Inloggen
ZUID BEVELAND - ID 15113


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1856-09-04 / 1869-09-02 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist

Identification Data

Bouwjaar: 1856
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: Jacob de Jong, Lekkerkerk, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1854-11-29
Launch Date: 1856-04-10
Delivery Date: 1856-08-26
Technical Data

Gross Tonnage: 306.00 lasts
Gross Tonnage 2: 581.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 36.90 Meters Registered
Beam: 6.97 Meters Registered
Depth: 5.08 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1856
Datum agenda: 1856-09-04
Register nr: 18560778
Scheepsnaam: ZUID BEVELAND
Type: Bark
Lasten: 306
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Bicker Caarten
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: Boers, H.C.A.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1856-08-26 ZUID BEVELAND
Manager: Johannes Baptist van der Poel, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: partenrederij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1860-08-07 CORNELIA HENDRIKA
Manager: Firma Bicker Caarten & Anthony, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: partenrederij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1864-05-24 CORNELIA HENDRIKA
Manager: Firma Wm Ruys & Zonen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.377 barkschip ZUID BEVELAND
Eigenaren:

Johannes Baptist van der Poel, grondeigenaar, Rotterdam (10/120e part)
Johannes Rutte, zeilmaker, Rotterdam (5/120e part)
Mattheus Johannes Dietjens, smid, Rotterdam (4/120e part)
Johannes van der Ven, smid, Rotterdam (4/120e part)
Cornelis van der Ven, koperslager, Rotterdam (3/120e part)
Firma P.A. Weeldenburg & Zoon, timmerlieden, Rotterdam (3/120e part)
Joost van Duym, boekhandelaar, Rotterdam (2/120e part)
Firma P.A. van Es & Co., cargadoors, Rotterdam (6/120e part)
Jacob van Beckum, grutter, Rotterdam (3/120e part)
Hendrik Hermanus Roelofs Heijermans, koopman en reder, Rotterdam (3/120e part)
Cornelis Gerardus Boonenkamp, debitant in de Staatsloterij, Rotterdam (2/120e part)
Jan Sebastiaan Ulrich, particulier, Rotterdam (3/120e part)
Gualtherius Suermondt, koopman, Rotterdam (4/120e part)
Petrus Jacobus van der Lugt, kuiper, Rotterdam (1/120e part)
Firma P.F. van Os & Zoon, kooplieden in ijzerwaren, Rotterdam (2/120e part)
Marcus Breukelman, makelaar, Rotterdam (2/120e part)
F. & W. van Dam, makelaars, Rotterdam (2/120e part)
Firma Tollens & Co., verkopers, Rotterdam (1/120e part)
Firma Bicker Caarten & Anthony, reders, Rotterdam (16/120e part)
Jacob de Jong, scheepsbouwmeester, Lekkerkerk (4/120e part)
Firma Gillis de Jager & Zoon, Nieuwdorp (2/120e part)
Pieter Bruynzeel & Zoon, landbouwers, Rilland (6/120e part
)Willem Bruynzeel Jzn., landbouwer, St.Annaland (2/120e part)
Jan Elen Baas, landbouwer, Rilland (2/120e part)
Adriaan Blok, Chzn., landbouwer, Bath (5/120e part)
Firma L.J. Enthoven & Co., fabrikanten, ’s-Gravenhage (2/120e part)
Firma Altius & Co., commissionairs in hout, Amsterdam (6/120e part)
Johannes Hendrikus Ibink, touwslager, Alkmaar (6/120e part)
Cornelis van den Andel, particulier, Ameide (2/120e part)
Johannes Everardus van den Andel, particulier, Vianen (3/120e part)
Cornelis Smit, scheepsbouwer, Alblasserdam (2/120e part)
Machiel Speelman, grondeigenaar, Charlois (2/120e part)

Eigenaren, per 7 augustus 1860 van de CORNELIA HENDRIKA::

firma Bicker Caarten & Anthony, Rotterdam (boekhouders en 36/60e part)
J. van der Meulen, Rotterdam (5/60e part)
J.H. Ibink, Alkmaar (4/60e part)
Firma P.A. van Es & Co., Rotterdam (4/60e part)
J. Bruynzeel, Rilland (3/60e part)
A. Blok Czn., Bath (3/60e part)
G. Suermondt, Batavia (2/60e part)
C. G. Boonenkamp, Rotterdam (1/60e part)
James Smith, Rotterdam (1/60e part)
W. Visser Azn., Heerjansdam (1/60e part)
J. Ellen Baas, Rilland (1/60e part)

Eigenaren, per 24 mei 1864, van de CORNELIA HENDRIKA:

firma W. Ruys & Zonen, Rotterdam (boekhouders en 8/32e part),
M.M. van Dam, Rotterdam (8/32e part), J.W. Anthony (8/32e part),
Jhr. W.A. Gevers, Rotterdam (2/32e part), G. Suermondt,
’s-Gravenhage (2/32e part), Hendrik Veder, Rotterdam (2/32e part) en
J. de Knijser & Zonen, Delft (2/32e part)

Ship Events Data

1858-12-00: Damaged
Rotterdam, 2 december. Het schip (opm: bark) ZUID BEVELAND, kapt. H.C.A. Boers, van Java te Texel binnen, heeft de scheg verloren en schade aan de verschansing bekomen.
1859-10-00: Damaged
Rotterdam, 12 oktober. Volgens een alhier ontvangen particulier bericht, heeft het te Melbourne gearriveerde Nederlandse schip ZUID BEVELAND, kapt. Van der Meulen, gedurende de reis beduidende schade aan rondhout en verschansing bekomen.
1860-08-07: Sold at auction
Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, W.H. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff, te Rotterdam, als lasthebbende van hunne meesters, zijn van mening, op dinsdag de 7e augustus 1860, des middags ten twaalf ure, in de zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, Wijk 1, No. 499, publiek te veilen: het in den jare 1856 gebouwde snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands barkschip, ZUID BEVELAND, gevoerd door kapt. J. van der Meulen, volgens meetbrief lang 36 el 90 duim, wijd 6 el 97 duim, hol 5 el 8 duim, en alzo groot 581 tonnen of 306 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen.
Chronometer en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Zalmhaven aan de scheepstimmerwerf van de heren de Jong, Kortland, en Anthonij, te Rotterdam.
1862-01-24: Damaged
Hellevoetsluis, 11 februari. Volgens rapport van kapt. J. van der Meulen, voerende het schip CORNELIA HENDRIKA, alhier binnen, heeft hij vanaf 24 januari zeer slecht weer doorgestaan en in de nacht van die datum op 42º06’NB en 28º WL in een hevige wind uit het westen en W.N.W. een zware stortzee van achteren overgekregen, die alles van het campagnedek, benevens twee man van de equipage wegsloeg. Kajuit en kerk waren bijna vol water geslagen en hij veronderstelt, dat aan de lading veel schade zal zijn toegebracht.
1864-05-24: Sold at auction
Advertentie. De Makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt en H.H. van Dam, te Rotterdam zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag de 24e mei 1864, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepsmakershaven, wijk 1, n°. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlandse barkschip CORNELIA HENDRIKA, laatst gevoerd door kapt. J.J. Swart, volgens meetbrief lang 36,90 el, wijd 6,97 el, hol 5,08 el, en alzo groot 581 Tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende te Amsterdam aan de scheepstimmerwerf van de heer J. Boele J.Rzn.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij de bovengemelde makelaars en de heren De Doningh & Co., cargadoors te Amsterdam.
1865-12-05: Damaged
Cowes, 5 december. De Nederlandse bark CORNELIA HENDRIKA, kapitein J.G. Marcussen, van Rotterdam naar Cardiff, is hier lek, met onklare pompen en verlies van zeilen binnengelopen.
1867-04-14: Collision
Brouwershaven, 14 april. Heden nacht is het Nederlandse schip CORNELIA HENDRIKA, kapt. Marcussen, in aandrijving geweest met de Pruisische bark VON DER HEYDT. Het eerste heeft anker en ketting verloren en is door de sleepboot KINDERDIJK op een goede ankerplaats gesleept en wordt van ankers en ketting voorzien; laatstgenoemde heeft ook schade.
1868-01-00: Collision
Soerabaija, 30 januari. Twee Nederlandse schepen, de brik CONSTANCE, kapt. Muller (opm: J.S. Mulder, zie verder JB 110368), en de bark CORNELIA HENDRIKA, kapt. H. van IJsendoorn, zijn met elkander 15 mijlen buiten Straat Bali, des nachts omstreeks half twaalf uren, in aanzeiling geweest en hebben beide schepen belangrijke schade bekomen en wel de CONSTANCE zodanig, dat, had niet bijzonder gunstig weer en zeer kalme zee tijdens de aanzeiling plaats gehad, genoemd schip onvermijdelijk zoude gezonken zijn, daar deszelfs boeg tot op een voet boven de waterlijn was ingelopen en verbrijzeld. De CORNELIA HENDRIKA in de nabijheid van de CONSTANCE gebleven zijnde, zijn zij beide daarop naar Banjoewangi teruggevaren, doch is de laatst genoemde per stoomboot naar hier gesleept en zal ook de CORNELIA HENDRIKA hier moeten komen om te repareren. De oorzaak van dit ongeluk wordt toegeschreven aan een verkeerde manoeuvre bij het in ’t zicht lopen van elkanders vuren (opm: boordlichten).
1869-09-02: Final Fate: Missing

