Inloggen
CARIBE - ID 1273


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1939
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Shelterdeck open
Masten: Two masts
Rig: 4 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerven Gebr. van Diepen, Waterhuizen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 845
Launch Date: 1939-08-24
Delivery Date: 1939-09-29
Technical Data

Engine Manufacturer: Klöckner-Humboldt-Deutz A.G., Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 350
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz Type (280x450)
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 399.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 116.00 Gross tonnage
Deadweight: 560.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 42300 Cubic Feet
Bale: 40400 Cubic Feet
 
Length 1: 57.30 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 52.01 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.46 Meters Breadth, moulded
Depth: 4.90 Meters Depth, moulded
Draught: 2.80 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1939-09-29 CARIBE
Manager: Compania Naviera del Caribe, Caracas, Venezuela
Eigenaar: Compania Naviera del Caribe, Caracas, Venezuela
Shareholder:
Homeport / Flag: La Guaira / Venezuela

Date/Name Ship 1940-12-00 EMPIRE SNOWDROP
Manager: British Channel Island Shipping Co. Ltd., London, Great Britain
Eigenaar: Ministry of (War) Transport, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain

Date/Name Ship 1946-00-00 DE VILHENA
Manager: Malta Steamship Company Ltd., Valletta, Malta
Eigenaar: Malta Steamship Company Ltd., Valletta, Malta
Shareholder:
Homeport / Flag: Valletta / Malta
Callsign: VPPF

