Inloggen
ERASMUS - ID 2072


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1884-06-05 / 1895-02-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1884
Nat. Official Number: 2205 ROTT 1884
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Smit Czn., Katendrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 377
Launch Date: 1884-01-29
Delivery Date: 1884-05-17
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde', Flushing (Vlissingen), Zeeland, Netherlands
Motor Type: Steam, Compound
Number of Cylinders: 2
Power: 700
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: (28 & 52 - 33)
Speed in knots: 9
 
Gross Tonnage: 1263.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 891.00 NRT (open)
Deadweight: 1650.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 81000 Cubic Feet
Bale: 76000 Cubic Feet
 
Length 1: 238.20 Feet (British) Registered
Beam: 32.90 Feet (British) Registered
Depth: 16.50 Feet (British) Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1884
Datum agenda: 1884-06-05
Register nr: 0
Scheepsnaam: ERASMUS
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Meijer, J.H.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: x
Opmerkingen: ja, nieuwe
1884-06-05, uitreiking zb73-x

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1884-06-05 ERASMUS
Manager: Firma Bonke & Visser, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Bonke & Visser, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NRBS

Date/Name Ship 1895-02-00 ERASMUS
Manager: African Association Ltd., Liverpool, Great Britain
Eigenaar: African Association Ltd., Liverpool, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Liverpool / Great Britain

Date/Name Ship 1897-04-00 ELSA
Manager: E.J. Odenius & Karl Frick, Gothenburg, Sweden
Eigenaar: Ångfartygs A/B. 'Labora', Gothenburg, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Gothenburg / Sweden

Date/Name Ship 1910-00-00 ELSA
Manager: Werner Lundqvist, Gothenburg, Sweden
Eigenaar: Ångfartygs A/B. 'Labora', Gothenburg, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Gothenburg / Sweden

Date/Name Ship 1913-00-00 ELSA
Manager: A. F. Magnusson, Gothenburg, Sweden
Eigenaar: Ångfartygs A/B. 'Labora', Gothenburg, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Gothenburg / Sweden

Date/Name Ship 1916-00-00 ELSA
Manager: John E. Österlund, Norrköping, Sweden
Eigenaar: Rederi A/B. 'Ester', Norrköping, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Norrköping / Sweden

Date/Name Ship 1922-00-00 ELSA
Manager: Oscar Krook, Stockholm, Sweden
Eigenaar: A/B. Krook & Berggren, Stockholm, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Stockholm / Sweden

Date/Name Ship 1924-00-00 ELSA
Manager: J.J. Malmberg, Gavle (Gefle), Sweden
Eigenaar: Rederi A/B. ‘Gevalia’, Gavle (Gefle), Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Gavle (Gefle) / Sweden

Date/Name Ship 1937-00-00 ELSA
Manager: Erik Hogberg, Stockholm, Sweden
Eigenaar: Rederi A/B 'Fredrika', Stockholm, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Stockholm / Sweden

Date/Name Ship 1939-00-00 URANIA
Manager: Oskar Treikelder, Tallinn (Reval), Estonia
Eigenaar: Laevaühing 'Urania', Tallinn (Reval), Estonia
Shareholder:
Homeport / Flag: Tallinn (Reval) / Estonia

Date/Name Ship 1940-07-01 URANIA
Manager: Leth & Co., Hamburg, Germany
Eigenaar: Deutsches Reich - Kriegsdienststelle Hamburg, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany

Ship Events Data

1884-03-18: NRC 290184. Morgen dinsdag 29, zal, indien wind en weder het toelaten, te 3½ uur van de werf te Charlois van stapel lopen het stoomschip ERASMUS, gebouwd voor rekening der heren Bonke & Visser, alhier. De bouw stond onder toezicht van de heer Johs. de Hoog, inspecteur der Nederlandse Vereniging van Assuradeuren te Amsterdam en speciaal toezicht voor hoogste klasse Engelse Lloyds. (opm: zie voor uitgebreide beschrijving tab 10: general information)

