Inloggen
HERSTELLER - ID 12742

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1819-05-25 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1819
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Galliot
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Schouten, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Delivery Date: 1819-05-18
Technical Data

Gross Tonnage: 90.00 lasts
 
Length 1: 30.00 Meters Registered
Beam: 5.50 Meters Registered
Depth: 2.92 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1819
Datum agenda: 1819-05-25
Register nr: 18190420
Scheepsnaam: HERSTELLER
Type: Galjoot
Lasten: 78
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Schouten, Jan
Plaats: Dordrecht
Kapitein op moment van verzoek: Velthuijs, R.H.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1819-05-18 HERSTELLER
Manager:
Eigenaar: Jan Schouten, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Date/Name Ship 1837-04-11 CATHARINA JACOBA
Manager: Firma De Groot, Roelants & Co., Schiedam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma De Groot, Roelants & Co., Schiedam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Schiedam / Netherlands

Ship Events Data

1827-01-08: Stranded
Op 8 januari 1827 strandt de HERSTELLER, kapt. R.J. Duiff, samen met 11 andere schepen bij Elseneur.
1829-12-09: Damaged
Op 9 december 1829 loopt de HERSTELLER, kapt. C. de Wind, met schade Arendal binnen.
1840-02-06: Final Fate: Stranded

Op 6 februari 1840 is de CATHARINA JACOBA, kapt. E.G. Pekelder, op de Marowijnerivier gestrand

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1819
Kapitein: Velthuijs, Roelof Harms
Overige informatie: 1819-05-25

Datum vanaf: 1825
Kapitein: Duiff, R.J.
Overige informatie: 1823 – 1826

Datum vanaf: 1826
Kapitein: Wind, Cornelis van der
Overige informatie: 1826 – 1837

Datum vanaf: 1837
Kapitein: Pekelder, Evert Geerts
Overige informatie: 1837 – 1840 JACOBA CATHARINA

Algemene informatie

1819

Op 25-05-1819 wordt voor de HERSTELLER door Jan Schouten uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. Roelof Harms Velthuijs.

1820

DC 040420
Kapt. J. de Meire, voerende het schip la VIERGE MARIE (opm: brik, thuishaven Kortrijk, kapt. Jean Joseph de Meire), 29 maart voor Antwerpen gearriveerd, rapporteert, den 18 februari l.l. op de N.B. van 36º0' en 6º30 ' lengte, in goede staat zeilende, gepraald te hebben het schip (opm: driemast galjoot) de HERSTELLER, kapt. R.H. Velthuys (opm: Roelof Harms Velthuis), voerende No. 12 in de rood wit rode vlag van Dordrecht, op deszelfs reize van Marseille naar de Havanah.
RC 200620
Amsterdam, 18 juni. Het Hollandse schip de HERSTELDER (opm: galjoot HERSTELLER), kapitein R.H. Veldhuis, van Marseille naar New-Orleans, is den 16 april voor Havana gepraaid.
RC 190820
Londen, 15 augustus. Te Havana is binnengelopen HERSTELDER (opm: galjoot HERSTELLER, kapt. Roelof Harms Veldhuis), van Dordrecht.

1821 

RC 160621
Rotterdam, 13 juni. Van Vlissingen wordt van den 12 gemeld: sedert onze laatste zijn alhier ter rede gekomen de schepen de WILLEM, H.W. Kiers, van Lissabon; de HERSTELLER, R.H. Velthuijs, van Marseille.

Op 20-08-1821 wordt voor de HERSTELLER door Jan Schouten uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. Roelof Harms Velthuijs. 

RC 040921
Rotterdam, 3 september. Den 1 dezer zeilde de HERSTELLER, R.H. Velthuijs, naar (niet vermeld)….

1823 

DC 250823
Dordrecht, 23 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: Het schip de HERSTELLER, kapt. P.M. Velthuis van Riga met hout.
DC 250823
Hellevoetsluis, 23 augustus. Gisteren namiddag arriveerde uit zee de HERSTELLER, kapt. R.H. Velthuijs (opm: in DC 250823 geschreven als P.M. Velthuis), van Riga.
DC 300923
Hellevoetsluis, 26 september. Den 28 dito. Heden zeilde in zee de HERSTELDER, kapt. R. Duijf (opm: galjoot de HERSTELLER, kapt. R.J. Duiff), naar Memel (opm: Klaipeda). De wind Z.W.

