Inloggen
JANNA HAZINA - ID 12167

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1815-03-06 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1811
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Derk Harms Hesseling, Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1811-00-00
Technical Data

Net Tonnage: 126.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 25.20 Meters Registered
Beam: 4.55 Meters Registered
Depth: 2.47 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1814
Datum agenda: 1814-03-03
Register nr: 18140192
Scheepsnaam: JANNA HAZINA
Type: Kof
Lasten: 0
Gebouwd in plaats: Oude Pekela
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Mulder & Co., N.J.
Plaats: Oude Pekela
Kapitein op moment van verzoek: Smit, Berend Geerts
Opmerkingen: Nieuwe zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Korenmoleneigenaar te Noordbroek.

Date/Name Ship 1811-02-12 JANNA HAZINA
Manager: Nanne Jans Mulder (molenaar/schipper, 1773-1851), Pekela, Groningen, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Pekela, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Pekela / Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Additional info: Mede eigenaar o.a. Klaas Lammerts Tiktak, Oude Pekela.

Korenmoleneigenaar te Noordbroek.

Date/Name Ship 1814-03-03 JANNA HAZINA
Manager: Nanne Jans Mulder (molenaar/schipper, 1773-1851), Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Nanne Jans Mulder (molenaar/schipper, 1773-1851), Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oude Pekela / Netherlands

Date/Name Ship 1815-03-15 JANNA HAZINA
Manager: Derk Tjebbes de Jonge, Pekela, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Pekela / Netherlands

Date/Name Ship 1817-02-04 JANNA HAZINA
Manager: Nanne Jans Mulder (molenaar/schipper, 1773-1851), Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oude Pekela / Netherlands

Date/Name Ship 1825-09-01 JANNA HAZINA
Manager: Nanne Jans Mulder (molenaar/schipper, 1773-1851), Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands

Date/Name Ship 1829-03-12 JANTINA ENGELINA
Manager: Nanne Jans Mulder (molenaar/schipper, 1773-1851), Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands

Date/Name Ship 1831-03-23 JANTINA ENGELINA
Manager: Nanne Jans Mulder (molenaar/schipper, 1773-1851), Noordbroek, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Noordbroek, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Noordbroek / Netherlands

Date/Name Ship 1836-03-10 GEZINA JOHANNA
Manager: Udo Freerks Zuiderveen, Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oude Pekela / Netherlands

Date/Name Ship 1840-03-03 HENDRIK
Manager: Sjoerd Annes Foekens, Harlingen, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Harlingen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs NLG 5.805,-.

Date/Name Ship 1844-10-27 HENDRIK
Manager: Jan Foekens, Harlingen, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Harlingen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Additional info: Sjoerd Annes Foekens † 27-10-1844, te Harlingen

Date/Name Ship 1851-01-08 TWEE GEZUSTERS
Manager: Jan Foekens, Harlingen, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Jan Foekens, Harlingen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs NLG 3.858,-

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

3 maart 1840
Mede kopers waren de minderjarige kinderen van wijlen compagnon IJbele Jans Repko († Harlingen 19.12.1838)

8 januari 1851
Verkopers waren de minderjarige kinderen van wijlen IJbele Jans Repko († Harlingen 19.12.1838)

Ship Events Data

1833-09-01: Damaged
Op 1 september 1833 werd de JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, door storm weer overvallen waarbij het schip veel schade kreeg alsmede een matroos overboord is gevallen.
1852-10-00: Damaged
In oktober 1852 is de TWEE GEZUSTERS, kapt. J.A. Keun, met verlies van zeilen Bremerhaven binnengekomen.
1852-11-00: Final Fate: Missing

Na vertrek uit Christiaansand, in november 1852 naar Harlingen, is er niets meer vernomen van de TWEE GEZUSTERS, kapt. J.A. Keun

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1811
Kapitein: Smit, Berend Geerts
Overige informatie: Berend Geerts Smit: * 1784, Trouwde op 25.01.1807 te Nieuwe Pekela met Hanke Derks Hesseling. Uit dat huwelijk werd op 13.09.1809 een dochter geboren: Janna Hazina, de naamgeefster van de kof.

Datum vanaf: 1815
Kapitein: Jonge, Derk Tjebbes de
Overige informatie: Derk Tjebbes de Jonge: * Oude Pekela 21.09 1783, Trouwde te Oude Pekela op 24.12.1816 met Aike IJzebrands Klatter.

Datum vanaf: 1827
Kapitein: Kolk, Berend Pieters
Overige informatie: Berend Pieters Kolk: * Oude Pekela 04.10.1806, † a/b de JANTINA PETRONELLA, 00.05.1843

Datum vanaf: 1836
Kapitein: Lukens, Harm Wolters
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1840
Kapitein: Keun, Johan Antony
Overige informatie: Johan(nes) Antony Keun: * Nieuwe Pekela 1802, † a/b de TWEE GEZUSTERS november 1852.

Algemene informatie

1814

Op 3 maart 1814 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de JANNA HAZINA, aangevraagd door N.J. Mulder & Co., enig eigenaar, Oude Pekela, voor Berend Geerts Smit als kapitein. Het schip was gebouwd te Oude Pekela.

LCO 191014
Sedert onze laatste zijn in ’t Vie binnengekomen de EENDRAGT, kapt. H. Harms, van Hull en JANNA HAZINA (opm: kof), kapt. B.G. Smit, van Sunderland. 

1815

Op 6 maart 1815 werd de eerste, bedoeld wordt nieuwe, zeebrief verstrekt voor de JANNA HAZINA, aangevraagd door D.J. de Jonge & Co., Pekela, voor zichzelf Jonge als kapitein.

076 - 28 maart 1815.
Inventaris van de nalatenschap van de heer Jacobus de Jonge, in leven genees- en heelmeester, wonende te Oude Pekela alwaar deze is overleden op 13 maart 1815.
De waardering van de goederen geschiedt door de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
Er wordt overgegaan tot de inventarisatie van de goederen, papieren en effecten van de voornoemde nalatenschap, die zich allen bevinden in het huis genummerd 729, alwaar de overledene heeft gewoond. [volgt een zeer uitgebreide beschrijving van de nagelaten goederen]
5. een 1/20 portie in de compagnie touwslagerij, zijnde de lijnbaan "de Goede Hoop", staande te Oude Pekela onder directie van de boekhouder Nanno Jans Mulder;
4. een 1/32 portie in het kofschip genaamd "Janna Hazina", gevoerd door kapitein Berend Geerts Smit (zeebrief 03.03.1814) (thans Derk Tjebbes de Jonge [zie zeebrief 06.03.1815]) ingevolge redercedul van 12 februari 1811 door N.J. Mulder en K.L. Tiktak;

LCO 070815
Den 1 en 2 dezer, zijn in Terschelling binnen gekomen, DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Sorkes, ENGELINA, kapt. R. Bok, JANNA HASINA, kapt. D.T. de Jonge, WAAKZAAMHEID, kapt. J. Roskam, van Dramme en de TWEE GEZUSTERS, kapt. M. Jansen, van endsdahl.