NRC 200384. Vlissingen, 18 maart. Heden kwam alhier aan, binnendoor gesleept van Rotterdam, het nieuwe stoomschip ERASMUS, gebouwd aan de werf van H.J. Bonn te Charlois, teneinde de aan de fabriek van de Koninklijke Maatschappij De Schelde aldaar vervaardigde machine en ketels in te nemen en op te stellen. Het schip meet ongeveer 1.100 register ton. Het wordt gevoerd door kapt. J.H. Meijer, en zal varen onder directie van de heren Bonke en Visser als reders. Het is bestemd als general trader en zal de eerste reis doen naar de Congorivier in Afrika. De machine welke in het schip moet worden opgesteld, zal een vermogen hebben van ongeveer 700 PK.
1940-04-09: De ‘URANIA’, die in Bergen (Noorwegen) lag toen de Duitsers Noorwegen binnenvielen, veil daar op 9 april 1940 in Duitse handen. Zij werd in juni 1940 naar Hamburg gebracht. Daar op 1 juli 1940 prijsverklaard en onder Duitse vlag gebracht. Zij bleef echter in Hamburg liggen.
1941-00-00: De U.S.S.R. betwiste de prijsverklaring en na lange onderhandelingen werd zij in 1941 aan de U.S.S.R. overgedragen, waar zij, nog steeds in Hamburg liggend na het uitbreken van de oorlog U.S.S.R. – Duitsland, op 28 juni 1941 opnieuw werd prijsverklaard. Zij werd niet meer in de vaart gebracht: Te oud en er waren reparaties nodig. In 1942 in beheer gegeven aan de Chemisch-technische Versuchsanwalt te Kiel als proefschip voor springstoffen.
1943-05-12: De ‘URANIA’ brak op 12 mei 1943 in tweeën bij proeven met springstoffen ter hoogte van Hela in positie 54°36’NB. en 18°46’OL. Zij werd aan de grond gezet en bergingspogingen mislukten. Het wrak brak nog verder en de delen zonken en waren verloren.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Johannes Hendrik werd geboren ca. 1842  te Monnikendam als z.v Adolph Frederik Meijer (onderwijzer) en Sijbreg Kater.

J.H. (25) (zeeman) trouwde op 14 mrt. 1867 te Amsterdam met Cornelia Kooij (23) – geb. te A’dam – d.v. Jan Kooij (zeeman) en Catharina Theresia Velthuis.

J.H. overleed op 26 juni 1904 te Rotterdam (62).  (De overlijdensadvertentie staat in het Alg. Handelsblad van 27-06-1904)  

Kinderen

-        Adolph Fredrik

 

De onderstaande gegevens zijn van de Heer S. Parma:

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Geen gegevens

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 27 mei 1887 staat vermeld dat in de wedstrijd inzake kompasjournalen 1884/1885 de gouden medaille is toegekend aan kapitein W.P.Harten, de zilveren medaille aan kapitein J.H.Meijer en de bronzen medaille aan kapitein C.Koning.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 04 oktober 1888 staat de uitslag inzake de scheepsjournalen. De gouden medaille is toegekend aan kapitein J.H.Meijer van het ss “Erasmus”, de zilveren medaille aan kapitein C.Rademaker van het ss. “Prins Willem I”en de bronzen medaille aan kapitei H.Sluiter van het ss. “Prins Maurits”.042.

 

In de notulen dd 04 december 1888 van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop is de bekroning vermeld voor gehouden kompasjournalen: “Namens de commissie van beoordeeling wenscht de Heer W. van Hasselt de bekroonden geluk met het behaald succes, zijn leedwezen gevende dat het slechts één hunner, de heer J.H.Meijer in de vergadering kon tegenwoordig zijn; de Heeren C.Rademaker en H.Sluiter bevinden zich op zee … De Heer van Hasselt reikte daarna onder eene hartelijke toespraak de gouden medaille benevens het daarbij behoorende diploma over aan den gezagvoerder J.H.Meijer van het stoomschip “Erasmus”, die deze onderscheiding met dank aanvaarde.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 12 oktober 1886 staat vermeld: “Aan de orde is de uitreiking der gouden medeille aan den Heer W.P.Harten ingevolge de bekrooning van het door dezen gehouden kompasjournaal. J.H.Meijer en C.Koning die respectievelijk met de zilveren en bronzen medaille bekroond zijn waren niet in het land en dus niet aanwezig.023.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.H.Meijer als gezagvoerder gedurende:

