Inloggen
HEBE - ID 2701


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1932
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5231680
Nat. Official Number: 65 Z APPING 1932
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf 'Delfzijl' v/h Gebr. Sander, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 130
Launch Date: 1932-04-18
Delivery Date: 1932-06-09
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 90
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1661 Type C/D (270x340)
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 176.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 89.00 Net tonnage
Deadweight: 220.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 10376 Cubic Feet
 
Length 2: 31.31 Meters Registered
Beam: 6.29 Meters Breadth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1946
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 2 x 6 cil motoren van Amerikaanse origine (Gray Marine) uit een landingsvaartuig 9 Kn.

Datum 00-00-1951
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 6 cil 290 Pk MWM Type (260x340) 9 mijl.

Datum 00-00-1964
Type: Rebuilt
Omschrijving: Verhoogd: Brt 193 Nrt 91 Dwat 270.

Ship History Data

Date/Name Ship 1932-06-09 HEBE
Manager: Jan Westers Fzn, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Westers Fzn, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NVTF
Additional info: 1934 call sign: PEOR

Date/Name Ship 1937-06-01 HEBE
Manager: Tiete van der Veen, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Tiete van der Veen, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEOR
Additional info: fl. 37.500

Date/Name Ship 1940-01-04 HEBE
Manager: Hessel Lugthart, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hessel Lugthart, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEOR
Additional info: fl. 45.000

Date/Name Ship 1940-05-22 HEBE II
Manager: Ministry of (War) Transport, London, Great Britain
Eigenaar: Ministry of (War) Transport, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain

Date/Name Ship 1949-00-00 MELIOR
Manager: Pierre Sénéchal, Rouen, France
Eigenaar: Pierre Sénéchal, Rouen, France
Shareholder:
Homeport / Flag: Rouen / France
Callsign: FPWG

Date/Name Ship 1951-03-00 MELIOR
Manager: Johann Cordes, Haren/Ems, German Federal Republic
Eigenaar: Johann Cordes, Haren/Ems, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Haren/Ems / German Federal Republic
Callsign: DCBO

Date/Name Ship 1962-05-00 MELIOR
Manager: Adolf, Hermann & Bernhard Cordes, Haren, Groningen, German Federal Republic
Eigenaar: Adolf, Hermann & Bernhard Cordes, Haren/Ems, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Haren/Ems / German Federal Republic
Callsign: DCBO

Date/Name Ship 1967-12-28 MELIOR
Manager: Adolf Cordes, Haren/Ems, German Federal Republic
Eigenaar: Adolf Cordes, Haren/Ems, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Haren/Ems / German Federal Republic
Callsign: DCBO