1816

184 - 7 nov. 1816.
Inventarisatie van de boedel van wijlen Derk Harms Hesselink (opm: Hesseling, scheepstimmerman), in leven rentenier, wonende te Oude Pekela en aldaar overleden op 29 augustus van dit jaar. Deze inventarisatie wordt opgemaakt op verzoek van Trijntje Jans Das, zonder bepaald beroep, wonende te Oude Pekela, zijnde thans weduwe van de voornoemde Derk Harms Hesselink, verder in aanwezigheid van Engeltje Derks Hesselink, echtgenote van de schipper Tjebbe Derks de Jonge, wonende te Oude Pekela, van Hanke Derks Hesselink, weduwe van Berend Smit, van Hanna Derks Hesselink, echtgenote van de schipper Rente H. Jonker, zijnde door dezen geassisteerd van de scheepstimmerman Harm Derks Hesselink, allen wonende te Oude Pekela, verder van Annegien Derks Hesselink, vrouw van de schipper Gerrit Ebeling, wonende te Oude Pekela, van mr. Rudolf de Sitter, notaris te Winschoten, benoemd om waar te nemen de afwezige Jan Derks Hesselink en de overige erfgenamen die afwezig zijn, welk genoemd Engeltje, Hanke, Hanna, Harm, Annegien en Jannes Derk Hesselink en tevens mevrouw Elisabeth Derks Hesselink, echtgenote van Harm Harms Nap, wonende te Groningen en die afwezig was, alle kinderen zijn van wijlen genoemde Derk Harms Hesselink, zich als erfgenamen van zijn boedel mogen en kunnen gedragen. De inventarisatie is opgemaakt te Oude Pekela in het huis waar de genoemde Derk Harms Hesselink heeft gewoond en is overleden en waar zich zijn nalatenschap bevindt. De waardering van de goederen gebeurt door de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela. Volgt een (gedeeltelijk) inventarisatie.
Genoemd worden o.a.
7. een redercedul van 12 februari 1811 aan Derk Harms Hesselink afgegeven door Nanno Jans Mulder en Klaas Lammerts Tiktak, houdende bewijs van eigendom van 1/64 portie in een kofschip "Janna Hazina" genaamd, wordende thans door Derk Tjebbes de Jonge bevaren aangekocht;

1817

Op 4 februari 1817 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de JANNA HAZINA, aangevraagd door N.J. Mulder, Oude Pekela, voor Derk Tjebbes de Jonge als kapitein.

Op 2 oktober 1817 werd een Turkse Pas voor een reis naar Lissabon verstrekt voor de JANNA HAZINA, aangevraagd door N.J. Mulder, Oude Pekela, voor Derk Tjebbes de Jonge als kapitein.

PGC 261217
Mr. Viëtor en De Sitter, openbaar notarissen te Winschoten, gedenken te verkopen, op 30 december 1817 des namiddags te 4 uren, o.a:
-  1/32 Aandeel in het kofschip JANNA HAZINA.
-  1/32 Aandeel in het kofschip VROUW CATHARINA.
-  1/32 Aandeel in het kofschip L'AMORAAL ULBO (opm: LAMORAL ULBO).
-  1/32 Aandeel in het smakschip EEFKE.

1818

DC 140518
Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VREEDE, kapt. J.J. Greeven, en RESOLUTION (opm: kof), kapt. R. Muring, beide van Marennes, met zout; JANTINA HAZINA (opm: kof JANNA HAZINA), kapt. D.T. de Jong van Liverpool, met zout; de GOEDE VERWACHTING, kapt. P.L. Strating, van Isle d'Oleron, met zout; de GOEDE VERWACHTING, kapt. P.A. Vlastra van Hamburg, met teer; de EENDRAGT, kapt. H.T. Smit, en de COURIER, kapt. B.S. Stoffels, beide van London, met ballast.

1819

Op 1 maart 1919 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de JANNA HAZINA, aangevraagd door N.J. Mulder, Oude Pekela, voor Derk Tjebbes de Jonge als kapitein.
Voor deze combinatie werd op 24 maart ook een Turkse Pas voor een reis naar Pernan en vandaar naar Figuera (rechten Fl 32,=) verstrekt.

RC 180319
Te Rotterdam in lading liggend naar:
Liverpool, het Kofschip JANNA HAZINA, kapt. Dirk Thelbes de Jong.
Stettin (opm: Szczecin), het schip de VROUW GEZINA, kapt. Jan Lammerts Vos.
Idem: het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Jacob Swiers.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer

1821

RC 060121
Amsterdam, 4 Januari. Te Petersburg lagen den 12 december 1820, om te overwinteren, de Hollandse schepen JACOBA HENRIETTA (opm: kof JACOBA HENRIETTE), kapt. J.G. Bart, ZEELUST, kapt. J.C. Lucas, NOOIT GEDACHT (opm: smak), kapt. G.H. Peperboom,
en te Kroonstad (opm: Kronsjtadt) vier Hollandse schepen, waaronder de kof JANNA KLAZINA (opm: JANNA HAZINA), kapt. D.T. de Jonge.

Op 16 juli 1821 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de JANNA HAZINA, aangevraagd door N.J. Mulder, Oude Pekela, voor Derk Tjebbes de Jonge als kapitein.

RC 210721
Rotterdam, 20 juli. Den 18 zeilden uit de Maas de schepen de PETERTJE STAPERT, E.R. Hottinga (opm: waarschijnlijk PIETERTJE STAPERT, J.R. Hottinga), naar Bergen; de ANNA DOROTHEA, P. Staben, en de CATHARINA MARIA, P.A. Braadharing, naar de Oostzee; de JANNA HAZINA, D.T. de Jonge, naar Drontheim.

1822

RC 210522
Rotterdam, 20 mei. Den 19 arriveerden MINERVA, L.H. Holst, van Holmerstrand; NATALIA, J.F. Maglitz, van Cardiff; JANNA HAZINA, T. de Jonge, van Londen; ONDERNEMING, J. Rooderkerk, van Liverpool.
RC 260922
Te RotterdamIn lading liggende schepen naar:
Roscoff: het schip HET FORTUIN, kapt. Hendrik Berkel, om den 28 september te vertrekken.
Havre: het schip MAARTINA ALETTA (opm: MARTINA ALETTA), kapt. Jan Gerrijts Hoetjer.
Liverpool: het Kofschip JANNA HAZINA, Dirk Tjebbes de Jong (opm: Derk Tjebbes de Jonge).
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer

1823

DC 160123
Vlissingen, 9 januari. Gisteren en heden zijn op onze rede aangekomen, en voor Antwerpen bestemd: SARAH (opm: brik SARA), kapt. P. Landberg, van Rio Janeiro, met koffie en huiden; DE GEBROEDERS DUKEUR, kapt. H.P. Brunkens, van Nantes, met wijn en stukgoederen; JANNA HAZINA (opm: kof), kapt. D.T. de Jonge, van Liverpool, met klipzout; HENRIETTE ELISABETH, kapt. J.C. Burmester, van Bordeaux, met stukgoederen; RESOLUTION (opm: kof), kapt. J. Strobuur, van Lissabon, met stukgoederen; AURORA (opm: kof), kapt. S.J. Brouwer, van Liverpool, met klipzout en huiden; de FANNY (opm: driemaster, thuishaven Gent), kapt. P. Robin, van Batavia, met koffie en suiker;
DC 180223
Vlissingen, 13 februari. Sedert onze laatste zijn, zo uit onze haven als van de rede, naar Antwerpen de Schelde opgezeild: de JOSEPH, kapt. J.H. Arends, van Liverpool, met katoen en klipzout; de FANNY, kapt. P. Robin, van Batavia, met koffie en suiker; SARAH, kapt. P. Landberg, HENRIETTE ELISABETH, kapt. J.C. Burmester, van Bordeaux, met stukgoederen; MAGNANIME, kapt. J. Sietzes, van Buenos Ayres, met huiden; de ONDERNEMINGSLUST, kapt. H. Gronewold, van Heiligenhafen, met raapzaad; FANCHON, kapt. H. Nieman, van Nantes, met wijn; de FLORA, kapt. J. Scheepers, van Cette, met wijn en brandewijn; JOSEPHUS, kapt. M. Bakker, van de Marennes, met zout; RESOLUTION, kapt. J. Strobuur, van Lissabon; LOUISE (opm: kof LOUISA), kapt. D. Guyt, van Jersey, en MARGARETHA, kapt. G.S. Rotgans, van Marseille, alle drie met stukgoederen; de JUFVROUW TITSIA (opm: JUFFER TITIA), kapt. L.J. Besseling, van Liverpool, met klipzout; AURORA (opm: kof), kapt. S.J. Brouwer; de VROUW JACOBA (opm: kof), kapt. J.J. Rink, en JANNA HAZINA, kapt. D.T. de Jonge (opm: kof, kapt. Derk Tjebbes de Jonge), alle drie van Liverpool, met klipzout; ENCHANTRESS, kapt. D. Oltman, van Nantes, met wijn, en de JUFVROUW ANNA, kapt. J.G. Sap, van Noorwegen, met timmerhout.
DC 200523
Vlissingen, 8 mei. Sedert onze laatste, zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen l’ÉCLAIR, kapt. J.A. Schonefeld (opm: sloep, thuishaven Antwerpen, kapt. Joannes Albertus Schönefeld), van Lissabon, met stukgoederen; ST. ANTHONY, kapt. H.H. Lange, en MARIA, kapt. J. Zirck, beide van Bordeaux, met wijn; de GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, van Liverpool, met zout en rijst; JOHANNA HAZINA, kapt. D.F. de Jonge (opm: kof JANNA HAZINA, kapt. Derk Tjebbes de Jonge); de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring; de NOORDSTER, kapt. E.G. Boekhout; GRONINGER WELVAART (opm: kof), kapt. E.K. Lugies; GEZINA (opm: kof GESINA), kapt. R.F. Taay; le CHARLES, kapt. O.H. Arends; de HARMONIE, kapt. S.F. Taay en DE TWEE GEBROEDERS (opm: kof), kapt. W.R. Lukens, alle van Liverpool, met klipzout.
DC 120623
Vlissingen, 27 mei. Van den 27 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MARGARETHA, kapt. B.H. Smith Jr, naar St. Ubes (opm: Setubal), en de VROUW ANNEGINA (opm: kof), kapt. H.J. Potjer, naar Liverpool, beide met ballast; TELEMACHUS (opm: brik TELEMAQUE, thuishaven Gent), kapt. J. Ruurds, naar Batavia, met stukgoederen; ISABELLE LOUISE, kapt. B. Arsten (opm: sloep ISABELLE EN LOUISE, thuishaven Antwerpen, kapt. Broder Arfsten), naar Bayonne, met haver; JOSEPHUS (opm: kof, thuishaven Antwerpen), kapt. M. Bakker, op avontuur, met ballast; de ONDERNEMING (opm: kof), kapt. J. van der Gouwe, naar Lissabon, met tarwe; JOHANNA HAZINA (opm: kof JANNA HAZINA), kapt. D.T. de Jonge, naar Liverpool, met ballast; de JONGE CORNELIA (opm: smak), kapt. A.H. Oortjes, naar Bayonne, met haver.
DC 170723
Vlissingen, 28 juni. Van den 25 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen ELISA, kapt. J.O. Lijngass, van Havre-de-Grace, met rijst; de PELIKAAN (opm: pleit PELICAAN, thuishaven Brussel), kapt. P.J. Thienpond, van London, met stukgoederen; ZELDENRUST (opm: kof), kapt. G.A. Jonkhoff met klipzout, en ANNA KRANENBURG (opm: kof ANNA KRANENBORG), kapt, H. Smit met klipzout en stukgoederen beide van Liverpool; JOSEPH AND ELISABETH, kapt. A. Hewis, van New York met katoen en thee; de JONGE NIKOLAAS (opm: kof JONGE NICOLAAS, thuishaven Gent), kapt. H. Peters, van Liverpool met klipzout; the ELISE, kapt. A. Puttnam van Batavia met koffij; de VROUW ANNA, kapt. K.A. Bos, en de JUFFROUW TITSIA (opm: kof JUFFER TITIA), kapt. L.J. Besseling, beide van Liverpool met klipzout; DELPHINE (opm: fregat DELPHINA), kapt. J. Boelen van Batavia met koffij; MARGARETHA, kapt. J.J. Albertz van Bordeaux met wijn; JANNA HAZINA (opm: kof), kapt. D.T. de Jonge; ANNAGINA GEZINA (opm: kof VROUW ANNEGINA), kapt. H.J. Potjer, en de JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster, alle drie van Liverpool met klipzout; de DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Schwitters van Nantes met honig; de GOEDE HOOP, kapt. C. v.d. Bent, van Rouen en l’UNION (opm: kof, ex VIGILANTIE, thuishaven Oostende), kapt. J. van den Broecke van Londen, beide met stukgoederen.
DC 210823
Vlissingen, 12 augustus. Den 13 dito. Heden zijn van onze rede naar zee gezeild de volgende, van Antwerpen gekomen schepen, waarvan echter twee door contrarie wind zijn teruggekomen: de GOEDE VERWACHTING (opm: kof), kapt. B.S. Stoffels naar Bristol en de DRIE GEZUSTERS, kapt. J. Sipkes naar Londen, beide met boomschors; FORTUNA, kapt. N.J. Wiehman, naar Gibraltar met geweren; DE JONGE WILLEM, kapt. A.H. Scheepsma, naar Londen met boomschors; CONCORDIA, kapt. J.J. Willems (opm: driemaster, thuishaven Oostende, mogelijk kapt. Auke Willems), naar Batavia met troepen; ELIZA, kapt. A. Purnam naar Salem met ballast; de VROUW ANNA, kapt. P.C. Piebes naar Londen met boomschors; de JUFVROUW TITIA (opm: kof JUFFER TITIA), kapt. L.J. Besseling naar Berwick met vlas en boomschors; GANGES, kapt. E. Bray, naar Rio Janeiro met ballast en geweren; PROVIDENTIA, kapt. J.C. Nieschwager naar Bristol met boomschors; de JONGE MATHILDA (opm: smak, thuishaven Brussel), kapt. J. Cleymans naar Lissabon met graan en huiden; CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, naar Liverpool met ballast; de DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Schwitters naar Mittau en de JONGE CORNELIA, kapt. H.H. Koster naar Londen, beide met boomschors; MARGARETHA, kapt. J.G. Albers, naar Londen met boomschors; JOHANNA ELISABETH, kapt. J. Langethee (opm: fregat, kapt. J. Langhetée), naar Batavia met troepen; JANNA HAZINA (opm: kof), kapt. D.T. de Jonge; de VIGILANTIE, kapt. J.S. Roos; l’UNION (opm: kof, thuishaven Oostende), kapt. J. van den Broecke; de PELIKAAN (opm: pleit PELICAAN, thuishaven Brussel), kapt. P.J. Thienpond; DE GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, alle naar Londen met boomschors;
DC 021123
Vlissingen, 18 oktober. Den 19 en 20 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen SUSANNA (opm: driemaster, thuishaven Antwerpen), kapt. P. van Busch, van New Orleans met stukgoederen; JANNA HAZINA (opm: kof), kapt. D.T. de Jonge, DE MORGENSTAR, kapt. H.T. Veen en NYMPHIA (opm: kof NIMPHEA), kapt. J.W. Lange, alle drie van Liverpool met klipzout; la VIERGE MARIE (opm: brik, thuishaven Kortrijk), kapt. J. de Meire, van Messina (laatst van Veere) met fruit en stukgoederen; de VROUW JOHANNA, kapt. J. van der Kol, uit zee met verse vis; THEODORUS LUDOLF (opm: kof), kapt. J.A. Zijl, en ANNA KRANENBURG (opm: kof ANNA KRANENBORG), kapt. H. Smit, beide van Liverpool met klipzout en stukgoederen; le VOLTIGEUR (opm: brik, thuishaven Antwerpen), kapt. W. de Ruyter, van Bergen met stokvis en traan.