*    1873 t/m 1874 van het schroefstoomschip “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1878 t/m 1880 van het ijzeren schroefstoomschip “Castor”, gebouwd in 1870 aan de Clyde, 1512 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1884 t/m 1891 van het schroefstoomschip “Erasmus”, gebouwd in 1884 te Rotterdam, 1100 ton n.m., varend voor Bonke & Visser te Rotterdam;

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift “De Zee, Jg.8, p.348, 1886 staat in “de Kompasjournalen van het Collegie Zeemanshoop” dat zilver is toegekend aan J.H.Meijer van het ss “Erasmus”.

 

In het tijdschrift “De Zee, 1894, p. 75 staat vermeld dat J.H.Meijer, “oud-gezagvoerder in de Groote Vaart, expert te Rotterdam is benoemd als lid van de examencommissie voor stuurlieden  bij de koopvaardij.

 

In het tijdschrift “De Zee” jg 8, 1886, p.344-348 wordt verslag gedaan van de beoordeling door een Commissie van de bij Zeemanshoop ingekomen kompasjournalen. De zilveren medaille is toegekend aan de gezagvoerder J.H.Meijer van het stoomschip “Erasmus” In het verslag wordt o.a. het volgende gemeld: Ter beoordeling waren ingebracht 30 journalen, waarvan 7 niet tot de beoordeling zijn toegelaten omdat men niet voldeed aan de gestelde eisen. Alle journalen zijn afkomstig van stoomschepen. Zeilschipjournalen zijn niet ingebracht “hetgeen een gereede verklaring vindt in het feit dat het meerendeel der zeilschepen nog niet huiswaarts is gekeerd.” De beoordeling geschiedde in de vorm van rubrieken, die ieder apart met een kwalificatie (slecht tot uitmuntend) werden gehonoreerd.

In de Jg 10, 1888, van “De Zee” wordt wederom verslag gedaan door de “Commissie van Beoordeeling der kompasjournalen, uitgegeven door het Collegie ‘Zeemanshoop’ “ Er waren ingebracht 33 journalen gehouden door 18 gezagvoerders. De beoordeling was gelijk aan die in 1886. “Het is de Commissie zeer aangenaam te mogen verklaren, dat verreweg het meerendeel der beoordeelde journalen zeer goed is bijgehouden.” De gouden medaille werd behaald door de gezagvoerder J.H.Meijer van het stoomschip “Erasmus”

 

In het tijdschrift “De Zee”, jg.1893, p.73 staat vermeld dat J.H.Meijer is benoemd tot plaatsvervangend lid van de “Commissie tot examineeren van stuurlieden.”

 

Datum vanaf: 1884
Kapitein: Meijer, Johannes Hendrik

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.Kremer als gezagvoerder gedurende:

*    1892 t/m 1895 van het schroefstoomschip “Erasmus”, gebouwd in 1884 te Rotterdam, 1100 ton n.m., varend voor Bonke & Visser te Rotterdam. Het schip werd in 1895 verkocht naar Liverpool;

*    1897 t/m 1898 van het schroefstoomschip “Elve”, gebouwd in 1884 te Kiel, 429 ton n.m., varend voor P.A. van Es & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Provinciale Groninger Courant 06 seeptember 1897

IJmuiden, 3 september. Kapt. Kremer, van het Nederlandse stoomschip ELVE, heden alhier van Hamburg binnen, rapporteert: 25 Eng. mijlen W.N.W. van Borkumvuurschip een afgebroken mast, circa 8 voet boven water uitstekende, gepasseerd te zijn. Is gevaarlijk voor de scheepvaart.

