Inloggen
Gezagvoerder

LESTUIVER/LESTESTUIVER, PIETER GEERTS

Naam: LESTUIVER/LESTESTUIVER, PIETER GEERTS
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 1
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
AURORA 1839 Koff Sailing Vessel 13570 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Pieter werd geboren/gedoopt op 12/20 januari 1799 te Nieuwe Pekela als zoon van de schipper Geert Jacobs Lestestuiver en.Hillechijn Pieters (Klein).

Pieter Geerts Lestuiver trouwde op 04 december 1824 als zeeman met Marchijn Harms Piebes, geboren/gedoopt op 06/13 oktober 1799 te Nieuwe Pekela als dochter van Harm Pieters Piebes en Annechijn/Annechien Egberts.

Marchijn overleed op 16 oktober 1843 te Nieuwe Pekela, 44 jaar.

Pieter Geerts Lestestuiver hertrouwde  op 14 januari 1846 te Nieuwe Pekela als schipper met Swaantje Ottes Smit, geboren op 14 oktober 1814 te Nieuwe Pekela als dochter van  Otte Pieters Smit en Lammechien Berends Gosens. Swaantje overleed op 25 juni 1882 te Nieuwe Pekela, 67 jaar, weduwe.

Een overlijdens akte dd 23 januari 1859 uit Amsterdam meldt het overlijden van Pieter G.Lesuiver, gehuwd met Z.O.Smith, geboorteplaats onbekend, 60 jaar.

“Op 22 maart 1859 is bij mij, K.M.Brouwer, ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Nieuwe Pekela, ontvangen van de Heer Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Amsterdam, het volgende extract van overlijden uit het register van overledenen van de gemeente Amsterdam: Op 23 jan. 1859 is alhier naar het Gasthuis gehaald het lijk van Pieter G.Leststuiver (sic), van beroep schipper, leeftijd naar gissing 60 jaren, wonende te Nieuwe Pekela, geboorteplaats onbekend, echtgenoot van Z.O.Smith.”115.

 

Burgerlijke Stand gegevens uit de provincie Groningen vermelden Jan Geerts Lesstuiver/Lestestuiver als zeeman in 1824, 1826, als schipper in 1830, 1831, 1832, 1833, 1835, 1836, 1837, 1843, 1846, 1848, 1853, 1859.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.G.Lestuiver was met vlagnummer R129 van 1835 t/m 1859 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart”.058

 

P.G.Lesstuiver was effectief lid van het naamloze zeemanscollege uit Pekel-A met vlagnummer 23 in de periode 1840 t/m 1843.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1859 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1859 is overleden. In hetzelfde Jaarverslag wordt gemeld dat aan zijn weduwe een uitkering is verstrekt van f 155,83 voor haar en één kind voor een periode van 11 maanden. Hieruit is te concluderen dat kapitein Lestuiver is overleden in februari/maart 1859058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein P.G. Lestuiver  met vlagnummer R129 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849, 1851, 1855 van de kof “Aurora”            80 last                           varend voor Boutmy & Co te Rotterdam

*    1858                       van de sch.kof “Georg”       56 last                           varend voor Georg T Kint te Winschoten

 

P.G.Lestuiver maakte de volgende reizen005:

*    de Hoop          1829             Liverpool - Hellevoetsluis                                                      geen lading vermeld

                                1829             Liverpool - Hellevoetsluis                                                      geen lading vermeld

                                1830             Hellevoetsluis - Liverpool - Hellevoetsluis                         geen lading vermeld

                                1830             Liverpool - Hellevoetsluis                                                      geen lading vermeld

                                1831             Liverpool - Hellevoetsluis                                                      geen lading vermeld

                                1831             Liverpool - Hellevoetsluis                                                      geen lading vermeld

                                1832             Liverpool - Hellevoetsluis                                                      geen lading vermeld

                                1833             Liverpool - Hellevoetsluis                                                      geen lading vermeld

                                                      Is door behulp vande zeeloodsen wegens zware lekkage alhier op dehaven gebracht

                                1834             Hellevoetsluis - ?                                                                     geen lading vermeld

                                1837             Leith - Hellevoetsluis                                                              kolen

*    Aurora             1839             Riga - Hellevoetsluis                                                               geen lading vermeld

                                1839             Hellevoetsluis - Oostzee                                                         geen lading vermeld

                                1840             Hellevoetsluis - Liverpool                                                      geen lading vermeld

                                1840             Riga - Hellevoetsluis                                                               geen lading vermeld

                                1840             Hellevoetsluis - op avontuur                                                 geen lading vermeld

                                1841             Hellevoetsluis - Liverpool                                                      geen lading vermeld

                                1850             Rotterdam - Liverpool                                                            tarwe

                                1852             Cadiz - Vlaardingen zout

                                1853             Liverpool - Rotterdam                                                            diversen

                                1854             Rotterdam - Newry                                                                  schors

*    Georg               1858             Köningsbergen - Rotterdam                                                  tarwe

 

Bouma025 vermeldt P.G.Lestuiver als kapitein gedurende:

*    1829 t/m 1837 op de galjoot “Hoop”, gebouwd in 1800, 180 ton o.m., varend voor Boutmij & Co te Rotterdam;

*    1842 t/m 1857 op de schoenerkof “Aurora”, gebouwd in 1839 te Pekela, 143 ton o.m., varend voor Boutmij & Co te Rotterdam. Het schip is in 1857 verongelukt bij Rival;

*    1859 op de kof “Georg”, gebouwd in 1852 te Pekela, 106 ton o.m., varend voor G.F.Funt te Winschoten.

 

De collectie monsterrrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt:

24 februari 1820, kof “Twee Gebroeders”, kapitein Wolter Roelfs Luikens, matroos Pieter Geerts Lestestuiver uit Nieuwe Pekela.

10 februari 1827, kof “Waakzaamheid”, kapitein Harm Klaassens de Weerrd, stuurman Pieter Geerts Lestestuiver uit Nieuwe Pekela

 

Overige bijzonderheden

Op 12 september 1847 werd te Elseneur een doodakte opgemaakt van Jan Jans Pottjewijd die op 13 april 1847 op 54o50’NB/10o30’OL aan boord van de kof “Aurora”, kapitein P.G.Lestuiver, op het voordek is gevallen en te Elseneur is overleden.(Ingekomen stukken Oude Pekela, nr. 191, 20 april 1847).115.