Inloggen
GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN - ID 14067


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1848-08-25 / 1857-02-13 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1848
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Bastiaan Pot, Elshout, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1848-05-31
Delivery Date: 1848-08-15
Technical Data

Gross Tonnage: 377.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1848
Datum agenda: 1848-08-25
Register nr: 18480538
Scheepsnaam: GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN
Type: Bark
Lasten: 377
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Overzee & Co., Van
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Rijken, G.F.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

vmvmvmvmvm

Date/Name Ship 1848-08-15 GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN
Manager: Firma Van Overzee & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN eigenaren per 15 augustus 1848

eigenaar/aankoper     Cornelis Smit, Alblasserdam (8/32e part),

Bastiaan Pot, Nieuw Lekkerland (6/32e part),

firma Van Overzee & Co., Rotterdam (boekhouders en 5/32e part),

firma Hudig & Blokhuyzen, Rotterdam (2/32e part), Michiel Plomp, Rotterdam (3/32e part),

Gerrit Dunzing Jr., Rotterdam (2/32e part),

Mw. Johanna Elizabeth Hubert, Wed. van Joan van Vollenhoven, Rotterdam (2/32e part),

Willem Jong, Heusden (2/32e part),

Lieven Koole, Zierikzee (1/32e part),

Cornelis Adrianuszoon Rijkee, Alblasserdam (1/32e part), 

Johannes Philippus Josephus Heintz, Zutphen (1/32e part)

Ship Events Data

1851-12-31: Damaged
Rotterdam, 18 maart. Volgens brief van kapt. Rijken, voerende het schip GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN, van de Kaap de Goede Hoop in dato 25 januari, was hij aldaar tot herstel van enige schade, welke het schip in een zware storm met orkaanvlagen de 31e december l.l. op 24º Z.B. en 62º O.L. bekomen had, binnen gelopen. Het schip was dicht gebleven en de lading, zo ver men zien kon, niet beschadigd.
1857-02-13: Final Fate: Stranded

Hellevoetsluis, 13 februari. De Nederlandse bark GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN, kapt. C. Laseur, van Batavia naar Rotterdam bestemd, zit bij de derde ton aan de grond. (opm: Goereesche Zeegat) Bijzonderheden nog onbekend. (opm: zie volgend bericht en NRC 240257)

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geerd Franzen Rijken werd geboren op 11 maart 1814 te Larrelt bij Emden als zoon van Pieter Frerichs Rijken en Sophia Sasse

Hij trouwde op 02 april 1855 te Veendam met Geesjen Hazewinkel, geboren te Veendam als dochter van Jacob Hindriks Hazewinkel en Annechien Lukas Hazewinkel.

www.allegroningers.nl

 

Hij werd op 24 april 1846 met nr. 283 lid van de vrijmetselaarsloge “La Flamboyante” te Dordrecht064.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

G.F. Rijken was van 1843 t/m 1855 met vlagnummer R159 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1855 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1855 voor het lidmaatschap heeft bedankt058.

 

G.F.Rijken was in 1850 en 1855 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein G.F.Rijken met vlagnummer R159 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1849, 1851        bark “Gouv. Generaal Rochussen” 377 last     varend voor van Overzee & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt kapitein G.F.Rijken als gezagvoerder gedurende:

*   1844 van de bark “Zorgvliet”, gebouwd in 1843 te Alblasserdam, 278 ton o.m., varend voor C.Smit te Alblasserdam

*   1849 t/m 1852 op de bark “Gouverneur Generaal Rochussen”, gebouwd in 1848 te Elshout, 715 ton o.m., varend voor J.van Vollenhoven te Rotterdam;

*   1853 t/m 1855 op hetzelfde schip, maar nu varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*   1856 t/m 1857 op de bark “Maarten van Rossum”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 723 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Op 15 februari 1859 maakte G.F.Rijken hij als gezagvoerder op de bark “Gouverneur Generaal Rochussen” bij zijn thuisreis vanuit Java de schipbreuk van zijn schip mee voor de kust van Goeree.064

 

Foto (nr.34) van kapitein G.F.Rijken beschikbaar047.

 

 

Datum vanaf: 1848
Kapitein: Rijken, Geert(Gerhard) Franse
Overige informatie: 0

Kapitein Bark "GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN" Id 14067.

Varend voor Fa. van Overzee & Co Rotterdam.

Periode 1850.

Een reis invallen voor kapitein G.F. Rijken?

 

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Veen, J.M. van der

Familiegegevens en opleiding

Geerd Franzen Rijken werd geboren op 11 maart 1814 te Larrelt bij Emden als zoon van Pieter Frerichs Rijken en Sophia Sasse

Hij trouwde op 02 april 1855 te Veendam met Geesjen Hazewinkel, geboren te Veendam als dochter van Jacob Hindriks Hazewinkel en Annechien Lukas Hazewinkel.

www.allegroningers.nl

 

Hij werd op 24 april 1846 met nr. 283 lid van de vrijmetselaarsloge “La Flamboyante” te Dordrecht064.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

G.F. Rijken was van 1843 t/m 1855 met vlagnummer R159 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1855 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1855 voor het lidmaatschap heeft bedankt058.

 

G.F.Rijken was in 1850 en 1855 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein G.F.Rijken met vlagnummer R159 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1849, 1851        bark “Gouv. Generaal Rochussen” 377 last     varend voor van Overzee & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt kapitein G.F.Rijken als gezagvoerder gedurende:

*   1844 van de bark “Zorgvliet”, gebouwd in 1843 te Alblasserdam, 278 ton o.m., varend voor C.Smit te Alblasserdam

*   1849 t/m 1852 op de bark “Gouverneur Generaal Rochussen”, gebouwd in 1848 te Elshout, 715 ton o.m., varend voor J.van Vollenhoven te Rotterdam;

*   1853 t/m 1855 op hetzelfde schip, maar nu varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*   1856 t/m 1857 op de bark “Maarten van Rossum”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 723 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Op 15 februari 1859 maakte G.F.Rijken hij als gezagvoerder op de bark “Gouverneur Generaal Rochussen” bij zijn thuisreis vanuit Java de schipbreuk van zijn schip mee voor de kust van Goeree.064

 

Foto (nr.34) van kapitein G.F.Rijken beschikbaar047.

 

 

Datum vanaf: 1851
Kapitein: Rijken, Geert(Gerhard) Franse

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.Laseur was met vlagnummer R427 in de periode 1855 t/m 1870 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat de naam ook gespeld als C. La Seur058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1863 van het Rotterdamse zeemanscollege (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat de Maatschappij tot Nut der Zeevaart van de “Heeren Agenten der Nederl. Handel-Maats. alhier, mede namens assuradeuren, als hun aandeel inhet netto provenu van 21 blikken tin, inlangs nog opgevischt uit het wrak van het Schip Gouv. Gen. Rochussen” een bedrag van f. 128,- heeft ontvangen058.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop (datum vergeten te noteren, maar zal midden 1860 zijn geweest) staat vermeld een: “Brief van Heeren Directeuren der Nederlandsche Handel Maatschappij namens Heeren Assuradeuren toezendende f 82,06 van het verongelukte schip Gouverneur Generaal Rochussen.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop”dd 10 juli 1860 wordt vermeld een: “Brief van de Heer B.Zurmühlen namens Heeren Assuradeuren toezendende eene som van f 29,81 zijnde het bedrag van een gedeelte der opgevischte retourlading van het in het Goereesche Zeegat totaal verongelukte Schip Gouverneur Generaal van Rochussen.”023.

 

De schepen van de kapitein

      In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein C.Laseur met vlagnummer R427 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

      *    1855          van de bark “Gouv. Gener. Rochussen”      377 last       van Overzee & Co te Rotterdam

      *    1858, 1859, 1862 t/m 1866:

                                van de bark “Joan”                                          365 last       van Overzee & Co te Rotterdam

      *    1867          van de bark “Maarten van Rossem”             381 last       van Overzee & Co te Rotterdam

 

      Bouma025 vermeldt C.Laseur als gezagvoerder gedurende:

      *    1856 t/m 1857 op de bark “Gouverneur Generaal Rochussen”, gebouwd in 1848 te Elshout, 715 ton o..m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam. In 1857 is het schip “komende van Batavia in het Helvoetse Gat verongelukt”.

      *    1858 t/m 1867 op de bark “Joan”, gebouwd in 1849 te Elshout, 688 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam. Het schip werd in 1867 verkocht naar het buitenland. In 1865 zou een kapitein F.J.Cherpion gezagvoerder van het schip geweest zijn;

      *    1868 t/m 1869 van de bark “Maarten van Rossem”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 723 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

De Harlinger Courant dd 05 augustus 1857 meldt:

“Dezer dagen is van Rotterdam vertrokken het Nederlandsch barkschip Joan, kapt. Laseur, bestemd naar de Kaap de Goede Hoop, overbrengende het tweede transport jongens en meisjes door eene commissie alhier geëngageerd om aldaar voor huisdiensten gebezigd te worden. Ditmaal is hun getal omstreeks 80, terwijl vele handwerkslieden ook van de gelegenheid profiteren, waaraan groote behoefte aan de Kaap bestaat. De berigten die achtereenvolgend van de personen der eerste expeditie inkomen, luiden hoogst voldoende.”

 

C.Laseur vertrok op 23 mei 1860 vanuit Hellevoetsluis op de “Joan” met een detachement van 4 officieren en 125 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 21 september 1860 na een reis van 121 dagen065.

 

 

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Laseur/La Seur, C.

Afbeeldingen


Omschrijving: GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN, aquarel gemaakt in 1849, kapitein G.F. Rijken (vlagnummer R159). Op de glasplaat staat : GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN KAPITEIN C.F. RYKEN IN HET GEZIGT VAN DE RHEEDE VAN BATAVIA 1848
Collectie: Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders
Vervaardiger: Spin, Jacob
Onderwerp: Zeeopname
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.147
DVD VIII – 338 - 340
BIJLBRIEF
Naam schip GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN

plaats en datum acte bijlbrief, Nieuw Lekkerland, 7 augustus 1848

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Bastiaan Pot, scheepsbouwer te Elshout, gemeente Nieuw Lekkerland

gevoerd door kapt. G.F. Rijkens

eigenaar/aankoper Cornelis Smit, Alblasserdam (8/32e part), Bastiaan Pot, Nieuw Lekkerland (6/32e part), firma Van Overzee & Co., Rotterdam (boekhouders en 5/32e part), firma Hudig & Blokhuyzen, Rotterdam (2/32e part), Michiel Plomp, Rotterdam (3/32e part), Gerrit Dunzing Jr., Rotterdam (2/32e part), Mw. Johanna Elizabeth Hubert, Wed. van Joan van Vollenhoven, Rotterdam (2/32e part), Willem Jong, Heusden (2/32e part), Lieven Koole, Zierikzee (1/32e part), Cornelis Adrianuszoon Rijkee, Alblasserdam (1/32e part), en Johannes Philippus Josephus Heintz, Zutphen (1/32e part)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 377 lasten

tuigage / aantal dekken 2 dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 31 mei 1848

plaats / datum registratie Rotterdam, 15 augustus 1848

nummer van registratie deel 36, folio 154, recto, vak 4

notaris Burgemeester van Nieuw Lekkerland

prijs

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 120208

Naam GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1848
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 1848
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675. – No. 147
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk