Inloggen
GEMMA - ID 2429

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1944
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Nat. Official Number: 2577 Z AMST 1951
Categorie: Tanker
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: Tanker, Bitumen
Standaard scheepstype: 'Chant' tanker
Type Dek: Trunk deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Goole Shipbuilding & Repairing Company Ltd, Goole, Great Britain
Werfnummer: 436
Launch Date: 1944-05-00
Delivery Date: 1944-06-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Crossley Bros. Ltd, Manchester, Great Britain
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 240
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Crossley diesel, 10 1/2-13 1/2
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 400.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 194.00 Net tonnage
Deadweight: 450.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 2: 45.19 Meters Registered
Beam: 8.24 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.07 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 1951-02-17
Type: Rebuilt
Omschrijving: Aangekocht en in maart bij de Plaatwellerij te Velsen verbouwd tot zwavelzuurtanker.

Datum 1951-04-02
Type: Remeasurement
Omschrijving: Als GEMMA, zijnde een stalen motorschip, groot 1133.09 m3 bruto inhoud volgens meetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 8402 d.d. 30-03-1951, liggende te Velzen, door W.R. Boerrigter, scheepsmeter te Amsterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2577 Z AMST 1951 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant dekhuis machinist, 10.75 m. uit hekplaat, 2.30 m. uit lengteas en 1.41 m. boven dek.

Ship History Data

Date/Name Ship 1944-06-00 CHANT 51
Manager: F.T. Everard & Sons Ltd., Colchester, Great Britain
Eigenaar: Ministry of (War) Transport, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain

Date/Name Ship 1945-08-00 CHANT 51
Manager: The Admiralty, London, Great Britain
Eigenaar: The Admiralty, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain

Date/Name Ship 1946-06-00 DOLLIE
Manager: Tore W. Ulff A/B, Stockholm, Sweden
Eigenaar: Rederi A/B Diana, Stockholm, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Stockholm / Sweden
Callsign: SLID

Date/Name Ship 1951-04-02 GEMMA
Manager: N.V. Teerbedrijf Uithoorn (TEBU), Uithoorn, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Teerbedrijf Uithoorn (TEBU), Uithoorn, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Uithoorn / Netherlands
Callsign: PEHH

Date/Name Ship 1951-12-28 GEMMA
Manager: N.V. Teerbedrijf Uithoorn (TEBU), Uithoorn, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rederij Theodora & N.V. Rederij Frans, Uithoorn, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Uithoorn / Netherlands
Callsign: PEHH
Additional info: Elk 1/2 deel.