Rotterdam, 31 januari. Men is zonder bericht aangaande de schepen CORNELIA HENDRIKA, kapt. Van Ameiden van Duyn, volgens publieke berichten den 2de september van Hong Kong naar Yokohama vertrokken, en MINA, kapt. H.H. Freye, volgens publieke berichten de 20ste oktober vertrokken van Croonstad naar Elseneur. (opm: schoener, bouwjaar 1869; zie PGC 010370)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Hendrikus Carolus Adrianus Boers
Overige informatie: 0

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.377
DVD VIII - 893, 895
BIJLBRIEF
Naam schip ZUID BEVELAND

plaats en datum acte Rotterdam, 26 augustus 1856

type schip bark

bouwwerf/verkoper Jacob de Jong, scheepsbouwmeester te Lekkerkerk

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper zie bijlage

te voeren door kapt. Hendrikus Carolus Adrianus Boers

grootte in tonnen 581 tonnen of 306 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 36,90 m., breed 6,97 m., hol 5,08 m.

kiellegging 29 november 1854

tewaterlating 10 april 1856, geheel volbouwd

plaats / datum registratie Rotterdam, 28 augustus 1856

nummer van registratie deel 143, folio 145, verso, vak 3.

notaris Willem Simon Burger Wz., notaris te Rotterdam

prijs

bijzonderheden: Opm.: in de verklaring van de scheepsbouwmeester staat: te water gelopen 10 april 1856; in verklaring van de burgemeester van Lekkerkerk staat: te water gelopen 20 april 1856.


researcher/datum research: ML / 110608

Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.377 barkschip ZUID BEVELAND

Eigenaren:

Johannes Baptist van der Poel, grondeigenaar, Rotterdam (10/120e part)
Johannes Rutte, zeilmaker, Rotterdam (5/120e part)
Mattheus Johannes Dietjens, smid, Rotterdam (4/120e part)
Johannes van der Ven, smid, Rotterdam (4/120e part)
Cornelis van der Ven, koperslager, Rotterdam (3/120e part)
Firma P.A. Weeldenburg & Zoon, timmerlieden, Rotterdam (3/120e part)
Joost van Duym, boekhandelaar, Rotterdam (2/120e part)
Firma P.A. van Es & Co., cargadoors, Rotterdam (6/120e part)
Jacob van Beckum, grutter, Rotterdam (3/120e part)
Hendrik Hermanus Roelofs Heijermans, koopman en reder, Rotterdam (3/120e part)
Cornelis Gerardus Boonenkamp, debitant in de Staatsloterij, Rotterdam (2/120e part)
Jan Sebastiaan Ulrich, particulier, Rotterdam (3/120e part)
Gualtherius Suermondt, koopman, Rotterdam (4/120e part)
Petrus Jacobus van der Lugt, kuiper, Rotterdam (1/120e part)
Firma P.F. van Os & Zoon, kooplieden in ijzerwaren, Rotterdam (2/120e part)
Marcus Breukelman, makelaar, Rotterdam (2/120e part)
F. & W. van Dam, makelaars, Rotterdam (2/120e part)
Firma Tollens & Co., verkopers, Rotterdam (1/120e part)
Firma Bicker Caarten & Anthony, reders, Rotterdam (16/120e part)
Jacob de Jong, scheepsbouwmeester, Lekkerkerk (4/120e part)
Firma Gillis de Jager & Zoon, Nieuwdorp (2/120e part)
Pieter Bruynzeel & Zoon, landbouwers, Rilland (6/120e part
)Willem Bruynzeel Jzn., landbouwer, St.Annaland (2/120e part)
Jan Elen Baas, landbouwer, Rilland (2/120e part)
Adriaan Blok, Chzn., landbouwer, Bath (5/120e part)
Firma L.J. Enthoven & Co., fabrikanten, ’s-Gravenhage (2/120e part)
Firma Altius & Co., commissionairs in hout, Amsterdam (6/120e part)
Johannes Hendrikus Ibink, touwslager, Alkmaar (6/120e part)
Cornelis van den Andel, particulier, Ameide (2/120e part)
Johannes Everardus van den Andel, particulier, Vianen (3/120e part)
Cornelis Smit, scheepsbouwer, Alblasserdam (2/120e part)
Machiel Speelman, grondeigenaar, Charlois (2/120e part)

(opm.: een duidelijke boekhouder komt uit deze lijst niet naar voren en wordt ook niet in de acte genoemd)

ML / 110608


Naam ZUID BEVELAND
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1856
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.489a
DVD VIII – 1410,1420
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip ZUID BEVELAND, thans CORNELIA HENDRIKA

plaats en datum acte openbare vrijwillige verkoping, Rotterdam, 7 augustus 1860

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper zie bijlage

gevoerd door kapt. J. van der Meulen

eigenaar/aankoper zie bijlage

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 581 tonnen of 306 lasten (meetbrief Rotterdam, 16 juli 1856)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 36,90 m., breed 6,94 m., hol 5,08 m.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam, 13 augustus 1860

nummer van registratie deel 8, folio 65, recto, vak 7

notaris Wilhelmus Joannes Rietstap, griffier Kantongerecht, Rotterdam

prijs NLG. 47.500,-

Bijzonderheden: Verkoping had plaats in de zaal op de hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam, door makelaar W. van Dam HHzn, c.s. Het schip ligt in de Zalmhaven te Rotterdam aan de werf van de heren De Jong, Kortland & Anthony.
researcher/datum research: ML / 111208Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.489a bark ZUID BEVELAND

Verkopende eigenaren:

Firma Bicker Caarten & Anthony, Rotterdam (boekhouders en 26/120e part)
Jan van der Meulen, Rotterdam (10/120e part)
Firma P.A., van Es & Co., Rotterdam (6/120e part)
P. Bruynzeel, Rilland (6/120e part)
Firma Altius & Cate, Amsterdam (6/120e part)
J.H. Vink, Alkmaar (6/120e part)
J. Rutte, Rotterdam (5/120e part)
A. Blok Czn., Bath (5/120e part)
J.M. Dietjes, Rotterdam (4/120e part)
J. van der Ven, Rotterdam (4/120e part)
G. Suermondt, Batavia (4/120e part)
H.H. Roelofs Heijermans, Rotterdam (3/120e part)
Firma P.A. …. denburg & Zoon, Rotterdam (3/120e part)
Firma J.S. Ulrich & Co, Rotterdam (3/120e part)
G. van der Ven, Rotterdam (3/120e part)
J.E. van den Andel, ?, (3/120e part)
J. van Berkum, Rotterdam (2/120e part)
J. van Duym, Rotterdam (2/120e part)
C.G. Boonenkamp, Rotterdam (2/120e part
Firma F. & W. van Dam, Rotterdam (2/120e part)
J. Grooteboom van Os, Rotterdam (2/120e part
James Smith, Rotterdam (2/120e part)
J. Ellen Baas, Rilland (2/120e part
Firma L.J. Enthoven & Co., ’s-Gravenhage (2/120e part)
C. van den Andel, Ameide (2/120e part)
J. Barendregt, Barendrecht (2/120e part)
W. Visser Az., Heerjansdam (2/120e part)
Firma Tollens & Co., Rotterdam (1/120e part)


