Inloggen
INDIA PACKET - ID 15737


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1861-11-01 / 1893-05-25 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1861
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Clipperfregat
Masten: Three masts
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Smit Czn., Alblasserdam, Zuid-Holland
Werfnummer:
Launch Date: 1861-08-31
Technical Data

Net Tonnage: 756.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 400.00 lasts
 
Configuration Changes

Datum 00-00-1877
Type: Rigging changed
Omschrijving: Snel na aankoop in 1877 is de INDIA PACKET van fregat gereduceerd tot bark en hermeten volgens de nieuwe meetwijze. Nu: 710,03 ton netto.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1861
Datum agenda: 1861-11-01
Register nr: 18610768
Scheepsnaam: INDIA PACKET
Type: Clipper
Lasten: 400
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Wesel & Zn., wed. J. van
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: Diepering, G.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1861-11-01 INDIA PACKET
Manager: Firma Gebr. Hendrichs & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Onbekend

Date/Name Ship 1877-05-07 INDIA PACKET
Manager: D. Held, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: D. Held, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1881-11-06 HEEMSE
Manager: Firma J. & J. Vinke, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma J. & J. Vinke, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NVTQ

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Oktober 1861

eigenaar/aankoper firma Gebr. Hendrichs & Co., Amsterdam (boekhouders van het schip en 4/16e part), IJ. Kuinders, Amsterdam (4/16e part), F.F. Groen, Amsterdam (1/16e part), firma Wed. Jan van Wesel & Zoon, Amsterdam (1/16e part), J. Schaap, Amsterdam (1/16e part), J.A. Alberdingk Thijm, Amsterdam (1/16e part), firma J. van Eden Jr. & Zoon, Krommenie (1.16e part), A. van Scherpenberg, Driebergen (1/16e part), F.H. von Lindern, Alblasserdam (1/16e part) en Wed. E.H. Krelage en J.H. Krelage, Haarlem (samen 1/16e part)

Ship Events Data

1866-11-15: Het Nederlandse schip INDIA PACKET, Kapt. Diepering, heeft op 15 november 1866 een hevige orkaan doorstaan, die een gedeelte van de stuurboordverschansing en de kluiverboom en verschillende zeilen stuk sloeg, en waarin twee sloepen en vee verloren zijn geraakt.
1879-10-07: Het zeilschip India Packet heeft in oktober 1879 (?) schade opgelopen bij aanvaring met een ijsberg, maar kon zelfstandig verder varen.
1881-11-06: Verkocht
Het Nederlandse barkschip INDIA PACKET, groot 710 ton nieuwe meting, gebouwd in 1861, is uit de hand verkocht aan de heren J.& J. Vinke te Amsterdam.
1893-05-00: Final Fate: Sunk

De HEEMSE, kapt. W.W. Visser, op 2 mei 1893 van Amsterdam met een lading cokes naar Kroonstad vertrokken, is in de avond van 24 mei 1893 ten westen van Narga (bij Reval - Tallinn) door het ijs doorsneden en in 25 vadem diep water gezonken. De 13 opvarenden kwamen veilig aan land, schip en lading waren verloren.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

G.Diepering werd met vlagnummer 755 effectief lid van Zeemanshoop per 08 maart 1859 op voorspraak van J.L.ten Boekel. Zijn schip was de "Java Koerier"002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 01/08 maart 1859 staat vermeld dat tot effectief lid is voorgedragen/benoemd Gerrit Diepering, geen leeftijd vermeld, voerend de bark “Java Koerier”, voor rekening van gebr. Hendrichs, adres bij mej. Dekker op de Houtgracht bij de Zwanenburgwal te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.L ten Boekel.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam              naam reder/boekhouder

         755                           1859                       bark                  Java Koerier                Gebr.Hendrichs en Co

                                      1860-1877                 fregat               India Packet                idem

                                      1878-1896                 geen opgave van schip en boekhouder

 

Op 13 april 1859 vertrok van de rede van Texel de bark "Java Koerier" van Gebr. Hendrichs & Co onder kapitein G.Diepering en arriveerde op 10 augustus te Batavia na een reis van 108 dagen026(38/049).

 

In het Register van schepen, aangekomen in het Oosterdok045 komen o.a. de volgende meldingen voor:

bron                              aankomstdatum         naam van het schip                      vertrekdatum                    bestemming

502-289                       16 december 1857    Anna                                               27 maart 1858                  Batavia

  1. 30 december 1858    Java Koerier                                  22 maart 1859                  Samarang

 

G.Diepering was van 1861-1877 kapitein van het houten fregat “India Packet”, gebouwd in 1861 door J.Smit te Alblasserdam, 680/758 ton, varend voor Gebr. Hendrichs & Co (1861-1868) en Juiners & Co (1868-1877) beiden te Amsterdam052.

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

G.Diepering                             India Packet                             20 november 1861                              03 oktober 1862

                                                  India Packet                             17 februari/04 maart 1863                 22 november 1863

                                                  India Packet                             17 april 1864                                        09 december 1864

                                                  India Packet                             30 april 1865                                        25 januari 1866

                                                  India Packet                             26 maart 1866                                      23 februari 1867

                                                  India Packet                             11 juni 1867                                         15 april 1868

                                                  India Packet                             04 juli 1868                                          geen melding

 

 

Bouma025 vermeldt G.Diepering als gezagvoerder gedurende:

*    1859 van de bark “Java Koerier”, gebouwd in 1840 te Elshout, 541 ton o.m., varend voor de Gebr. Hendrichs & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1860 gesloopt;

*    1859 t/m 1860 van de 3/m sch. “Anna”, gebouwd in 1857 te Amsterdam, 327 ton o.m., varend voor Groen & Bos te Amsterdam. Het schip werd in 1861 verkocht aan H.J.E.Hekman te Amsterdam en herdoopt in “Cito”;

*    1861 t/m 1867 van het 3/m schip “India Packet”, gebouwd in 1861 te Alblasserdam, 756 ton o.m., varend voor de Gebr. Hendrichs & Co te Amsterdam;

*    1868 t/m 1877 op hetzelfde schip maar nu voor Kinders & Co te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

03 mei 1859 (Noord Atlantische Oceaan op weg naar Batavia op 29o52’NB en 19o34’WL): “…Praaiden om 5 Glazen het Ned Barkschip Java Koerier Kap Diepering van Amsterdam naar Batavia  Aan boord alles wel …”053 (reis Amsterdam-Batavia/Tegal/Batavia-Gronden. Maart 1859-februari 1860).

G.Diepering was in 1859 gezagvoerder van de bark “Java Koerier”, varend voor Gebr.Hendrichs & Co te Amsterdam025. Het Stortingsregister meldt het vertrek uit Amsterdam c.19 maart 1859 voor een reis naar Batavia en een terugkeer c.12 maart 1860044. Het Register van Schepen in het Oosterdok045 vermeldt het vertrek van de “Java Koerier” op 22 maart 1859 met bestemming Semarang.

 

G.Diepering vertrok per 04 maart 1863 vanuit Nieuwediep met de “India Packet” en 2 landmachtofficieren. Hij arriveerde te Batavia op 21 juni 1863 na een reis van 109 dagen.

Op 26 maart 1866 verzorgde hij vanuit Nieuwediep met de “India Packet” een troepentransport van 3 officieren en 150 manschappen. Na een reis van 103 dagen arriveerde hij de Batavia op 07 juli 1866065.

 

Amsterdam, 19 december 1869

Volgens brief van kapitein G. Diepering, varende het Nederlandse 3/m schip India Packet 4 november van Amsterdam te Batavia gearriveerd, was deze bodem op 7 oktober l.l. in de Indische Zee op 53°37' ZB en 50°7' OL met een ijsberg naar gissing 300 à 400 voet lang en 80 à 100 voet hoog, veel gelijkend op den hoek van Bevesier, in aanraking geweest, waardoor schip en tuig belangrijke schade bekwamen.

Donderdag, 7 oktober 1869

Dagnacht 4 ure des 's morgens aannemende stijve bovenbramzeil koelte, geiden de bezaan op, woelige zee met dikke mist. Konden niet meer dan een of twee scheepslengte van ons afzien. De lucht 7° en het zeewater 5°Celsius. Hielden goede uitkijk naar ijsbergen. Ten 6 ure des 's morgens riep de uitkijk van de bak Loef! Loef! een ijsberg vooruit. Loefden onmiddellijk op en bespeurden de steile hoek van een ijsberg nog wel 3 streken te loevert op, aan de lijzijde zagen wij niets dan een uitgestrekt ijseiland, blauw en doorschijnend wit van kleur, helder als kristal, met hoge spitse pieken en dieptens. Huiveringwekkend was het gezicht toen het schip met een tienmijls vaart het hoge ijseiland met de buitenkluiver reeds nabij was en men nog steeds de steile hoek van dat ijsgevaarte te loevert op gewaar werd. Er was dan ook geen andere gedachte of de India Packet zou binnen een minuut daarop in splinters verbrijzelen. Spoedig raakte de lijnok van de fokkenra tegen de hoge steile ijswand, waardoor hij door midden brak. Ook de grote en begijnera kwamen daarmee in aanraking en schuurde alras het gehele schip met een vreselijk geweld en gekraak met de SB zijde en met een 10 mijls vaart langs de overhangende ijswanden, welke over hert gehele campagne dek hingen, waardoor het stuurboordsdek gevuld werd met zware stukken ijs, welke van de wanden afbrokkelden. Sommige van deze stukken hadden een dikte van 3 voet middellijn. De giek die in de davids hing, alsmede het bord van de seinlantaarn werden in splinters tegen het schip verbrijzeld, de ijzeren sloepdavids braken als glas, de fokken- en grote rust werden gedeeltelijk verbrijzeld en de verschansing en reling op sommige plaatsen erg gehavend. Kwamen echter goddank met dodelijk schrik van de ijsberg vrij, doch konden door de dikke mist en snelle vaart de uitgestrektheid daarvan niet juist bepalen. Peilde na het voorval onmiddellijk de pomp en bevonden het schip dicht gebleven. Herstelde onmiddellijk zoveel doende de geleden schade. Observeerde de lucht 8° en het water 5° Celcius. De kapitein dacht vele ijsbergend gepasseerd te zijn en besloot hij, uit hoofde van de gevaren verbonden aan een zo dagelijkse route, om de zeilaanwijzing van Maaru te verlaten, ofschoon hij deze reeds gedurende acht reizen naar Java had gevolgd en meer Noordelijk af te houden. Stevende toen tot op 41° ZB vanwaar hij verder zonder buitengewone ongevallen op 4 november l.l. te Batavia arriveerde.

De India Packet, 756 ton, werd in 1861 gebouwd in Alblasserdam voor de reder Gebr. Hendrichs & Co., Amsterdam. In 1869 was de driemaster in het bezit van Kuinders & Co., Amsterdam. 

In 1882 voer het schip verder onder de naam Heemse. 

Bron: www.grotezeilvaart.nl

 

 

Datum vanaf: 1861
Kapitein: Diepering, Gerrit

Afbeeldingen


Omschrijving: INDIA PACKET, aquarel gemaakt in 1863, kapitein G. Diepering
Gemaakt door: Spin, Jacob
Klik hier voor website fotograaf
Onderwerp: Storm
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3174-1861.30

DVD XIII- 7555 - 7558

CEDULE

Naam schip INDIA PACKET

plaats en datum acte eigendoms-verklaring, Amsterdam, … oktober 1861

type schip clipper-fregat

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma Gebr. Hendrichs & Co., Amsterdam (boekhouders van het schip en 4/16e part), IJ. Kuinders, Amsterdam (4/16e part), F.F. Groen, Amsterdam (1/16e part), firma Wed. Jan van Wesel & Zoon, Amsterdam (1/16e part), J. Schaap, Amsterdam (1/16e part), J.A. Alberdingk Thijm, Amsterdam (1/16e part), firma J. van Eden Jr. & Zoon, Krommenie (1.16e part), A. van Scherpenberg, Driebergen (1/16e part), F.H. von Lindern, Alblasserdam (1/16e part) en Wed. E.H. Krelage en J.H. Krelage, Haarlem (samen 1/16e part)

te voeren door kapt. G. Diepering

grootte in tonnen 400 lasten of 758 tonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 26 oktober 1861

nummer van registratie deel 79, folio 194, recto, vak 5.

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: Het schip was gebouwd te Alblasserdam voor rekening van aankopers gekocht en de bijlbrief werd getoond. Het schip lag te Rotterdam.researcher/datum research: ML / 040109

Naam INDIA PACKET
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1861
Toegang 198
Inventaris 3174