Ship Events Data

1939-00-00: Gebouwd in Zweedse opdracht voor S.G. Hallstrom te Stockholm, maar door de oorlogsdreiging onder Nederlandse vlag gebracht. Overgenomen door Rederij m.s. “Rolf” (H.J. Olland, G. Kuur, J.M. Buisman allen te Zwartsluis & M. & H. Mulder te Haren/Glimmen.) Voor de oplevering verkocht aan Compania Naviera del Caribe, Caracas, Venezuela. De proefvaart vond plaats vanuit Harlingen. Omdat bij de werf "Welgelegen"nog enige aanpassingen waren gemaakt voor de kolenimport van Engeland op Harlingen, waartoe het schip aan de Scheepvaart en Steenkolen Mij was vercharterd. Vermoedelijk als gevolg van de in September 1939 uitgebroken oorlog tussen Groot Brittanië en Duitsland, waardoor de export van kolen vanuit Engeland sterk werd bemoeilijkt.
1939-08-29: Algemeen Handelsblad 29-08-1939: Uit vrees, dat Duitschland er toe zal overgaan, den Dollard af te sluiten, zijn vele Groningsche scheepsbouwers die kustvaarders op stapel hadden staan, er toe overgegaan, deze schepen onafgebouwd te water te laten en naar elders te doen versleepen. Zoo arriveerde gisteren te Harlingen het casco van het kustvaartuig „CARIBE", dat nu op een werf ter plaatse zal worden voltooid.
Leeuwarder Courant 29-08-1939: Harlingen, 28 Augustus. Aan de N. V. Werf Welgelegen" te Harlingen arriveerde heden het 600 tons m.s. „CARIBE". Dit schip, hetwelk gebouwd is op de werf van de fa. van Diepen te Waterhuizen bij Groningen, zal thans te Harlingen verder voltooid worden en o. a. van een 8 cyl. 440 pk Deutz Dieselmotor worden voorzien. Ook de geheele tuigage en de inventaris zal hier aangebracht worden. Voor den afbouw zullen ongeveer 40 man personeel uit Groningen bij het personeel der werf „Welgelegen" gevoegd worden. De reden, dat dit schip te Harlingen geheel zeeklaar zal worden afgebouwd, is de gespannen internationale toestand, waardoor de reeders het niet raadzaam achten het schip in Groningen af te bouwen, daar bij een eventueele blokkade van de Eems door Duitschland, het schip niet vanuit Delfzijl zal kunnen vertrekken, terwijl vanaf Harlingen de mogelijkheid tot vertrek wel bestaat. Het schip, hetwelk zeer fraai van lijn is, is van het gladdektype met de brug midscheeps; de verblijven voor de officieren zijn eveneens midscheeps terwijl de motorkamer in het achterschip is De accomodatie wordt zeer modern en smaakvol ingericht. Het schip is bestemd voor Venezuela.
1939-08-29: NvhN 29-08-1939: Waterhuizen. Van de scheepswerven Gebr. Van Diepen, is met goed gevolg te water gelaten het m.s. „CARIBE", in aanbouw voor Zweedsche rekening. Het schip heeft de afmetingen 52.00 x 8.45 x 2.85 M. en wordt uitrust met een 400 P.K. Deutz-motor.
1939-09-15: NvhN 15-09-1939: Harlingen. Met m.s. „CARIBE". voor Venezuela gebouwd bij Gebr. Van Diepen te Waterhuizen, dat in verband met de vrees voor het versperren van de Eems bij de werf Welgelegen te Harlingen verder werd afgebouwd, zal eind volgende week onder Nederlandsche vlag naar Venezuela vertrekken. De „Caribe" is een Shelterdeckschip van 550 ton d.w. en voorzien van een 400 P.K. Deutz Dieselmotor.
1939-09-26: Leeuwarder Courant 28-09-1939: Proefvaart m.s. „CARIBE”. Harlingen, 27 Sept. Gisteren had de proeftocht plaats van het door de fa. Gebr. Van Diepen te Waterhuizen gebouwde ni.s. „Caribe", welk schip aan de N.V. Werf „Welgelegen" te Harlingen is afgebouwd en zeeklaar gemaakt.
Het schip is van het Shellterdek-type met de brug midscheeps en de machine achterin. Het heeft een lengte van ca. 50 meter en een breedte van 8.25 meter. Voor de voortstuwing is in het schip een 8 cyl: 440 pk. Deutz Dieselmotor geplaatst, terwijl in de machinekamer tevens de hulpmotoren voor de ballastpompen en de electrische verlichting opgesteld zijn. In de midscheeps bevinden zich onder de brug de verblijven voor den gezagvoerder, welke zeer fraai betimmerd zijn. De accommodatie voor de officieren en verdere bemanning is in het achterschip ondergebracht. Ook hier is aan de uitvoering alle zorg besteed. Alle verblijven op het schip zijn o.a. voorzien van electrische ventilatoren, terwijl de hutten van stuurlieden en machinisten voorzien zijn van stroomend warm en koud water. Door het schip is een electrische bel-leiding aangebracht, in rechtstreekeche verbinding met de brug. In alle verblijven is centrale verwarming. Het schip heeft een tusschendek, terwijl het laadvermogen ca. 600 ton bedraagt. Het is voorzien van twee stalen masten, elk met 2 laadboomen. Tijdens de proefvaart werd een gemiddelde snelheid van bijna 11 mijl bereikt. Na terugkomst heeft het fraaie schip ligplaats genomen in de Nieuwe Willemshaven. Over eenige tijd zal het naar zijn bestemming Caracas (Venezuela) vertrekken.
1940-03-20: Algemeen Handelsblad 20-03-1940: Verkochte schepen. Naar men ons mededeelt zijn de nieuwe gebouwde Nederlandsche motorschepen „Caribe I" en „Caribe II" naar Stockholm verkocht. Over den verkoop van het Nederlandsche motorschip „Venus" wordt onderhandeld met Noorsche koopers.
1940-03-21: Leeuwarder Nieuwsblad 21-03-1940: Motorschepen verkocht. Harlingen, 18 Maart. Door bemiddeling van den Scheepsmakelaar Mellema te Amsterdam is het motorschip „CARIBE", dat aanvankelijk voor Caracas (Venezuela) was bestemd, naar Zweden verkocht. Gelijk men zich zal herinneren is het fraaie schip, dat een lengte van ongeveer 50 meter en een breedte van 8.25 meter heeft, aan de N.V. Machinefabriek en scheepswerf „Welgelegen" alhier afgebouwd en zeeklaar gemaakt. Het schip is gebouwd door de fa. Gebr. van Diepen te Waterhuizen bij Groningen. Tengevolge van den ingetreden oorlogstoestand werd het schip naar Harlingen gesleept, waar het is afgebouwd. Sedertdien lag het steeds in de Zuiderhaven. Met een Hollandsche bemanning zal de "Caribe" eerlang naar de plaats van bestemming vertrekken.
1940-04-00: Door de Engelse Marine aangehouden en in beslag genomen en ingebracht bij het Ministry of War Transport te Londen als “Empire Snowdrop”. Op 18.06.1944 verliet ze Plymouth en nam deel aan de D-Day operatie op Omaha Beach.
1944-06-11: Deelname aan konvooi EBC.9 met 18 andere koopvaardij schepen, waaronder de Nederlandse m.s.”June” gebouwd 1938 en de “Vulcanus” gebouwd in 1907 en 2 escort vaartuigen en vertrokken uit Barry met bestemming Seine Bay. 15-06-1944 Konvooi EBC.9 aangekomen Seine Bay.
18-06-1944 Vertrokken uit Plymouth en nam deel aan de D-Day operatie op Omaha Beach. 24-07-1944 Deelname aan konvooi EBC.51 met 14 andere koopvaardij schepen en 2 escort vaartuigen en vertrokken uit Barry met bestemming Seine Bay. 26-07-1944 Konvooi EBC.51 aangekomen Seine Bay.
23-08-1944 Deelname aan konvooi EBC.81 met 43 andere koopvaardij schepen waaronder de Nederlandse motorschepen ”Bellatrix” 1938, ”Coen” 1935 , “Confid”1931, “Hondsrug” 1937, “Jacoba” 1939, ”Ton S” 1937 en de “Vliestroom” 1912 en 2 escort vaartuigen en vertrokken uit Barry met bestemming Seine Bay. 25-08-1944 Konvooi EBC.81 aangekomen Seine Bay.
1961-02-03: Final Fate:
In ballast onderweg van La Noevelle naar Italië, tijdens een zware storm gezonken 40 mijl noordwest van Calvi, Corsica. Alle 8 bemanningsleden kwamen om het leven.

Afbeeldingen


Omschrijving: CARIBE tijdens de proefvaart op 26-09-1939.
Collectie: Spek, J. (Johan)
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: CARIBE
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: DE VILHENA
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Onbekend