aankopende eigenaren:

firma Bicker Caarten & Anthony, Rotterdam (boekhouders en 36/60e part)
J. van der Meulen, Rotterdam (5/60e part)
J.H. Ibink, Alkmaar (4/60e part)
Firma P.A. van Es & Co., Rotterdam (4/60e part)
J. Bruynzeel, Rilland (3/60e part)
A. Blok Czn., Bath (3/60e part)
G. Suermondt, Batavia (2/60e part)
C. G. Boonenkamp, Rotterdam (1/60e part)
James Smith, Rotterdam (1/60e part)
W. Visser Azn., Heerjansdam (1/60e part)
J. Ellen Baas, Rilland (1/60e part)

ML / 111208

Naam CORNELIA HENDRIKA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1860
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.489b
DVD VIII – 1410,1421
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip CORNELIA HENDRIKA

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Rotterdam, 3 november 1860

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Arnold Herman Marie Bicker Caarten, als gemachtigde van Pieter Bruynzeel, landbouwer te Rilland, Ary Blok Corneliszoon, landbouwer te Bath, Willem Visser Aryzoon, particulier te Heerjansdam en Jan Eller Baas, landbouwer te Rilland, verkopen tezamen 8/60e part

gevoerd door kapt. J. van der Meulen

eigenaar/aankoper Joseph Willem Anthony, als gemachtigde van Magtildus Magdalenus van Dam, assuradeur te Rotterdam, Jhr. Willem Abraham Govers, arrondissements-betaalmeester te ’s-Gravenhage, kopen tezamen 8/60e part)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 581 tonnen of 306 lasten (meetbrief Rotterdam, 16 juli 1856)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 36,90 m., breed 6,94 m., hol 5,08 m.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam, 3 november 1860

nummer van registratie deel 163, folio 66, verso, vak 6

notaris Willem Simon Burger Wz., notaris te Rotterdam

prijs NLG. 6.400,- (8/60e part)

Bijzonderheden:
researcher/datum research: ML / 111208Naam CORNELIA HENDRIKA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1860
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.565
DVD VIII – 1657, 1666
ACTE KOOP/VERKOOP
Naam schip CORNELIA HENDRIKA

plaats en datum acte openbare vrijwillige verkoping, Rotterdam, 24 mei 1864

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper zie bijlage

gevoerd door kapt. J.J. Swart

eigenaar/aankoper firma W. Ruys & Zonen, Rotterdam (boekhouders en 8/32e part),
M.M. van Dam, Rotterdam (8/32e part), J.W. Anthony (8/32e part),
Jhr. W.A. Gevers, Rotterdam (2/32e part), G. Suermondt,
’s-Gravenhage (2/32e part), Hendrik Veder, Rotterdam (2/32e part) en J. de Knijser & Zonen, Delft (2/32e part)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 581 tonnen (meetbrief, Rotterdam, 3 juni 1863)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 36,96 m., breed 6,82 m., hol 5,19 m.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam, 6 juni 1864

nummer van registratie deel 17, folio 22, recto, vak 6

notaris

prijs NLG. 37.500,-

Bijzonderheden: verkoping via makelaars F.N. Montauban van Swijndregt c.s., Rotterdam, terwijl het schip bij de verkoping te Amsterdam ligt aan de werf van J. Boelen J.Pzn.
De verkopers hadden het schip verkregen op openbare veiling te Rotterdam op 7 augustus 1860.


researcher/datum research: ML / 150609
Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.565 barkschip CORNELIA HENDRIKA

Verkopende eigenaren:

J.W. Anthony, Rotterdam (mede boekhouder en 34/60e part)
A.E.M. Bicker Caarten, Rotterdam (boekhouder en 6/60e part)
Wed. J. van der Meulen, Rotterdam (5/60e part)
Jhr. W.A. Gevers, Rotterdam (4/60e part)
M.M. van Dam, Rotterdam (4/60e part)
Firma P.A. van Es & Co., Rotterdam (4/60e part)
G. Suermondt, ’s-Gravenhage (2/60e part)
En C.G. Boonenkamp, Rotterdam (1/60e part)


ML / 150609Naam CORNELIA HENDRIKA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1864
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Rott.3.03.17.01.3675-377