Inloggen
AMBULANT - ID 329

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1927-12-00 / 1955-06-27 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1908
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 10999 GRON 1924
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: Aak
Masten: One mast
Rig: 1 derrick
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Wed. Ynte de Jong, Ruischerbrug, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 6
Launch Date: 1908-05-06
Delivery Date: 1908-08-04
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 90
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1503 Type C/D (280x350)
Speed in knots: 6
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 132.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 102.55 Net tonnage
Deadweight: 160.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 6400 Cubic Feet
Bale: 6200 Cubic Feet
 
Length 1: 31.50 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.82 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.02 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.09 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-12-1927
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Van augustus tot december 1927 verbouwd voor de zeevaart bij Scheepswerf Gebr. Niestern & Co.en gemotoriseerd. 2tew 2 cil. gloeikop Appingedammer Brons. Was zeilaak in de binnenvaart.

Datum 00-00-1948
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Motor omgebouwd tot injectiemotor (blijft 70 Pk)

Ship History Data

Date/Name Ship 1927-12-00 AMBULANT
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Bosma, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NCWG
Additional info: Tot 1927 binnenvaart. Callsign 1934 PCOM

Ship Events Data

1908-08-04: Opgeleverd als zeilaak AMBULANT voor de binnenvaart aan Geert Kunst, Groningen. Meetdatum 22-07-1908 te Ruischerbrug no. G1081N. Op 5 augustus 1910 werd Gerhardus Bosma mede-eigenaar.
1924-07-09: Dagregister deel 24, nummer 388, den elfden Juli 1900 vier en twintig. De ondergeteekende Hendrik Bosma, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaart bij deze eigenaar te zijn van het zeilaakschip genaamd “Ambulant” varende onder Nederlandsche vlag en tehuis behoorende te Hoogezand, groot netto twee honderd negentig en vijf en vijftig honderdste kubieke meter of honderd twee en vijf en vijftig honderdste tonnen van twee en drie en tachtig kubieke meter met volle inventaris en staand en loopend wand, welk schip nog nimmer ten eenig hypotheekkantoor in Nederland is ingeschreven of te boek gesteld weshalve hij den heer Hypotheekbewarder te Groningen verzoekt gemeld schip ten zijnen name te willen boeken. Groningen, 9 Juli 1924. H. Bosma. ( In de kantlijn staat bijgeschreven : Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 12 Juli 1924 no. 388 is nevensvermeld schip gebrand met het merk 10999 GRON 1924.)
1926-06-04: Door Hendrik Bosma gekocht, bleef tot augustus 1927 in de binnenvaart.
1927-08-30: Als AMBULANT, zijnde een aakschip, groot 82.99 ton, liggende te Groningen, door D. Loorbach, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Hendrik Bosma, schipper te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 472 Z GRON 1927 op 't achterschip op vast boord aan stuurboordzijde. (Opm.: Brandmerk 10999 GRON 1924 is verwijderd.)
1942-10-00: In Duitse dienst gesteld met als thuishaven Wilhelmshaven. Deed dienst als postboot op de Duitse waddeneilanden. In maart 1945 met motorschade bij Juist ten anker. In juni 1945 met een sleepboot naar Delfzijl gesleept en gerepareerd. In augustus 1945 weer in de vaart voor H. Bosma.
1951-03-31: Als AMBULANT, zijnde een stalen motorschip, groot 373.83 m3 bruto inhoud volgens meetbrief Groningen d.d. 16-08-1927 no. 2588, liggende te Groningen, opnieuw voorzien van hetzelfde brandmerk 472 Z GRON 1927 door het inbeitelen op het achterschip aan S.B zijde in achterkant stuurhut, 1.00 m. uit hekplaat, 1.10 m. uit lengteas en 1.28 m. boven dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen andere merken van de teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.)
1955-00-00: Final Fate:
Uit de zeevaart. Op 27 juni 1957 registratie als zeeschip uit het Kadaster doorgehaald en wordt het teboekgesteld met brandmerk 3536 B GRON 1957. Op 29-06-1957 als AMBULANT, zijnde een motorschip, groot 200.489 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Gent no. GD5983B d.d. 07-11-1951, liggende te Groningen, door T. van 't Hof, ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van van 3536 B GRON 1957 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant stuurhut 1. 00 m. uit hekplaat, 1.10 m. uit lengteas en 1.32 uit dek. (Opm.: De door de bewaarder vermelde oude merken 472 Z GRON 1927 zijn vernietigd.) Het schip is dan nog steeds van Hendrik Bosma. 29.08.1988 “Ambulant” van Rolf Erik Ditmars, well test operator te Oldeboorn. Het wordt dan omschreven als: Een klipperschip bestemd als woon- en recreatieschip, hebbende een hoofddek, twee mastdekken met masten, een vooronder, achterbergplaats, machinekamer en ruim met een keuken , woonkamer, 2 badkamers en 4 slaapkamers alsmede een roef. Omschrijving motor: 8 cyl. 4 takt Kromhout dieselmotor van 140 kW (=191 Pk) type 8TV 120, bouwjaar 1976 motornummer 17749, ingeslagen in een plaat gemonteerd aan de bovenzijde van distributiedeksel. Het schip is gebouwd te Ruischerbrug (Gron) in 1908. 13.04.1992 “Ambulant” van V.o.f. van Leeuwen & Spee, Gorinchem. (enige vennoten: Johannes Adrianus van Leeuwen, horeca exploitant te Woudrichem en Bernardus Spee, horeca exploitant te Gorinchem. Het wordt dan omschreven als: Een stalen casco, hebbende een dek en een voordek, twee mastkokers en 1 mast, een ruim zonder inhoud machinekamer zonder inhoud, achteronder en roef. 08.03.1994 “Ambulant”van Johannes Franciscus Sleutjes en Antoinette Versteeg, echteleiden en horecaondernemer/ster te Giessenburg. 17.12.1999 “Ambulant” van Manufactures Representatives Brookers & Trading Company B.V. (Willem Renes) te Cuyck. 25.09.2000 “Ambulant” van CTH Beheer B.V. (Hendrik Pieter van Gerve) te Aalsmeer. 14.03.2001 “Ambulant” van Manufactures Representatives Brookers & Trading Company B.V. te Cuyck. 15.03.2001 “Ambulant van Van Velsen Investment Group B.V. (Olav Otto Maria van Velsen) te Wassenaar. 21.12.2005 “Ambulant” van Beheermaatschappij Steen Banken B.V. te Almere. Het wordt omschreven als: Een drijvende horecagelegenheid, type klipper hebbende een dek, een voordek, twee mastkokers en een mast, een ruim, een machinekamer, achteronder met roef.
Het staat in 01.2020 nog zo bij het Kadaster te boek.

Afbeeldingen


Omschrijving: Ambulant 1908
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Ambulant 1908 liggende te Deventer in 07.1986.
Gemaakt door: Schmaal, G.J. (Gerrit)

Omschrijving: Ambulant 1908 liggende te Deventer in 07.1986.
Gemaakt door: Schmaal, G.J. (Gerrit)

Omschrijving: Ambulant 1908 liggende te Deventer in 07.1986.
Gemaakt door: Schmaal, G.J. (Gerrit)