Ship Events Data

1951-12-27: Final Fate:
Onderweg van Bilbao (26 dec. vertrokken) naar Londen met 300 ton zwavelzuur, op 27 december om 08.30 motorstoring en langzaam teruggevaren naar Bilbao. Om 14.15 seinde men dat men zich op 15 mijl noord-noordoost van Bilbao bevond en dat de motor weigerde en niet meer op gang was te krijgen. Op 28 december op 3 mijl ten noorden van Cape Machiichaco op sleeptouw genomen door drie Spaanse trawlers en richting Bilbao gesleept. Tijdens een zware noordwester storm is de sleeptros op 20 mijl noord van San Sebastian gebroken en op 29 december is het schip op de rotsen tussen St. Jean de Luz en Guethary bij Senix geslagen en vergaan. Het schip lag met de bodem naar boven op de rotsen. Een tros was om de schroef gewonden. De gehele bemanning van 7 personen kwam hierbij om het leven. De 'Gemma' voer sinds april 1951 in timecharter van een Britse zeepfabriek. De ramp gebeurde te gelijkertijd met het vergaan van de "Flying Enterprise" (Amerikaans vrachtschip), welke destijds zeer veel aandacht had.
1951-12-28: Het Vrije Volk 28-12-1951. Storm beukt GEMMA in Golf van Biscaye. Donderdag en in de afgelopen nacht hebben felle stormen vooral Engeland en Ierland geteisterd. In sommige plaatsen bereikte de wind een snelheid van 150 kilometer per uur. Ook in de Golf van Biscaye is het allerminst kalm weer. Een Nederlands schip, de „Gemma" van deN.V. Teerbedrijf uit Uithoorn, verkeert daar in moeilijkheden. Spaanse trawlers zijn op zoek naar de „Gemma", die noodseinen blijft uitgeven. Andere Spaanse schepen hebben radiografisch contact met de „Gemma", die 400 ton meet, kunnen opnemen.De kapitein van de „Gemma" seinde: „Wij kunnen niet ankeren. Er staat twee km. water. De kust is rotsachtig en er is geen radiostation in de buurt. De reikwijdte van mijn zender is klein, aangezien de kust hier bergachtig is. En even later meldde hij: Wij hebben machineschade. Kunnen motor niet meer op gang brengen. Wij drijven 1 mijl per uur in oostelijke richting af. Positie is 15 mijl Noord- Noord-Oost van Bilbao." Zware stormen maken het onmogelijk langszij van het scheepje te komen. Het Spaanse s.s. „Campas" heeft zijn koers gewijzigd en begeeft zich naar de „Gemma".
Het Vrije Volk 29-12-1951: Gemma drijft nog rond. De Nederlandse kustvaarder Gemma (395 brt.), een teertanker van het N.V. Teerbedrijf te Uithoorn, die Donderdag om assistentie had verzocht wegens opgelopen machineschade, bevond zich Vrijdag bij Guertaria in de buurt van San Sebastian. Twee Spaanse trawlers zijn in de nabijheid van de tanker. Door het ruwe weer is het tot nu toe niet gelukt contact met de Gemma te krijgen. De bemanning bestaat uit zeven personen. Vanmorgen om 8.35 uur seinde de kapitein te verwachten, dat het schip een uur later op de rotsen zou worden geslagen. Hij vroeg zeer dringend om assistentie.
Het Vrije Volk 31-12-1951: Orkaan smijt teertanker Gemma op naakte rotsen. Zeven doden bij ramp in Golf van Biscaye. De Nederlandse teertanker Gemma van de N.V. Teerbedrijf Uithoorn, die zich sinds Zaterdag wegens machineschade bij San Sebastiaan in de Golf van Biscaye in een orkaan in moeilijkheden bevond en een bemanning van zeven koppen aan boord heeft, is ten zuiden van Guethary bij Sint-Jean-de- Luz op de rotsen geslagen. Personeel van de douane en de zeepolitie, dat het wrak zo dicht mogelijk is genaderd, heeft geen enkel teken van leven waargenomen. Men heeft slechts weinig hoop de leden van de bemanning levend terug te zullen vinden. Het schip bleek ondersteboven te liggen. Inmiddels is het nog niet geïdentificeerde lijk van een man op het strand aangespoeld. Men acht het mogelijk, dat dit een der opvarenden van de Gemma is. Toen de Gemma tien mijl ten oosten van San Sebastian in de Golf van Biscaye ronddreef, hebben een Spaanse sleepboot en enkele vissersboten reddinglijnen overgeschoten. Drie lijnen braken af, later kwamen twee lijnen op het dek van de Gemma, doch er was toen niemand aan dek om de lijnen vast te maken. Men nam aan, dat de uitgeputte bemanning benedendeks was gegaan om te rusten. De Gemma had de sloepen reeds verspeeld. Het N.V. Teerbedrijf te Uithoorn heeft vanmorgen telegrafisch de mededeling ontvangen, dat de beide sloepen van de Nederlandse teertanker „Gemma” onbemand op het strand zijn, aangespoeld. De bemanning van de “Gemma" was als volgt samengesteld: Kapitein H. Borg, Groningen; kok P. Doedens, Groningen; matroos L. Dukel, IJmuiden; tweede machinist A. L. Klap, Nieuw Scheemda; stuurm. P. Langer, Scheveningen; matroos M. Plugge, Scheveningen; eerste machinist P.A. Rolvink, Utrecht.
Nieuwsblad van het Noorden 02-01-1952: Gekanteld in twee meter water. De „Gemma", die Zondag op de rotsen van Zuidwest-Frankrijk bij de Golf van Biscaye is geworpen, ligt gekanteld in ongeveer twee meter water, zo meldt United Press. De kiel steekt boven water, men wachtte Maandag op laag water om het wrak nauwkeurig te onderzoeken. Alle hoop dat er nog overlevenden zijn, heeft men moeten laten varen. Het wrak zit vast in een zandplaat ter hoogte van Guetary nabij Bayonne. Twee lijken zijn Maandag aangespoeld. Een der lichamen kon door de Nederlandse consul geïdentificeerd worden als dat van de 42-jarige eerste machinist A. Rolink uit Utrecht. Het andere lichaam kon niet geïdentificeerd worden. Eerder op de dag had de consul kunnen vaststellen dat een op de rotsen van Bidart aangespoeld lichaam Was van de 30-jarige P. Lanser uit Scheveningen, de waarnemend gezagvoerder van de Gemma. De kapitein van het schip vertoefde met vacantie te Rotterdam. United Press meldt nog uit Bayonne, dat de lichamen der vier nog vermiste leden der bemanning op enkele honderden meters van de kust zijn waargenomen, doch dat deze wegens het opkomend getij niet konden worden bereikt. Zo mag thans definitief worden aangenomen, dat de bemanning de Gemma heeft verlaten toen de dreigende schipbreuk duidelijk werd. Wanneer dat in een sloep is geschied, dan hebben zij deze sloep in de hevige storm, die de Golf van Biscaye in zijn greep had, niet drijvende weten te houden. Hoewel in feite dus alle hoop is opgegeven, waren de vertegenwoordigers van het Teerbedrijf uit Uithoorn van plan zich opnieuw naar het wrak te begeven ten einde een gat in de kiel te laten zagen en zo zekerheid te krijgen of zich nog iemand in het wrak bevindt.
1952-08-26: Het Vrije Volk 26-08-1952: Alle opvarenden verdronken. Verging GEMMA door tros in de schroef? Meer dan twee uur is de Raad voor de Scheepvaart bezig geweest met een poging om de scheepsramp te reconstrueren, die de kustvaarder „Gemma" met man en muis deed vergaan in de Golf van Biscaje. Het gebeurde in de stormnacht van 29 op 30 December tijdens een orkaan, die het 400 ton metende motortankschip omgekeerd op het strand wierp van de Frans-Spaanse kust bij St. Jean de Luz. De kapitein H. Borg uit Groningen en de zes opvarenden kwamen om het leven. De voorzitter van de raad, prof. mr Offerhaus, kon de gang van zaken slechts nagaan aan de hand van afschriften van radio-telefoongesprekken en de verklaringen van twee getuigen, die ter zitting werden gehoord. De eerste getuige, machinist E., werkzaam bij de N.V. Rederij Teerbedrijf te Uithoorn, een dochteronderneming van de Rederij Theodora, waarvan de directeur, de heer M. v. d. P., eveneens verschenen was, legde verklaringen af over het slopen van het wrak. Daarbij bleek, dat de tros muurvast in de schroef was geraakt. Ook getuige v. d. P. legde een dergelijke verklaring af. Beiden vertelden ook, dat de koppeling warm was gelopen en een uitvoerig dispuut ontstond over de vraag of een en ander in verband stond met elkaar. Trawlers hielpen. In ieder geval verkeerde de Gemma in moeilijkheden. Daar er in de buurt van de gevaarlijke Golf van Biscaje geen groot sleepvaartbedrijf is gevestigd, was de Gemma aangewezen op de hulp van trawlers. Twee er van wisten contact te krijgen, maar hoewel zij de Gemma twintig mijl uit de kust wisten te slepen, werd de verbinding verbroken en was het schip — dat geladen was met 300 ton zwavelzuur voor een Engelse zeepfabriek — aan zijn lot overgelaten. Bij de hulpverlening verdronk een Spaanse matroos. Getuige v. d. P. verklaarde nog, dat van de twee schroeven van de Gemma, er één was weggeslagen. De Inspecteur voor de Scheepvaart, de heer Metz, de verklaringen samenvattend, concludeerde, dat in ieder geval deze lering uit de ramp getrokken moet worden, dat bij stormweer touwwerk uit de nabijheid van de schroef moet worden gehouden. Hij achtte het moeilijk een conclusie te trekken.
De raad zal later zijn mening geven.
1952-10-18: De Telegraaf 18-10-1952: „GEMMA”-bemanning hulde gebracht. Amsterdam. 17 Oct. — Waarschijnlijk is, dat een loper of vanglijn van een der op het achterschip van de „Gemma" aanwezige boten in de schroef is gekomen, zodat de motor geen dienst meer kon doen. Dit is het oordeel van de Raad van Scheepvaart over de ramp van de Nederlandse kustvaarder „Gemma", die op 29 December van het vorige jaar bij de Frans-Spaanse grens is vergaan, waarbij de gehele bemanning is omgekomen. De verongelukte kapitein Borg heeft in zijn berichten alleen over de koppeling gesproken, zodat de Raad zich heeft afgevraagd, of hij wel aan een hindernis bij de schroef heeft gedacht. Het is echter mogelijk, dat hij van een tros in de schroef heeft afgeweten, zonder er over te berichten. De Raad uit zijn grote waardering voor het gedrag van kapitein en bemanning en herhaalt ook zijn ter zitting uitgesproken deelneming met hun nabestaanden.

Afbeeldingen


Omschrijving: Gemma 1944 (ex Chant 51)
Gemaakt door: Clarkson, J. (John)

Omschrijving:
Gemaakt door: Unknown