Ship Events Data

1932-05-31: Aanvankelijk 'WETU' (samentrekking van de namen van het echtpaar Westers/Tulp). Op 31-05-1932, liggende te Delfzijl als WETU, door J.L. Kleijn, scheepsmeter te Groningen ten verzoeke van Jan Westers, schipper gedomicilieerd te Groningen, voorzien van haar brandmerk door het inbeitelen van 65 Z APPING 1931 op het achterschip aan stuurboordzijde achter tegen roef.
1932-06-09: NvhN 10-06-1932: Scheepsbouw. Gisteren heeft met goed gevolg op de Eems te Delfzijl proefgestoomd het nieuwe motorschip „HEBE", gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie voor de kleine kustvaart met uitbreiding, op de werf van de NV Scheepswerf „Delfzijl" v/h. Gebr. Sander aldaar voor rekening van kapt. J. Westers te Groningen. Het schip heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 33 M., breedte op buitenkant grootspant 6.40 M., holte in de zijde 2.40 M. Het is groot 499.86 bruto M 3. en 250.77 netto M 3. Voor de voortstuwing is in de motorkamer een viertact Brons-motor opgesteld. Deze motor is in drie cylinder uitvoering met een vermogen van 90 e.p.k. Aan dek is op het mastdek een Vanern-Hanseat motordeklier geplaatst met een motor van 6 e.p.k. Het schip, dat op de proefvaart een snelheid behaalde van 8 mijl, voldeed in elk opzicht ruim aan de gestelde eisen en werd dan ook met volle tevredenheid door den kapitein overgenomen.
1933-10-03: Eemsbode dinsdag 3 oktober 1933. Een vreemde vlag. Gisteren arriveerde te Delfzijl als bijlegger de motorschoener “ Emanuel “, beladen met soyaschroot op weg van Aarhus naar Antwerpen. Dit schip is door een onderneming te Jaffa (Paletina) aangekocht in Denemarken en wij hebben deze vlag zeker nog niet eerder zien vertonen in de haven van Delfzijl, hoewel we hier anders wel wat gewend zijn. De “ Emanuel “ heeft schade aan de motor en aan de zeilen, welke schade te Delfzijl hersteld wordt.
1933-10-06: De Eemsbode 06.10.1933:
De motorschoener 'Emanuel', thuisbehorende in Jaffa (Palestina), welke wegens slecht weer en gebrek aan motorolie als bijlegger te Delfzijl arriveerde, op weg met een lading soyaschroot aan Aarhus naar Antwerpen, vervolgde eergisteren zijn reis. Bij goed weer kwam het schip de Eems uit, doch kreeg later een harde tegenwind en ging ter hoogte van Schiermonnikoog voor anker. De kapitein verzocht om sleepbootassistentie, daar de olievoorraad was uitgeput, welk bericht het motorschip 'Anna', kapitein Bonninga, de Eems binnenlopende, doorgaf aan de loodsboot buitengaats. De bij Borkum gestationeerd Duitse bergingsboot en de sleepboot 'Holland' van de rederij Doeksen, vertrokken direct ter assistentie, doch kwamen te laat, daar het te Groningen thuisbehorende motorschip 'Hebe', kapitein Westers, het schip inmiddels vastmaakte en naar de Eems onderweg was. De sleep arriveerde afgelopen nacht in de haven van Delfzijl. De 'Emanuel' heeft beide ankers met ketting verloren. De 'Hebe' was met oud papier beladen op weg van Londen naar Stettin en heeft hiermede een mooi stukje sleepwerk uitgevoerd, daar de verbinding van beide schepen bij slecht weer en hoge zee tot stand kwam.
De Eemsbode 10.10.1933:
Zoals wij u in ons vorig nummer (d.d. 06.10.1933) meldden, heeft de Palestijnsche motorschoener 'Emanuel', thuisbehorende te Jaffa, welke wegens slecht weer en gebrek aan motorolie als bijlegger te Delfzijl arriveerde, de vorige week, nadat woensdag j.l. de haven van Delfzijl weer werd verlaten, een weinig voorspoedige reis gehad. Ter hoogte van Schiermonnikoog ging men door de harde wind ten anker, waarna de kapitein om assistentie vroeg. Het te Groningen thuisbehorende motorschip 'Hebe', kapitein Westers, verleende het eerst hulp en sleepte de 'Emanuel' naar Delfzijl, ongetwijfeld een mooi stukje sleepwerk, daar de verbinding bij hoge zee tot stand kwam. Thans echter vraagt kapitein Westers voor het slepen van de 'Emanuel', die de noodvlag in top had en niet verzekerd is, een bedrag van circa. ƒ. 10.000,--, hetgeen men weigert te voldoen. Kapitein Westers heeft thans zaterdag j.l. op de Palestijnsche motorschoener beslag gelegd. De lading van de 'Emanuel', bestaande uit soyaschroot, was verzekerd.
De Eemsbode 07.11.1933
De Palestijnse motorschoener 'Emanuel', welke enige weken geleden te Delfzijl werd binnengesleept door het motorschip 'Hebe', kapitein Westers en waaarop indertijd beslag is gelegd, is thans weer vrij. Kapitein Westers heeft ongeveer een zesde deel van zijn eerste vordering (plm. Fl. 10.000,--) ontvangen.
1933-11-10: Eemsbode 10 november 1933. De “ Emanuel “vervolgt de reis. De Palestijnsche motorschoener “ Emannuel “ welk schip zoals bekend te Delfzijl werd binnengesleept beladen met soyaschroot op weg van Aarhus naar Antwerpen, vervolgde de gisterenmiddag de reis.
1939-11-22: De Telegraaf 22-11-1939: “HEBE” veilig en wel te Londen. Groningen, 22 Nov. -Het vermoeden, dat de Groningsche kustvaarder “Hebe” tijdens den storm van Zaterdag op Zondag op de Noordzee vergaan zou zijn, is gebleken ongegrond te zijn. De “Hebe” ligt veilig en wel in de plaats van bestemming, Londen, zoodat het wrak, dat voor de haven van IJmuiden gesignaleerd is, een ander vergaan schip moet zijn. Men acht het echter ook niet uitgesloten, dat de mededeeling omtrent een wrak op een misverstand berust. Het Loodswezen heeft een onderzoek ingesteld, doch geen spoor van een drijvend wrak kunnen vinden. Ook de Nederlandsche kustvaarders “Caribia”, “Lena”, en de “Tilly”, die 18 en 19 November j.l. van IJmuiden vertrokken, zijn behouden op de plaats van bestemming aangekomen, terwijl het mede vertrokken m.s.”Helvetia” elk oogenblik op de plaats van bestemming kan arriveeren.
1940-05-22: Op 18.05.1940 arriveerde het schip in Londen met een lading kolen uit Goole, na lossing kreeg de kapitein opdracht van de Nederlandse regeringsvertegenwoordiger het schip over te dragen aan het Britse Ministry of War transport die het herdoopte in "Hebe II" en er kwam een Britse bemanning aan boord. Op 22.05.1940 in Poole onder Britse vlag gebracht om deel te nemen aan Operatie Dynamo, en evacueerde tussen 27.05.1940 en 02.06.1940, 515 personen uit Duinkerken. Op 09.06.1940 kreeg kapitein J.B.G. Temple opdracht om met de “Hebe II “ vanuit Le Havre een zelfde kunststukje uit te halen. Onderweg van Poole naar Le Havre (Operatie Cycle) werd het schip op 11.06.1940 door Duitse vliegtuigen beschoten. De bemanning restte niets anders dan het schip op strand te zetten bij Veules-les-Roses, waar zij zich in veiligheid konden brengen. Maart/April 1946 geborgen, maar door de assuradeuren total loss verklaard. Wrak verkocht aan P. Senechal uit Rouaan die het schip opkalefaterde en er een nieuwe motor in plaatste, een Gray Marine Motor Corp. 2x2tew 6 cil snelheid 8,5 Mijl. (Deze motor kwam ut een landingsvaartuig en had bouwjaar 1942.) Tussen 1946 en 1949 opgelegd, in 1949 hersteld. (De teboekstelling werd op 01.04.1946 doorgehaald.)
1971-10-06: Final Fate:
Begonnen met sloop door Evert Heeren te Leer, Duitsland.

Afbeeldingen


Omschrijving: 'Hebe' (bj 1932)
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Hebe II 1932 ex Hebe in WW II as stranded at Veules-les-roses, about 8 km east of St. Valery-en-Caux, France.
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: Melior 1932 ex Hebe II ex Hebe. (Scan uit het Duitse boek "Die Geschichte der Harener Küsten- und Seeschiffahrt –damals und heute-")
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Melior 1932 ex Hebe II ex Hebe after rebuild in 1964. (Scan uit het Duitse boek "Die Geschichte der Harener Küsten- und Seeschiffahrt –damals und heute-")
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: MELIOR
Gemaakt door: Onbekend