja en te Oleh-leh epidemisch heerst en reeds talrijke slachtoffers heeft gemaakt. De eerste gevallen deden zich voor, nadat een stoomschip der Pakketvaartmaatschappij, MAETSUYKER geheten, waarop iemand onderweg aan cholera was overleden, zonder quarantaine te hebben behoeven te houden, zijn passagiers aan wal heeft gezet. Groot is de verontwaardiging over de aan de dag gelegde nonchalance. Volgens de particuliere berichten heeft zij onder de manschappen van de 4de compagnie van het 3de bataljon infanterie in de Kraton zo vele offers geëist, dat de gehele compagnie moedeloos de kazerne uitgelopen was en ieder lid daarvan zijns weegs ging, hetzij naar de kantine, hetzij naar de passar, Gedah of Penajong. De manschappen waren niet in hun chambrée terug te krijgen, mankeerden op alle appèls en verzuimden alle diensten. Met een zoet lijntje heeft men daarop de gehele compagnie “en corps” naar het hospitaal gebracht met haar officieren er bij en haar aldaar gekazerneerd. Reeds meer dan veertig man van die troepenafdeling, meest allen jonge Europeanen, zijn door het monster neergeveld en naar het grote kerkhof op Petjoet vervoerd.
1892-02-16: JC 16.02.1892: Aan het verslag der voornaamste gebeurtenissen in het Gouvernement Atjeh en Onderhorigheden, lopende van 17 januari tot en met 2 februari 1892 wordt onder meer het volgende ontleend: De 28e januari kwam het stoomschip MAETSUYCKER der Koninklijke Paketvaart Maatschappij ter rede Oleh-leh aan met het bericht, dat tussen Padang en Atjeh brand aan boord was ontstaan en hierdoor enige vertraging van de reis was ondervonden. De aard der aangerichte schade liet echter toe dat het schip, na enige reparatiën te hebben ondergaan, de 1e februari zijn reis naar de Noord- en Oostkust (opm: van Sumatra) voortzette.
1931-09-15: Final Fate:
De MAETSUYCKER werd op 23 juni 1930 uit de dienst genomen en te Singapore opgelegd. Zij werd daar op 15 september 1931 voor Straits $7.100,- voor sloop verkocht en te Singapore gesloopt door Chop Hock Kee.

Afbeeldingen


Omschrijving:
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving:
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: in Padang
Gemaakt door: Onbekend **