1824 

RC 270124
Van de twaalf bij Elseneur (opm: Helsingör) gestrande schepen zijn volgens brief van de heren A. van Deurs & Co te Elseneur in dato den 8 dezer, de volgende zes weder vlot geworden, als het galjas die HOFFNUNG, kapt. C.P. Otto, van Riga, reeds te Havre gearriveerd; de brikken HENRIETTE JOHANNA, kapt. Hedberg, van Rio Janeiro; IDOGHETEN, kapt. A. Landberg, van Gefle naar Gibraltar; AGNES, kapt. F. Mackie, van Riga naar Leith, en SARAH, kapt. George Gibb, van Dantzig naar Engeland, en het schip ALEXEY, kapt. G. Selenius, van Petersburg naar Liverpool. De drie laatsten zijn naar Kopenhagen gezeild om te repareren, werwaarts dat van kapt. Selenius door een stoomschip geboegseerd is. Een groot driemastgaljoot met masten voor de Franse marine, denkelijk de HERSTELLER, kapt. P.J. Duijf, wachtte alleen op hoog water om mede weder af te komen.
RC 310124
Amsterdam, 29 januari. Wegens de bij Elseneur gestrande schepen heeft men nader bericht, dat het als wrak verkochte fregat HOPPET, kapt. C.H. Mollien, sedert afgebracht is en door het stoomschip naar Kopenhagen zoude geboegseerd worden. Het schip de HERSTELLER, kapt. Duif, van Riga naar Livorno, en de brik LATONA, kapt. Morrison, van Riga naar Montrose, zijn insgelijks vlot geworden; het laatste zoude mede naar Kopenhagen zeilen om te repareren.
DC 060424
Dordrecht, 5 April. Kapitein L. Simonsheeft aan het zeemans-collegie alhier gerapporteerd, dat bij den 26Maart l.l, Portland NO 4mijlen van zich, in een goede staat en met een frisse NO wind zeilende gepraaid heeft het Nederlandsch galjootschip de HERSTELDER, voerende de vlag No. 12 van het Dordrechtsche Zeemans-collegie (opm: HERSTELLER, kapt. R.J. Duiff).
DC 301024
Vlissingen, 23 oktober. Van den 20 dezer tot den 23 zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen l’ISIS, kapt. J. Morel, met katoen en huiden, en de HERSTELLER, kapt. R.J. Duiff, met huiden, beide van Havre-de-Grace.

1825

 Op 16-05-1825 wordt voor de HERSTELLER door Jan Schouten uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. R.J. Duiff.

DC 140625
Vlissingen, 4 juni. Ook zijn van Antwerpen der Schelde afgekomen en den 1 dezer naar zee gezeild: DE VROUW JAANTJE, kapt. A. Jonkhoff, naar Londen en JOHAN GEORG, kapt. W. Kleininga naar Glasgow, beide met boomschors; de HERSTELLER, kapt. R.J. Duiff, naar Archangel met ballast.
DC 100925
Dordrecht, 9 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen WEBBINA, kapt. M.R. Klein en de VROUW ELINA, kapt. J.R. Berg, beide van Bergen met stokvis en traan; de HERSTELLER, kapt. R.J. Duiff van Archangel met pek, teer en matten.
DC 011025
Hellevoetsluis, 27 september. Den 28 dito. Van de morgen zeilden in zee: LOUISA, kapt. D. Guyt naar Jersey; de HERSTELLER, kapt. R. Duyf naar Archangel. De wind O.
RC 201225
Amsterdam, 18 december. Volgens brief van Elseneur van den 10 december, had men aldaar een brief van kapt. Klaas IJ. Parma, voerende de schoenerkof NICOLAAS JOHANNES, van Riga naar Toulon, in dato den 24 november meldende, dat hij toen in goede staat te Ertholm liggende was. Het schip de HERSTELLER, kapt. R.J. Duif, van Riga naar Dordrecht, dat tegelijk met het eerst gemelde schip te Ertholm heeft gelegen, te Elseneur aangekomen zijnde, veronderstelde men, dat een schoenerkof, mede in de Sont gearriveerd, doch nog niet gepraaid, die van kapt. Parma zou zijn.

1826 

DC 070126
Hellevoetsluis, 4 januari. Heden zeilden in zee: KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord naar Ferrol; ROTTERDAM, kapt. W. Robinson naar Londen; MARY BIBBY, kapt. J.G. Woodborne naar Liverpool. Kapt. Duijf is met behulp van een stoomboot naar boven gezeild (opm: blijkbaar heeft kapt. Duiff het schip HERSTELLER naar Dordrecht laten slepen; zie bericht hieronder). Den 6 dito. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de HERSTELLER, kapt. R.J. Duif, van Riga met hout.
DC 090926
Dordrecht, 6 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen PROVIDENTIA, kapt. P. Thomassen van Drammen en HERSTELLER, kapt. R.J. Duiff van Riga, beiden met hout.

Op 08-11-1826 wordt voor de HERSTELLER door Jan Schouten uit Dordrecht een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Cornelis van der Wind. 

DC 211226
Hellevoetsluis, 15 december. Van de morgen zeilden in zee: WILLEM, kapt. M. Schaap naar Batavia; TWEE GEBROEDERS, kapt. D.O. Duijff naar Suriname en HERSTELLER, kapt. C. van der Wind naar Brest. de wind OZO.

1827 

RC 180927
Rotterdam, 17 september. De 14e, des namiddags arriveerden te Helvoetsluis ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, van Marennes en de HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, van Riga.
DC 180927
Dordrecht, 17 september. Aan deze stad is gearriveerd het schip de HERSTELLER, kapt. C. van der Wind van Riga met hout.
DC 200927
Een ieder wordt gewaarschuwd geen crediet te geven aan de equipage van het te Dordrecht liggend Nederlands galjootschip de HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, zullende daarvan geen betaling door of van wegen gemelde kapitein geschieden.

1828 

RC 030528
De 30e passato, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis BELVEDERE, kapt. T. Voss, naar Liverpool en de HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, naar Riga.

1829 

RC 010129
Amsterdam, 30 december. De schepen GEORGE, kapt. M.C. Pantekoek, van Riga naar Schiedam, DE HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, van Riga naar Amsterdam en ELISABETH, kapt. J.N. Brun, van St. Ubes naar Bergen, zijn de 9e dezer te Arendal wegens averij binnengelopen.
RC 040429
Rotterdam, 3 april. Te Antwerpen zijn gearriveerd HERSTELLER, kapt. Van der Wind, van Riga en ANTWERP PAKKET, kapt. Rieke, van Goole.

Op 19-05-1829 wordt voor de HERSTELLER door Jan Schouten uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. Cornelis van der Wind. 

RC 030929
Rotterdam, 2 september. De 1e dezer, des namiddags, arriveerden van Helvoetsluis JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.J. Wolte, van Pernau; de HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, van Archangel.

1830 

RC 260130
Rotterdam, 25 januari. De 23e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas de HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, naar Alexandria.
AH 201130
Carga-lijsten. Amsterdam, 19 november. De HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, van Alexandrië (in Egypte)

1831

AH 200131
Texel, 17 januari. Vertrokken: 17 januari. CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, naar Suriname; de HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, naar Dordrecht.
DC 030531
Te Dordrecht ligt in lading naar Rio de Janeiro, het Nederlands galjootschip de HERSTELLER, kapt. Cornelis van der Wind. Adres bij G. Mauritz en J.B. ’t Hooft, cargadoors aldaar.

1832 

RC 240532
Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Rio de Janeiro, om 20 juni aanstaande te vertrekken, het nieuw gekoperd Nederlands galjootschip HERSTELLER, kapt. Cornelis van der Wind. Adres bij de scheepsmakelaars G. Mauritz en J.B. 't Hooft, aldaar.

1833

RC 171233
Rotterdam, 16 december. De 15e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis de HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, van Rio-Janeiro.

1834

AH 100134
Rio de Janeiro, 27 augustus. In deze haven bevindt zich slechts alleen het Nederlands schip HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, geadresseerd aan Priauix Tupper en Comp., en een lading zoekende.
RC 160134
Advertentie. C. Rueb en J. Rueb, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun principaal, zijn van mening, ten overstaan van de heer agent van Lloyds, geassisteerd door de heer griffier van de rechtbank van koophandel binnen deze stad, op vrijdag de 17e januari 1834, des voormiddags ten elf ure, in het notarishuis op de Gelderschekade, in het openbaar te verkopen; 70 kisten Muscovados Rio-Janeiro suiker, alhier beschadigd aangebracht met het schip de HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, van Rio-Janeiro, liggende volgens notitie en daags vóór en op de dag van de verkoop te zien.
DC 270234
Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Rio Janeiro, het snelzeilend Nederlands driemast galjootschip de HERSTELLER, kapt. Cornelis van der Wind. Adres bij Cargadoors J.B. ’t Hooft en G. Mauritz.
RC 010334
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Rio-Janeiro, met vrijheid om de Kaap Verdische Eilanden aan te doen, het Nederlands galjootschip HERSTELLER, kapt. C. van der Wind. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.
DC 040334
Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading het snelzeilend Nederlands driemast galjootschip de HERSTELLER, kapt. Cornelis van der Wind. Adres bij Cargadoors J.B. ’t Hooft en G. Mauritz

Op 05-03-1834 wordt voor de HERSTELLER door Jan Schouten uit Dordrecht een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Cornelis van der Wind.

DC 100434
Hellevoetsluis, 8 april. Heden morgen zeilden naar zee: HOFNUNG, kapt. D. Martens, naar Hamburg; HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, naar Rio Janeiro.
AH 111234
Texel, 9 december. Binnengekomen: Gisteren nog: het Hollands galjootschip de HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, van Rio-Janeiro.
AH 151234
Carga-lijsten Amsterdam: De HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, van Rio-Janeiro met koffie en huiden.

1835 

AH 030135
Carga-lijsten Rotterdam. HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, van Rio-Janeiro; per lichter van Amsterdam met koffie.
AH 240135
Schepen in lading naar: Buenos-Ayres. Het Nederlands gekoperd galjootschip de HERSTELLER, kapt. Cornelis van der Wind. Adres bij De Vries en Comp.

Op 24-03-1835 wordt voor de HERSTELLER door Jan Schouten uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. Cornelis van der Wind.

AH 210435
Uitgezeild: Texel, 19 april. PETRUS, kapt. F.H. Trip, naar Batavia; ATALANTA, kapt. C. Meyer, naar Suriname; HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, naar Rio-Janeiro.
AH 300935
Buenos-Ayres, 15 juli. De HERSTELLER, kapt. C. v.d. Wind, van Amsterdam.
AH 081235
Binnengekomen:Texel. 6 december. HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, van Buenos-Ayres.
AH 091235
Carga-lijsten Amsterdam: HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, van Buenos- Ayres met huiden, schapenvellen en katoen.

1836

AH 050236
Advertentie. Schepen in lading. Buenos-Ayres (via Montevideo). Het gekoperd Nederlands galjootschip de HERSTELLER, kapt. C. van der Wind. Adres bij De Vries en Comp.
AH 270436
Uitgezeild: Texel, 25 april. RESOLUTIE, kapt. J.N. Snyders, naar Batavia; HERSTELLER, kapt. C. v.d. Wind, naar Buenos Ayres.
AH 031236
Carga-lijsten Amsterdam: De HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, van Buenos-Ayres met huiden, vellen, schapenwol en paardenhaar.

1837

AH 100337
Advertentie. J. Boelen, makelaar, zal op maandag de 20e maart 1837, 's avonds te 6 uur, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair wel bezeild gekoperd drie-mast galjootschip, genaamd de HERSTELLER, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. Cornelis van der Wind, volgens Nederlandse meetbrief lang 30 ellen; wijd 5 ellen, 50 duimen; hol 2 ellen, 92 duimen en alzo gemeten op 113 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar. (opm: zie AH 220337)
AH 220337
Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ op maandag 20 maart 1837: Een wel bezeild gekoperd drie-mast galjoot, de HERSTELLER, kapt. Cornelis van der Wind. NLG 14.200. In slag NLG 1.800. Opgehouden.  (opm: de galjoot werd alsnog verkocht aan De Groot, Roelandts & Co, Schiedam; nieuwe naam CATHARINA JACOBA, kapitein J.J. Brouwer)

Op 11 april 1837 werd de eerste, bedoeld wordt nieuwe, zeebrief verstrekt voor de CATHARINA JACOBA, aangevraagd door De Groot, Roelandts & Co., Schiedam, voor J.J. Brouwer als kapitein.

AH 260437
Schepen in lading te Amsterdam: Suriname. Het Nederlandse gekoperde tweedeks driemast galjootschip CATHARINA JACOBA, kapt. J.J. Brouwer.
SUC 030737
Paramaribo, 28 juni. Binnengekomen CATHARINA JACOBA, kapt. J.J. Brouwer hebbende 46 dagen reis.
SUC 040737
Paramaribo. In lading, om de in de maand augustus aanstaande, naar Amsterdam te vertrekken het snelzeilend driemast gekoperd galjootschip CATHARINA JACOBA, kapt. J.J. Brouwer. Adres bij van West & de Hart.
AB 151137
Texel, 14 november. Binnengekomen CATHARINA JACOBA, J.J. Brouwer van Suriname.
AH 221237
Schepen in lading te Amsterdam: Suriname. Het gekoperde driemast galjootschip CATHARINA JACOBA, kapt. J.J. Brouwer, van Schiedam. Adres bij Hoyman en Schuurman en de Vries en Co., of De Groot, Roelants en Comp., te Schiedam. 

1838

AH 050138
Schepen in lading te Amsterdam: Suriname: het gekoperd driemast galjootschip CATHARINA JACOBA, kapt. J.J. Brouwer, van Schiedam, adres bij Hoyman & Schuurman en de Vries & Co., of De Groot Roelants & Co.
AB 060138
Texel, 6 januari. Uitgezeild CATHARINA JACOBA, J.J. Brouwer naar Suriname.
SUC 160238
Paramaribo, 12 februari. Binnengekomen CATHARINA JACOBA, kapt. J.J. Brouwer hebbende 37 dagen reis.
NSU 240238
A. Salomons vendumeester, zal aanstaande dinsdag, publiek verkopen, voor rekening wie het mogen aangaan: Twee kisten, gemerkt S.P. n. 1 en 2; inhoudende een klerenkast, een ledikant en twee speeltafels, door zeewater beschadigd; aangebracht per het schip CATHARINA JACOBA, Kapt. J.J. Brouwer. Paramaribo, den 23 februari 1838.
SUC 090338
Paramaribo. In lading naar Coppename:Het snelzeilend driemast gekoperd galjootschip CATHARINA JACOBA, kapt. J.J. Brouwer. Adres bij van West en de Hart. Sluit den 10 dezer.
SUC 190338
Paramaribo, 14 maart. Uitgeklaard CATHARINA JACOBA, kapt. J.J. Brouwer via Coppename naar Rotterdam met 22 balen hele koffie en 3 balen gebroken koffie, 24 balen schone katoen en 14 balen cocao.
RC 120638

Helvoetsluis, 10 juni. Binnengekomen CATHARINA JACOBA, kapt. J.J. Brouwer van Suriname.

Op 3 augustus 1838 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de CATHARINA JACOBA, aangevraagd door De Groot, Roelandts en Co., Schiedam, voor E.G. Pekelder als kapitein.

AH 210838
Helvoetsluis, 18 augustus. Uitgezeild CATHARINA JACOBA, E. Pekelder naar Petersburg.
AH 040938
Elseneur, 26 augustus. Gepasseerd CATHARINA JACOBA, E. Pekelder van Schiedam naar Riga.
AH 150938
Bolderaa, 2 september. Binnengekomen CATHARINA JACOBA, E. Pekelder van Schiedam.
GRC 161038
Den 9 oktober de Sont gepasseerd CATHARINA JACOBA(Schiedam), E.G. Pekelder van Riga naar Honfleur.
AH 201138
Honfleur, 14 november. Binnengekomen CATHARINA JACOBA, Pekelder van Riga.

