Inloggen
GERRITTINA - ID 2463

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1898
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 5344 GRON 1898
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: Two masts
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. G. & H. Bodewes, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1897-00-00
Delivery Date: 1898-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 92.41 Gross tonnage
Net Tonnage: 87.82 Net tonnage
 
Length 1: 25.65 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 24.61 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.20 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.40 Meters Depth, moulded
Draught: 2.18 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 1923-00-00
Type: Fitted with engine
Omschrijving: In 1923 gemotoriseerd met een 4 tact 30 rpk ruwolie motor.

Ship History Data

Date/Name Ship 1898-02-12 GERRITTINA
Manager:
Eigenaar: Marcus Alberts, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NTCQ

Date/Name Ship 1904-02-16 FRIEDERIKE
Manager:
Eigenaar: Dedde Bruhns, Westrhauderfehn, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Westrhauderfehn / Germany
Callsign: KJHC

Date/Name Ship 1905-00-00 FRIEDERIKE
Manager: J.C. Pollmann, Ostrhauderfehn, Germany
Eigenaar: J.C. Pollmann, Ostrhauderfehn, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Ostrhauderfehn / Germany
Callsign: KJHC

Date/Name Ship 1907-00-00 JOHANN
Manager:
Eigenaar: Johann Schier, Westrhauderfehn, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Westrhauderfehn / Germany
Callsign: KJLV

Date/Name Ship 1920-00-00 JOHANN
Manager: R. Betzendahl
Eigenaar: R. Betzendahl
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Onbekend

Date/Name Ship 1921-00-00 JOHANN
Manager: W. Druschki, Reederei und Handelsges. ‘Graf Schwerin & Co’, G.m.b.H., Hamburg, Germany
Eigenaar: W. Druschki, Reederei und Handelsges. ‘Graf Schwerin & Co’, G.m.b.H., Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: KJLV

Date/Name Ship 1923-00-00 JOHANN
Manager: N. Reeckmann Jr., Harburg, Germany
Eigenaar: N. Reeckmann Jr., Harburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: KJLV

Ship Events Data

1898-02-12: Dagregister deel 14 nummer 317 den veertienden Februari 1800 acht en negentig. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Markus Alberts, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaar dat het stalen zeil koftjalkschip genaamd “Gerrittina” hebbende een dek en twee masten, gemeten bruto op 261.81 kubieke meter of 92.41 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 248.78 kubieke meter of 87.82 tonnen van 2.83 kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende, aan mij in eigendom toebehoord, dat ik Nederlander ben hier ten lande woonachtig, dat het bestuur over het geen tot het onderhoud, de uitrusting en het victualieren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Groningen wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mij toedoen of gedogen in strijd met de onzijdigheid van de Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Hoogezand, 12 Februari 1898. M. Alberts. ( In de eene kantlijn staat bijgeschreven: 5344 en in de andere kantlijn staat: Volgens mondelinge door den eigenaar Markus Alberts afgelegde verklaring is nevenstaand vaartuig buitenlands verkocht aan Dedde Bruns te Westrhauderfehn, is hetzelve dientengevolge voor zooveel nodig te dezen kantore uitgeboekt. Groningen 16 Februari 1904. De Bewaarder.)
1900-01-00: NRC 18.01.1900.
Amsterdam, 17 januari. Volgens alhier ontvangen particulier bericht zou de Nederlandse tjalk GERRITTINA, schipper Albers, van Delfzijl komende, te Papenburg door aanvaring schade hebben bekomen.
1901-11-08: Eerste meting op 08-11-1901 te Groningen. Meetnummer: G277N. Lengte: 25 m 38 cm, breedte: 5 m 32 cm, waterverplaatsing: 175,936 ton. Eigenaar: M. Alberts, domicilie: Groningen.
1904-01-00: NRC 26.01.1904:
Delfzijl, 24 januari. Het ijzeren kofschip GERRITTINA, groot netto 76 ton, toebehorende aan M. Alberts te Groningen, is uit de hand tot geheime prijs naar Duitsland verkocht. (Opm.: DM 15.400,--)
1924-00-00: In 1924 niet meer in Germ. Lloyd.