Inloggen
HEBE - ID 14910


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1855-08-17 / 1894-04-03 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1855
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: H. de Hoog - Werf 'De Onderneming', Delfshaven, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1854-01-18
Launch Date: 1855-07-12
Delivery Date: 1855-08-06
Technical Data

Gross Tonnage: 343.00 lasts
Gross Tonnage 2: 650.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 41.70 Meters Registered
Beam: 6.94 Meters Registered
Depth: 5.05 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1855
Datum agenda: 1855-08-17
Register nr: 18550743
Scheepsnaam: HEBE
Type: Fregat
Lasten: 343
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Juth & Co., C.J.
Plaats: 's- Gravenhage
Kapitein op moment van verzoek: Kievyt, O.
Opmerkingen: een zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1855-08-06 HEBE
Manager: Firma C.J. Jut & Co., Den Haag, see The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Den Haag, see The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Den Haag, see The Hague / Netherlands

Date/Name Ship 1859-00-00 HEBE
Manager: Firma C.J. Jut & Co., The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma C.J. Jut & Co., The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands

vmvmvmvmvm

vmvmvmvmvm

Date/Name Ship 1868-00-00 HEBE
Manager: Firma Van Overzee & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Van Overzee & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NVTJ

Date/Name Ship 1874-04-14 HERNÖSAND
Manager: William Pont, Edam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: William Pont, Edam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Edam / Netherlands
Callsign: PBFJ

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.336 barkschip HEBE
Eigenaren:

firma C.J. Jut & Co., reders, ’s-Gravenhage (4/34e part)
Johan Reinhard Schott, rentenier, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Johan Philip van Essen, meestertimmerman, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Gerbrand Willem van der Boor, tabaksverkoper, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Willem Hendrik van Zanten, meestermetselaar, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Johannes van der Pijl, restaurateur, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Antonius Franciscus Heldoorn, meesterverver, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Hermanus Scholder, meesterzadelmaker, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Gerrit van Essen, stedelijk ambtenaar, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Martinus Deibel, koopman in steenkolen, ‘s-Gravenhage (2/34e part)
Quirinus Wennekers, aannemer, ‘s-Gravenhage (2/34e part)
William Frederik Pieter Kiehl, medicinea doctor, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Pierre Jean Landry, bankier, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Frederik Harting, winkelier, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Hendrik Willem Berenbak, meesterschoen- en laarzenmaker, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Isaac Carel Jager, meestermetselaar, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Leonardus Langeveld, spekslager en Cornelis Hendrikus van Kleef, zonder beroep,
beiden te ‘s-Gravenhage (samen 1/34e part)
Vrouwe Johanna Maria van Eeden, weduwe Fuhrer, particuliere,
‘s-Gravenhage (1/34e part)
Mej. Catharina Maria Stevens, geboren Van Broekhuijsen, particuliere,
‘s-Gravenhage (1/34e part)
Ode Kievijt, koopvaardijkapitein, Delft (4/34e part)
Hendrik Scholten, bode van Delfland, Delft (1/34e part)
Joris van der Wel, landbouwer te Delft (1/34e part)
Antonie Hendrik Wolterbeek, broodbakker te Delft (1/34e part)
Theodorus van Buuren, meestervleeshouwer te Delft (1/34e part)
Johannes Adrianus van den Kieboom, particulier te Rotterdam (1/34e part)
Vrouwe Maria Wilhelmina Bakker, weduwe Le Comte, en Jacobus Hendrik Franciscus
Le Comte, beiden particulier, Voorburg (tezamen 1/34e part)

Ship Events Data

1854-01-18: Building History
Rotterdam, 18 januari. Heden is bij de scheepsbouwmeester H. de Hoog op deszelfs werf Onderneming te Delfshaven de kiel gelegd voor een driemast klipperschip, genaamd HEBE, groot plm. 320 gemeten lasten, voor rekening ener rederij onder directie van de heren C.J. Jut & Co, te ’s-Gravenhage, zullende het schip gevoerd worden door kapt. O. de Kievijt, en bestemd voor de grote vaart.
1859-12-06: Sold at auction
Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H.zn, W.H. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff, te Rotterdam, zijn van mening, als last hebbende van hunne meesters, op dinsdag de 6e december 1859, des middags ten 12 ure, in de zaal op de Scheepmakershaven, Wijk 1, No. 499, publiek te verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands Fregatschip HEBE, laatst gevoerd door kapt. A.H. Kiehl, volgens meetbrief lang 41 el 70 duim, wijd 6 el 94 duim, hol 5 el 5 duim, en alzo groot 650 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Berghaven binnen deze stad.
Voormeld schip zal vermoedelijk in het begin van het volgende jaar in de bevrachting voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij worden opgenomen.
1868-03-31: Sold at auction
Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swyndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swyndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swyndregt, te Rotterdam zullen als last hebbende van hun meester op dinsdag 31 maart 1868, ’s middags om 12 uur, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 No. 499 publiek verkopen het fregatschip HEBE, laatst gevoerd door kapt. A.H. Kiehl, volgens meetbrief lang 41 el 30 duim, wijd 7 el 2 duim, hol 4 el 82 duim en alzo groot 621 tonnen of 328 lasten, met alles deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Nog zal afzonderlijk worden verkocht een chronometer.
1874-04-14: Sold at auction
Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H.z., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 14 april 1874, des middags ten 12½ uur, in de zaal aan de Scheepmakershaven No. 29, publiek veilen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip HEBE, laatst gevoerd door kapt. A. Huizer, volgens meetbrief lang 41,30 meters, wijd 7,02 meters, hol 4,82 meters en alzo groot 621 tonnen of 328 lasten, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nadere informatiën bij bovengemelde makelaars.
1894-04-00: Final Fate: Broken up

Amsterdam, 3 april. Het Nederlandse barkschip HERNÖSAND, groot 547 ton, gebouwd in 1855, is uit de hand verkocht om te worden gesloopt.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Ode Kivyt was met vlagnummer R173 van 1842 t/m 1858 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1849 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij honorair lid was, die alleen de nummervlag van het College voerde  Dit betekent dat hij geen of beperkt aanspraak had op financiéle tegemoetkomingen058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein O.Kievyt met vlagnummer R173 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849, 1851  van het fregat “van Oldenbarneveld”    371 last     varend voor C.Balguerie & Zoon te Rotterdam

*    1855             van het fregat “Hebe”                              320 last     varend voor reederij Jut te ‘s Gravenhage

 

Ode Kyviet maakte de volgende reizen005:

*    Koning der Nederlanden       1833/34 Hellevoetsluis - Batavia - Hellevoetsluis     geen vermelding van lading

*    Eliza                                         1839      Batavia - Hellevoetsluis                                  geen vermelding van lading

*    Fanny                                       1839/40 Hellevoetsluis - Batavia - Hellevoetsluis     geen vermelding van lading

                                                         1841      Batavia - Hellevoetsluis                                  geen vermelding van lading

                                                         1842      Hellevoetsluis - Batavia                                 geen vermelding van lading

                                                         1845      Batavia - Rotterdam                                       koffie

*    Oldenbarneveld                      1849      Rotterdam - Newport                                      ballast

*    Olivier van Noord                  1853      Batavia - Rotterdam                                       koffie

 

Bouma025 vermeldt O.(M). Kievyt als gezagvoerder gedurende:

*    1834 t/m 1835 op de brik “Koning der Nederlanden”, gebouwd in 1814, 163 ton o.m., varend voor de Commercie Sociëteit te Rotterdam;

*    1837 t/m 1838 van het fregat “Indiaan”, gebouwd in 1812, bouwlocatie niet vermeld, 343 ton o.m., varend voor de Cock Frères te Rotterdam.

      Verhoeff086 vermeldt dat het schip in 1833 werd overgenomen van J.& T.Marselis te Amsterdam als “l’Auguste”. De notatie zou dus moeten zijn “Indiaan” ex l’Auguste.

*    1838 t/m 1843 op de bark “Elisa”, gebouwd in 1829 te Amsterdam, 411 ton o.m., varend voor Turing & Taveraad te Rotterdam. Schip in 1843 geveild en verkocht aan Gebr. Wittering te Amsterdam;

*    1839 t/m 1845 van het 3/mschip “Fanny”, gebouwd in 1839 te Rotterdam, 700 ton o.m., varend voor N.J. de Cock te Rotterdam;

             deze opgave klopt niet met de vorige. Zie de opgaven van Rimkus005 hiervoor.

*    1847 t/m 1850 op het fregat “Oldenbarneveldt” ex Fanny, gebouwd in 1839 te Rotterdam, 706 ton o.m., varend voor C.Balguerie & Zn te Rotterdam;

*    1852 op de bark “Olivier van Noort”, gebouwd in 1850 te Rotterdam, 610 ton o.m., varend voor C.Balguerie & Zn te Rotterdam.

*    1857 t/m 1857 op het 3/m schip “Hebe”, gebouwd in 1855 te delfshaven, 650 ton o.m., varend voor C.J.Jut & Co te ’s Gravenhage.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Kievyt/Kivyt/Kyviet, Ode
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Adolph Hermann Kiehl werd geboren op 09 juli 1829 te Den Haag. Hij woonde te Voorburg en vestigde zich op 02 april 1858 te Rotterdam. Hij vertrok op 24 augustus 1869 naar Hull in Engeland.

Hij was getrouwd met Anna Hendrika Elizabeth Le Comte, geboren 15 oktober 1834 te Den Haag058

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.H.Kiehl was met vlagnummer R460 in de periode 1858 t/m 1917 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. De ledenlijsten van de Maatschappij eindigen in de Amsterdamse Almanak voor Koophandel en Zeevaart met jaargang 1918. Hij kan dus nog nà dit jaar effectief lid zijn geweest058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein A.H.Kiehl met vlagnummer R460 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1858, 1859, 1862 t/m 1867         van het fregat “Hebe”           343 last  varend voor C.J.Jut te Den Haag

*    1874, 1877, 1878, 1880 t/m

      1883, 1885 t/m 1888, 1890 t/m 1902                  geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025vermeldt A.H.Kiehl als gezagvoerder gedurende:

*    1858 t/m 1863 op het 3/m schip “Hebe”, gebouwd in 1855 te Delfshaven, 650 ton o.m., varend voor C.J.Jut & Co te ‘s Gravenhage

 

Overige bijzonderheden

A.H.Kiehl vertrok op 14 februari 1863 van Brouwershaven met de “Hebe” en 4 landmachtofficieren. Hij arriveerde te Batavia op 13 juni 1863 na een reis van 119 dagen065.

 

Zierikzeesche Courant 12 januari 1864

Gearriveerd te Brouwershaven op 12 januari 1864 de “Hebe”, kapitein A.J. Kiehl, van Batavia naar Rotterdam.

Datum vanaf: 1860
Kapitein: Kiehl, Adolph Hermann

Familiegegevens en opleiding

Aart Huizer werd geboren te Zwijndrecht op 26 april 1839005.

 

Aart Huizer werd geboren te Zwijndrecht op 26 april 1839 .

Hij huwde te Rotterdam op 27 september 1865 met Augustina Christiana Frederika Popken, geboren te Rotterdam c. 1845 als dochter van Franz Hermann Popken en Elizabeth Augustina Krull. Zij overleed te Rotterdam op 05 januari 1936.

Aart Huizer overleed te Soerabaja op 28 september 1882. Hij was een broer van scheepskapitein Teunis Huizer, zie aldaar.

Informatie dd 27 juni 2004 van mevr. E.C.Huizer-Sibinga Mulder te Naarden.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Huizer was met vlagnummer R45 in de periode 1858 t/m 1878 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein A.Huizer met vlagnummer R45 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1858, 1859           van de brik “Karel August”                         134 last     voor van Overzee & Co te Rotterdam

*    1862 t/m 1867     van de bark “Brouwershaven”                   317 last     voor van Overzee & Co te Rotterdam

*    1874, 1877           van de bark “Maarten van Rossem”          381 last     voor van Overzee & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt A.Huizer als gezagvoerder gedurende:

*    1858 t/m 1861 van de brik “Karel August”, gebouwd in 1849, 257 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1862 t/m 1869 van de bark “Brouwershaven”, gebouwd in 1841 te Zierikzee, 599 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1869 t/m 1870 van het fregat “Hebe”, gebouwd in 1855 te Delfshaven, 650 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1872 t/m 1879 op de bark “Maarten van Rossem”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 723 ton o.m., varend voor van Oosterzee & Co te Rotterdam. Het schip voer in 1880 onder reder W.Smit te Pekela en was herdoopt in “Noord Holland”;

*    1875 van de bark “Vice Admiraal May”, gebouwd in 1865 te Amsterdam, 756 ton o.m., varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam. (deze opgave klopt niet mer de vorige. Wellicht was er een andere kapitein A.Huizer).

 

Overige bijzonderheden

 “Brouwershaven

De kiel van deze bark werd op 25 juni 1840 gelegd door scheepsbouwmeester C.Mak Czn op de Commerciewerf. Op 2 september 1841, om twee uur ’s middags, werd de Brouwershaven te water gelaten met het beste gevolg. Het schip werd vervolgens door een stoomboot naar Alblasserdam gesleept om te worden opgetuigd.

De Brouwershaven was 599 ton groot. Haar lengte bedroeg 125 voet, haar breedte 32 voet en haar diepte was 19 voet. De Nederlandse Handelsmaatschappij bevrachtte het schip voor Oost-Indië. …

Op 13 augustus 1861 werd het schip in Rotterdam geveild en voor 19.400 gulden verkocht aan de Fa.Van Overzee en Comp. te Rotterdam. … “. De volgende kapiteins waren A.Huizer, J.G.Wiebenga en P.J.L.Feensma (moet zijn Teensma). 074.

“Abraham de Vos … tekent … aan: Gedurende 46 jaar heeft deze bark gevaren, wat wel een bewijs is geweest van de solide bouw. Voor zover hem bekend was dit jet langst varende schip geweest, dat in Zierikzee werd gebouwd”074.

 

Zierikzeesche Courant 09 maart 1864

Op 08 maart 1864 is te Zierikzee geariveerd de “Brouwershaven”, kapt. A.Huizer, komend van Padang op weg naar Rotterdam

 

 

Datum vanaf: 1868
Kapitein: Huizer, Aart

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.Meermans was met vlagnummer R174 in de periode 1863 t/m 1874 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1874 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1874 voor het effectief lidmaatschap heeft bedankt058

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein P.Meermans met vlagnummer R174 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1863 t/m 1867     van de brik “Karel August”               135 last     varend voor van Overzee & Co te Rotterdam

 

Foto (nr.49) van kapitein P.Meermans beschikbaar047.

 

Bouma025 vermeldt P.Meermans als gezagvoerder van/in:

*    1863 t/m 1870 van de brik “Karel August”, gebouwd in 1849, 257 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1871 t/m 1873 van het fregat “Hebe”, gebouwd in 1855 te Delfshaven, 650 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

 

Overige bijzonderheden

 

 

Datum vanaf: 1871
Kapitein: Meermans, P.

Familiegegevens en opleiding

IJzebrand (Derks) de Jonge werd geboren op 01 januari 1820 te Oude Pekela als zoon van koopvaardijkapitein Derk Tjebbes de Jonge en Aeike/ Yzebrands Klatter. Hij was de oudere broer van kapitein Derk de Jonge.

Hij trouwde op 03 december 1848 te Edam als koopvaardijkapitein met Annaatje Schuring, geboren te Edam ca. 1825 als dochter van Jan Hendrik Schuring en Eefje Fijn. Annaatje overleed op 24 december 1896 te Edam, 71 jaar.

IJzebrand overleed te Edam op 24 december 1912, 92 jaar, weduwnaar, zonder beroep

 

Er zijn geen burgerlijke Stand gegevens uit de provincie Groningen die een beroep van IJzebrand vermelden. Hij is in Edam getrouwd en aldaar gaan wonen.

In BS-akten uit Edam wordt hij vermeld al koopvaardijkapitein in 1860, 1871, 1878,  zonder beroep in 1896., 1912

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Y.D. de Jonge was met vlagnummer 38 effectief lid van het in 1851 opgerichte zeemanscollege “De Trouw” in Oude Pekela van 1852 t/m 1877112. (als hij tot aan zijn dood lid is gebleven dan geeft dit een indicatie over zijn jaar van overlijden)

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt Y.D. de Jonge als gezagvoerder van/in:

*    1854 t/m 1865 van de schbrik “Reijna”, gebouwd in 1853 te Edam, 136 ton o.m., varend voor C.Pauw te Edam;

*    1866 t/m 1869 van hetzelfde schip maar nu varend voor J.Teengs Az te Edam. Het schip werd in 1869 afgekeurd in Engeland;

*    1870 t/m 1873 van de 2/msch “Gruno”, gebouwd in 1856 te Hoogezand, 180 ton o.m., varend voor E.J.Bok & Zn te Amsterdam;

*    1875 t/m 1883 van de bark “Hernösand” ex Hebe, gebouwd in 1855 te Delfshaven, 621 ton o.m., varend voor W.Pont te Edam;

*    1885 van de bark “Minerva”, gebouwd in 1840 te Middelburg, 752 ton o.m., varend voor W.Pont te Edam.

 

De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuesum te Groningen vermeldt;

06 februari 1841, schip “Drie Zusters”, kapitein Derk Tjebbes de Jonge¸ stuurman Yzebrand D. de Jonge uit Oude Pekela.

 

Krantenberichten

Provinciale Groninger Courant 15 januari 1847114

“Mr. B.HAITZEMA VIËTOR, Notaris te Winschoten, gedenkt, ten verzoeke van H.E.SCHREUDER en ZOON, op VRIJDAG den 22sten Januarij 1847, des avonds te 5 uren, ten huize van den Logementhouder G.W.POTT, te Oude Pekela, in openlijke veiling te Verkoopen navolgende SCHEEPSAANDEELEN, als:….

Dan volgen 15 verkopen waaronder:

“II.  4/60 in het KOFSCHIP HENDRIK, Kapt IJ.D. de JONGE.”

 

Provinciale Groninger Courant 15 januari 1847114

“Mr. B.HAITZEMA VIËTOR, Notaris te Winschoten, gedenkt, ten verzoeke van H.E.SCHREUDER en ZOON, op VRIJDAG den 22sten Januarij 1847, des avonds te 5 uren, ten huize van den Logementhouder G.W.POTT, te Oude Pekela, in openlijke veiling te Verkoopen navolgende SCHEEPSAANDEELEN, als:”

Dan volgen 15 verkopen waaronder:

“II.  4/60 in het KOFSCHIP HENDRIK, Kapt IJ.D. de JONGE.”

 

NRC 13 december 1853114

Rotterdam, 12 december. Te Edam is de 10e december van de werf van de scheepsbouw- meester J. Paauw, voor rekening ener rederij onder directie van de heer C. Paauw, te water gelaten een schoenerschip, groot circa 90 rogge-lasten, genaamd REYNA, en gevoerd zullende worden door kapt. Y.D. de Jonge, terwijl daarna terstond de kiel is gelegd van het brikschip JOAN, groot circa 160 rogge-lasten, voor rekening ener rederij onder directie van de heer J. Teengs Telting te Alkmaar, en gevoerd zullende worden door kapt. J.J. Boer.

 

NRC 13 november 1859114

Texel, 11 oktober. Het Nederlandse kofschip REYNA, kapt. De Jonge, van Galata naar Groningen, is alhier met verlies van zeilen en meer andere schade binnengelopen.

 

NRC 16 oktober 1870114

Amsterdam, 15 oktober. Het Nederlandse schip GRUNO, kapt. De Jonge, van Catania naar Rotterdam, is volgens telegram uit Vigo, d.d. gisteren, aldaar lek en met gebroken roer binnengelopen.

 

De Harlinger Courant dd 04 december 1874 bevat in de rubriek Scheepstijdingen het volgende bericht.096:

Binnengekomen.

“Bij Dragör  21 Nov.  Hernösand,  Y. de Jong;  Hernösand n. Edam.”

 

NRC 16 mei 1887114

Amsterdam, 15 mei. Het Nederlandse barkschip MINERVA, groot 701 ton, gebouwd in 1840, is voor NLG 2.725 uit de hand verkocht aan J.N. Prins te Nieuwediep.

 

Datum vanaf: 1874
Kapitein: Jonge, IJzebrand Derks de

Familiegegevens en opleiding

Cornelis Douwes Julius werd geboren op 07 januari 1832 te Utrecht. Hij woonde te Utrecht. Hij behaalde op 26 april 1832 het diploma 1e stuurman voor de grote vaart005.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.D.Julius was met vlagnummer R412 in de periode 1865 t/m 1904 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. In het Jaarverslag 1865 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein C.D.Julius wèl (voor het eerst) in de ledenlijst, maar niet in de lijst van aanmeldingen voor het lidmaatschap058.

C.D.Julius was in 1870 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

C.D.Julius was van 1872-1873 en 1875-1879 kapitein van het houten fregat “Antje’, in 1866/67 gebouwd door de Gebr. B.Pot te Elshout, 756 ton en varend voor reder J.H.von Santen te Krimpen aan de IJssel. Vanaf 1879 was de reder P.van der Hoog . Vanaf 1880 werd de naam “Marina Johanna” en het schip tot bark gereduceerd052

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart staat kapitein C.D.Julius met vlagnummer R412 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1865 t/m 1867  van het fregat “President Plate”     398 last           voor Hoogewerff & Chabot te Rotterdam

*    1874                   van het fregat ‘Antje”                     452 last           voor J.H.van Santen te Krimpen a/d Lek

*    1877, 1878        van het fregat “Antje”                     856 ton n.m.   voor P. v/d Hoog te Krimpen a/d Lek

*    1880 t/m 1883, 1885 t/m 1888, 1890 t/m 1902  geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt C.D.Julius als gezagvoerder gedurende:

*    1865 t/m 1871 van het 3/mschip “President Plate”, gebouwd in 1856 te Krimpen aan de IJssel, 751 ton o.m., varend voor Hoogewerff & Chabot te Rotterdam. Het schip voer in 1872 voor N.Brantjes te Purmerend en was herdoopt in “Koophandel”;

*    1872 t/m 1873 op het 3/m schip “Antje”, gebouwd in 1866 te Elshout, 756 ton o.m., varend voor J.H. van Santen te Krimpen aan de Lek;

*    1874 van het fregat “Hebe”, gebouwd in 1855 te Delfshaven, 650 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam. Het schip werd als bark getuigd (welk jaar?), voer in 1875 voor W.Pont te Edam en werd herdoopt in “Hernösand”;

*    1875 t/m 1879 op het 3/mschip “Antje”, gebouwd in 1866 te Elshout, 756 ton o.m., varend voor J.H.van Santen te Krinmpen aan de Lek. Het schip werd in 1880 verkocht aan P. van der Hoog te Krimpen aan de lek en herdoopt in “Martina Johanna”.

 

Overige bijzonderheden

C.D.Julius vertrok per 30 maart 1868 vanuit Nieuwediep met de “President Plate” en een detachement van 2 officieren en 150 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 05 juli 1868 na een reis van 97 dagen. Onderweg was 1 soldaat overleden065.

 

 

Datum vanaf: 1874
Kapitein: Julius, Cornelis Douwes

Familiegegevens en opleiding

IJzebrand (Derks) de Jonge werd geboren op 01 januari 1820 te Oude Pekela als zoon van koopvaardijkapitein Derk Tjebbes de Jonge en Aeike/ Yzebrands Klatter. Hij was de oudere broer van kapitein Derk de Jonge.

Hij trouwde op 03 december 1848 te Edam als koopvaardijkapitein met Annaatje Schuring, geboren te Edam ca. 1825 als dochter van Jan Hendrik Schuring en Eefje Fijn. Annaatje overleed op 24 december 1896 te Edam, 71 jaar.

IJzebrand overleed te Edam op 24 december 1912, 92 jaar, weduwnaar, zonder beroep

 

Er zijn geen burgerlijke Stand gegevens uit de provincie Groningen die een beroep van IJzebrand vermelden. Hij is in Edam getrouwd en aldaar gaan wonen.

In BS-akten uit Edam wordt hij vermeld al koopvaardijkapitein in 1860, 1871, 1878,  zonder beroep in 1896., 1912

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Y.D. de Jonge was met vlagnummer 38 effectief lid van het in 1851 opgerichte zeemanscollege “De Trouw” in Oude Pekela van 1852 t/m 1877112. (als hij tot aan zijn dood lid is gebleven dan geeft dit een indicatie over zijn jaar van overlijden)

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt Y.D. de Jonge als gezagvoerder van/in:

*    1854 t/m 1865 van de schbrik “Reijna”, gebouwd in 1853 te Edam, 136 ton o.m., varend voor C.Pauw te Edam;

*    1866 t/m 1869 van hetzelfde schip maar nu varend voor J.Teengs Az te Edam. Het schip werd in 1869 afgekeurd in Engeland;

*    1870 t/m 1873 van de 2/msch “Gruno”, gebouwd in 1856 te Hoogezand, 180 ton o.m., varend voor E.J.Bok & Zn te Amsterdam;

*    1875 t/m 1883 van de bark “Hernösand” ex Hebe, gebouwd in 1855 te Delfshaven, 621 ton o.m., varend voor W.Pont te Edam;

*    1885 van de bark “Minerva”, gebouwd in 1840 te Middelburg, 752 ton o.m., varend voor W.Pont te Edam.

 

De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuesum te Groningen vermeldt;

06 februari 1841, schip “Drie Zusters”, kapitein Derk Tjebbes de Jonge¸ stuurman Yzebrand D. de Jonge uit Oude Pekela.

 

Krantenberichten

Provinciale Groninger Courant 15 januari 1847114

“Mr. B.HAITZEMA VIËTOR, Notaris te Winschoten, gedenkt, ten verzoeke van H.E.SCHREUDER en ZOON, op VRIJDAG den 22sten Januarij 1847, des avonds te 5 uren, ten huize van den Logementhouder G.W.POTT, te Oude Pekela, in openlijke veiling te Verkoopen navolgende SCHEEPSAANDEELEN, als:….

Dan volgen 15 verkopen waaronder:

“II.  4/60 in het KOFSCHIP HENDRIK, Kapt IJ.D. de JONGE.”

 

Provinciale Groninger Courant 15 januari 1847114

“Mr. B.HAITZEMA VIËTOR, Notaris te Winschoten, gedenkt, ten verzoeke van H.E.SCHREUDER en ZOON, op VRIJDAG den 22sten Januarij 1847, des avonds te 5 uren, ten huize van den Logementhouder G.W.POTT, te Oude Pekela, in openlijke veiling te Verkoopen navolgende SCHEEPSAANDEELEN, als:”

Dan volgen 15 verkopen waaronder:

“II.  4/60 in het KOFSCHIP HENDRIK, Kapt IJ.D. de JONGE.”

 

NRC 13 december 1853114

Rotterdam, 12 december. Te Edam is de 10e december van de werf van de scheepsbouw- meester J. Paauw, voor rekening ener rederij onder directie van de heer C. Paauw, te water gelaten een schoenerschip, groot circa 90 rogge-lasten, genaamd REYNA, en gevoerd zullende worden door kapt. Y.D. de Jonge, terwijl daarna terstond de kiel is gelegd van het brikschip JOAN, groot circa 160 rogge-lasten, voor rekening ener rederij onder directie van de heer J. Teengs Telting te Alkmaar, en gevoerd zullende worden door kapt. J.J. Boer.

 

NRC 13 november 1859114

Texel, 11 oktober. Het Nederlandse kofschip REYNA, kapt. De Jonge, van Galata naar Groningen, is alhier met verlies van zeilen en meer andere schade binnengelopen.

 

NRC 16 oktober 1870114

Amsterdam, 15 oktober. Het Nederlandse schip GRUNO, kapt. De Jonge, van Catania naar Rotterdam, is volgens telegram uit Vigo, d.d. gisteren, aldaar lek en met gebroken roer binnengelopen.

 

De Harlinger Courant dd 04 december 1874 bevat in de rubriek Scheepstijdingen het volgende bericht.096:

Binnengekomen.

“Bij Dragör  21 Nov.  Hernösand,  Y. de Jong;  Hernösand n. Edam.”

 

NRC 16 mei 1887114

Amsterdam, 15 mei. Het Nederlandse barkschip MINERVA, groot 701 ton, gebouwd in 1840, is voor NLG 2.725 uit de hand verkocht aan J.N. Prins te Nieuwediep.

 

Datum vanaf: 1875
Kapitein: Jonge, IJzebrand Derks de

Familiegegevens en opleiding

Het Bevolkingsregister te Amsterdam klapper 64-75 geeft op L-blad 683 een:

Jacob Hanssens, hoofd van het gezin, geboren 12 januari 1821 te Amsterdam

Margaretha Salm, geboren 05 januari 1823 te Buiksloot

Obbe Hanssens, aangeduide als vader, geboren 08 juni 1788 te Veendam, weduwnaar, overleden op 31 juli 1867

Catharina Margaretha, dochter, geboren 30 april 1854 te Amsterdam

Elisabeth Jacoba, dochter, geboren 17 februari 1857 te Amsterdam.

De overlijdensakte van Obbe Hanssens meldt het overlijden op 31 juli 1867 te Amsterdam, ’s middags om 5 uur, van beroep zeeman, geboren te Veendam, weduwnaar van Hanna Frederika Rust, zoon van Jan Hanssens en Catharina Heilst.

 

Het Bevolkingsregister van Amsterdam UU 805, 2684 vermeldt een Albert Hanssens, geboren 25 januari 1835 te Amsterdam als zoon van Jacob Hanssens en Margartha Salm, zeevarend en ongehuwd. Datum van vertrek niet vermeld. Ook in latere klappers van het Amsterdamse Bevolkingsregister (1874, en 1884) komt geen A.Hanssens voor.

Het Bevolkingsregister van Den Helder 1860-1880 vermeldt een Albert Hanssens, geboren op 25 januari 1835 te Amsterdam als zoon van een Jacob Hanssens en Margaretha Salm. Hij woonde met zijn ouders te Den Helder op nr. I 505 en vestigde zich op 01 maart 1877, komend van Amsterdam.

In het Bevolkingsregister 1880-1917 van Den Helder komt geen Hanssens voor.

 

Maar: Een geboorteakte te Amsterdam meldt de geboorte van Albert Hanssens op 25 januari 1835, ’s middags 10 uur, in de Droogbak, als zoon van Obbe Hanssens, als zoon van Obbe Hanssens 46 jaar, zeeman, en Hanna Frederika Rust, 33 jaar.

Deze aangifte lijkt meer aannemelijk dan de opgave dat hij de zoon is van Jacob Hanssens en Margaretha Salm, gezien de leeftijden van het ouderpaar. Het lijkt erop dat Albert uit 1835 een jongere broer is van Jacob uit 1821. Hij zou dan bij zijn broer hebben gewoond in zowel Amsterdam als Den Helder.

 

Op 20 februari 1901 overleed te Amsterdam. ’s morgens 08.00 uur op de Pancraskade, Albert Hanssens, werkman, 66 jaar, zoon van Obbe Hanssens en Hanna Frederika Rust. Er wordt geen echtgenote genoemd hetgeen er op zou kunnen duiden dat hij ongehuwd is gebleven. Vandaar ook zijn inwonnen bij (zijn broer?) Jacob.

 

Geen huwelijksgegevens in de tienjarentafels te Amsterdam en Den Helder 1853-1882.

Geen gezin Hanssens in het Bevolkingsregister van Edam

Geen bruikbare gegevens in het CBG (dossiers en familieadvertenties.)

Geen bruikbare info van t.r.hanssens@kpnplanet.nl  Stoofstraat 16a 4751WD Oud Gastel

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Hanssens was met vlagnummer 8 in de periode 1884 t/m 1894 effectief lid van het Heldersee zeemanscollege de “Goede Bedoeling”. In de jaren 1886 t/m 1894 werd hij aangeduid als “vlaglid”.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt A.Hanssens als gezagvoerder gedurende:

*    1884 t/m 1889 van de bark “Hernösand” ex Hebe, gebouwd in 1855 te Delfshaven, 621 ton o.m., varend voor WW.Pont te Edam;

*    1890 t/m 1891 van hetzelfde schip maar nu varend voor W.P.Pont te Zaandam;

*    1892 t/m 1894 van hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Zaandam. Het schip werd in 1894 verkocht voor de sloop.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1884
Kapitein: Hanssens, A.

Monsterrollen

Opgemaakt Delfzijl
Datum: 1889-09-09
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: HERNOSAND
Schipper: Hanssens, Albert
Scheepstype: bark
Grootte: 547

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Algemene informatie

1874

AH 030774
Nerva, 25 juni. Vertrokken HERNÖSAND, de Jonge naar het Nieuwe Diep.
HV 280774
Texel, 24 juli. Vertrokken HERNÖSAND, de Jonge naar (niet leesbaar)
AH 220874
Borga, 3 augustus. Binnengekomen HERNÖSAND, de Jonge van Holland.
DT 190974
Texel, 17 september. Binnengekomen HERNÖSAND, Y. de Jonge van Borga.
DT 041274
Texel, 2 december. Binnengekomen HERNÖSAND, Y. de Jonge van Husö.

1875

ST 270475
Texel, 26 april. Uitgezeild HERNÖSAND, Y.D. de Jonge naar de Oostzee.
ST 240675
Texel, 23 juni. Binnengekomen HERNÖSAND, Y.D. de Jonge van Nerva.
DT 030775
Nieuwe Diep, 1 juli. Vertrokken HERNÖSAND, Y.D. de Jonge naar Hernösand.
DT 310875
Texel, 28 augustus. Gisteren, na posttijd, binnengekomen HERNÖSAND, Y.D. de Jonge van Hudiksvall.
DT 080975
Texel, 6 september. Uitgezeild HERNÖSAND, Y.D. de Jonge naar Riga.
DT 241175
Texel, 22 november. Binnengekomen HERNÖSAND, Y.D. de Jonge van Riga.

1876

DT 190476
Texel, 15 april. Vertrokken. HERNÖSAND, de Jonge naar Riga.
ST 240676
Texel, 22 juni. Binnengekomen HERNÖSAND, Y.D. de Jonge van Nerva.
DT 010976
Texel, 30 augustus. Uitgezeild HERNÖSAND, Y.D. de Jonge naar Borga.

1877

DT 260477
Texel, 24 april. Vertrokken. HERNÖSAND, Y.D. de Jonge naar Borga.
ST 270677
Texel, 26 juni. Binnengekomen HERNÖSAND, Y.D. de Jonge van Borga.
ST 210877
Texel, 20 augustus. Binnengekomen HEEG, J.T. Visser en VROUW DIEUWKE, K. Keimpema (palingaken) van Londen, HERNÖSAND, Y.D. de Jonge van Riga.

1878

DT 080478
Texel, 5 april. Vertrokken. HERNÖSAND, Y.D. de Jonge naar Helsingfors.
DT 030678
Texel, 31 mei. Binnengekomen HERNÖSAND, Y.D. de Jonge van Helsingfors.
DT 170678
Texel, 14 juni. Uitgezeild TWEE BROEDERS, T. Stenders en HERSTELLING, R.D. van ’t Veer (palingaken) beide naar Londen, HERNÖSAND, Y.D. de Jonge naar de Oostzee.
DT 280978
Texel, 26 september. Binnengekomen HERNÖSAND, Y.D. de Jonge van Sandviken.

1879

DT 060579
Texel, 4 mei. Vertrokken. HERNÖSAND, Y.D. de Jonge naar Lovisa.
DT 230679
Texel, 20 juni. Binnengekomen HERNÖSAND, Y.D. de Jonge van Hernösand.
ST 271079
Texel, 20 oktober. Binnengekomen HERNÖSAND, Y.D. de Jonge van Borga.

1880

HV 160480
Texel, 14 april. Vertrokken HERNÖSAND, de Jonge naar Kötka.
DT 030680
Texel, 1 juni. Binnengekomen HERNÖSAND, Y.D. de Jonge van Lovisa.
DT 280980
Texel, 27 september. Binnengekomen HERNÖSAND, Y.D. de Jonge van Borga.

1881

ST 300481
Nieuwe Diep, 29 april. Uitgezeild HERNÖSAND, Y.D. de Jonge naar Borga.
AH 210681
Elseneur, 16 juni. Gepasseerd HERNÖSAND, de Jonge van Borga naar het Nieuwe Diep.
AH 270681
Nieuwe Diep, 25 juni. Aangekomen HERNÖSAND, de Jonge van Borga.
AH 110781
Elseneur, 6 juli. Gepasseerd HERNÖSAND, de Jonge van het Nieuwe Diep naar Borga.
AH 130981
Borga, 5 september. Vertrokken HERNÖSAND, de Jonge naar Edam.

1882

DT 160682
Nieuwe Diep, 14 juni. Uitgezeild HERNÖSAND, Y.D. de Jonge naar Kötka, is op de rede teruggekeerd.
AH 140882
Nieuwe Diep, 12 augustus. Uitgezeild HERNÖSAND, de Jonge naar Kötka.
DT 290982
Nieuwe Diep, 27 september. Binnengekomen HERNÖSAND, Y.D. de Jonge van Kötka.

1883

ST 120783
Nieuwe Diep, 10 juli. Vertrokken HERNÖSAND, Hanssens naar Hantaria.
DT 111283
Nieuwe Diep, 9 december. Binnengekomen HERNÖSAND, Hanssens van Astoria.

1884

NVD 100584
Nyland, 8 mei. Binnengekomen HERNÖSAND, Hanssens van het Nieuwe Diep.
DT 200684
Nieuwe Diep, 18 juni. Binnengekomen HERNÖSAND, A. Hanssens van Hernösand.
NVD 230884
Nieuwe Diep, 21 augustus. Binnengekomen HERNÖSAND, Hanssens van Lapvick.

1885

NVD 270585
Lovisa, 23 mei. Binnengekomen HERNÖSAND, Hanssens van het Nieuwe Diep.
AH 310785
Nieuwe Diep, 30 juli. Vertrokken HERNÖSAND, Hanssens naar Lapvick.
AH 181085
Nieuwe Diep, 17 oktober. Binnengekomen HERNÖSAND, Hanssens van Lapvick.

1886

NVD 280486
Nieuwe Diep, 27 april. Vertrokken HERNÖSAND, Hanssens naar Skutskar.
DT 070786
Nieuwe Diep, 5 juli. Binnengekomen MARIA, H. Toering (palingaak) van Londen en HERNÖSAND, A. Hanssens van Skutskar.

1887

AH 130587
Nieuwe Diep, 12 mei. Vertrokken HERNÖSAND, Hanssens naar Umea.
ST 110687
Umea, 8 juni. Binnengekomen HERNÖSAND, A. Hanssens van Nieuwe Diep.
NVD 171087
Nieuwe Diep, 14 oktober. Binnengekomen HERNÖSAND, Hanssens van Lapvick.
AH 181087
HERNÖSAND. (Nieuwediep, 16 oktober.) Door kapt. Hanssens, van de Nederandse bark HERNÖSAND, alhier binnengekomen, zijn aangebracht een paar breiltjes, beiden gemerkt Sch. 17, welke door hem, Kijkduin Z.Z.0., 12 mijl uit de wal, uit zee waren opgevist. Op dezelfde hoogte dreef veel nieuw hout, de mast ener bomschuit en inventaris van een vissersvaartuig.

1888

AH 090588
Nieuwe Diep, 8 mei. Vertrokken HERNÖSAND, Hanssens naar Söderhamn.
NVD 090788
Londen, 5 juli. Binnengekomen HERNÖSAND, Hanssens van Söderhamn.
ST 040988
Zaandam, 2 september. Binnengekomen HERNÖSAND, A. Hanssens van Söderhamn.
VEC 271088
Elseneur, 21 oktober. Gepasseerd HERNÖSAND, Hanssens van Hernösand naar Nederland.
ST 061188
Nieuwe Diep, 3 november. Binnengekomen HERNÖSAND, A. Hanssens van Hernösand.

1889

AH 240489
Nieuwe Diep, 23 april. Uitgezeild HERNÖSAND, Hanssens naar Sundswall.
AH 230589
Gefle, 22 mei. Binnengekomen HERNÖSAND, Hanssens van het Nieuwe Diep.
AH 180689
Hernösand, 7 juni. Vertrokken HERNÖSAND, Hanssens naar Zaandam.
DT 020789
IJmuiden, 29 juni. Aangekomen HERNÖSAND, A. Hanssens van Hernösand.
NVD 300989
Sandviken, 28 september. Aangekomen HERNÖSAND, Hanssens van Delfzijl, alles wel.
DT 051189
IJmuiden, 2 november. Binnengekomen HERNÖSAND, A. Hanssens van Hernösand.

1890

DT 160490
Nieuwe Diep, 14 april. Uitgezeild HERNÖSAND, A. Hanssens naar Hernösand.
AH 080690
Elseneur, 5 juni. Gepasseerd HERNÖSAND, Hanssens van Hernösand naar Zaandam.
DT 260690
IJmuiden, 25 juni. Vertrokken HERNÖSAND, A. Hanssens naar Umea.
DT 230890
Zaandam, 21 augustus. Binnengekomen HERNÖSAND, A. Hanssens van Umea.
16 november 1890
NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
IJmuiden, 15 november. Het Nederlandse barkschip HERNÖSAND, kapt. A. Hanssens, van Sundsvall te IJmuiden binnen, is tegen de grote vloeddeur van de sluis te IJmuiden aangelopen, beide, de deur en het barkschip, bekwamen slechts lichte schade.

1891

NVD 230491
Hvidsteen (Noorwegen), aangekomen, 21 april. HERNÖSAND, Hanssens van Zaandam.
VEC 300591
IJmuiden, 27 mei. Binnengekomen HERNÖSAND, Hanssens van Moss.
AH 240691
Elseneur, 20 juni. Gepasseerd HERNÖSAND, Hanssens van Amsterdam naar Cefle.
NNO 200991
Elseneur, 16 september. Gepasseerd HERNÖSAND, Hanssens van Amsterdam naar Sundswall.

1892

DT 030592
Nieuwe Diep, 30 april. Vertrokken HERNÖSAND, A. Hanssens naar Ulfo.
AH 210692
Elseneur, 17 juni. Gepasseerd HERNÖSAND, Hanssens van Hernösand naar Zaandam.
DT 280692
IJmuiden, 25 juni. Aangekomen HERNÖSAND, A. Hanssens van Hernösand.
NVD 230892
Sundswall, 16 augustus. Vertrokken HERNÖSAND, Hanssens naar Zaandam.

1893

AH 180693
Elseneur, 14 juni. Gepasseerd HERNÖSAND, Hanssens van Hernösand naar Zaandam.
DT 030793
IJmuiden, 30 juni. Binnengekomen HERNÖSAND, A. Hanssens van Hernösand.
24 november 1893
NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Amsterdam, 23 november. Het Nederlandse schip HERNÖSAND, kapt. Hansens, van Sundsvall naar Delfzijl, is volgens particulier bericht lek te Grimsby binnengelopen.
02 december 1893
PGC - Provinciale Groninger Courant
Grimsby, 28 november. Het Nederlandse barkschip HERNÖSAND, kapt. T.A. Hanssens, van Sundsvall naar Delfzijl, lek hier binnengelopen, heeft veel zaken aan dek overboord verloren en schade geleden aan de verschansing. Ook is een der opvarenden overboord geslagen en verdronken.
05 december 1893
NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Rotterdam, 4 december. De Nederlandse bark HERNÖSAND, kapt. Hanssens van Sundsvall naar Delfzijl, met schade en lek te Grimsby binnengelopen, zal voorlopig worden gerepareerd, en daarna naar de bestemming worden gesleept.
15 december 1893
PGC - Provinciale Groninger Courant
Maassluis, 13 december. De sleepboot NOORDZEE vertrok heden van hier naar Grimsby om het aldaar binnengelopen Nederlandse barkschip HERNÖSAND naar Delfzijl te slepen.

1894

05 april 1894
PGC - Provinciale Groninger Courant
Amsterdam, 3 april. Het Nederlandse barkschip HERNÖSAND, groot 547 ton, gebouwd in 1855, is uit de hand verkocht om te worden gesloopt.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.336
DVD VIII – 776, 778
BIJLBRIEF
Naam schip HEBE

plaats en datum acte Rotterdam, 6 augustus 1855

type schip fregat

bouwwerf/verkoper Henricus de Hoog, scheepsbouwmeester te Delfshaven,
werf De Onderneming

gevoerd door kapt. Ode Kievijt

eigenaar/aankoper zie bijlage

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 650 tonnen of 343 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 41,70 m., breed 6,94 m., hol 5,05 m.

kiellegging 18 januari 1854

tewaterlating 12 juli 1855, geheel volbouwd

plaats / datum registratie Rotterdam, 7 augustus 1855

nummer van registratie deel 141, folio 34, recto, vak 7

notaris Willem Kleij, notaris te Rotterdam

prijs

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 250408


Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.336 barkschip HEBE

Eigenaren:

firma C.J. Jut & Co., reders, ’s-Gravenhage (4/34e part)
Johan Reinhard Schott, rentenier, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Johan Philip van Essen, meestertimmerman, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Gerbrand Willem van der Boor, tabaksverkoper, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Willem Hendrik van Zanten, meestermetselaar, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Johannes van der Pijl, restaurateur, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Antonius Franciscus Heldoorn, meesterverver, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Hermanus Scholder, meesterzadelmaker, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Gerrit van Essen, stedelijk ambtenaar, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Martinus Deibel, koopman in steenkolen, ‘s-Gravenhage (2/34e part)
Quirinus Wennekers, aannemer, ‘s-Gravenhage (2/34e part)
William Frederik Pieter Kiehl, medicinea doctor, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Pierre Jean Landry, bankier, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Frederik Harting, winkelier, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Hendrik Willem Berenbak, meesterschoen- en laarzenmaker, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Isaac Carel Jager, meestermetselaar, ‘s-Gravenhage (1/34e part)
Leonardus Langeveld, spekslager en Cornelis Hendrikus van Kleef, zonder beroep,
beiden te ‘s-Gravenhage (samen 1/34e part)
Vrouwe Johanna Maria van Eeden, weduwe Fuhrer, particuliere,
‘s-Gravenhage (1/34e part)
Mej. Catharina Maria Stevens, geboren Van Broekhuijsen, particuliere,
‘s-Gravenhage (1/34e part)
Ode Kievijt, koopvaardijkapitein, Delft (4/34e part)
Hendrik Scholten, bode van Delfland, Delft (1/34e part)
Joris van der Wel, landbouwer te Delft (1/34e part)
Antonie Hendrik Wolterbeek, broodbakker te Delft (1/34e part)
Theodorus van Buuren, meestervleeshouwer te Delft (1/34e part)
Johannes Adrianus van den Kieboom, particulier te Rotterdam (1/34e part)
Vrouwe Maria Wilhelmina Bakker, weduwe Le Comte, en Jacobus Hendrik Franciscus
Le Comte, beiden particulier, Voorburg (tezamen 1/34e part)

ML / 250408


Naam HEBE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1855
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Rott.3.03.17.01.3675-1855-336

Jaar: 1874
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
AH = Algemeen Handelsblad
DT = De Tijd
HV = Het Vaderland
NNO = Nieuws van het Noorden
NVD = Nieuws van de Dag
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
ST = De Standaard
VEC = Veendammer Courant