Inloggen
GRAAF VAN NASSAU - ID 13987

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1848-03-10 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1848
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Barque
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Johan Reinhart Boelen & Zoonen, werf De Haan, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1845-10-15
Launch Date: 1847-05-05
Delivery Date: 1848-02-22
Technical Data

Gross Tonnage: 370.00 lasts
Gross Tonnage 2: 700.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 38.50 Meters Registered
Beam: 7.27 Meters Registered
Depth: 5.63 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1848
Datum agenda: 1848-03-10
Register nr: 18480143
Scheepsnaam: GRAAF VAN NASSAU
Type: Bark
Lasten: 370
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Harpen en zonen, A.L. van
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Niehof, E.A.
Opmerkingen: zeebrief
gegevens scan 2 en 20 zijn identiek: dubbel gescand-

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1848-02-22 GRAAF VAN NASSAU
Manager: Firma A.L. van Harpen & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij eigendomsbewijs 2 van 1848, bark GRAAF VAN NASSAU
eigenaren per ultimo februari 1848

firma A.L. van Harpen & Zonen, Amsterdam (boekhouders en 5/40e part)
A.E. Santhagens, Amsterdam (4/40e part)
H. van Voorthuysen, Amsterdam (2/40e part)
C.J. van Ouwerkerk de Vries, Amsterdam (2/40e part)
G.J. Iarman, Amsterdam (2/40e part)
J.D. Diets, Amsterdam (2/40e part)
firma De Vries & Co, Amsterdam (2/40e part)
Z.K.H. Frederik, Prins der Nederlanden (2/40e part)
M.E. van Staphorst, Utrecht (2/40e part)
firma Van Hasselt & ’t Hoen, Amsterdam (2/40e part)
J.J. van Voorst, Amsterdam (2/40e part)
C. Smit, Alblasserdam (2/40e part)
J. Bosch, Amsterdam (2/40e part)
firma H. Jonker & Zn., Amsterdam (1/40e part)
erven J.R. Scholten, Amsterdam (1/40e part)
firma Van Vollenhoven & Co., Amsterdam (1/40e part)
C. van der Voorst van Zijp, Amsterdam (1/40e part)
P. Steen Jr., Amsterdam (1/40e part)
J.A. Scalongne, Amsterdam (1/40e part)
Wed. W.C. Bursch, Amsterdam (1/40e part)
firma Buys de Bordes & Jordan, Amsterdam (1/40e part)
firma Joh. Meijjes & Zn., Amsterdam (1/40e part)

Ship Events Data

1856-10-23: Damaged
Batavia, 2 december. Op de 21e november j.l. ankerde hier ter rede het Nederlands barkschip GRAAF VAN NASSAU, kapt. E. Sanders, van Amsterdam, welk schip op 37º12’ Z.B. en 89º41’ O.L. op de 23e oktober j.l. bijleggende onder stormzeilen, des avonds ten 8½ ure in een vliegende bui met orkaanvlagen uit het N. ten W. de gehele vleet (opm: tuigage) heeft verloren, zijnde eerst de boegspriet en vervolgens de drie masten bij het dek afgebroken. In weerwil, dat de romp door het vreselijk stampen van het schip en de langs stuurboordszijde over boord hangende vleet, voordat laatstgenoemde kon worden gekapt, vreselijk werd geteisterd, is het schip dicht gebleven en het de gezagvoerder en opvarenden mogen gelukken door buitengewone inspanning en beleid binnen vier dagen tijds een doeltreffend noodtuig op te richten, waarmede genoemd schip tien dagen later opnieuw een zware storm heeft doorgestaan en op de 21e november alhier ter rede is geankerd. Met genoegen zien wij uit het proces-verbaal van deskundigen, door de bevoegde autoriteit benoemd tot het opnemen der schade van genoemd schip, dat door hen rechtmatige lof wordt toegebracht aan de goede zorg en bekwaamheid van de gezagvoerder en officieren van genoemde bodem, als in deze met de meeste zeemanschap gehandeld en getoond te hebben beleid en kennis te bezitten in ogenblikken van gevaar.

Gezagvoerders

ZIE OOK BIJ NIJHOF

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

E.A.Niehof werd met vlagnummer 762 effectief lid van Zeemanshoop per 14 maart 1848 op voorspraak van J.D.Diets. Zijn schip was de “Graaf van Nassau”. Toegevoegd is “overleden”002. Toegevoegd is “Lid voor de Vlag” 002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 07/14 maart 1848 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Ente Aeyke Nienhof, geen leeftijd opgegeven, voerend de bark Graaf van Nassau, wonende op de Waal te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.D.Diets. Hij kreeg vlagnummer 762023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 30 december 1851 staat een verzoek van S.Buisman, de weduwe van kapitein E.A.Niehoff. Deze wordt afgewezen daar de kapitein geen deelnemer was in het Weldadig Zeemans Fonds. Op 29 januari 1852 doet zij wederom een aanvrage , maar ook nu wordt deze afgewezen.042.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 06 januari 1852 wordt een verzoek om een uitkering behandeld van Siebertje Buisman, de weduwe van kapitein E.A.Niehof. Dit verzoek wordt van de hand gewezen “als hebbende wijlen kapt. Niehof geen deel aan het fonds gehad.”. In de vergadering van 10 februari 1852 wordt het verzoek herhaald, maar ook nu wordt er negatief beslist.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        762                       1848-1849     Graaf van Nassau                                                          A.L.van Harpen & Zn

                                           1850           Claudius Civilis                                                              idem

 

Bouma025 vermeldt E.A.Niehof als gezagvoerder gedurende:

*    1829 t/m 1842 op de smak “Jacoba Catharina”, gebouwd in 1810, 62 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Harlingen;

*    1840 t/m 1847 op de schoenerkof “Hoop op Fortuin”, gebouwd in 1840 te Veendam, 90 ton o.m. (volgens Verhoeff dd april 2005 was het tonnage 127), varend voor J.Corver & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1847 in beslag genomen vanwege smokkel in N.Shields en is later geveild te Amsterdam. Het werd in 1848 verkocht aan J.G. Beukers te Schiedam en herdoopt in “Adriana”;

*    1849 t/m 1850 op de bark “Graaf van Nassau”, van stapel op 04 mei 1847 van de werf “De Haan”023 te Amsterdam, 700 ton o.m., varend voor A.L.van Harpen & Zn te Amsterdam;

*    1851 op het fregat “Claudius Civilis”, gebouwd in 1836 te Amsterdam, 701 ton o.m., varend voor A.L.van Harpen & Zn te Amsterdam. In 1851 te Batavia overleden.

Vanwege de overlapping rond 1840 en de late toetreding tot Zeemanshoop zou het om twee verschillende personen kunnen gaan.

 

Overige bijzonderheden

In het dagboek van de Roever072 staat een passage met betrekking tot de “Graaf van Nassau” onder kapitein Niehof en wel:

Op de hoogte van de evenaar op weg naar Batavia.

“ … passeerden den 23ste (mei 1849) de Linie, den 21ste werd aan boord een Kaapsche duif gevangen met een plankje met rood lint om de hals gebonden waarop de eene zijde geschreven stond: Graaf van Nassou met de datum van de vorige dag en deszelfs bestek, waaruit bleek dat dat schip 2 graden zuidelijker stond; naam, datum en bestek werd op de keerzijde van het plankje geschreven en het beest de vrijheid weder gegeven, … “.

 

 

Datum vanaf: 1848
Kapitein: NIEHOF, ENTE AEIJKE

Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1848.2

DVD XI – 621, 622
BIJLBRIEF

Naam schip GRAAF VAN NASSAU

plaats en datum acte bijlbrief, Amsterdam, 22 februari 1848

type schip bark

bouwwerf/verkoper J.R. Boelen & Zoonen, scheepsbouwmeesters, werf de Haan, in de Bikkerstraat te Amsterdam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma A.L. van Harpen & Zoonen

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 370 lasten

tuigage / aantal dekken twee dekken

afmetingen 38,50 x 7,27 x 5,63 meter

kiellegging 15 oktober 1845

tewaterlating 5 mei 1847

plaats / datum registratie Amsterdam, 22 februari 1848

nummer van registratie deel 44, folio 74, recto, vak 1.

notaris verklaring voor burgemeester van Amsterdam

prijs NLG.

Bijzonderheden:researcher/datum research: ML / 070908

Naam GRAAF VAN NASSAU
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1848
Toegang 198
Inventaris 3180

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3170.1848.2
foto IMG 2859 - 2863

CEDULE

Naam schip GRAAF VAN NASSAU

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 29 februari 1848

type schip bark

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Ente Heijkes Niehof

grootte in tonnen 370 lasten of 700 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 29 februari 1848

nummer registratie deel 44, folio 79, recto, vak 5

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Frederik Jacob Tak, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.researcher/datum research: ML / 230916

Bijlage bij eigendomsbewijs 2 van 1848, bark GRAAF VAN NASSAU
eigenaren per ultimo februari 1848

firma A.L. van Harpen & Zonen, Amsterdam (boekhouders en 5/40e part)
A.E. Santhagens, Amsterdam (4/40e part)
H. van Voorthuysen, Amsterdam (2/40e part)
C.J. van Ouwerkerk de Vries, Amsterdam (2/40e part)
G.J. Iarman, Amsterdam (2/40e part)
J.D. Diets, Amsterdam (2/40e part)
firma De Vries & Co, Amsterdam (2/40e part)
Z.K.H. Frederik, Prins der Nederlanden (2/40e part)
M.E. van Staphorst, Utrecht (2/40e part)
firma Van Hasselt & ’t Hoen, Amsterdam (2/40e part)
J.J. van Voorst, Amsterdam (2/40e part)
C. Smit, Alblasserdam (2/40e part)
J. Bosch, Amsterdam (2/40e part)
firma H. Jonker & Zn., Amsterdam (1/40e part)
erven J.R. Scholten, Amsterdam (1/40e part)
firma Van Vollenhoven & Co., Amsterdam (1/40e part)
C. van der Voorst van Zijp, Amsterdam (1/40e part)
P. Steen Jr., Amsterdam (1/40e part)
J.A. Scalongne, Amsterdam (1/40e part)
Wed. W.C. Bursch, Amsterdam (1/40e part)
firma Buys de Bordes & Jordan, Amsterdam (1/40e part)
firma Joh. Meijjes & Zn., Amsterdam (1/40e part)

ML 230916

Naam GRAAF VAN NASSAU
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1848
Toegang 198
Inventaris 3170

Bronnen


Jaar: 1848
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: BIJLBRIEF Amst.198.3180-1848.2
CEDULE AMS 198.3170.1848.2