Inloggen
CATHARINA - ID 15497


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1859-04-04 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1859
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Galjoot
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Jacobs Pik, Veendam, Groningen, Netherlands
Date Laid Down: 1858-00-00
Launch Date: 1859-00-00
Delivery Date: 1859-03-30
Technical Data

Gross Tonnage: 55.00 lasts
Gross Tonnage 2: 104.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 22.80 Meters Registered
Beam: 4.33 Meters Registered
Depth: 2.36 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1859
Datum agenda: 1859-04-04
Register nr: 18590231
Scheepsnaam: CATHARINA
Type: Galjoot
Lasten: 55
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Rozema, H.
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: niet vermeld
Opmerkingen: zeebrief niet vermeld

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1859-04-04 CATHARINA
Manager: Hendrik Rozema, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Rozema, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Date/Name Ship 1863-08-21 SECUNDUS
Manager: Firma Wijnne & Barends, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Firma Wijnne & Barends, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron. 1859.1869.128.815
DVD IM.– 3032,3033 – 835,836

BIJLBRIEF

Naam schip CATHARINA

Plaats en datum acte Veendam, 30 maart 1859

Type schip galjoot

Bouwwerf/verkoper Jan Jacobs Pik, scheepsbouwer te Veendam

Eigenaar/aankoper Hendrik Rozema, schipper te Groningen

Te voeren door kapt. Hendrik Rozema

Grootte 104 tonnen
(Meetbrief d.d. 21 februari 1859 afgegeven door scheepsmeter Katoen te Groningen)

Tuigage,aantal dekken

Afmetingen lang 22,80 m., breed 4,33 m., hol 2,36 m.

Kiellegging 1858

Tewaterlating 1859

Plaats , datum registratie Zuidbroek, 30 maart 1859

Nummer van registratie deel 24, folio 168, verso, vak 1

Notaris Burgemeester van Veendam

Prijs

Bijzonderheden:

Bouma-Reineking vermeldt dat het schip 105 ton zou meten en eigendom is van Wijnne en Barends te Groningen.


Researcher/datum research: JDvdB / 260511

Naam CATHARINA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1859
Toegang 883
Inventaris 2139

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron.1863.1869.132.975
DVD IM. – 3235,3236,3237 – 1035,1036,1037

ACTE VERKOOP/KOOP

Naam schip CATHARINA

Plaats en datum acte Publieke verkoop, Groningen, 24 juli 1863

Type schip galjoot

Verkoper erven van kapitein Hendrik Rozema te Groningen
(zie bijzonderheden)

Eigenaar/aankoper makelaar Rein van Mesdag, makelaar te Groningen
(zie bijzonderheden)

Te voeren door kapt.

Grootte in tonnen , lasten 104 tonnen

Afmetingen

Plaats , datum registratie niet vermeld

Nummer van registratie niet vermeld

Notaris Mr. Johan Herman Geertsema, notaris te Groningen

Prijs NLG 7.900,-

Bijzonderheden:
De galjoot is in 1859 volbouwd en nieuw van de bijl te water gebracht van de werf van scheepsbouwer J.J. Pik te Veendam met een bouwacte geregistreerd d.d. 1 april 1859, onder nr. 815, met als kapitein/eigenaar Hendrik Rozema. (overleden d.d. 19 juli 1862 te Stettin)
Zijn weduwe, mej. Trientje de Boer, handelend voor zichzelve en voor haar twee minderjarige zonen Hendrik en Sjabbo Rozema, wordt als comparant-verkoper bijgestaan door de heer Johan Herman Wijnne (cargadoor te Groningen) als gemachtigde. (er wordt echter getekend door J.H. Wijnne en A. Rozema (?) als comparant-verkopers) Deze comparanten verklaren dat de galjoot aan het kantoor van hypotheken te Groningen in het register van schepen is te boek gesteld d.d. 1 april 1859 onder nr. 1352.
De comparant-koper is de makelaar van wissels Rein de Jonge te Groningen, die verklaart te hebben geboden voor en namens zijn lastgever, dewelke hij zich voorbehoudt te noemen en op te geven binnen 24 uren, volgens het voorschrift der wet.
Tijdens verkoop ligt het schip in de Wijnhaven te Rotterdam.
Bijzonder is dat de bekende advocaat C.M. Nap hier een van de twee getuigen is.

Researcher/datum research JDvdB / 090312


Naam CATHARINA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1863
Toegang 883
Inventaris 2140

G.A. notaris Johan Herman Geertsema, Groningen, 1853-1858, toeg. 1875, akte 405
RKM foto 4023-4028

Acte koop/verkoop

Naam schip CATHARINA

plaats en datum acte Groningen, 24 juli 1863

type schip galjoot

verkoper Trientje de Boer weduwe van scheepskapitein Hindrik Rosema Rozema,
domicilie Groningen

gevoerd door kapt. wijlen Hindrik Rosema

Aankoper Rein van Mesdag, commissionair in wissels te Groningen, namens een lastgever wiens naam hij binnen 24 uur zou bekendmaken.
Voor de definitieve naam van de koper zie akte 406

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 104 zeetonnen of ruim 70 roggelasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 1859 geb. voor rekening Hindrik Rosema door I.J. Pik te Veendam

plaats / datum registratie Groningen ,25 juli 1863

nummer van registratie deel 47 ,folio 105 verso

Brandmerk 1352 GRON 1859

notaris J.H. Geertsema te Groningen

prijs 7900 gulden

bijzonderheden
Hindrik Rosema is overleden te Stettin op 19 juli 1862
Mede-erfgenamen waren de minderjarige zonen Hindrik en Sjabbo Rosema, op de veiling mede-vertegenwoordigd door toeziend voogd Albert Rozema, zonder beroep, te Groningen.
Tijdens de veiling lag de CATHARINA in de Wijnhaven te Rotterdam.
Trientje is de familiaire naam voor Catharina, de naam van de galjoot.


researcher/datum research: JS / 19-11-2021 ID 15497

Naam CATHARINA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1863
Toegang 1875
Inventaris

G.A. notaris Johan Herman Geertsema, Groningen, 1853-1858, toeg. 1875, akte 406
RKM foto 4030

Acte van koop/verkoop

Naam schip CATHARINA

plaats en datum acte Groningen, 25 juli 1863

type schip galjoot

verkoper Erven Hindrik Rosema

gevoerd door kapt. wijlen Hindrik Rozema

aankoper Wijnne en Barends, cargadoors te Groningen

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 104 ton

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 1859, geb. voor Hindrik Rosema door I.J. Pik te Veendam
plaats / datum registratie Groningen, 25 juli 1863

nummer van registratie deel 158 folio 98 verso vak 3

notaris J.H. Geertsema te Groningen

prijs

bijzonderheden:
Met deze acte maakte Rein van Mesdag bekend gehandeld te hebben namens de Fa. Wijnne en Barends, zie G.A. notaris Johan Herman Geertsema, Groningen, 1853-1858, toeg. 1875, zie akte 405


researcher/datum research: JS / 19-11-2021 ID 15497

Naam CATHARINA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1863
Toegang 1875
Inventaris