1839

AH 030139
Texel, 1 januari. Binnengekomen CATHARINA JACOBA, E.G. Pekelder van Havre.
AB 010439
Vlie, 28 maart. Uitgezeild CATHARINA JACOBA, E.G. Pekelder op avontuur.
AH 230539
Bolderaa, 9 mei. Binnengekomen CATHARINA JACOBA, Pekelder van Amsterdam.
AH 020739
Bolderaa, 20 juni. Uitgezeild CATHARINA JACOBA, Pekelder naar Elseneur.
GRC 090739
Den 2 juli de Sont gepasseerd CATHARINA JACOBA(Schiedam), E.G. Pekelder van Riga naar Schiedam.
AH 220739
Helvoetsluis, 19 juli. Binnengekomen CATHARINA JACOBA, Pekelder van Riga.
AH 020839
Cargalijst Schiedam. CATHARINA JACOBA, E.G. Pekelder van Riga met 130 last rogge.
RC 301139
Helvoetsluis, 29 november. Uitgezeild CATHARINA JACOBA, E.G. Pekelder naar Suriname.

1840

SUC 160240
Het Nederlands kofschip CATHARINA JACOBA, kapt. E.G. Pekelder, (den 29sten november 1839, van Hellevoetsluis naar herwaarts gezeild); is den 6 februari, op de hoogte van de Marrowijne gestrand. De passagiers en twee man der equipage (dewelke sedert alhier zijn aangekomen ), zijn den 11den door de indianen gered en op de post Brandwacht, aangeland: terwijl de kapt. en overige manschappen behouden op de post Willem Frederik aangekomen zijn.
SUC 190340
De exploiteur bij het gerechtshof te Suriname; zal ter requisitie van den fungerende procureur generaal, daartoe bij appointment van het gerechtshof, d.d. 10 maart ll. geautoriseerd, ten overstaan van heren gecommitteerde raden tot dezelve hof, op maandag, den 23sten maart e.k., des namiddags ten vier ure, ten huize van den vendumeester Alexander Salomons, ad opus jus habentium, publiek verkopen: Enige der geredde goederen, uit het bij de rivier Marowijne verongelukte Nederlands koopvaardijschip CATHARINA JACOBA, schipper Evert Geerts Pekelder, bestaande in provisien, dranken, olie, enz. Liggende de lijst der goederen, als ook de veilconditie, van heden af, ten kantore van den ondergetekenden, voor een ieder ter visie . terwijl dezelve goederen, op de verkoopdag, ten huize voornoemd, ter bezichtiging zullen gesteld worden. Paramaribo, den 17 Maart 1840.
SUC 120440
De exploiteur bij het gerechtshof te Suriname; zal ter requisitie van den fungerende procureur generaal, daartoe bij appointment van het gerechtshof, d.d. 10 maart ll. geautoriseerd, ten overstaan van heren gecommitteerde raden tot dezelve hof, op woensdag, den 15den april e.k., des namiddags ten vier ure, ten huize van den vendumeester Alexander Salomons, ad opus jus habentium, publiek verkopen: De nader aangebrachte geredde goederen, uit het bij de rivier Marowijne verongelukte Nederlands koopvaardijschip CATHARINA JACOBA, schipper Evert Geerts Pekelder bestaande in: provisien, dranken, touwwerk, zeilen en een ijzeren scheepsketting, als ook het wrak of casco van het schip CATHARINA JACOBA zelve, in zodanige staat, als hetzelve aan den mond der rivier Marowijne is liggende. En eindelijk: de sloep of barkas van hetzelve, alhier aangebracht met mast, zeilen, touwwerk en anker. Zullende de lijst der goederen, als ook de veilconditie, van den 13den dezer maand af, ten kantore van den ondergetekenden, ter visie liggen. Paramaribo den 9 april 1840.

Akten

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 4.
__________________________________________________

BIJLBRIEF / ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: HERSTELLER (de)

Plaats en datum acte Dordrecht, 18 mei 1819, verklaring van de scheepstimmerman of bijlbrief

Soort schip galjoot

Te voeren door kapt. Roelof Harms Veldhuis

Bouwwerf / verkoper

Eigenaar / aankoper Jan Schouten, Dordrecht

Groot volgens meetbrief 90 last

Tuigage en aantal dekken driemast

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie Dordrecht

Datum van registratie 19 mei 1819

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/011105

Naam HERSTELLER. DE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1814
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

Bronnen


Jaar: 1819
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
N.A. Den Haag 3.03.54 - 160 Dordt 4.
AB = Avondbode
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
GRC = Groninger Courant
NSU = Nieuwe Surinaamsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
SUC = Surinaamsche Courant