1824

DC 060424
Vlissingen, 30 maart. Van den 22 dezer tot heden, van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild SIRENE, kapt. J.B. Johansen, naar Lissabon, met stukgoederen; AURORA, kapt. S.J. Brouwer, en GROOT LANKUM, kapt. H.A. de Weerd, beide naar Liverpool; de JONGE CORNELIS, kapt. H. Koster, naar Londen, alle drie met boomschors; AUGUSTA, kapt. W. Fairfield, naar Gibraltar, met ballast; LAURA, kapt. W. Mellish, naar Guernsey, met tarwe en vlas; de VREDE, kapt. J.H. Karsten, naar Londen, met vlas en klaverzaad; de JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters, naar Liverpool, met boomschors; CAROLUS, kapt. N.W. Lange, naar Corunna, met haver en rogge; WILHELMUS en JOANNA, kapt. R. Auker, naar Dundalk, met boomschors; JANNA HAZINA, kapt. D.T. de Jonge; de VREDE, kapt. J.J. Greeven, en de VROUW REINA, kapt. H. Koops, alle drie naar Poole, met boomschors; la PERLE, kapt. G. Guichon, naar Havre-de-Grace, met zink; MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult, de ZEELUST, kapt. B.H. Pot, en die PERLE, kapt. S.P. Jurgeson, alle drie naar Londen, met boomschors; de VROUW GEZINA, kapt. J. de Vos, naar Boston, met boomschors.
DC 100624
Vlissingen, 22 mei. Van den 18 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen the MARY, kapt. D. Drinkwater, van Mantanzas, met suiker; CLAZINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers, van Havre de Grace, met huiden en suiker; de PELIKAAN, kapt. J. Ricke (opm: PELICAAN, Brussel, J.H. Riecke), van London, met stukgoederen; le FELIX, kapt. C. Faissolle, van Savannah, met rijst. Voorts de VROUW ANNEGINA, kapt. J.K. Potjewijd; AURORA, kapt. S.J. Brouwer; de JUFVROUW TITSIA, kapt. L.J. Besseling; THEODORE, kapt. E. den Duijts; NEPTUNES, kapt. E.J. Dik; de VROUW REINA, kapt. H. Koops; ANNA PAULOWNA, kapt. H. Pothoff; de ZEELUST, kapt. P.H. Pot; de NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout; JANNA HAZINA, kapt. D.T. de Jonge; de VROUW JEANNETTE, kapt. G. van den Broeke, en de VROUW ANNA, kapt. H.C. Uil; welke twaalf laatstgenoemde schepen alle van Liverpool, met klipzout. 

1825

Op 1 september 1825 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de JANNA HAZINA, aangevraagd door N. Mulder, Antwerpen, voor D.T. de Jonge als kapitein.

1827

Op 6 maart 1827 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de JANNA HAZINA, aangevraagd door N. Mulder, Antwerpen, voor B.P. Kolk als kapitein.

RC 170427
Rotterdam, 16 april. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE TWEE GEBROEDERS, kapt. K.J. Potjewijd, naar Topsham; MEDUSA, kapt. F. Bunnemeijer, DE JONGE LUCIA, kapt. G.A. Segaert, DE AREND, kapt. H. Elbring, DE JONGE SOPHIE, kapt. J.F. Muijs, DE JONGE JOHANNA, kapt. W.J. Poel, DE EENDRAGT, kapt. J. Diilewijns, LA REINE CHÉRIE, kapt. J.C. Kuiper, DE GOEDE HOOP, kapt. J. Wilker en VROUW MARIANNE, kapt. C. van der Weeg naar Londen; DE VROUW CATHARINA, kapt. M.J. Pesser, naar Hamburg; DE HOOP OP WELVAART, kapt. K.H. Zuininga, naar Douvres; DIANA, kapt. E.R. Huisman, naar Liverpool; PAULINA, kapt. J. Joossens, DE GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, JOSEPHUS, kapt. M. Bakker, THERESIA, kapt. L.J. Besseling en DE VROUW REINA, kapt. H. Koops, naar de Marennes; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, naar Elij; JANNA HAZINA, kapt. B.P. Kolk, naar Belfast; DE MARIA, kapt. E.R. Borchers, naar Kadix, DE JONGE SIKKE, kapt. P.A. Visser, naar Leith; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.J. Brouwer, naar Bristol; DE JONGE FERDINAND, kapt. J.J. Doesken, naar Exeter; DE HARMONIE, H.K. Potjewijd en DE VREDE, kapt. R.W. Vos, naar Limerick; DE NEDERLANDER, kapt. E. Mazens, naar Rio de Janeiro; WEMELINA KRANENBURG, kapt. J.J. Prange, naar de Oostzee; DE VROUW GEZINA, kapt. R.T. Taaij, ANNA KRANENBURG, kapt. H. Smit, DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domini en DE VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter, naar……
RC 260627
Rotterdam, 25 juni. Te Antwerpen zijn gearriveerd VERWAGTING, kapt. Schippers, WILLEM, kapt. Kiers, GOEDE HOOP, kapt. Dik, JEANNA AZINA (opm: kof JANNA HAZINA) , kapt. Kolk, MARGRITA, kapt. Dijkhuis en PELIKAAN, kapt. Rieke, van Marennes; JONGE LODEWIJK, kapt. Wagenaer, van Dantzig en AREND, kapt. Elbring, van Londen.
RC 040827
Rotterdam, 3 augustus. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild FORTUNA, kapt. J.D. Janeke, naar de Oostzee; DE VRIENDSCHAP, kapt. R.Z. Schut, naar Londen; DE WILLEM, kapt. H.W. Kiers, naar Chester; MARGARETH, kapt. H.K. Dijkhuis en de HEMMINA, kapt. S.F. Taay naar Marennes; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, naar Yarmouth; DE JONGE LUCIA. Kapt. G. Segaert, JANNA HAZINA, kapt. B.P. Kolk, naar Leith en AURORA, kapt. B.J. Wijgers, naar Petersburg.
RC 231027
Rotterdam, 22 oktober. De 29e, des morgens, arriveerde JANNA HAZINA, kapt. B.J. Kolk, van Bergen en DE LIVIUS, kapt. C. Theling, van Riga en zeilden DIANA, kapt. R. Huisman, naar Dartmouth en DE VROUW JOHANNA, kapt. W. Regoord, naar Lissabon.
DC 251027
Dordrecht, 24 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jonge van Drontheim met vis en koper; de JONGE WILLEM, kapt. J. Hartwijk van Archangel met teer en matten; JANNA HAZINA, kapt. B.P. Kolk van Bergen met stokvis en traan, en die FRAU JOHANNA, kapt. C.T. Cristoffers van Rostock  met tarwe en zand.

1829

Op 12 maart 1829 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de JANTINA ENGELINA, aangevraagd door N. Mulder, Antwerpen, voor B.P. Kolk als kapitein.

1831

België
Gedurende 25-27 augustus 1830 waren er in Brussel onlusten geweest welke de opmaat vormden tot de revolutie die resulteerde in de afscheiding van België. Op 4 oktober 1830 werd eenzijdig de onafhankelijkheid van België geproclameerd. In reactie hierop decreteerde de koning bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1830 (Staatsblad No. 73) dat van alle schepen welke in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk tehuis behoorden de Nederlandse zeebrieven moesten worden ingetrokken. Dit betrof 196 schepen, waaronder de JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk.

1831

Op 10 maart 1831 werd een nieuwe zeebrief aangevraagd voor de JANTINA ENGELINA, door N. Muller, Antwerpen, voor B.P. Kolk als kapitein. Deze werd niet toegekend. Eerst moest bewezen dat het schip thans in Noord-Nederland te huis behoort.

Op 23 maart 1831 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de JANTINA ENGELINA, aangevraagd door N.J. Mulder c.s., Noordbroek, voor B.P. Kolk als kapitein.

1832

AH 040632
Vlie, 31 mei. Binnengekomen: VRIENDSCHAP, kapt. A.P. de Jonge, van Koningsbergen; MARGARETHA GISYNA (opm: de smak MARGARETHA GEZINA), kapt. J.J. Wever, van Koningsbergen; JETSKE HILLECHIENA, kapt. G.E. Broekema, van Pilau; JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, van Danzig; HIDJE TROMP, kapt. J.D. Zijlstra, van Danzig, alle 5 na visitatie van de quarantaine ontslagen. VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, van Christiaanzand; GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, van Christiaansand; RESOLUTION, kapt. J.H. Sterenborg, van Larwich; EENDRAGT, kapt. B.P. de Vries.
AH 170732
Texel, 15 juli. Vertrokken: ENGELINA, kapt. J.K. de Jong, naar Duinkerken; JANTINA ENGELINA, kapt. B.J. Kolk, naar Liverpool.
AH 040932
Texel, 2 september. Binnengekomen;  ALIDA FRAUKINA, kapt. J.H. Mulder, van Liverpool; JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, van Liverpool; ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Bock, van Liverpool; VROUW DIEUWKE, kapt. A.L. Boontjes, van Londen; VIER GEBROEDERS, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen; DORA, kapt. J.P. Kron, van Archangel; CORNELIUS DASSE VIËTOR, kapt. H.H. Bosker, van Archangel; DE VREDE, kapt. T.J.J. Greven, van Riga; EENSGEZINDHEID, kapt. P.T. Kuiper, van Riga; EENIGHEDEN, kapt. P. Thomassen, van Drammen; 

1833

Op 7 juni 1833 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de JANTINA ENGELINA, aangevraagd door B.P. Kolk, plaatsnaam niet vermeld, voor zichzelf als kapitein.

AH 090833
Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel. 7 augustus. ONDERNEMING, kapt. N.J. Veerman, van Hull; JANTINA ENGELINA, kapt. B.J. Kolk, van Liverpool.
RC 070933
Rotterdam, 6 september. Den 6e dezer, des morgens, zeilden DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smith, naar Marseille; DE VROUW ANNA, kapt. G. Don, naar Lissabon; JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. G. Pybes en CONCORDIA, kapt. A.E. Pot, naar Liverpool; FROUWINA, kapt. K. Pijbes, naar Shields en arriveerden CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam, van St. Petersburg en JANTINA ENGELINA, kapt. P.P. Kolk, van Texel, als bijlegger naar Sunderland.
RC 140933
Rotterdam, 13 september. Kapt. B.P. Kolk, voerende het schip JANTINA ENGELINA, van Texel naar Sunderland, te Helvoet binnen, meldt van daar van de 6e dezer, dat zijn schip de 1e, bij storm uit het O.N.O. en N.O., door een stortzee geheel op zijde is geworpen, waardoor hij alle de bijstaande zeilen, de beide boten en een matroos verloor, de giek uit de zwaanshals geslagen en waardoor hij zelve gekwetst werd; veel water boven in het schip gekregen hebbende en de ballast door het ruim drijvende, had de kapitein de 3e, na een anker en touw gekapt te hebben en na het bedaren van de storm, besloten in een Hollandse haven binnen te lopen, waarna hij dan ook de 6e, na nog twee andere ankers en touwen en een boot verloren te hebben, geheel reddeloos met hulp van een schuit te Helvoet was binnengekomen, hij zou naar Schiedam of Delfshaven opzeilen om te repareren.

1834

DC 190434
Hellevoetsluis, 17 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VERWAGTING, kapt. J.E. Bloem, van Emden; en zeilde naar zee: JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, naar Hull.
Brielle, 16 april. Gisteren namiddag zeilde naar zee: de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London en de 16e GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, naar Duinkerken.
AH 070634
Binnengekomen:
Texel, 5 juni. FENNEGINA, kapt. G. Detmers, van Rouaan; FLORA, kapt. J. Mauldon, VISSCHERY, kapt. P.J. Jelsma, ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel en JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, alle vier van Londen.
AH 090634
Carga-lijsten Amsterdam. FENNEGINA, kapt. G. Detmers, van Rouaan met pleistersteen en aarde, drogerijen en wijn; VRIENDSCHAP, kapt. J.D. Drewes, van Londen met suiker; ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel, van Londen met suiker; JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, van Londen met suiker, kina, ijzer en verfhout; ALIDA, kapt. L.J. Witkop, van Hull met koopmanschappen, kramerijen, katoenen twist, wollens en katoenen; PETRUS LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker, van New-Castle met lood en steenkolen; ALIDA, kapt. G.R. Kats, van New-Castle met lood en steenkolen; DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus, van Lübeck met tarwe; ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhave, van Koningsbergen met rogge, raapzaad en hennep; SARA, kapt. H.G. Botje, van Greifswald met tarwe; ANNA MARIA, kapt. O.G. Haak, van Carolinensiel met rogge en koehaar.
AH 120634
Advertentie. P.J. Staedel en J. Steenhoff, makelaars, zullen, op woensdag de 9e juli 1834, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Brakke Grond, in de Nes, verkopen: 189 ceroenen cort. China China, aangebracht van Peru, te Londen, per het schip JOSEPH WINTER, kapt. J. Hunter en vandaar naar herwaarts overgeladen per het schip JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk. Liggende en daags vóór en op de verkoopdag te zien op een pakhuis op de Keizersgracht, tussen de Brouwersgracht en Heerenstraat.
AH 260734
Advertentie. Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Lissabon. De Nederlandse kof EOLUS, kapt. G. Zwanenburg. Adres bij Van Ulphen en Ruys, C.J. de Grys en Zoon en H, Verweyde Cz.
Marseille. Het Nederlands kofschip JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk. Adres bij Jan Corver en Comp.
AH 021034
Uitgezeild:
Texel, 30 september. IDA ALEYDA, kapt. J. Sipkes Fz., ONDERNEMING, kapt. J.P. Middel en VRIENDSCHAP, kapt. Doeke G. Doeksen, alle drie naar Batavia; HESPERUS, kapt. P. Schackel, naar Bahia; JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, naar Marseille; VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, naar Port a Port; VRIENDSCHAP, kapt. T.G. van Rhyn, naar Bayonne; JONGE REINTJE, kapt. R.W. Mellema, naar Bordeaux; MERCUUR, kapt. W. Arkema, naar Cardiff; DE VREEDE, kapt, D.J. Wiersma, JEREMIAS, kapt. S.L. Stellingwerf, beide op avontuur.

