Inloggen
MEPPEL - ID 15865

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1863-03-27 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1863
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: G. Zwerver Jr., Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands
Werfnummer:
Delivery Date: 1863-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 251.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 223.00 Net tonnage
Deadweight: 133.00 lasts
 
Length 1: 34.65 Meters Length overall (Loa)
Beam: 5.30 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.08 Meters Depth, moulded
Draught: 3.35 Meters Draught, maximum
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1863
Datum agenda: 1863-03-27
Register nr: 18630194
Scheepsnaam: MEPPEL
Type: Brik
Lasten: 133
Gebouwd in plaats: Alkmaar
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Kaars Sijpesteijn, B.W.
Plaats: Krommenie
Kapitein op moment van verzoek: Stikkel van Dam, S.
Opmerkingen: 1865 - 593-datum besluit nieuwe zeebrief28-08-1865-109- schip ligt in :Amsterdam
Nr oude zeebrief : 1e zeebrief
Gebouwd te Alkmaar

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1863-03-27 MEPPEL
Manager: Brechtus Willem Kaars Sijpesteijn, Krommenie, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Brechtus Willem Kaars Sijpesteijn, Krommenie, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Krommenie / Netherlands
Callsign: PLWC
Additional info: Kapitein S. Stikkel van Dam

Date/Name Ship 1869-00-00 MEPPEL
Manager: J. de Jonge Jr., Meppel, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: J. de Jonge Jr., Meppel, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Meppel / Netherlands
Callsign: PLWC
Additional info: Kapt. S. Stikkel van Dam

Date/Name Ship 1873-00-00 PETRONELLA
Manager: D. Held, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: D. Held, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PQWB
Additional info: Kapt. Y.H. Hebes.

Date/Name Ship 1880-00-00 CONFIANCE
Manager: Hindrik Pieterz Grasdijk, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hindrik Pieterz Grasdijk, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NKVQ
Additional info: Kapitein-eigenaar.

Ship Events Data

1897-00-00: Final Fate:
Lloyds Casualty report: 21 juni 1897: Onderweg in ballast van Groningen naar Sundsvall na een aanvaring met het Engelse ss “Spero”(1.132 brt: 1896 blt) in de Noordzee gezonken. De opvarenden zijn door het stoomschip gered en te Hull geland.

Rotterdamsch Nieuwsblad 25-06-1897: De Nederl. brik Confiance, kapt. Grasdijk, 18 Juni in ballast van Delfzijl naar Sundsvall vertrokken, is Maandag in de Noordzee, na aanvaring met het Eng. stoomschip Spero, gezonken. Alle opvarenden werden door de Spero gered en te Hull geland. De Confiance was 224 tons groot en behoorde te Groningen thuis. Kapitein Grasdijk was tevens reeder.

Nieuwsblad van het Noorden 13-07-1897: Liefdadige stad- en landgenooten! In den nacht van 20 op 21 Juni j.l. werd 's morgens om 2 uur op de Deensche kust het Ned. brikschip „Confiance," gevoerd door kapt. H. Grasdijk, tijdens een dikken mist door een Engelsch stoomschip van de Wilsonlijn in het midden ongeveer aangevaren. De opvarenden van de brik konden zich, daar de zee kalm was, gelukkig allen redden door zich aan de ankers voor de kluif van het stoomschip vast te grijpen, zoodat bij de ramp geen menschenlevens zijn te betreuren. Wegens de snelheid, waarmede de brik zonk, in ongeveer 5 minuten, was van het schip niets meer te zien, kon echter aan niets anders dan aan lijfsbehoud worden gedacht. Voor een der opvarenden, den matroos-zeilmaker P. Cadée, 59 jaar, wonende alhier, gehuwd en vader van vier kinderen, is dit eene een groot ongeluk. Van alles ontbloot is hij niet in staat de noodige uitrusting voor een nieuwen tocht bijeen te krijgen en heeft bovendien in deze dagen met zijn gezin inderdaad aan alles gebrek. Met vrijmoedigheid doen wij daarom een beroep op de milddadigheid van vermogende menschenvrienden, teneinde den man en zijn gezin in hun benarden toestand te helpen. Elke gift zal met dankbaarheid worden aanvaard bij de Redactie van dit blad, die ze gaarne aan het hulpbehoevend gezin ter hand zal stellen. De bovenstaande verklaring is gezien en alles naar waarheid bevonden. Kapt. H. Grasdijk.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

S.Stikkel van Dam werd met vlagnummer 926 per 28 juni 1853 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein L.Tuk. Als zijn schip wordt vermeld de “Java”. Toegevoegd is “bedankt” 002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd. 21/28 juni 1853 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Simon Stikkel van Dam, oud 27 jaar, voerend de bark “Java”, wonend te Alkmaar, adres bij Boissevain & Kooy te Amsterdam, op voordracht van kapitein L.Tuk.023

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lid van het college Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer     periode   type          naam van het schip                                boekhouder/reder

      926              1853      bark          Java                                                         Boissevain & Kooy

      532           1854-1859 bark          Java                                                         idem

                          1860-1861 geen vermelding van schip en boekhouder

                          1862-1868 brik           Meppel                                                    B.W.Kaars Sijpestijn te Krommenie

                          1868-1869 brik           Meppel                                                    Jb. de Jonge te Meppel

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

S.S. van Dam                      Java                                      30 maart 1857                     19 februari 1861

S.Stikkel van Dam             Meppel                                 30 april 1863                       mei 1864

                                               Meppel                                 november 1864                   07 juli 1865

                                               Meppel                                 04 septembe 1865              oktober 1865

                                               Meppel                                 geen melding                       01 augustus 1868

 

Bouma025 vermeldt S.Stikkel van Dam als gezagvoerder gedurende:

  • * 1854 t/m 1860 van de bark “Java”, gebouwd in 1846 te Alblasserdam, 625 ton o.m., varend voor Boissevain & Kooy te Amsterdam. Het schip is in 1860 afgekeurd op Java. In 1863 is het schip gestoten en gezonken in Indië (gezagvoerder niet genoemd);
  • * 1864 t/m 1868 van de brik “Meppel”, gebouwd in 1863 te Alkmaar, 251 ton o.m., varend voor B.W.Kaars Sijpesteyn te Krommenie;
  • * 1869 t/m 1872 van hetzelfde schip maar nu varend voor J. de Jonge Jr te Meppel. Het schip voer in 1873 voor D.Held te Amsterdam en was herdoopt in “Petronella”.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1863
Kapitein: STIKKEL van DAM, SIMON