Inloggen
HOOP (DE) - ID 13602

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1844-03-04 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1844
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Ipe Annes Hooites, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Werfnummer:
Launch Date: 1843-00-00
Delivery Date: 1844-02-23
Technical Data

Gross Tonnage: 50.00 lasts
 
Length 1: 22.90 Meters Registered
Beam: 4.31 Meters Registered
Depth: 2.24 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1844
Datum agenda: 1844-03-04
Register nr: 18440070
Scheepsnaam: HOOP (DE)
Type: Kof
Lasten: 50
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Jonkhoff, G.A.
Plaats: Groningen
Kapitein op moment van verzoek: Jonkhoff, G.A.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1844-02-23 DE HOOP
Manager: Gerrit Andries Jonkhoff, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Date/Name Ship 1861-12-10 METTIENA JACOBINA
Manager: Harmannus Wiardi Dijken, Farmsum, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harmannus Wiardi Dijken, Farmsum, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Farmsum / Netherlands

Ship Events Data

1867-05-00: Final Fate: Foundered, gezonken

Delfzijl, 1 mei. Het Nederlandse schip METTINA JACOBINA, kapt. Dijken (opm: kof, kapt. Harmannus Wiardi Dijken, zie ook PGC 110567), van hier naar Noorwegen, is in de Noordzee overzeild en gezonken. De equipage is gered en te Gothenburg aangebracht.

Algemene informatie

11 mei 1867
PGC - Provinciale Groninger Courant

Men schrijft ons uit Delfzijl: In de Groninger Courant van 5 dezer wordt gemeld dat volgens telegram van 3 mei het kofschip METTINA JACOBIENA, kapt. H.W. Dijken, in de Noordzee door een stoomboot zou zijn overzeild en gezonken, doch het volk door die stoomboot gered en te Gothenburg aangebracht. De gezagvoerder van voormeld schip, H.W. Dijken, thans met zijn manschappen te Farmsum aangekomen, acht zich verplicht bekend te maken, dat bovengenoemd bericht in zoverre onjuist is, n.l. dat zijn schip niet door een stoomboot is overzeild, dat de grote mast tengevolge van een zware rukwind overboord is geslagen en in zijn val de bezaansmast heeft medegenomen, niet alleen, maar ook de voorpompen onbruikbaar heeft gemaakt, dat het scheepshol ongeveer 5 uren zwaar op het overboord geslagen en door het touwwerk nog daaraan bevestigde tuig heeft gewerkt en gestampt, waardoor het zwaar lek werd en alleen met de achterpomp, waarmede ook reeds zand der ballast werd opgepompt, kon worden gewerkt. Dat in hunne nabijheid een stoom- en een zeilschip passeerden, zonder in deze benarde toestand notitie van hen te nemen. Dat daarna de van Havre naar Gothenburg bestemde Zweedse stoomboot GUSTAF VASA, gezagvoeder C.F. Stiehl, hen in het gezicht kreeg en op hen aanhield, zo mogelijk bij hen bleef en zijn sloep met de stuurman en 2 man afzond om hulp te verlenen. Na gezamenlijk nog alle middelen aangewend te hebben om het schip te bergen, dat echter door de hoge zee en toenemende wind onmogelijk was, werd er scheepsraad belegd en geoordeeld dat men thans slechts alleen aan levensbehoud te denken had, zodat men besloot, eerst 2 man met klederen en kleinigheden, die te bergen waren, naar de stoomboot over te brengen. Nauwelijks waren de manschappen en goederen in de sloep van de stoomboot, of een zee sloeg het tegen het wrak aan stukken en verdween in de golven, nadat zich de daarin bevindenden met moeite op het wrak hadden gered. Hun scheepsboot werd toen met behulp van de manschappen der stoomboot te water gebracht, waartoe de kapitein met zijne bezetting niet in staat was. Hiermede werden zij van alles ontbloot gered en door de stoomboot overgenomen, aldaar menslievend verpleegd, van het noodwendigste voorzien en na drie dagen reis behouden te Gotenburg aangebracht. “Ik kan”, zegt kapt. Dijken, “met mijne manschappen niet genoeg de edelmoedige handelwijze van genoemde kapt. C.F. Stiehl en de opoffering van zijn stuurman en manschappen roemen, waarvoor wij hun bij dezen openlijk lof en onze hartelijke dank toebrengen”.
 

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN archiefnummer Gron.883.2137.2140.1844.63
DVD IX - foto 95, 96
__________________________________________________
Bijlbrief
Naam schip de HOOP

Plaats en datum acte Hoogezand, 23 februari 1844

Type schip: kofschip

Bouwwerf: Ipe A. Hooites, scheepsbouwer te Hoogezand

Eigenaar: G.A. Jonkhoff, en mede-reders

Te voeren door kapt: G.A. Jonkhoff

Grootte in tonnen / lasten: 52 lasten (Meetbrief nr. 10 d.d. 19 februari 1844 afgegeven door scheepsmeter Rogaar te Groningen)


Tuigage en aantal dekken:

Afmetingen: lang 22,90 m., breed 4,31 m., hol 2,24 m.

Kiellegging:

Tewaterlating: 1843

Plaats / datum van registratie: Groningen, 24 februari 1844

Nummer van registratie: deel 11 folio 7 verso vak 5

Notaris: burgemeester van Hoogezand

Prijs:

Bijzonderheden:
Researcher/datum research: GM / 200608

Naam HOOP (de)
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1844
Toegang 883
Inventaris 2137

GRONINGER ARCHIEVEN Notaris J.W. Quintus Gron.1869.1861.443.452
Images nr.: 94 t/m 96
________________________________________
ACTE KOOP / VERKOOP
Naam schip ex- DE HOOP thans METTIENA JACOBINA
Plaats en datum acte Groningen, 10 december 1861
Type schip kof
Bouwwerf/verkoper erfgenamen van Gerrit Andries Jonkhoff, destijds kapitein te Groningen ( zie bijzonderheden)
Eigenaar/aankoper Harmannus Wiardi Dijken, kapitein te Farmsum
Grootte 52 lasten (meetbrief nr. 10 d.d. 19 februari 1844 afgegeven door scheepsmeter Rogaar te Groningen)
Afmetingen lang 22,90 m., breed 4,31 m.,hol 2,24 m.
Tewaterlating 1843 gebouwd door scheepsbouwer Ipe Annes Hooites, op zijn werf te Hoogezand
Plaats/datum registratie Groningen, 11 december 1861
Nummer registratie deel 152, folio 171, verso, vak 1
Notaris/bestuur Johan Wichers Quintus, notaris te Groningen
Prijs NLG 4.000,-
Bijzonderheden:
De kof is tot dusverre nog niet in enige openbare registers van schepen ten enige kantore van hypotheken te boek gesteld. Tijdens de verkoop ligt het schip in de Noorderhaven te Groningen. Als comparanten verkoper zijn verschenen
mej. Battruda van Braam, weduwe van Gerrit Andries Jonkhoff, zonder beroep te Groningen, voor haarzelve als rechthebbende en als moeder en voogdes voor haar minderjarige dochter Annegien Andries Jonkhoff, kapitein te Groningen, voor zichzelf en als ook instaande voor zijn minderjarige zus Annegien.
Dit zijn de enige erfgenamen.
De eerstgevonden zeebrief van de METTIENA JACOBINA dateert van 23.02.??

Researcher/datum research: JDvdB/28122016

Naam METTIENA JACOBINA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1861
Toegang 1869
Inventaris 2668