 

 

Datum vanaf: 1892
Kapitein: Kremer, J.

Afbeeldingen


Omschrijving: ELSA
Collectie: Lous, C.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving:
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving:
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown
Algemene informatie

NRC 290184. Morgen dinsdag 29, zal, indien wind en weder het toelaten, te 3½ uur van de werf te Charlois van stapel lopen het stoomschip ERASMUS, gebouwd voor rekening der heren Bonke & Visser, alhier. De bouw stond onder toezicht van de heer Johs. de Hoog, inspecteur der Nederlandse Vereniging van Assuradeuren te Amsterdam en speciaal toezicht voor hoogste klasse Engelse Lloyds. Het heeft een dubbele bodem voor waterballast, drie stoomlieren, stoomstuurtoestel, Baxter’s patent ankerspil, ingericht om met stoom en met de hand te kunnen worden gebruikt en is verder geheel gebouwd naar de eisen, die in de tegenwoordige tijd voor een vrachtboot worden gesteld. Het draagvermogen van deze boot zal bedragen pl.m. 1.650 Engelse ton. De ketel en machine van 700 indicateur paardenkrachten worden gemaakt door de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen. 

NRC 300184. De ERASMUS is heden middag (opm: 29 januari) van de werf des heren Bonn onder Charlois met het beste gevolg te water gelaten. Niettegenstaande het ’t eerste ijzeren stoomschip is, dat op deze werf werd gebouwd, was de klink nauwelijks gelicht of het fraaie schip stelde zich in beweging en zette rustig zijn weg langs de binnenhaven voort, totdat het de open rivier had bereikt, waar het onverwijld door de sleepboten werd opgevangen en teruggevoerd. Talrijker dan ooit te voren bij dergelijke gelegenheden waren de belangstellenden uit de stad en uit het Overmaasse saamgevloeid. Gelijk altijd heerste er op het ogenblik dat het gevaarte zich in beweging stelde een seconde van plechtige stilte, ’t gevolg van de indruk, die het altijd nieuwe schouwspel maakt. Dan volgt in de regel een luide juichkreet, die ditmaal evenwel voor menigeen in een angstkreet overging, om weldra door het uitbundig lachen door honderden kelen aangeheven, overstemd te worden. Een groot aantal belangstellenden van beiderlei kunne was namelijk niet op het hoger gelegen terrein gebleven, maar had zich langs de rechteroever van de binnenhaven geschaard, ten einde het aflopende schip te zien aankomen en er zijn vaart tot in de rivier te kunnen nastaren, Wel had elkeen op de golfslag gerekend, bij het te water gaan van het schip te ontstaan, en hield zich van de tamelijk hoge kant verwijderd, of had post gevat op allerlei kleine verhevenheden van het terrein. Dat alles bleek een nutteloze voorzorg te zijn. De waterverplaatsing was van dien aard, dat er een ware bandjir ontstond. Een verscheidene meters hoge golf kroop tegen de berm van de binnenhaven op en overstroomde bliksemsnel het terrein aan de kant van het roer van de ERASMUS. Het was een “sauve qui peut”, waarbij een menigte mensen hun al te grote kijkgierigheid met natte voeten moest bekopen. Daar in één ogenblik alles onder water liep en men gevolgelijk bij het vluchten niet kon zien waar men de voet zette, struikelde menigeen. Eer paar knapen tuimelden zó ten onderste boven en werden geheel door de vloed bedolven, die, even snel wijkende als hij was opgekomen, de kleine drenkelingen vergunde, zij het dan geschrokken en tot op de huid toe nat, op te staan en alsnog het hazenpad te kiezen. Dat alles vorderde minder tijd dan we nodig hadden om het te beschrijven. Zij die er droogvoets waren afgekomen lachten de anderen uit, en deze hadden goede luim genoeg om in te stemmen met de algemene vrolijkheid.
De ERASMUS lag inmiddels trots te water. Het schip doet, naar het oordeel van deskundigen, de bouwmeester alle eer aan.

 

 

 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten