Inloggen
AURORA - ID 13570

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1839-02-23 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1839
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Harm Klaassens de Wijk, Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1838-12-00
Delivery Date: 1839-02-00
Technical Data

Gross Tonnage: 85.00 lasts
Gross Tonnage 2: 162.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 26.26 Meters Registered
Beam: 4.89 Meters Registered
Depth: 2.84 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1839
Datum agenda: 1839-02-23
Register nr: 18390058
Scheepsnaam: AURORA
Type: Kof
Lasten: 85
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Boutmij & Co
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Lesstuiver, P.G.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1839-02-23 AURORA
Manager: Boutmy & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Boutmy & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Ship Events Data

1857-06-30: Final Fate: Stranded

Op reis met zout van Liverpool naar Narva is de AURORA, kapt. P.G. Lesstuiver, op 30 juni 1857 op Kalkgrund (59º42'NB en 26º07'OL) gestrand en spoedig na de stranding gezonken. De opvarenden zijn gered.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Pieter werd geboren/gedoopt op 12/20 januari 1799 te Nieuwe Pekela als zoon van de schipper Geert Jacobs Lestestuiver en.Hillechijn Pieters (Klein).

Pieter Geerts Lestuiver trouwde op 04 december 1824 als zeeman met Marchijn Harms Piebes, geboren/gedoopt op 06/13 oktober 1799 te Nieuwe Pekela als dochter van Harm Pieters Piebes en Annechijn/Annechien Egberts.

Marchijn overleed op 16 oktober 1843 te Nieuwe Pekela, 44 jaar.

Pieter Geerts Lestestuiver hertrouwde  op 14 januari 1846 te Nieuwe Pekela als schipper met Swaantje Ottes Smit, geboren op 14 oktober 1814 te Nieuwe Pekela als dochter van  Otte Pieters Smit en Lammechien Berends Gosens. Swaantje overleed op 25 juni 1882 te Nieuwe Pekela, 67 jaar, weduwe.

Een overlijdens akte dd 23 januari 1859 uit Amsterdam meldt het overlijden van Pieter G.Lesuiver, gehuwd met Z.O.Smith, geboorteplaats onbekend, 60 jaar.

“Op 22 maart 1859 is bij mij, K.M.Brouwer, ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Nieuwe Pekela, ontvangen van de Heer Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Amsterdam, het volgende extract van overlijden uit het register van overledenen van de gemeente Amsterdam: Op 23 jan. 1859 is alhier naar het Gasthuis gehaald het lijk van Pieter G.Leststuiver (sic), van beroep schipper, leeftijd naar gissing 60 jaren, wonende te Nieuwe Pekela, geboorteplaats onbekend, echtgenoot van Z.O.Smith.”115.

 

Burgerlijke Stand gegevens uit de provincie Groningen vermelden Jan Geerts Lesstuiver/Lestestuiver als zeeman in 1824, 1826, als schipper in 1830, 1831, 1832, 1833, 1835, 1836, 1837, 1843, 1846, 1848, 1853, 1859.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.G.Lestuiver was met vlagnummer R129 van 1835 t/m 1859 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart”.058

 

P.G.Lesstuiver was effectief lid van het naamloze zeemanscollege uit Pekel-A met vlagnummer 23 in de periode 1840 t/m 1843.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1859 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1859 is overleden. In hetzelfde Jaarverslag wordt gemeld dat aan zijn weduwe een uitkering is verstrekt van f 155,83 voor haar en één kind voor een periode van 11 maanden. Hieruit is te concluderen dat kapitein Lestuiver is overleden in februari/maart 1859058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein P.G. Lestuiver  met vlagnummer R129 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849, 1851, 1855 van de kof “Aurora”            80 last                           varend voor Boutmy & Co te Rotterdam

*    1858                       van de sch.kof “Georg”       56 last                           varend voor Georg T Kint te Winschoten

 

P.G.Lestuiver maakte de volgende reizen005:

*    de Hoop          1829             Liverpool - Hellevoetsluis                                                      geen lading vermeld

                                1829             Liverpool - Hellevoetsluis                                                      geen lading vermeld

                                1830             Hellevoetsluis - Liverpool - Hellevoetsluis                         geen lading vermeld

                                1830             Liverpool - Hellevoetsluis                                                      geen lading vermeld

                                1831             Liverpool - Hellevoetsluis                                                      geen lading vermeld

                                1831             Liverpool - Hellevoetsluis                                                      geen lading vermeld

                                1832             Liverpool - Hellevoetsluis                                                      geen lading vermeld

                                1833             Liverpool - Hellevoetsluis                                                      geen lading vermeld

                                                      Is door behulp vande zeeloodsen wegens zware lekkage alhier op dehaven gebracht

                                1834             Hellevoetsluis - ?                                                                     geen lading vermeld

                                1837             Leith - Hellevoetsluis                                                              kolen

*    Aurora             1839             Riga - Hellevoetsluis                                                               geen lading vermeld

                                1839             Hellevoetsluis - Oostzee                                                         geen lading vermeld

                                1840             Hellevoetsluis - Liverpool                                                      geen lading vermeld

                                1840             Riga - Hellevoetsluis                                                               geen lading vermeld

                                1840             Hellevoetsluis - op avontuur                                                 geen lading vermeld

                                1841             Hellevoetsluis - Liverpool                                                      geen lading vermeld

                                1850             Rotterdam - Liverpool                                                            tarwe

                                1852             Cadiz - Vlaardingen zout

                                1853             Liverpool - Rotterdam                                                            diversen

                                1854             Rotterdam - Newry                                                                  schors

*    Georg               1858             Köningsbergen - Rotterdam                                                  tarwe

 

Bouma025 vermeldt P.G.Lestuiver als kapitein gedurende:

*    1829 t/m 1837 op de galjoot “Hoop”, gebouwd in 1800, 180 ton o.m., varend voor Boutmij & Co te Rotterdam;

*    1842 t/m 1857 op de schoenerkof “Aurora”, gebouwd in 1839 te Pekela, 143 ton o.m., varend voor Boutmij & Co te Rotterdam. Het schip is in 1857 verongelukt bij Rival;

*    1859 op de kof “Georg”, gebouwd in 1852 te Pekela, 106 ton o.m., varend voor G.F.Funt te Winschoten.

 

De collectie monsterrrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt:

24 februari 1820, kof “Twee Gebroeders”, kapitein Wolter Roelfs Luikens, matroos Pieter Geerts Lestestuiver uit Nieuwe Pekela.

10 februari 1827, kof “Waakzaamheid”, kapitein Harm Klaassens de Weerrd, stuurman Pieter Geerts Lestestuiver uit Nieuwe Pekela

 

Overige bijzonderheden

Op 12 september 1847 werd te Elseneur een doodakte opgemaakt van Jan Jans Pottjewijd die op 13 april 1847 op 54o50’NB/10o30’OL aan boord van de kof “Aurora”, kapitein P.G.Lestuiver, op het voordek is gevallen en te Elseneur is overleden.(Ingekomen stukken Oude Pekela, nr. 191, 20 april 1847).115.

 

 

Datum vanaf: 1839
Kapitein: LESTUIVER/LESTESTUIVER, PIETER GEERTS

Afbeeldingen


Omschrijving: In 1843 maakte de Italiaanse schilder Giovanni Luzzo dit schilderij van de AURORA, kapt. P.G. Lesstuiver. Het was in 2018 te koop bij Veilinghuis De Eland te Diemen.
Gemaakt door: Unknown
Akten

NATIONAAL ARCHIEF Den Haag
Register ter Inschrijving van Bijl- en Koopbrieven Zeeschepen 1838, 1839
Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675. – No. 3 d.d. 07.02.1839
__________________________________________________

BIJLBRIEF AURORA
foto 5 + 6 + 7

plaats en datum acte Rotterdam, 7 februari 1839

type schip kofschip

kapitein

bouwwerf Harm Klaassens de Wijk, scheepsbouwmeester te Oude Pekela

eigenaar Boutmy c.s., cargadoors te Rotterdam

te voeren door kapt. Pieter G. Lesstuiver, Oude Pekela

grootte in tonnen 162 tonnen / 85 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 26,26 m., breed 4,89 m., hol 2,84 m.

kiellegging

tewaterlating december 1838

plaats / datum registratie Winschoten, 7 februari 1839

nummer van registratie deel 43, folio 148 verso vak 6 en 7

notaris Griffier van de Arrondissement rechtbank te Rotterdam, ten
behoeve van Notaris Sophius Piccardt, Pekela,
acte d.d. Pekela 5 januari 1839

prijs

bijzonderheden:
De kof was ‘voor eenige weken frisch van de bijl te water gebragt’, en lag nog in de Hoofdvaart om te worden getuigd.

Meetbrief No. 2 was 2 januari 1839 door scheepsmeter en ijkmeester H. van der Bergh afgegeven.


researcher/datum research GJM /0102 2007

Naam AURORA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1839
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675