Inloggen
TERNATE - ID 14911


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1855-08-17 / 1870-11-09 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist

Identification Data

Bouwjaar: 1855
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Iron
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1854-03-00
Launch Date: 1855-07-16
Delivery Date: 1855-07-20
Technical Data

Gross Tonnage: 395.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1855
Datum agenda: 1855-08-17
Register nr: 18550739
Scheepsnaam: TERNATE
Type: Fregat
Lasten: 395
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Rijckevorsel, H.van
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: niet vermeld
Opmerkingen: een zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1855-07-20 TERNATE
Manager: Firma Huibert van Rijckevorsel, (Huibert van Rijckevorsel en Hendrik Muller Samuelszn), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Ship Events Data

1870-11-09: Final Fate: Missing

Amsterdam, 23 mei. Aangaande het Nederlandse schip TERNATE, kapt. T. Carst Tz., de 9e november van Batavia naar Rotterdam vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.335
DVD VIII – 775, 776
BIJLBRIEF
Naam schip TERNATE

plaats en datum acte Nieuw Lekkerland, 26 juli 1855

type schip fregat, ijzer

bouwwerf/verkoper Fop Smit, scheepsbouwmeester te Kinderdijk,
gemeente Nieuw Lekkerland

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper niet vermeld

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 395 lasten

tuigage / aantal dekken 3 masten, 2 dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 16 juli 1855

plaats / datum registratie Papendrecht, 27 juli 1855

nummer van registratie deel 61, folio 150, verso, vak 5

notaris verklaring voor burgemeester van Nieuw Lekkerland

prijs

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 250408

Naam TERNATE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1855
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.551
DVD VIII – 1603, 1618
ACTE KOOP/VERKOOP
Naam schip 35/100e fregat BURGEMEESTER HOFFMAN
40/100e fregat TERNATE
Brik ST. GEORGE DE LA MINA
Schoener GOUVERNEUR SCHOMERUS
Schoener PRESIDENT BENSON (ex-GOUDKUST)
Brik IVOORKUST (ex-COMEET)
Schoener HOLLANDSCH ACRA (ex-MARIA ANNA)
1/32e part bark GRONDWET
1/6e part bark CONCURRENT
1/8e part fregat VOORUIT

plaats en datum acte firma-scheiding (zie bijlage), Rotterdam, 30 december 1863

type schip diverse

bouwwerf/verkoper Abraham van Rijckevorsel, als bewindvoerder voor zijn zoon Huibert van Rijckevorsel, thans zonder beroep en verblijvende in het kanton Neuchatel in Zwitserland

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Hendrik Muller Samuelszoon, van zijn firma Hendrik Muller & Co., Rotterdam, voorheen geassocieerd geweest met Huibert van Rijckevorsel onder de firma H. Van Rijckevorsel, Rotterdam, in welke firma H. Muller en H. van Rijckevorsel ieder voor de helft participeerden, welke firma reeds sedert 30 december 1862 was ontbonden

plaats / datum registratie Rotterdam, 31 december 1863

nummer van registratie deel 179, folio 137, recto, vak 1

notaris Willem Simon Burger Wz., notaris te Rotterdam

prijs

bijzonderheden

researcher/datum research: ML / 160209

Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.551

De scheiding heeft betrekking op de volgende schepen en scheepsparten, waarvan de beide firmanten van de firma H. van Rijckevorsel elk de helft bezaten:

- 35/100 parten in het fregat BURGEMEESTER HOFFMAN, gemeten 42,10 x 7,60 x 5,32 meter en groot 758 tonnen, thans liggende te Rotterdam, voor de firma en de mede-reders gebouwd door Gebr. Visser, werf De Hoop, Rotterdam, bijlbrief 20 april 1855, waarde van de parten volgens taxatie NLG. 14.350,-
- 40/100e parten in het fregat TERNATE, groot 395 lasten, thans op reis naar Oost-Indië, voor de firma en de mede-reders gebouwd door Fop Smit te Kinderdijk, bijlbrief 20 juli 1855, waarde van de parten volgens taxatie NLG. 22.000,-
- De brik ST GEORGE DE LA MINA, gemeten 31,00 x 7,50 x 2,00 meter, en groot circa 200 tonnen, gebouwd geheel voor rekening van de firma door Gebr. Visser, werf De Noteboom, Rotterdam bijlbrief 21 juli 1849, zich thans bevindende op reis naar West Afrika, waarde van het schip volgens taxatie NLG. 11.000,-
- De schoener GOUVERNEUR SCHOMERUS, gemeten 27,90 x 4,71 x 2,75 meter en groot 85 lasten, zich thans bevindende op reis naar West Afrika, gebouwd geheel voor rekening van de firma door Gebr. Visser, werf De Noteboom, Rotterdam, bijlbrief 31 oktober 1853, waarde van het schip volgens taxatie NLG 13.000,-
- De schoener vroeger genaamd geweest GOUDKUST, thans genaamd PRESIDENT BENSON, gemeten 26,10 x 4,58 x 2,74 meter en groot 77 lasten, zich thans bevindende op een reis naar West-Afrika, geheel voor rekening van de firma gebouwd door de Gebr. Visser, werf de Noteboom, Rotterdam, bijlbrief 14 juli 1852, waarde van het schip volgens taxatie NLG. 9.000,-
- De brik vroeger genaamd geweest COMEET, thans genaamd IVOORKUST, gemeten 27,20 x 4,79 x 3,15 meter en groot 182 tonnen, zich thans bevindende te Rotterdam, welk schip door de firma was aangekocht in openbare veiling op 28 juli 1857, waarde van het schip volgens taxatie NLG. 7.400,-
- De schoener vroeger genaamd geweest MARIA ANNA, thans genaamd HOLLANDSCH ACRA, gemeten 28,40 x 4,60 x 3,00 meter en groot 174 tonnen, thans liggende te Rotterdam, door de firma onderhands gekocht bij acte Amsterdam, 18 juni 1855, waarde van het schip volgens taxatie NLG. 6.800,-
- 1/32e part in het barkschip GRONDWET, groot 396 lasten of 749 tonnen, varende onder boekhouderschap van de firma M.V. de Crane & Zoon te Zierikzee, thans op reis naar Oost-Indië; het aandeel heeft volgens taxatie een waarde van NLG. 2.190,-
- 1/6e part in het barkschip CONCURRENT, gemeten 38,60 x 7,32 x 5,06 meter, en groot 635 tonnen, zich thans bevindende op een reis naar Oost-Indië, welk schip de firma voor zich en anderen nieuw heeft doen bouwen door de Gebr. Visser, werf de Hoop, Rotterdam, bijlbrief 26 februari 1857, waarde van dit aandeel getaxeerd op NLG. 6.500,-
- 1/8e part in het fregat VOORUIT, gemeten 39,40 x 7,22 x 5,24 meter en groot 643 tonnen of 350 lasten, zich thans bevindend op een reis naar Oost-Indië. Welk schip nieuw is gebouwd voor de firma en mede-reders door de Gebr. Visser op hun werf het Land van Belofte te Rotterdam, bijlbrief 14 mei 1856, waarde van dit aandeel getaxeerd op NLG. 5.000,-
Samen met contant geld van de firma zijnde NLG 102.760 wordt de waarde van de firma vastgesteld op NLG. 200.000,- , waarvan de beide deelgenoten elk NLG 100.000,- bezitten.

Opm: Huibert van Rijckevorsel was in staat van krankzinnigheid verklaard en verbleef tot zijn dood in een kliniek in Zwitserland.

ML / 160209

Naam TERNATE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1864
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.583
DVD VIII – 1877, 1879
BIJLBRIEF
Naam schip TERNATE

plaats en datum acte Kinderdijk, 26 juli 1855

type schip ijzeren fregat

bouwwerf/verkoper Fop Smit, scheepsbouwmeester aan de Kinderdijk,
gemeente Nieuw Lekkerland

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma H. van Rijckevorsel, Rotterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 395 lasten

tuigage / aantal dekken 3 masten, 2 dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 16 juli 1855

plaats / datum registratie Rotterdam, 10 augustus 1855

nummer van registratie deel 41, folio 34, verso, vak 3

notaris

prijs

Bijzonderheden: (er wordt verwezen naar acte 566 Rotterdam van 1864)
researcher/datum research: ML / 170609

Naam TERNATE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1865
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk