Inloggen
GERRITTINA - ID 2463


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1898-02-21 / 1904-02-16 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1898
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 5344 GRON 1898
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: Two masts
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

G. Bodewes Geb.1856, overl. 1928.(generatie VI 35)

H.Bodewes .Geb 1858,overl.1912. (generatie VI 36)

Scheepsbouwer: Gebr. G. & H. Bodewes, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1897-00-00
Delivery Date: 1898-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 92.41 Gross tonnage
Net Tonnage: 87.82 Net tonnage
 
Length 1: 25.65 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 24.61 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.20 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.40 Meters Depth, moulded
Draught: 2.18 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1923
Type: Fitted with engine
Omschrijving: In 1923 gemotoriseerd met een 4 tact 30 rpk ruwolie motor.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1898
Datum agenda: 1898-02-21
Register nr: 0
Scheepsnaam: GERRITTINA
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Alberts, M.
Plaats: Hoogezand
Opmerkingen: eerste
uitreiking door 1st aanw. Ambt. Martenshoekbeschikking tot uitreiking zb83-

Ship History Data

Date/Name Ship 1898-02-12 GERRITTINA
Manager: Marcus Alberts, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Marcus Alberts, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NTCQ

Date/Name Ship 1904-02-16 FRIEDERIKE
Manager:
Eigenaar: Dedde Bruhns, Westrhauderfehn, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Westrhauderfehn / Germany
Callsign: KJHC

Date/Name Ship 1905-00-00 FRIEDERIKE
Manager: J.C. Pollmann, Ostrhauderfehn, Germany
Eigenaar: J.C. Pollmann, Ostrhauderfehn, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Ostrhauderfehn / Germany
Callsign: KJHC

Date/Name Ship 1907-00-00 JOHANN
Manager:
Eigenaar: Johann Schier, Westrhauderfehn, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Westrhauderfehn / Germany
Callsign: KJLV

Date/Name Ship 1920-00-00 JOHANN
Manager: R. Betzendahl
Eigenaar: R. Betzendahl
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Onbekend

Date/Name Ship 1921-00-00 JOHANN
Manager: W. Druschki, Reederei und Handelsges. ‘Graf Schwerin & Co’, G.m.b.H., Hamburg, Germany
Eigenaar: W. Druschki, Reederei und Handelsges. ‘Graf Schwerin & Co’, G.m.b.H., Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: KJLV

Date/Name Ship 1923-00-00 JOHANN
Manager: N. Reeckmann Jr., Harburg, Germany
Eigenaar: N. Reeckmann Jr., Harburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: KJLV

Ship Events Data

1898-02-12: Dagregister deel 14 nummer 317 den veertienden Februari 1800 acht en negentig. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Markus Alberts, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaar dat het stalen zeil koftjalkschip genaamd “Gerrittina” hebbende een dek en twee masten, gemeten bruto op 261.81 kubieke meter of 92.41 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 248.78 kubieke meter of 87.82 tonnen van 2.83 kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende, aan mij in eigendom toebehoord, dat ik Nederlander ben hier ten lande woonachtig, dat het bestuur over het geen tot het onderhoud, de uitrusting en het victualieren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Groningen wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mij toedoen of gedogen in strijd met de onzijdigheid van de Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Hoogezand, 12 Februari 1898. M. Alberts. ( In de eene kantlijn staat bijgeschreven: 5344 en in de andere kantlijn staat: Volgens mondelinge door den eigenaar Markus Alberts afgelegde verklaring is nevenstaand vaartuig buitenlands verkocht aan Dedde Bruns te Westrhauderfehn, is hetzelve dientengevolge voor zooveel nodig te dezen kantore uitgeboekt. Groningen 16 Februari 1904. De Bewaarder.)
1900-01-00: NRC 18.01.1900.
Amsterdam, 17 januari. Volgens alhier ontvangen particulier bericht zou de Nederlandse tjalk GERRITTINA, schipper Albers, van Delfzijl komende, te Papenburg door aanvaring schade hebben bekomen.
1901-11-08: Eerste meting op 08-11-1901 te Groningen. Meetnummer: G277N. Lengte: 25 m 38 cm, breedte: 5 m 32 cm, waterverplaatsing: 175,936 ton. Eigenaar: M. Alberts, domicilie: Groningen.
1904-01-00: NRC 26.01.1904:
Delfzijl, 24 januari. Het ijzeren kofschip GERRITTINA, groot netto 76 ton, toebehorende aan M. Alberts te Groningen, is uit de hand tot geheime prijs naar Duitsland verkocht. (Opm.: DM 15.400,--)
1924-00-00: In 1924 niet meer in Germ. Lloyd.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Markus Alberts werd geboren te Groningen op 17 oktober 1867 als zoon van de schipper Jan Alberts en Trijntje Puister.

Hij trouwde te Hoogkerk op 30 maart 1893 als schipper met Gerritdina Dijk, geboren te Hoogkerk op 28 juli 1871. als dochter van de ijzersmid Augustinus Dijk en Antje Hundt.

In 1914, wanneer hun dochter Trijntje Alberts trouwt, wordt zijn beroep omschreven als stoombootkapitein.

Gerrittina hertrouwde op 23 februari 1920 met de assistent der posterrijen Willem Spier. Zij overleed op 31 maart 1852 te Groningen, 80 jaar, weduwe.

Geen overlijdensakte van Markus gevonden maar vermeld als overleden in de trouwakte uit 1921 van zijn dochter Antje.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

M.Alberts was effectief lid van het Groninger zeemanscollege “De Groninger Eendracht” met vlagnummer 5 in de periode 1900 t/m 1904 en met vlagnummer 31 in de periode 1909 t/m 1914.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt M.Alberts als gezagvoerder gedurende:

*       1899 van de koftjalk “Gerrittina”, gebouwd in 1897, bouwlocatie niet vermeld, 92 ton n.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip was vernoemd naar de vrouw van de kapitein/eigenaar.

 

Volgens de “Staat der Nederlandsche Zeemacht en Koopvaardij” o.a. aflevering 1904/1905 voer kapitein M.Alberts als eigenaar op de stalen 3-mast schoener “Gerrittina”, gebouwd in 1904, tonnage bruto/netto 149/128, met als thuishaven Groningen.

 

Overige bijzonderheden

De navolgende Tuchtuitspraak zal slaan op de “Gerittina” slaan en niet op de bij Bouma genoemde koftjalk.

“Het stalen schoenerschip ‘Gerrittina’ gevoerd door kapitein M.Alberts en bemand met vijf koppen lag de 23ste november 1906 in de Weser nabij Elsfleth voor de kade. Aan boord waren tevens de vrouw van de kapitein en hun twee kinderen. Men lag daar om een lading benzine in te nemen met bestemming Riga. Op die datum was de belading van het schip bijna gereed. De benzine was geladen in zowel ijzeren als houten vaten en overgenomen met behulp van een drijvende stoomkraan, die langszij het schip was afgemeerd. … Tijdens de belading bleek dat een aantal houten vaten lekte. Deze werden niet geweigerd maar aan de wal nog eens nagezien. … Het gebruik van open vuur was aan boord streng verboden. Alleen in de kombuis werd voor het bereiden van de maaltijden op gezette tijden van vuur en licht gebruik gemaakt. …

Uit de scheepsverklaring … bleek … het volgende. In de vroege morgen van 23 november 1906 werd in de kombuis koffie bereid doch daarna werd het vuur en licht behoorlijk gedoofd. Dit was ongeveer één uur voor de hierna te beschrijven ramp. Eveneens stond vast dat tegen half 7 de machinist van de stoomkraan de vuren onder de kraan had aangestoken en tijdens deze werkzaamheden nog gloeiende kolen in de rivier had geworpen. … In de uitspraak staat eveneens vermeld dat de vuurhaard onder de stoomkraan niet zodanig was afgesloten dat vonken eruit konden wegwaaien. … Om 07.15, kort nadat de stuurman H.Salomons order had gegeven om de luiken open te leggen om de belading voort te zetten, ontstond er een grote vlam … “. Er was daarna een ontploffing waarna het schip in lichterlaaie stond. “Tuigage en inventaris werden een prooi van de vlammen, evenals de lading … Het schip zelf ging verloren.”

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij deed op 20 maart 1907 uitspraak. “Het verloop van deze ramp heeft de Raad ‘het bewijs opgeleverd en de overtuiging geschonken’ dat gezagvoerder Alberts niet het minste begrip heeft gehad van de grote verantwoordelijkheid die op hem rustte, vanaf het ogenblik dat hij het vervoer van een dergelijke lading benzine aannam en ‘dat hij in de ergste mate nalatig en zorgeloos is geweest’. In plaats van de grootste voorzichtigheid in acht te nemen heeft hij letterlijk alles gedaan en toegelaten dat tot het ontstaan van de brand leidde.”

De Raad heeft het bij deze afkeuring gelaten en zich onthouden van schuldig verklaring en strafoplegging. De Raad sprak Markus Alberts vrij van schuld. 104

 

 

Datum vanaf: 1898
Kapitein: Alberts, Markus

Monsterrollen

Opgemaakt Delfzijl
Datum: 1898-09-24
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: GERRETINA
Schipper: Alberts, Markus
Scheepstype: koftjalk
Grootte: 88

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten