Inloggen
PETRONELLA CATHARINA - ID 15125


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1856-08-27 / 1879-04-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1856
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Willem Roelof van Goor, Zwolle, Overijssel, Netherlands
Date Laid Down: 1854-00-00
Launch Date: 1856-02-18
Delivery Date: 1856-08-27
Technical Data

Gross Tonnage: 234.00 lasts
Gross Tonnage 2: 442.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 37.33 Meters Registered
Beam: 6.17 Meters Registered
Depth: 4.32 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1856
Datum agenda: 1856-09-25
Register nr: 18560827
Scheepsnaam: PETRONELLA CATHARINA
Type: Bark
Lasten: 234
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Fraissinet & Van Baak
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: Hagen, T.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1856-08-27 PETRONELLA CATHARINA
Manager: Firma Fraissinet & Van Baak, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1867-06-28 JOHANNA EN WILLEM
Manager: Petrus Thomas & Nicolaas Hendrik de Jong, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Petrus Thomas & Nicolaas Hendrik de Jong, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1868-12-03 JOHANNA EN WILLEM
Manager: Teunis Cornelis Schol, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Teunis Cornelis Schol e.a., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij cedule Amsterdam-69 van 1856
Eigenaren van het campagne-barkschip PETRONELLA CATHARINA

Firma Fraissinet & Van Baak, Amsterdam (boekhouders en 4/32e part)
M.C. Fraissinet, Amsterdam (2/32e part)
J. van Oosterwijk van Baak, Amsterdam (2/32e part)
J.C. Brandt, Amsterdam (2/32e part)
H. Brandt, Amsterdam (2/32e part)
T. Hagen, Amsterdam (2/32e part)
Firma Hoyman & Schuurman, Amsterdam (2/32e part)
C.M. Fraissinet, Amsterdam (2/32e part)
J.F. Muysken, Amsterdam (2/32e part)
Firma Meijjes & Smits, Amsterdam (1/32e part)
J. Berends, Amsterdam (1/32e part)
N. Coomans Mz., Amsterdam (1/32e part)
A.A. Casteleijn, Amsterdam (1/32e part)
Firma L. & A. Alma, Amsterdam (1/32e part)
Mevr. Wed. A. Hanssen, geboren Everts, Amsterdam 1/32e part)
H.J. van Baak en C. Barends, beide te Abcoude, samen 4/32e part)
J.A. Kramer, ’s-Gravenhage (1/32e part)
en J.M. van Griethuijsen, Terwolde (1/32e part)

Eigenaren, per 28 juni 1867, van de JOHANNA EN WILLEM:

Petrus Thomas de Jong, Amsterdam (1/2e part) en Nicolaas Hendrik de Jong, Amsterdam (1/2e part)

Ship Events Data

1856-11-07: Sprang a leak
Plymouth, 7 november 1856. Het schip (opm: bark) PETRONELLA CATHARINA, kapt. T. Hagen, van Amsterdam naar Batavia, is heden alhier binnengelopen, om een lek te stoppen
1863-09-06: Damaged
Amsterdam, 23 oktober. Het schip PETRONELLA CATHARINA, kapt. Van der Veen, van Batavia herwaarts, is, volgens brief van St. Helena, dd. 21 september, de 19e september aldaar binnengelopen, na op het Kaapse rif tot 6 september gedurende 20 dagen westelijke stormen doorgestaan te hebben, waardoor het galjoen en een gedeelte van de verschansingen, benevens enige zeilen waren verloren gegaan. Overigens alles wel aan boord. Het heeft 21 september de reis voortgezet.
1864-07-27: Damaged
Amsterdam, 16 september. Volgens brief van kapt. C.H. van der Veen, voerende het schip PETRONELLA CATHARINA, van hier naar Japan, dd. Batavia 31 juli ll., was hij de 27e bevorens aldaar aangekomen, na tussen de Linie (opm: de evenaar) en de Kaap de Goede Hoop veel storm doorgestaan te hebben, waardoor de kluiverboom, enig touwwerk en een gedeelte van de koperen huid verloren waren gegaan.
1867-04-23: Sold at auction
Advertentie. D.F. Stieven en W.Y. van Reinouts, makelaars, presenteren als lasthebbenden van hun principalen op dinsdag 23 april 1867, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ ten overstaan van de deurwaarders Wormser en Noordbeek, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen: een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag genaamd: PETRONELLA CATHARINA, gevoerd door kapt. C.H. van der Veen. Volgens Nederlandse meetbrief lang 37 ellen 33 duimen, wijd 6 ellen 17 duimen, hol 4 ellen 32 duimen, en alzo gemeten op 442 tonnen of 234 lasten. Het voorzegde barkschip ligt aan de Oosterdoksdijk en is de 19e november 1863 het laatst in gewone retourbevrachting voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij binnen gekomen. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.
1868-03-11: Damaged
St. Helena, 27 april. Het Nederlands barkschip JOHANNA EN WILLEM, kapt. C.H. van der Veen, is den 23e dezer alhier aangekomen. Het rapporteert, dat het den 11 maart op 25º18’ ZB 61º11’ OL een zeer zware storm met vreselijke hoge zeeën heeft belopen, waarbij een gedeelte der relings wegsloeg en het galjoen enz. ontramponeerde. Den 13 maart op 26º13’ ZB 75º OL ondervond het een orkaan, waardoor het verscheidene zeilen en stuurboordsverschansingen verloor, plat op zijde werd geworpen en water maakte, en was het genoodzaakt ongeveer 300 balen koffij overboord te werpen. Den 14e bedaarde de storm. Het is den 26e dezer weder naar Amsterdam vertrokken nadat het van planken is voorzien geworden om de verschansingen te herstellen, en een lek in de boeg gestopt had.
1868-12-08: Collision
Rotterdam, 9 december 1868. Van het Nieuwediep wordt gemeld, dat de schepen JOHANNA EN WILLEM (opm: bark), kapt. F.W. van Straaten, naar Batavia, en JOHANNA HERMINA (opm: schoener), kapt. H.E. Hoeksma, naar Laguayra, in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal, door het driftig geraken van het eerste, in botsing gekomen waren, waarbij het laatste belangrijke schade had bekomen.
1871-00-00: Grounded
Nieuwediep, 18 maart. Kapt. Janssens qq., alhier van Samarang binnen, rapporteert dat hij met zijn schip JOHANNA EN WILLEM in Straat Sunda enige malen gestoten heeft, waarna in scheepsraad besloten werd de reis te vervolgen; doch dat hij gedurende de reis ondervond, dat het schip ten gevolge van het stoten lek gesprongen was, zodat de manschappen nu en dan gestadig moesten pompen.
1877-08-25: Damaged
Amoy, 25 augustus (per tel.) Het Nederlandse schip JOHANNA EN WILLEM, kapt. C. Houtkoper, van Cheefoo alhier aangekomen, heeft veel slecht weer gehad, waardoor 6 tussendeksbalken en verscheidene ijzeren knieën gebroken zijn; moet repareren en nieuw koperen.
1879-04-00: Final Fate: Broken up

Advertentie. G.J. Boelen, E.C.A. Koli en A. Vinke, Makelaars, zullen, als lasthebbenden van hun principalen, op maandag 7 april 1879, des namiddags ten drie ure precies, te Amsterdam, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de notaris P.A. Smits, in veiling brengen een extra-ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd JOHANNA EN WILLEM, gevoerd door kapt. C. Houtkoper, volgens Nederlandse meetbrief lang 37,52 meter, wijd 9,37 meter, hol 5,10 meter, en alzo gemeten op 432,38 tonnen netto.
En dat verder met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld.
Het voornoemde barkschip ligt te Rotterdam, in het Haringvliet.
Nadere inlichtingen begerende, gelieve men zich te vervoegen bij de bovengemelde makelaars of bij de cargadoors De Vries & Co., Kromme Waal 28.
(opm: de campagnebark, bouwjaar 1856, werd naar verluidt verkocht [zie AH 080479] voor de sloop)

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Theunis Hagen werd geboren te Amsterdam op 10 april 1812 als zoon van Jan Hagen en Margaretha Mukde.

Hij yrouwde op 16 augustus 1845 in Stormpolder, thans Krimpen aan de Ijssel met Lijsbeth Karreman, geboren te Stormpolder/Krimpen aan de IJssel op 08 april 1820 als dochter van Arie Karreman en Lijsbeth Herreschild. Zij overleed op 27 mei 1870.118

Theunis overleed in 1865. Het echtpaar ligt in Krimpen begraven003 en gegevens via Ger Mulder, Capelle aan de IJssel

 

Teunis Hagen, gereformeerd, 1 el-41½ duim, gevaccineerd, werd als leerling ingeschreven aan de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam op 27 oktober 1823 op de leeftijd van 11½ jaar. Volgens doopceel nr. 1535 werd hij gedoopt op 10 april 1812 te Amsterdam als zoon van Jan Hagen, Amsterdam, gereformeerd, en Margaretha Mulder, Amsterdam, gereformeerd. Ten tijde van de inschrijving in 1812 waren beide ouders nog in leven en woonden in de Haarlemer Houttuinen te Amsterdam; de vader was schuitenvoerder. Van de vorderingen van Teunis werden vanaf 01 januari 1826 3-maandelijkse rapporten bijgehouden waarin eveneens de volgende bijzonderheden:

20 december 1826     "als ledemaat aangenomen bij Do Wunder".

05 maart 1827            "geplt als ligtmatroos op het schip Nederland Command J.J.Adriaan naar Groenland voor Harlingen à ¦14,-". (volgens Bouma025 was de reder van dit schip de Groenland en Straat Davis Visscherij te Harlingen)

06 augustus 1827       "terug van de reis met goede attestatie".

02 oktober 1827         "geplaatst als ligtmatroos op het schip Anna & Louisa, Capt. K.de Jong naar Demmerary(sic) à ¦13,-".

31 maart 1828            "terug van de reis met goede attestatie".

02 april 1828               "op zijn verzoek ontslagen met goede attstatie en certificaat Vrijstelling voor de Nation. Militie"004(532/1535).

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

T.Hagen ((adres Haarlemerdijk bij de Buiten Oranjestraat) werd met nr.716 effectief lid van Zeemanshoop per01 juli 1845 op voorspraak van D.Grim. Zijn schip was de "Maria"002. Ten tijde van de inschrijving was Hagen 33 en ongehuwd. Hij is later (wanneer?) getrouwd met een vrouw van 26 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van 24 juni/01 juli 1845 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Theunis Hagen, oud 33 jaar, voerend de bark “Maria”, wonend op de Haarlemmerstraat bij de Buiten Oranjestraat 118 te Amsterdam, op voordracht van Daniël Grim.023.

 

Hij werd deelnemer van het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 09 januari 1849. Is per 01 mei 1859 "van beroep veranderd"003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 31 augustus 1865 vraagt de wed. T.Hagen-Karreman om de reglementaire uitkering welke haar in de vergadering van 27 september 1865 wordt toegekend ingaande 01 november 1865 voor haar en 1 kind.042.

In de vergadering dd 29 maart 1866 vraagt de wed. T.Hagen om een uitkering voor een kind, hetgeen wordt toegestaan.042 (is er inmiddels een tweede kind geboren?)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 29 september 1870 staat een brief van Jacob Meijer, voogd van de kinderen van wijlen de wed. T.Hagen geb. Karreman, waarin hij om de uitkeringen vraagt die aan de kinderen toekomen.042.

In de Bestuursvergadering vraagt Jb Meijer als voogd om de reglementaire uitzet-uitkering voor Anna Maria Hagen.042

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 10 oktober 1865 staat de mededeling dat per 01 november 1865 een uitkering in de 1e klasse is toegekend aan de wed. T.Hagen geb. Karreman voor haar en 1 kind. In de notulen van 10 april 1866 staat haar verzoek om een uitkering voor één van haar kinderen, hetgeen is toegestaan.023;

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                naam reder/boekhouder

       716                        1845-1848     bark                 Maria                             Gebr.Hendrichs & Co

                                      1849-1853     bark                 Henriëtte Klasina         Fraissinet & van Baak & Gebr.Broekman

       343                             1854           bark                 Henriëtte Klasina         idem

                                           1855           geen vermelding van schip en boekhouder

                                      1856-1858     bark                 Petronella Catharina   Fraissinet & van Baak

                                      1859-1864     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Betalingen m.b.t. de "Petronella Catharina" onder gezag van kapitein T.Hagen in het Stortingsregister van het college "Zeemanshoop" met vermelding van de betalingsperiode (is indicatie van reisperiode)044:

    bron                              begin van de reis                 einde van de reis                                   reisduur

GAA-491/317 fol 08    03 april 1858                         17 maart 1859                                      11 maanden/14 dagen

(op deze reis was ene C.Pronker matroos)

 

Bouma025 vermeldt T.Hagen als gezagvoerder gedurende:

*    1846 t/m 1849 op de bark “Maria”, gebouwd in 1826 te Amsterdam, 360 ton o.m., varend voor de gebr. Hendrichs & Co te Amsterdam. Het schip voer in 1850 voor Vlierboom te Rotterdam en was herdoopt in “Juno”;

*    1850 t/m 1855 van het fregat “Henriëtte Klazina”, gebouwd in 1827 te Amsterdam, 630 ton o.m., varend voor Fraissinet & van Baak te Amsterdam. Het schip was als bark getuigd. Het werd in 1855 verkocht.

      Lloyd’s vermeldt087: “23 Nov. 1850  HENRIETTA CLASINA  been in contact, one mast cut away.”

*    1857 t/m 1859 van de bark “Petronella Catharina”, gebouwd in 1856 te Zwolle, 442 ton o.m., varend voor Fraissinet & van Baak te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

NRC 21 februari 1850

Batavia, 31 december. De scheepsvrachten zijn door de geringe voorraad van vrachtgoederen en de aankomst van verscheidene avontuur-schepen, weder lager gelopen. Voor de JOHANNES MARINUS, gedeeltelijk voor eigen rekening ladende, kon men al niet hoger dan NLG 80 à 85 per last zonder meer bedingen, terwijl later voor de GOEDE VERWACHTING tot NLG 73 rijst is aangenomen. De PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN zal circa 7000 pikols suiker te Tagal gaan laden, tot welke vracht is echter onbekend. Overigens zijn nog de WASSENAAR en de GENERAAL VAN DEN BOSCH alhier in lading voor Nederland en de HENRIETTA CLASINA voor China. Van vreemde bodems werd gecharterd een Engels schip voor suiker tot GBP 3.12/6 naar Londen of GBP 3.17/6 naar het continent, en het Hannovers schip AMICITIA tot GBP 3.10/- voor een lading naar Hamburg.

 

NRC 21 oktober 1850

Batavia 26 augustus. Van de scheepsvrachten valt het volgende te melden: De HENRIETTE CLASINA  is te Batavia opgevuld à NLG 75 voor rijst en NLG 85 voor lichte goederen.

 

 

NRC 22 november 1850

Amsterdam, 21 november. Volgens brief van kapt. Hagen, voerende het schip HENRIETTA CLASINA, in dato St. Helena 9 oktober, was hij, na de 17e augustus van Batavia herwaarts vertrokken te zijn en op de hoogte van Kaap de Goede Hoop veel storm en slecht weder doorgestaan te hebben, genoodzaakt geweest St. Helena aan te doen. Bij het ankeren aldaar door een hevige bui overvallen, was hij voor de boeg van een Engels schip gedreven en tot behoud van het schip en om meerdere schade te voorkomen, genoodzaakt geweest de bezaansmast te kappen. Het schip had de bakboords relings en stutten gebroken en meer andere schade bekomen, doch hoopte de kapitein een en ander spoedig te herstellen, ten einde de reis te kunnen voortzetten.

 

NRC 17 juli 1851

Verkoping van scheeps-aandelen, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, op maandag 14 juli:

-  1/32 part in de bark HENRIETTA CLASINA, NLG 650, NLG 200, J.H. Rietveld,

-  1/32 part in dito, NLG 670, NLG 120, J.H. Rietveld,

 

NRC 11 augustus 1851

Rotterdam, 10 augustus. Het Nederlandse schip HENRIETTE CLASINA, kapt. Hagen, van Amsterdam naar Batavia bestemd, is de 6e dezer lek te Falmouth binnengelopen.

 

NRC 14 augustus 1851

Rotterdam, 13 augustus. Het te Falmouth lek binnengelopen fregatschip HENRIETTE CLASINA, kapt. Hagen – zie ons nommer van 11 dezer – is de 10e aldaar nagezien en is begonnen met de lading te lossen.

 

NRC 30 augustus 1851

Falmouth, 25 augustus. Het op de 6e dezer alhier lek binnengelopen schip HENRIETTE CLASINA, kapt. Hagen – zie ons nommer van 11 augustus – is heden, na ontlossing der lading op de Patentslip gehaald om te repareren.

 

NRC 17 juli 1852

Batavia, 23 mei. Scheepsvrachten. Ter bevrachting zijn aangeboden het Bremer schip METTA en het Zweedse schip VANADIS. De Nederlandse schepen LOOPUIJT, VAN DER PALM en SOOLO laden rijst à NLG 60, suiker à NLG 70, en arak à NLG 95, wordende echter alle drie vermoedelijk ten dele voor rederijrekening beladen. De CAMELEON en JONGE JAN zijn bevracht naar Rotterdam met gedwongen adres rijst NLG 63, suiker NLG 73 en arak NLG 98. Te Sourabaya laden de WILLEM BARENDZ en de ALDEBARAN, gedeeltelijk rijst voor rederijrekening, en laden voorts bij arak à NLG 90, rijst à NLG 60 en tabak à 66 per 1600 Amsterdamse ponden, is NLG 53,62½ per maatschappij last. De GOEDE VERWACHTING heeft een charter bij de maand naar China, de HENRIËTTE CLASINA laadt suiker à NLG 70 en tabak à NLG 60 maatschappij tarief en zal vermoedelijk voor rederijrekening opvullen met rijst.

 

NRC 14 januari 1854

Batavia, 25 november 1853. Vrachten zijn aanmerkelijk hoger; er is aan disponibele scheepsruimte groot gebrek, zodat zeer zeker wel 10 à 12 schepen van middelmatige grootte tot onze hoogste notering nemers zouden vinden. De volgende vrachten zijn alhier afgesloten: ROWALLEN (Engels) GBP 4.5 rijst en GBP 4.10 suiker, alhier te laden naar Londen. CECILIA (Zweeds) GBP 5.5 suiker, alhier te laden naar Rotterdam. DERWENT (Engels, 2e klasse bij Lloyd) GBP 5 voor rijst en koffij, GBP 5.5 suiker, alhier en te Samarang te laden naar Rotterdam. JULIE (Belgisch) GBP 5 voor koffij en rijst, GBP 5.5 voor suiker, alhier te laden naar Antwerpen. JEANNETTE (Nederlands) rijst NLG 105, suiker NLG 115, arak (opm: rijstbrandewijn) NLG 140, alhier te laden naar Rotterdam. HENRIETTE CLASINA (Nederlands) koffij NLG 105, suiker NLG 115 alhier te laden naar Amsterdam, met NLG 5 verbetering voor de te Samarang in te nemen gedeeltelijke lading. (opm: bekort)

 

NRC 04 augustus 1854

Advertentie. H.J. Rietveld en D.F. Stieven, makelaars, zullen op maandag de 21e augustus 1854, des namiddags ten 6 ure, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen een extra ordinair welbezeild kopervast barkschip, voorzien van een metalen huid, varende onder Nederlandse vlag, genaamd HENRIETTE CLASINA, gevoerd door kapt. T. Hagen, volgens Nederlandse meetbrief lang 38 el 40 duim wijd 6 el 38 duim, hol 5 el 81 duim (opm: afmetingen 38,40 x 6,38 x 5,81 m.), en alzo gemeten op 633 tonnen of 334 lasten. En dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, zeilen, touwen, en andere scheepsbehoeften als breder bij de inventaris is vermeld. Nader onderricht bij bovengenoemde makelaars. (opm: in veiling opgehouden, opnieuw geveild, zie NRC 160954)

 

NRC 14 januari 1854

Batavia, 25 november 1853. Vrachten zijn aanmerkelijk hoger; er is aan disponibele scheepsruimte groot gebrek, zodat zeer zeker wel 10 à 12 schepen van middelmatige grootte tot onze hoogste notering nemers zouden vinden. De volgende vrachten zijn alhier afgesloten: ROWALLEN (Engels) GBP 4.5 rijst en GBP 4.10 suiker, alhier te laden naar Londen. CECILIA (Zweeds) GBP 5.5 suiker, alhier te laden naar Rotterdam. DERWENT (Engels, 2e klasse bij Lloyd) GBP 5 voor rijst en koffij, GBP 5.5 suiker, alhier en te Samarang te laden naar Rotterdam. JULIE (Belgisch) GBP 5 voor koffij en rijst, GBP 5.5 voor suiker, alhier te laden naar Antwerpen. JEANNETTE (Nederlands) rijst NLG 105, suiker NLG 115, arak (opm: rijstbrandewijn) NLG 140, alhier te laden naar Rotterdam. HENRIETTE CLASINA (Nederlands) koffij NLG 105, suiker NLG 115 alhier te laden naar Amsterdam, met NLG 5 verbetering voor de te Samarang in te nemen gedeeltelijke lading.

 

NRC 04 augustus 1854

Advertentie. H.J. Rietveld en D.F. Stieven, makelaars, zullen op maandag de 21e augustus 1854, des namiddags ten 6 ure, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen een extra ordinair welbezeild kopervast barkschip, voorzien van een metalen huid, varende onder Nederlandse vlag, genaamd HENRIETTE CLASINA, gevoerd door kapt. T. Hagen, volgens Nederlandse meetbrief lang 38 el 40 duim wijd 6 el 38 duim, hol 5 el 81 duim (opm: afmetingen 38,40 x 6,38 x 5,81 m.), en alzo gemeten op 633 tonnen of 334 lasten. En dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, zeilen, touwen, en andere scheepsbehoeften als breder bij de inventaris is vermeld. Nader onderricht bij bovengenoemde makelaars. (opm: in veiling opgehouden, opnieuw geveild, zie NRC 160954)

 

NRC 16 september 1854

Advertentie. H.J. Rietveld en D.F. Stieven, makelaars, zullen op maandag de 9e oktober 1854, des avonds ten zes ure, ten huize van J. Meijerink, kastelein in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, aan de meestbiedenden verkopen het kopervast barkschips-hol genaamd HENRIETTE CLASINA, voorzien van een metalen huid, liggende in het Oosterdok aldaar; benevens een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, masten, zeilen, touwen en rondhout. Breder bij notitiën te vermelden en bericht bij bovengemelde makelaars. (opm: om het hol, bouwjaar 1828, voor de sloop te verkopen)

 

AH 10 oktober 1854

Verkoping van schepen te Amsterdam op 9 oktober 1854: het kopervast barkschipshol met metalen huid HENRIETTE CLASINA: NLG 12000, in slag NLG 1400. Koper: Anthony Roos.

(opm: sloper)

 

 

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Hagen, Theunis
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.H.van der Veen werd met vlagnummer 762 per 11 oktober 1859 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein F.Hagen. Als zijn schip is genoemd de “Petronella Catharina” 002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 04/11 oktober 1859 is vermeld dat tot lid voor de vlag is voorgedragen/benoemd Cornelis Hendrik van der Veen, oud 31 jaar, voerend de bark “Petronella Catharina”, voor rekening van Fraissinet en van Baak, op voordracht van kapitein T.Hagen.023.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

     762                        1859-1866    bark                Petronella Catharina                          Fraissinet & van Baak

                                        1867          bark                Johanna en Willem                             P.T.de Jong

                                     1868-1877    geen vermelding van schip en boekhouder

 

Aankomst en vertrek te Amsterdam

Naam kapitein                                         Naam schip                                  Vertrek                              Aankomst

C.H. van der Veen                                   Petronella Catharina                   29 oktober 1859              24 januari 1861

                                                                   Petronella Catharin                     15 juli 1861                      15 juli 1862

                                                                   Johanna Willem                           01 augustus 1867            08 juli 1868

 

Bouma025 vermeldt C.H. v/d Veen als gezagvoerder gedurende:

*   1860 t/m 1867 van de bark “Petronella Catharina”, gebouwd in 1856 te Zwolle, 442 ton o.m., varend voor Fraissinet & van Baak te Amsterdam. Het schip voer in 1868 voor P.& N. de Jong te Amsterdam en was herdoopt in “Johanna & Willem”.

 

Overige bijzonderheden

C.H.van der Veen vertrok per 04 november 1862 vanuit Nieuwediep met de “Petronella Catharina” en 1 landmachtofficier. Hij arriveerde te Batavia op 11 februari 1863 na een reis van 99 dagen065.

 

 

Datum vanaf: 1862
Kapitein: Veen, Cornelis Hendrik van der

Familiegegevens en opleiding

Het is de vraag of de volgende persoon dezelfde is als F.W.van Straten.

Frederik Willem Hendrik van Straaten werd door de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam op 27 augustus 1842 als leerling “ingenomen”. Hij werd geboren de Harderwijk op 10 januari 1829. Zijn ouders waren Johannes van Straaten, 1ste luitenenat der artillerie, en Wilhelmina Lucia Hahn, beiden overleden. De voogd was Jacobus Johannes Clement te Nunspeet. De toeziend voogd was Ant.Luov.de Rooy te Harderwijk in het Academiestraatje. Van de vorderingen werd een drie-maandelijkse rapportage bijgehouden van 1843-1845 van de vakken zeevaartkunde, schoolonderijs (nederlands, frans en engels), scheepswerk en tekenen. Voorts is vermeld:

“ 1 Julij 1844 aangenomen tot Lidmaat der Ned.Herv.Gemeente door Do Wunder

15 mei 1845 geplaatst als Jongen op het schip Johanna Capt.Schippers naar Batavia voor Amsterdam. Gagie ¦6,-

8 Maart 1846 terug van de reis met goed attest

1 Mei 1846 geplaatst als ligtmatroos op het Schip Prins Frederik der Nederlanden Capt.P.Huidekoper naar Batavia voor   Amst. ...

3 April 1847 terug van de reis met goed attest

7 dito eervol ontslagen004(533/1992).

 

Een Frans Willem van Straten werd geboren te Amsterdam op 05 juli 1833. (dus bovenstaande van Straten op de zeevaartschool was een andere.)

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

F.W.van Straten werd met vlagnummer 785 per 01 oktober 1861 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voorspraak van kapitein M.J.B.Noordhoek Hegt. Als zijn schip wordt genoemd de “Cornelia Hendrika”. Toegevoegd is “overleden” 002. Ten tijde van de inschrijving was van Straten 28 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop staat vermeld dat per 23 september/01 oktober 1861 als effectief lid werd ingeschreven Frans Willem van Straten, oud 28 jaar, voerend de brik “Cornelia Hendrika”, voor rekening van J.Schut, op voordracht van kapitein M.J.B.Noordhoek Hecht.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

       785                      1861-1865    brik                  Cornelia Hendrika                              J.Schut

                                     1866-1867    geen vermelding van schip en boekhouder

                                     1868-1870    bark                Johanna en Willem                             T.C.Schol

                                        1870          “overleden”

 

Bouma025 vermeldt F.W. van Straten als gezagvoerder gedurende:

  • * 1862 t/m 1866 op de brik “Cornelia Hendrika” (ex-Anna Christina), gebouwd in 1852 te Amsterdam, 290 ton o.m., varend voor J.Schut te Amsterdam;
  • 8 1869 t/m 1871 van de bark “Johanna en Willem” ex Petronella Catharina, gebouwd in 1856 te Zwolle, 442 ton o.m., varend voor T.C.Scholl te Amsterdam.

 

Vermelding van vertrek en aankomst in Amsterdam093

Naam kapitein                                    Naam schip                                      vertrek                      terugkomst

F.W. van Straten                                Cornelia Hendrika               25 september 1864    16 februari 1865

 

Overige bijzonderheden

F.W.van Straten vervoerde per 11 januari 1869 vanuit Nieuwediep met de “Johanna en Willem” 2 officieren en 1 soldaat naar Indië. Hij arriveerde te Batavia op 27 mei 1869 na een reis van 136 dagen065.

 

 

Datum vanaf: 1868
Kapitein: Straten, Frans Willem van

Familiegegevens en opleiding

Cornelis Anes Bakker werd geboren op 08 mei 1841 te Terschelling als zoon van Ane Willems Bakker en Grietje Jans de Zeeuw.

Hij huwde voor de eerste maal op 01 september 1864 met Trijntje Mulder, geboren 30 juli 1842 te Amsterdam en overleden op 12 juni 1882 te Beverwijk. Na haar overlijden trouwde hij voor de tweede maal op 22 juli 1885 te Terschelling  met Neeltje Mulder, geboren 29 maart 1852 te Terschelling als dochter van Gerrit Mulder en TrijntjeWiggles Swart. Zij overleed op 22 juli 1931 te Haarlem als weduwe.

Cornelis overleed op 21 juli 1910 op Terschelling. (Bron: krant Alg.H.Blad 23.07.1910)

Bron: Tresoar

 

In het Bevolkingsregister van Den Helder 1860-1880 staat de volgende vermelding: Cornelis Anes Bakker, geboren op 08 mei 1841 te Terschelling en zijn vrouw Trijntje Mulder, geboren op 30 juli 1842 te Terschelling (moet dus Amsterdam zijn), van beroep koopvaardijkapitein, op 04 april 1974 gevestigd in Wijk K nr. 28, komend van Terschelling, op 05 mei 1879 vertrokken naar Beverwijk.

 

 

Kinderen

-    Grietje – geb. 05.07.1866 op Terschelling.

-    Catharina – geb.27.11.1868 op Terschelling.

-    Cornelis Gerard – geb. 03.04.1874 te Den Helder.

-    Nelly – geb. 17.04.1876 te Den Helder.

-    Anna – geb. 14.01.1879 te Den Helder.

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.A.Bakker werd met vlagnummer 899 per 15 juli 1879 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 08/15 juni 1879 staat vermeld dat als effectief lid voor de vlag  is voorgedragen/benoemd C.A.Bakker te Beverwijk, voerend het stoomschip “Celebes”, varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Java”, op voordracht van kapitein F.C.Jaski.023.

C.A.Bakker was lid voor de vlag van Zeemanshoop in de periode 1879 t/m (wellicht) nà 1900 met vlagnummer 899.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 01 december 1910 wordt het overlijden gemeld van kapitein C.A.Bakker, gezagvoerder van de Stoomvaart Maatschappij Nederland.042.

De schepen van de kapitein

Vermelding in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart001:

vlagnummer             jaren                 type                        scheepsnaam       naam reder/boekhouder

        899                 1879-1880            stoomb.                 Celebes                  Stoomboot-Maatschappij Java

                                    1881                  geen opg.              Sumatra                 Stoomvaart-Maatschappij Nederland

                                1882-1885            stoomb.                 Prins Alexander                   idem

                                    1886                  stoomb.                 Prins Frederik                       idem

                                    1887                  geen opgave van schip en boekhouder         

 

1868-1871           Bark “Vesta”, 231 last (437 ton), in 1855 gebouwd op de werf van Cornelis Smit te Alblasserdam voor rekening van de reders Van Overzee & Co. te Rotterdam. Deze “Vesta” maakte o.m. lange reizen naar landen als China, Japan en Brits-Indië. In 1868 werd de “Vesta” aangekocht door de reder T.Schol te Rotterdam. Na verbouwing en reparatie maakt het schip in 1868 zijn eerste reis onder kapitein C.A.Bakker. In 1876 wordt het schip wederom verkocht en maakt dan reizen onder de kapiteins Dalmeyer en Ruige (zie aldaar).

1872-1873           Bark “Johanna en Willem” (233 last), reder T.C.Schol. Het schip werd gebouwd in 1856 op de werf van W.R.van Goor te Zwolle voor rekening van de Amsterdamse rederij Fraissinet en van Baak onder de naam “Petronella Catharina”. Na verkoop in 1867 te Amsterdam aan reder Schol werd het schip hernoemd. In 1875 -1879 komt het schip aan reder Heybroek te Amsterdam en wordt dan gevoerd door kapitein C.Houtkoper (zie aldaar).

1874-1881           Voor het eerst op een schroefstoomschip geplaatst en wel de “Celebes”, 2400 ton, 300 PK

Komt in 1881 bij de Maatschappij “Nederland” en voert de volgende schepen:

1881-1882           ss. « Prins Hendrik » 2804 ton, 400/1600 PK.

1882-1883           ss. « Sumatra », 2610 ton, 400/1600 PK.

1884-1888           ss. « Prins Alexander », 3072 ton, 500/2000 PK.

1889                      ss. »Prins Frederik », 3070 ton, 500/2000 PK.

1890                      wederom het ss « Prins Alexander ».

1891-1894           ss. « Prinses Sophie », 3687 ton.

1897-1900           ss. « Koningin Wilhelmina », 4262 ton.

1900-1903            ss “Koning Willem II”. 4290 ton, 3600/4000 IPK010-p.97/99.

 

Bouma025 vermeldt C.A.Bakker als gezagvoerder gedurende:

*    1872 t/m 1873 van de bark “Johanna en Willem”, ex Petronella Catharina, gebouwd in 1856 te Zwolle, 442 ton o.m.varend voor T.C.Schol te Amsterdam

*    1875 t/m 1876 op het schroefstoomschip “Sumatra” ex Salsette, gebouwd in 1858, bouwplaats niet genoemd, 1760 ton o.m., varend voor J.Hudig, T.C.Schol. J.W.Adamson & J.B.Westcott te Londen. Het schip voer vanaf 1876 onder Engelse vlag;

*    1876 t/m 1882 op het schroefstoomschip “Celebes” ex Columbian, gebouwd in 1966 te Hartlepool, 2200 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Java” te Amsterdam, dir T.C.Schol;

*    1882 op het schroefstoomschip “Prins Hendrik”, gebouwd in 1874 te Glasgow, 2800 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam

*    1882 t/m 1884 op het ijzeren schroefstoomschip “Sumatra”, gebouwd in 1882 t Glasgow, 2610 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam;

*    1885 t/m 1888 op het ijzeren schroefstoomschip “Prins Alexander”, gebouwd in 1881 te Glasgow, 3025 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam;

*    1889 op het ijzeren schroefstoomschip (en als barkentijn getuigde052) “Prins Frederik”, gebouwd in 1882, 3041 ton, varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam;

*    1890 wederom op de “Prins Alexander”;

*    1891 t/m 1896 op het schroefstoomschip “Prinses Sophia”, gebouwd in 1890 te Greenock, 3687 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam (1870);

*    1897 t/m (na) 1900 op het stalen schroefstoomschip “Koningin Wilhelmina”, gebouwd in 1896 te Vlissingen, 4262 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

“Cornelis Anes ging met tien jaar naar zee als kajuitwacht. We zien hem dan op verschillende schepen en meestal bij Terschellinger gezagvoerders varen tot zijn dertiende jaar, om in 1854 aan zijn studie voor stuurman te beginnen. Van die tijd is in het museum “Het Behouden Huys” een door hem samengesteld cahier bewaard gebleven, een in potloodschrift geschreven privé zeevaartkundeboek, voorzien van verklarende tekeningen. Een uniek stukje werk voor een dertienjarige leerling. ... Hij was zowel in het bezit van het diploma eerste stuurman Groote Zeilvaart, als dat van de Stoomvaart.”

Kapitein Cornelis Anes Bakker was Ridder in de Orde van Oranje Nassau en de Witte Valk. 010-p.97/99.

Het artikel bevat een foto van C.A.Bakker.

 

C.A.Bakker verzorgde met de “Celebes” vanuit Nieuwediep transporten naar Batavia met landmachtmilitairen op de volgende reizen:065*

Vertrek 14 maart 1876. Aankomst 29 april 1876 na 46 dagen. 9 officieren en 158 manschappen.

Vertrek 19 augustus 1876. Aankomst 28 september 1876 na 40 dagen. 8 officieren en 210 manschappen.

Vertrek 13 februari 1877. Aankomst 21 maart 1877 na 46 dagen. 4 officieren en 158 manschappen.

Vertrek 30 juni 1877. Aankomst 13 augustus 1877 na 44 dagen. 6 officieren en 133 manschappen.

Vertrek 15 december 1877. Aankomst 31 januari 1878 na 47 dagen. 6 officieren en 106 manschappen.

Vertrek 01 maart 1879. Aankomst 16 april 1879 na 46 dagen. 5 officieren en 106 manschappenn.

 

De hiernavolgende vertrekplaats was Amsterdam

Vertrek 20 december 1879. Aankomst 15 februari 1880 na 47 dagen. 3 officieren en 64 manschappen.

Vertrek 08 mei 1880. Aankomst 19 juni 1880 na 42 dagen. 3 officieren en 54 manschappen.

Vertrek 25 september 1880. Aankomst 07 november 1880 na 43 dagen. 2 officieren en 54 manschappen.

Vertrek 19 november 1881. Aankomst 03 januari 1882 na 45 dagen. 3 officieren en 55 manschappen.

Vertrek 08 april 1882. Aankomst 30 mei 1882 na 52 dagen. 2 officieren en 53 manschappen.

Vertrek 12 augustus 1882. Aankomst 30 september 1882 na 49 dagen. 2 officieren en 34 manschappen.

 

Hij vertrok vanuit Amsterdam met de “Sumatra” op de volgende reizen:

Vertrek 16 december 1882. Aankomst 01 februari 1883 na 47 dagen. 3 officieren en 110 manschappen.

Vertrek 26 september 1883. Aankomst 10 november 1883 na 45 dagen. 3 officieren en 34 manschappen.

Vertrek 09 februari 1884. Aankomst 23 maart 1884 na 43 dagen. 3 officieren en 42 manschappen.

Vertrek 16 juli 1884. Aankomst 27 augustus 1884 na 42 dagen. 2 officieren en 27 manschappen.

Vertrek 19 november 1884. Aankomst 13 januari 1885 na 45 dagen. 3 officieren en 33 manschappen.

 

Hij vertrok vanuit Amsterdam met de “Prins Alexander” op de volgende reizen:

Vertrek 14 maart 1885. Aankomst 26 april 1885 na 43 dagen. 2 officieren en 96 manschappen.

Vertrek 29 juli 1885. Aankomst 09 september 1885 na 42 dagen. 2 officieren en 32 manschappen.

Vertrek 13 oktober 1886. Aankomst 20 november 1886 na 38 dagen. 3 officieren en 48 manschappen.

Vertrek 26 februari 1887. Aankomst 09 april 1887 na 42 dagen. 3 officieren en 42 manschappen.

Vertrek 23 juli 1887. Aankomst 01 september 1887 na 40 dagen. 2 officieren en 38 manschappen.

Vertrek 10 december 1887. Aankomst 18 januari 1888 na 39 dagen. 2 officieren en 43 manschappen.

Vertrek 28 april 1888. Aankomst 09 juni 1888 na 42 dagen. 4 officieren en 106 manschappen.

Vertrek 15 september 1888. Aankomst 27 oktober 1888 na 42 dagen. 2 officieren en 38 manschappen.

Vertrek 13 april 1889. Aankomst 24 mei 1889 na 41 dagen. 3 officieren en 44 manschappen.

Vertrek 14 september 1889. Aankomst 25 oktober 1889 na 41 dagen. 3 officieren en 33 manschappen.

 

Hij vertrok vanuit Amsterdam met de “Prinses Sophie” op de volgende reizen:

Vertrek 27 september 1890. Aankomst 07 november 1890 na 41 dagen. 3 officieren en 54 manschappen.

Vertrek 07 februari 1891. Aankomst 15 maart 1891 na 36 dagen. 4 officieren en 54 manschappen.

Vertrek 12 maart 1892. Aankomst 20 april 1892 na 39 dagen. 3 officieren en 79 manschappen.

Vertrek 16 juli 1892. Aankomst 23 augustus 1892 na 38 dagen. 2 officieren en 44 manschappen.

Vertrek 19 november 1892. Aankomst 28 december 1892 na 39 dagen. 3 officieren en 74 manschappen.

Vertrek 02 december 1893. Aankomst 10 januari 1894 na 39 dagen. 4 officieren en 100 manschappen. Bij aankomst ontbrak 1 officier en waren er 4 manschappen bijgekomen, beide zonder opgaaf van redenen.

Vertrek 07 apeil 1894. Aankomst 15 mei 1894 na 38 dagen. 2 officieren en 63 manschappen.

Vertrek 11 augustus 1894. Aankomst 18 september 1894 na 38 dagen. 2 officieren en 32 manschappen.

Vertrek 15 december 1894. Aankomst 21 januari 1895 na 37 dagen. 2 officieren en 63 manschappen.

Vertrek 20 april 1895. Geen aankomst vermeld. 2 officieren en 49 manschappen.

Vertrek 24 augustus 1895. Geen aankomst vermeld. 1 officier en 33 manschappen.

Vertrek 28 december 1895. Geen aankomst vermeld. 3 officieren en 47 manschappen.

 

Hij vertrok vanuit Amsterdam met de “Koninging Wilhelmina” op de volgende reizen:

Vertrek 08 augustus 1896. Aankomst niet gemeld. 2 officieren en 46 manschappen.

Vertrek 12 december 1896. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 43 manschappen.

Vertrek 03 april 1896. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 84 manschappen.

Vertrek 24 juli 1897. Aankomst niet gemeld. 1 manschap en 44 manschappen.

Vertrek 13 november 1897. Aankomst niet gemeld. 2 officieren.

Vertrek 05 maart 1898. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 53 manschappen.

Vertrek 25 juni 1898. Aankomst niet gemeld. 2 officieren en 54 manschappen.

Vertrek 15 oktober 1898. Aankomst niet gemeld. 1 officier.

Vertrek 27 mei 1899. Aankomst niet gemeld. 2 officieren en 37 manschappen.

Vertrek 16 september 1899. Aankomst niet gemeld. 2 manschappen.

Vertrek 06 januari 1900. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 32 manschappen.

Waarschijnlijk heeft kapitein Bakker ook hierna nog troepentransporten verzorgd maar die heb ik niet verder uitgezocht.

 

De bark “Johanna en Willem”onder kapitein C.A.Bakker verliet Macao in 1872 en arriveerde via de Pacific op 16 mei Callao. Het schip vertrok op 17 juni naar Mejillones en vertrok van daar op 07 augustus naar Rotterdam waar het, via Kaap Hoorn, op 22 november 1872 aankwam.121

 

 

Datum vanaf: 1871
Kapitein: Bakker, Cornelis Anes

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

In 1867 koopt de Amsterdamse reder T.C.Schol de bark "Petronella Catharina" en herdoopt het in "Johanna en Willem". "Van 1875-1879 komt het schip aan reder W.Heybroek te Amsterdam en wordt dan gevoerd door kapitein C.Houtkoper. In 1879 wordt de bark na veiling gesloopt."010-p.98. (zie ook bij C.A.Bakker)

 

Bouma025 vermeldt C.Houtkoper als gezagvoerder gedurende:

*    1875 t/m 1876 van de bark “Johanna en Willem” ex Petronella Catharina, gebouwd in 1856 te Zwoll, 442 ton o.m., varend voor T.C.Scholl te Amsterdam;

*    1877 t/m 1879 op hetzelfde schip maar nu voor W.Heijbroek Jr te Veendam. Het schip werd in 1879 gesloopt;

*    1883 van de schbrik “Nieuw Beerta”, gebouwd in 1866 te Veendam, 220 ton o.m., varend voor W.Heybroek Jr & Co te Amsterdam. Het schip ging in 1883 varen onder een NOI-sche vlag.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1875
Kapitein: Houtkoper, C.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1856.69

DVD XII – 6737, 6738
BIJLBRIEF
Naam schip PETRONELLA CATHARINA

plaats en datum acte bijlbrief, Zwolle, 27 augustus 1856

type schip campagne bark

bouwwerf/verkoper Willem Roelof van Goor, scheepsbouwmeester te Zwolle

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma Fraissinet & Van Baak, reders te Amsterdam

te voeren door kapt. F. Hagen

grootte in tonnen 234 lasten of 442 tonnen (meetbrief 6 mei 1856)

tuigage / aantal dekken twee en een halve mast en twee dekken

afmetingen 37,33 x 6,17 x 4,32 meter

kiellegging 1854

tewaterlating 18 februari 1856

plaats / datum registratie Zwolle, 28 augustus 1856

nummer van registratie deel 77, folio 122, verso, vak 5

notaris Mr. Jan Hermanus van Royen, notaris te Zwolle

prijs NLG

bijzonderheden: het schip is thans (augustus 1856) opgetuigd liggende te Amsterdam in het Oosterdok


researcher/datum research: ML / 080608

Naam PETRONELLA CATHARINA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1856
Toegang 198
Inventaris 3181

Noord-Holl.Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3172.1856.69

DVD XLIV – 2194-2197
CEDULE

Naam schip PETRONELLA CATHARINA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 16 september 1856

type schip campagne-barkschip

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar firma Fraissinet & Van Baak, boekhouders en mede-eigenaren, Amsterdam (zie bijlage)

te voeren door kapt. T. Hagen

grootte in tonnen 234 lasten of 442 tonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Zwolle

plaats / datum registratie Amsterdam, 16 september 1856

nummer van registratie deel 70, folio 157, verso, vak 5

datum eedsaflegging voor verkrijging zeebrief: 22 september 1856

prijs NLG.

Bijzonderheden: Het schip had niet eerder een zeebrief. De bijlbrief en bevestigende verklaring gemeentebestuur van Zwolle worden overlegd. Het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde reders.
Het schip ligt thans te Amsterdam
researcher/datum research: ML / 150710


Bijlage bij cedule Amsterdam-69 van 1856
Eigenaren van het campagne-barkschip PETRONELLA CATHARINA

Firma Fraissinet & Van Baak, Amsterdam (boekhouders en 4/32e part)
M.C. Fraissinet, Amsterdam (2/32e part)
J. van Oosterwijk van Baak, Amsterdam (2/32e part)
J.C. Brandt, Amsterdam (2/32e part)
H. Brandt, Amsterdam (2/32e part)
T. Hagen, Amsterdam (2/32e part)
Firma Hoyman & Schuurman, Amsterdam (2/32e part)
C.M. Fraissinet, Amsterdam (2/32e part)
J.F. Muysken, Amsterdam (2/32e part)
Firma Meijjes & Smits, Amsterdam (1/32e part)
J. Berends, Amsterdam (1/32e part)
N. Coomans Mz., Amsterdam (1/32e part)
A.A. Casteleijn, Amsterdam (1/32e part)
Firma L. & A. Alma, Amsterdam (1/32e part)
Mevr. Wed. A. Hanssen, geboren Everts, Amsterdam 1/32e part)
H.J. van Baak en C. Barends, beide te Abcoude, samen 4/32e part)
J.A. Kramer, ’s-Gravenhage (1/32e part)
en J.M. van Griethuijsen, Terwolde (1/32e part)

ML / 150710

Naam PETRONELLA CATHARINA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1856
Toegang 198
Inventaris 3172

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3175-1867.18

DVD XI – 9011-9014
CEDULE

Naam schip JOHANNA EN WILLEM, voordien genaamd PETRONELLA CATHARINA

plaats en datum acte: eigendomsverklaring, Amsterdam, 28 juni 1867

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Petrus Thomas de Jong, Amsterdam (1/2e part) en Nicolaas Hendrik de Jong, Amsterdam (1/2e part)

te voeren door kapt. C.H. van der Veen

grootte in tonnen 234 lasten of 442 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating schip is gebouwd te Zwolle

plaats / datum registratie Amsterdam, 28 juni 1867

nummer van registratie deel 90 folio 40, verso, vak 1.

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: schip ligt thans te Amsterdam; De laatste koopbrief werd getoond en het reçu van inlevering laatste zeebrief, verleend 25 september 1862 no.735.
(Opm: zie cedule 33 van 1868)
researcher/datum research: ML / 120909

Naam JOHANNA EN WILLEM
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1867
Toegang 198
Inventaris 3175

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3175-1868.33

DVD XI – 9157-9160
CEDULE

Naam schip JOHANNA EN WILLEM

plaats en datum acte: eigendomsverklaring, Amsterdam, datum niet vermeld

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Teunis Cornelis Schol, Amsterdam ( 1/2e part), en Simon Cornelis van der Mey, Amsterdam (1/2e part)

te voeren door kapt. F.W. van Straten

grootte in tonnen 234 lasten of 442 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating schip is gebouwd te Zwolle

plaats / datum registratie Amsterdam, 30 november 1868

nummer van registratie deel 85, folio 112, recto, vak 1.

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: schip ligt thans te Amsterdam. De laatste koopbrief werd getoond en het reçu van inlevering laatste zeebrief, verleend 17 juli 1867, no.539.
(opm: zie cedule Amsterdam 18 van 1867)

researcher/datum research: ML / 130909

Naam JOHANNA EN WILLEM
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1868
Toegang 198
Inventaris 3175

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: Amst.198.3181-1856.69