Inloggen
JONGE MARTINA ALETTA - ID 12664


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1818-08-18 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kof
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Bremen, Germany
Technical Data

Gross Tonnage: 82.00 lasts
Net Tonnage: 74.00 lasts
 
Length 1: 93.5 Feet (Amsterdam) Registered
Beam: 22.7 Feet (Amsterdam) Registered
Depth: 11.4 Feet (Amsterdam) Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1818
Datum agenda: 1818-08-18
Register nr: 18180487
Scheepsnaam: JONGE MARTINA ALETTA
Type: Kof
Lasten: 82
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Buijs de Bordes & Jordan
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Meijer, Evers Jacob
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1818-04-22 BRUTUS
Manager: Geerts en Hendriks Noorman
Eigenaar: Geerts en Hendriks Noorman
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Onbekend

Date/Name Ship 1818-04-23 BRUTUS
Manager: Frans Meyjes Jeremiaszn e.a., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Frans Meyjes Jeremiaszn e.a., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1818-08-04 JONGE MARTINA ALETTA
Manager: Firma de Vries & Co. (cargadoor), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 11.700,-

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren van de kof de JONGE MARTINA ALETTA d.d. 7 augustus 1818:
Firma De Vries & Co., Amsterdam, 1/4e part (boekhouder)
Frans Meijjes Jeremiaszoon, Amsterdam, 1/4e part
Johannes Meijjes, Amsterdam, 1/8e part
Eigena(a)r(en) overige 1/8e part wordt niet genoemd

Eigenaren van de kof de JONGE MARTINA ALETTA d.d. 16 juni 1821:
Firma De Vries & Co., Amsterdam, 1/4e part (boekhouder)
Frans Meijjes Jeremiaszoon, Amsterdam, 1/4e part
Johannes Meijjes, Amsterdam, 1/8e part
Joh. Meijjes, Amsterdam, 1/8e part
Firma Buys de Bordes & Jordan, Amsterdam, 1/4e part

Ship Events Data

1818-04-06: Sold at auction
Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, zullen, op maandag den 6 april 1818, ‘s avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild driemast Kofschip, genaamd BRUTUS, gevoerd door kaptein G.H. Noorman (opm: Geert Hendriks Noorman), lang 93 voet 5 en 1 half duim, wijd 22 voet 8 duim, hol 11 voet 4 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. Nader berigt bij de makelaars en bij J.G. Schomerus.
Klik hier om het document te downloaden/openen
1828-07-07: Sold at auction
Advertentie. R. Hoyman, J.E. Lublink, A. van der Sluys, W. Smit, J, Boelen, W.J. Rietveld, G.W. Sesink Cleed, N.J. Lubink en G.A. Schröder, makelaars, zullen op maandag de 7e juli 1828, des avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: een extra ordinair welbezeild galjootschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd DE JONGE MARTINA ALETTA, gevoerd door kapt. Evert Jacoba Meijer, lang 26 ellen; wijd 6 ellen, 38 duimen; hol 3 ellen, 45 duimen; alles Nederlandse maat.
Breder bij de inventaris en bericht, bij de bovengemelde makelaars.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Evert Jacob Meyer werd geboren te Lemmer op 25 oktober 1771.

Hij was ongehuwd.003

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

E.J.Meijer werd met vlagnummer 97 ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop per 25 januari 1825 op voorspraak van P.Bakker. Een schip is niet genoemd. Toegevoegd is "overleden"002.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop van 18/25 januari 1825 werd Evert Jacob Meyer voorgedragen/benoemd als effectief lid. Hij was toen 51 jaar, woonde "aan de Lemmer" met als adres de heren de Vries & Co op de IJgracht bij de Foeliestraat te Amsterdam, werd voorgedragen door P.Bakker en kreeg vlagnummer 97023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 02 november 1826. "vrij van contr. trekkende en zonder vrouw noch kinderen met 1841"003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergaderingen dd 25 augustus 1836 en 29 september 1836 en de Algemene Vergadering van 25 oktober 1836 van Zeemanshoop staat het verzoek van E.J.Meyer om een uitkering, hetgeen werd toegestaan per 01 november 1836042 en 023.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 25 juni 1840 klaagt kapitein E.J.Meijer over de verhoging van de kapiteinsbijdrage met f 6,- en “verzoekt verschoond te worden van de contributie voor het voordurend regt zijnde weduwnaar zonder ingeval van overlijden tot trekking geregtigde na te laten.” Het Bestuur willigt zijn verzoek in.042.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

         97                        1825-1828     galjoot             De Jonge Martina Aletta                    de Vries & Co

                                      1829-1835     geen vermelding van schip en boekhouder

         56                        1836-1853     geen vermelding van schip en boekhouder

         19                            1854           geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt E.J.Meyer als gezagvoerder gedurende:

*    1818 t/m 1829 van de bark-galjoot “Jonge Martina Aletta”, geen bouwgegevens, varend voor de Vries & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1829 geveild.

 

Het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevat monsterrollen op naam van kapitein Evert Jacobs Meijer op de:

“Margaretha”, dd 07 juni 1816; 08 mei 1817;

“Jonge Martina Aletta”, dd 07 augustus 1818; 29 oktober 1819; 06 juli 1821; 27 juli 1822; 24 september 1823; 14 mei 1825 en 25 april 1827.

 

Overige bijzonderheden

Rotterdamsche Courant 27 november 1817 114

Amsterdam, 25 november. E.J. Meijer, van Stettin te Terschelling binnengekomen, gedestineerd naar Antwerpen, wegens lekkagie; is naar Harlingen opgezeild om te repareren.

 

Rotterdamsche Courant 08 februari 1820114

Amsterdam, 6 februari. Te Port-Mahon is gearriveerd E.J. Meijer van Amsterdam, en zeilklaar te Bordeaux F. Middendorf naar Amsterdam.

 

Rotterdamsche Courant 10 november 1821114

Amsterdam, 8 november. Door de Vlielander loodsschipper H. de Wit is den 1 november, 3 mijlen Z. van Eijerland, in goede staat gepraaid kapt. E.J. Meijer (opm: voerende driemast kof DE JONGE MARTINA ALETTA), van Riga naar l’Orient (opm: Lorient).

 

Rotterdamsche Courant 12 januari 1822114

Amsterdam, 10 januari. Kapt. E.J. Meijer, voerende het Hollandse galjootschip MARTINA ALETTA, van Riga naar l’Orient (opm: Lorient) gedestineerd, en reeds den 11 oktober de Sond gepasseerd, meldt nu van Cherburg, van den 3 januari, dat hij gedurende al die tijd met storm en onweêr geworsteld heeft, en wel soms zo hevig, als hij het nimmer heeft bijgewoond, zijnde vier maal uit het Kanaal en zelfs eens van de hoogte van Heisant (opm: Ouessant) tot Douvres (opm: Dover) terug gestormd en thans de haven van Cherburg bereikt had, alwaar hij met nog wel 250 schepen lag, die allen op gunstige wind wachtten; zijn schip had, zo ver hij ontdekken kon, geen schade; doch zijn grootzeil en bezaan, benevens zijn groot stenge-stagzeil, waren door zwaar zeilen geborsten.

 

 

Datum vanaf: 1818
Kapitein: Meyer/Meijer, Evert Jacob
Overige informatie: 1818-08-18

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1818-08-17
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: JONGE MARTINA ALETTA
Schipper: Meijer, Evert J
Scheepstype: kof
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7155-1818-107
DVD 6 – IX– 283-285
__________________________________________________
Acte koop/verkoop
Naam schip: BRUTUS, thans door kopers genaamd de JONGE MARTINA ALETTA

Plaats en datum acte onderhandse verkoop, Amsterdam, 4 augustus 1818

Soort schip kof

Bouwwerf / verkoper Frans Meijjes Jeremiaszoon, ijzerkoper te Amsterdam

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper Johannes Boelen, compagnon van de firma De Vries & Co., .kooplieden te Amsterdam

Te voeren door kapt. Evert Jacob Meijer

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken drie masten

Afmetingen lang over stevens 93 voet 5½ duim, wijd bij eerste balk voor grootluik binnen zijn huid 22 voet 8 duim, hol in het ruim bij eerste balk voor grootluik op zijn uitwatering 11 voet 4 duim

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 12 augustus 1818

Nummer van registratie deel 19, folio 22, recto, vak 6.

Notaris Teunis Janssen, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 11.700,-

Bijzonderheden: Frans Meijjes had het schip in eigendom bekomen bij contract in dato 23 april 1818 van Geerts Noorman en Hendriks Noorman, ook voor notaris Teunis Janssen

Bijgevoegd rederij-ceduul kof de JONGE MARINA ALETTA, kapt. E.J. Meijer, in dato Amsterdam, 7 augustus 1818, met als eigenaren genoemd± firma De Vries & Co, boekhouders van het schip (1/4e part), Frans Meijjes Jeremiaszoon (1/4e part), en Johannes Meijjes (1/8e part),

Researcher/datum research ML/160907

Naam BRUTUS
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1818
Toegang 5181
Inventaris 7155
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1821-64

ACTE AAN-/VERKOOP
schip genaamd geweest BRUTUS, doch thans genaamd de JONGE MARTINA ALETTA

plaats en datum acte koop/verkoop voor notaris, Amsterdam, 4 augustus 1818

soort schip kof

gevoerd door kapt.

Bouwwerf / verkoper Frans Meyjes Jeremiaszoon, ijzerkoper te Amsterdam

Eigenaar / aankoper De Vries & Co., kooplieden te Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken drie masten

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris Teunis Janssen, notaris te Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop NLG. 11.700,-

bijzonderheden
researcher/datum research ML-040406

Naam BRUTUS
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1821
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1415.1821.64

deel III, foto 066, 067
CEDULE

Naam schip JONGE MARTINA ALETTA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 16 juni 1821

type schip kof

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Evert Jacob Meijer

grootte in tonnen 74 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Bremen

plaats / datum registratie Amsterdam, 27 juni 1821

nummer registratie deel 5, folio 32, …, vak 2

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 20727.

researcher/datum research: ML / 010614


Bijlage bij acte 64 van 1821, kof JONGE MARTINA ALETTA

eigenaren per medio juni 1821:

firma De Vries & Co., firmant Johannes Boelen, Amsterdam (boekhouders en 1/4e part)
Frans Meijjes Jerem.zn., Amsterdam (1/4e part)
Johannes Meijjes, Amsterdam (1/8e part)
Joh. Meijjes, Amsterdam (1/8e part ) (opm: kennelijk een andere Joh. Meijjes)
Buys de Bordes & Jordan, Amsterdam (1/4e part)

ML / 010614

Naam JONGE MARTINA ALETTA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1821
Toegang 5074
Inventaris 1415
Klik hier om de originele akte te bekijken