1835

RC 070735
Rotterdam, 6 juli. De 5e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis VOLHARDING, kapt. W. Leeuwrick, van Marseille; ABRAHAM, kapt. H. Balken, van Christiaansand, als bijlegger, naar Duinkerken; de 6e, des morgens, HELENA, kapt. D.J. Greeven, van Liverpool; JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, van Marseille.

Op 1 augustus 1835 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de JANTINA ENGELINA, aangevraagd door N.J. Mulder c.s., Noordbroek, voor B.P. Kolk als kapitein.

RC 150835
Rotterdam, 14 augustus. De 13e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ISABELLA, kapt. J. Ranken, van Newcastle; de 1e, des morgens, DE RHIJN, kapt. C. Brandlicht, naar Batavia, zijnde in zee gesleept door Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, die daarna op de rede is teruggekomen; KLARA MARGARETHA, kapt. E.S. Dik, naar Newport en JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, naar Greenock.
RC 291035
Rotterdam, 28 oktober. De 27e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, van Liverpool.

1836

RC 250236
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip JANTINA ENGELINA, kapt. A.W. Lukens.
Naar Hamburg, het Nederlands schip VROUW AFIENA, kapt. D.H. Drewes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
RC 080336
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dundee, het Nederlands kofschip GESINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip MERCUUR, kapt. W.ͫ  Arkema Jr.
Naar Elseneur en Memel, het Nederlands kofschip JOSINA WILHELMINA, kapt. J.C. van der Veer.
Naar St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden. Om met de eerste schepen te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Op 10 maart 1836 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de GESINA JOHANNA, aangevraagd door U.F. Zuiderveen, Pekela, voor H.W. Lukens als kapitein. Vorige boekhouder was N.J. Mulder.

DC 090436
Maassluis, 6 april. Heden morgen zeilden naar zee: INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, JONKVROUW ELIZABETH, kapt. H.L. Heres, en CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, allen naar Liverpool; ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, en CATHARINA, kapt. M.M. Pot, beiden naar Marseille; VROUW MAGDALENA, kapt. M. van Putten, naar Duinkerken; HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.K. den Boer, naar Nantes; VROUW MARGARETHA, kapt. E.M. ten Cate, en MARIA, kapt. T. Tieleman, beiden naar Hull; WILHELMINA JOSINA, kapt. C. van der Veer, naar Memel; de HOOP, kapt. P.G. Lesstuijver, en GEZIENA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, beiden naar Dundee; MERCUUR, kapt. H. Arkema, naar Dantzig; FLORA, kapt. J.C. Jansen, en PIETERDINA, kapt. H.R. Duit, beiden naar Hamburg; EENSGEZINDHEID, kapt. J.N. van Duinen, naar Stockton; OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van Gaauw, ZEELUST, kapt. A. Patijn, en WILHELMINA, kapt. G. Treus, allen naar de Noordzee.
DC 040636
Hellevoetsluis, 2 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, van Aberdour, en HELENA, kapt. D.J. Greven, van Liverpool. Heden morgen zeilden naar zee: MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel (opm: volgens RC 040636 kapt. J. Stroobuur), naar Leith; GEZINA, kapt. J.S. Postema, naar Arendsburg.
RC 090636
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dundee, het Nederlands kofschip GESINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens.
Adres ten kantore van Kuyper. Van Dam en Smeer.
DC 070736
Hellevoetsluis, 5 juli. Heden morgen zeilden naar zee: GEZIENA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, naar Dundee; HERSTELLING, kapt. H.H. Potjer, op avontuur; JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Sieuwen, naar Grevelingen, en FREDERICK, kapt. J. Backhouse, naar Sunderland.
AH 190836
Binnengekomen:
Texel, 17 augustus. ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, van Batavia; SUSANNA MARIA, kapt. C. Spiegelberg, van Suriname; VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, van Porto; EENDRACHT, kapt. J.A. Visser en GEERDINA, kapt. H.W. Stuit, beide van Londen; VROUW STEINA, kapt. H.J. Mudde, van Cuxhaven; GESINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, DE BUITENWERF, kapt. A. Rosema en BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. H.J. Nagel, alle drie van Newcastle: NEPTUNUS, kapt. J.L. Blom, van Drammen.
AH 120936
Uitgezeild:
Vlie, 8 september. GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, naar Newcastle; ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhof, naar Droback; CLASINA MARGRITA, kapt. J.R. Schippers, naar Oosterisoer.
AH 300936
Binnengekomen:
Vlie, 27 september. GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, van Newcastle; GOEDE HOOP, kapt. J.J. de Boer, van Danzig.
AH 141136
Uitgezeild:
Vlie, 9 november. WELDAAD, kapt. B.E. Boll, GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, DRIE VRIENDEN, kapt. H.G. Greeven en EENIGKEIT, kapt. J.C. Glad, alle vier naar Newcastle; JANTINA ANNECHIENA, kapt. O.G. Sap, naar Sunderland; VOLHARDING, kapt. E.T. Eekmeyer, naar Dundee; VROUW JOHANNA, kapt. D. Flik en JOHANNA MARGARITHA, kapt. J.H. de Boer, beide naar Petersburg; CAREL GUSTAV, kapt. P.E. IJsberg, naar Elseneur; STAD MEPPEN, kapt. B. Harders, naar Drammen; ST. ANTHONIJ, kapt. H.J. Jongbloed, naar Oudsoen; ALIDA, kapt. L.E. Nieveen, naar Noorwegen; STEKELENBURG, kapt. F. Ahrens, naar Rostock; VRIENDSCHAP, kapt. E.P. Dik, naar Stettin; MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar Arendahl.

1837

LC 120937
Te Harlingen binnengekomen: Den 7 september. De kofschepen GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, DE JONGE JAN, kapt. J.K. Bart, MARGRETHA, kapt. T.K. Mulder, MERCURIUS, kapt. H.F. Visser, alle vier van Noorwegen, ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, en DE VROUW JOHANNA, kapt. J.L. de Vries, beide van Memel (opm: Klaipeda); het schoenerschip
LC 190937
Van Harlingen uitgezeild: Den 13 september de kofschepen GESINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens; DE JONGE JAN, kapt. J.K. Bart, JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, alle drie naar Noorwegen; het smakschip DE VROUW GEBBINA, kapt. S.J. de Vries (opm: VROUW GEPBIENA, kapt. Pieter Jans de Vries), naar Noorwegen; het kofschip MARGRETHA, kapt. T.K. Mulder, naar Noorwegen.

1838

Op 17 maart 1838 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de GESINA JOHANNA, aangevraagd door U.F. Zuiderveen, Pekela, voor H.W. Lukens als kapitein.

LC 240438
Harlingen. Binnengekomen: Den 20 april de kofschepen de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, van Christiaansand, WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, van Laurvig (opm: Larvik), GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, van Christiaansand en H.Z. (opm: ook HZ) kapt. S. de Vries, van Liverpool,
LC 310738
Harlingen. Uitgezeild: den 24 juli het kofschip MARGARETHA ANNA, kapt. F. Eekmeijer, op avontuur, het smakschip de HOOP, kapt. L.S. de Vries, naar de Oostzee, het kofschip de HUNSE, kapt. H.J. Ketelaar, naar Memel, het tjalkschip de OOSTERLING, kapt. B. Obbes, naar Hamburg, het kofschip GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, naar Noorwegen,
LC 280838
Harlingen. Binnengekomen: den 20 augustus de kofschepen ELIZABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, van Oostrisoer en GEZINA JOHANNA, kap. H.W. Lukens, van Laurvig.
LC 040938
Harlingen. Uitgezeild: den 26 augustus de kofschepen de VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Grooth, de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth, ARENDINA, kapt. H.D. de Grooth, het smakschip de VROUW ELIZABETH, kapt. J.H. Cappen, de kofschepen WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, ELIZABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, de JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder en HARLINGEN, kapt. J.J. Dijk, alle negen naar Noorwegen.
LC 091038
Harlingen. Uitgezeild: Den 29 september de kofschepen ELIZABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, naar Noorwegen, COURIER, kapt. J.E. Schultze, naar Schotland en GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, naar Noorwegen.
LC 131138
Harlingen. Binnengekomen: den 10 november de kofschepen GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, van Oostrisoer en EETIENA, kapt. J.J. Mulder, van Dantzig (opm: Gdansk).

1839

Monsterrol: 1839-6
Datum: 12-02-1839
Scheepsnaam: Gesina Johanna
Scheepstype: niet vermeld
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Oude Pekela, Gemeentearchief (Oude Pekela)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Bot Pieter Derks kok 4.17 Nieuwe Pekela (NL) niet vermeld
Groot, de Harmannus K. lichtmatroos 17 Scheemda (NL) niet vermeld
Lukens Harm W. kapitein niet vermeld Oude Pekela (NL) niet vermeld
Olffen Bernardus Jans matroos 21 Oude Pekela (NL) niet vermeld
Veen, v.d. Berend Jans stuurman 30 Oude Pekela (NL) niet vermeld

LC 260339
Harlingen.
Uitgezeild: den 17 maart het kofschip GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, naar Noorwegen.
LC 140539
Harlingen. Uitgezeild
Den 5 mei het kofschip GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, naar Hull; het smakschip VERWAGTING, kapt. J. Eilers, naar Schotland; het barkschip SOLID, kapt. P. Knudsen, naar Noorwegen.
LC 250639
Harlingen. Binnengekomen: Den 19 juni het kofschip GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, van Oostrisoer; het kofschip ELIZABETH JACOBA TROMP, kapt. P.IJ. Jobs, van Memel (opm: Klaipeda).
LC 020739
Harlingen.   Den 28 juni het kofschip GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, naar Noorwegen.
LC 130839
Harlingen. Uitgezeild: Den 9 augustus de kofschepen MARGARETHA, kapt. K.F. Harding, GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, en de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, alle vier naar Noorwegen; het smakschip HET TOEVAL, kapt. H.H. Ebes, naar de Oostzee.
LC 030939
Harlingen. Binnengekomen: Den 30 augustus de kofschepen MARGARETHA, kapt. K.F. Harding, de JONGE DERK, kapt. H.E. Vos, beide van Christiaansand en GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, van Oostrisoer.
LC 100939
Harlingen. Uitgezeild: Den 6 september de kofschepen JOHANNES, kapt. A. Sluik jr, naar Pruissen, MARGARETHA, kapt. K.F. Harding, GEZIENA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, en het brikschip DELPHIN, kapt. C.P. Falkenburg, alle drie naar Noorwegen.
LC 011039
Harlingen. Binnengekomen: Den 25 september het kofschip de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, van Droback; het smakschip EENDRAGT, kapt. J. Bietijn, van Laurvig; de kofschepen GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, van Oostrisoer, de WILLEM, kapt. H.W. Kiers, van Droback, JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok en de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, beide van Drammen.
AH 281239
Advertentie. De notaris S. Piccard, te Pekela, zal, namens zijne principalen, op maandag 6 januari 1840, in het gemeentehuis te Oude Pekela, des namiddags om 5 uren, bij publieke veiling te koop aanbieden: Het kofschip GEZINA JOHANNA, 126 tonnen groot, liggende thans te Harlingen, met den inventaris van zeilen, ankers, touwen en gereedschappen, zoals laatst bevaren is bij kapt. H.W. Lukens, van de Pekela, bij wien nadere inlichtingen is te verkrijgen, zullende de inventaris 3 dagen voor de verkoop ten verkoophuize ter lezing liggende.
(opm: de kof, bouwjaar 1811, werd voor NLG 5.805 aangekocht door makelaar Sjoerd Foekens te Harlingen: deze handelde mede namens de 7 onvolwassen kinderen van IJbele Jans Repko en Grietje de Wilde, Harlingen, beiden overleden; de nieuwe scheepsnaam werd HENDRIK, vernoemd naar het jongste kind en de kapitein werd J.A.. Keun)

1840

 Op 2 maart 1840 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de HENDRIK aangevraagd door J.A. Keun, Harlingen, voor zichzelf als kapitein.

LC 170340
Harlingen. Uitgezeild: Den 10 maart de kofschepen GEZIENA, kapt. B.A. Visser, naar Schotland en HENDRIK, kapt. J.A. Keun, naar Noorwegen.
LC 210440
Harlingen. Binnen gekomen: Den 16 april de kofschepen ARENDINA, kapt. J.K. Brouwer, van Christiaansand, MARGARETHA, kapt. K.F. Harding, HENDRIK, kapt. J.A. Keun, beide van Oostrisoer, en de BROEDERS, kapt. H.G. Pott, van Droback.
LC 280440
Harlingen. Uitgezeild: Den 23 april de kofschepen de HUNSE, kapt. H.J. Ketelaar, naar Leith en HENDRIK, kapt. J.A. Keun, naar Noorwegen.
LC 190540
Harlingen. Binnen gekomen: Den 15 mei het kofschip HENDRIK, kapt. J.A. Keun, van Oostrisoer; het kofschip SOPHIA WILHELMINA, kapt. A. Anderson, van Oudsoen.
LC 020640
Harlingen. Uitgezeild: Den 29 mei het kofschip HENDRIK, kapt. J.A. Keun, naar Noorwegen.
LC 300640
Harlingen. Binnen gekomen: Den 21 juni de kofschepen BROEDERS, kapt H.G. Pott, van Droback, de HOUTHANDEL, kapt. H.D. de Grooth, van Oostrisoer, HENDRIK, kapt. J.A. Keun, van Droback en de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, van Christiaansand.
LC 110840
Harlingen. Binnen gekomen: Den 3 augustus de kofschepen de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, van Christiaansand en HENDRIK, kapt. J.A. Keun, van Oostrisoer.
LC 180840
Harlingen. Uitgezeild: Den 11 augustus de kofschepen de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, de VROUW LUBBEGINA, kapt. F.K. de Weerd en HENDRIK, kapt. J.A. Keun, alle drie naar Noorwegen.

1842

Op 23 maart 1842 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de HENDRIK, aangevraagd door J.A. Keun, Harlingen, voor zichzelf als kapitein.

GRC 070642
Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn:
Den 30 mei. JOHANNA (Veendam), kapt. Douwes, van Memel naar Amsterdam; AMICITIA (Groningen), kapt. Benes, van Rotterdam naar Stettin; ELSINA CATRIENA (Winschoten), kapt. Ruibing, van Amsterdam naar Danzig; GEZIENA (Wildervank), kapt. Bekkering, van Amsterdam naar Stettin; NIJVERHEID (Veendam), kapt. Hoveling, van Amsterdam naar Petersburg; HENDRIK (Harlingen), kapt. Keun van Harlingen naar Danzig; HARMONIE (Pekela), kapt. Drent, van Hamburg naar St. Petersburg; HENDRIKA (Groningen), kapt. Gust, van Rotterdam naar St. Petersburg.
GRC 050742
Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn:
Den 26 juni. HENDRIK (Harlingen), kapt. Keun, van Danzig naar Harlingen; DE TWEE GEBROEDERS (Pekela), kapt. Bruins, van Danzig naar Edam; JANTINA HENDRIKA (Veendam), kapt. Ketelaar, van Danzig naar Bremen; DE TWEE GEBROEDERS (Woudsend), kapt. De Vries, van Harlingen naar Memel; PIETER HENDRIK (Krommenie), kapt. Danhof, van Amsterdam naar Danzig.

1844

Op 29 april 1844 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de HENDRIK, aangevraagd door J.A. Keun, Harlingen, voor zichzelf als kapitein.

1846

Op 20 mei 1846 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de HENDRIK, aangevraagd door J.A. Keun, Harlingen, voor zichzelf als kapitein.

1848

Op 26 mei 1848 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de HENDRIK, aangevraagd door J.A. Keun, Harlingen, voor zichzelf als kapitein.

1850

Op 14 augustus 1850 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de HENDRIK, aangevraagd door J.A. Keun, Harlingen, voor zichzelf als kapitein.

LC 241250
Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 8 januari 1851, ’s namiddags ten 3 uren, in het logement van Douwe Minnema, in het openbaar presenteren te verkopen:
-1: Het Kofschip, genaamd CONCORDIA, gemeten op 26 el 10 duim lengte, 4 el 91 duim wijdte en op 2 el 93 duim hol, geijkt op 168 ton, gevoerd door kapitein J.H. Kappen.
-2: Het Kofschip, genaamd JAN FREDRIK, gemeten op 24 el 20 duim lengte, 5 el 35 duim wijdte en 2 el 88 duim hol, geijkt op 137 ton, gevoerd door kapitein Harm H. Kok.
-3: Het Kofschip, genaamd HENDRIK, gemeten op 25 el 20 duim lengte, 4 el 55 duim wijdte en 2 el 47 duim hol, geijkt op 126 ton, gevoerd door kapitein J.A. Keun.
Allen met derzelver rondhouten, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere scheeps- en andere goederen, zodanig ze zijn liggende in de Zuiderhaven te Harlingen; dadelijk na den verkoop vrij te aanvaarden.
Nader onderricht ten kantore van de heren Harmens en Zoon en van den notaris te Harlingen.
AH 271250
Advertentie. De notaris Wijma te Harlingen zal aldaar op woensdag de 8e januari 1851, des namiddags ten 3 ure, in het logement van Douwe Minnema, in het openbaar presenteren te verkopen:
Het kofschip genaamd CONCORDIA, gemeten op 26 ellen 10 duimen lengte, 4 ellen 91 duimen wijdte en op 2 ellen 95 duimen holte, geijkt op 168 tonnen, gevoerd door kapt. J.H. Kappen.
Het kofschip genaamd JAN FREDRIK, gemeten op 24 ellen 20 duimen lengte, 5 ellen 35 duimen wijdte en 2 ellen 38 duimen holte, geijkt op 137 tonnen, gevoerd door kapt. Harm H. Kok. 3e.
Het kofschip genaamd HENDRIK, gemeten op 25 ellen 20 duimen lengte, 4 ellen 55 duimen wijdte en 2 ellen 47 duimen holte, geijkt op 126 tonnen, gevoerd door kapt. J.A. Keun.
Allen met derzelver rondhouten, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere scheeps- en andere goederen, zodanig als zij zijn liggende in de Zuiderhaven te Harlingen en dadelijk na de verkoop vrij te aanvaarden. Nader onderricht ten kantore van de heren Harmens & Zonen en van de notaris te Harlingen.

1851

AH 030151
Advertentie. De notaris Wyma te Harlingen zal aldaar op woensdag de 8e januari 1851, des namiddags ten 3 ure, in het logement van Douwe Minnema in het openbaar presenteren te verkopen:
Het kofschip genaamd CONCORDIA, gemeten op 26 ellen 10 duim lengte, 4 ellen 91 duim wijdte en op 2 ellen 95 duim holte, geijkt op 168 tonnen, gevoerd door kapt. J.H. Kappen.
Het kofschip genaamd JAN FREDERIK, gemeten op 24 ellen 20 duim lengte, 5 ellen 35 duim wijdte en 2 ellen 38 duim holte, geijkt op 137 tonnen, gevoerd door kapt. Harm H. Kok.
Het kofschip genaamd HENDRIK, gemeten op 25 ellen 20 duim lengte, 4 ellen 55 duim wijdte en 2 ellen 47 duim holte, geijkt op 126 tonnen, gevoerd door kapt. J.A. Keun.
Alle met derzelver rondhouten, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere scheeps- en andere goederen, zodanig als zij zijn liggende in de Zuiderhaven te Harlingen en dadelijk na de verkoop vrij te aanvaarden. Nader onderricht ten kantore van de heren Harmens & Zonen en van de notaris te Harlingen.
(opm: de kof HENDRIK werd voor NLG 3.858 aangekocht door Jan Foekens, Harlingen; nieuwe naam TWEE GEZUSTERS, zelfde kapitein)

Op 25 januari 1851 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de TWEE GEZUSTERS, aangevraagd door J. Foekens, Harlingen, voor J.A. Keun als kapitein. benevens genaamd HENDRIK

NRC 260451
Elseneur, 20 april. TWEE GEZUSTERS (opm: kof ex-HENDRIK), kapt. J.A. Keun, van Amsterdam naar Riga.

1852

NRC 151052
Bremerhaven, 11 oktober. De Nederlandse kof TWEE GEZUSTERS, kapt. J. Keun, van Fredrikstad naar Harlingen bestemd, is hier met verlies van zeilen binnengelopen.
NRC 071252
Christiaansand, 9-19 november. Zeilklaar TWEE GEZUSTERS, kapt. Keun, naar Harlingen.
(opm: de kof, bouwjaar 1811, kapt. Johan Antony Keun, is tijdens de reis van Christiansand naar Harlingen vermist)

Akten

Tresoar, Leeuwarden Archiefnummer Harlingen, toeg.19-06, inv. 383, no.5

foto P1020741, 742
KOOPAKTE

Naam schip GESINA JOHANNA

plaats en datum akte openbare verkoping, Pekela, 6 januari 1840

type schip kof

bouwwerf/verkoper Eido Freerks Zuiderveen, negociant te Oude Pekela (boekhouder en medereder, Petrus Johannes Huizinga, burgemeester van Oude Pekela (medereder) en Pieter Rient Brons, koopman te Oude Pekela (medereder)

gevoerd door kapt. geweest door H.W. Luikens, Oude Pekela

eigenaar/koper Sjoerd Foekens, makelaar te Harlingen

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 126 tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Winschoten, 28 januari 1840

nummer registratie deel 35, folio 188, recto, vak 5

notaris Mr. Sophius Piccardt, notaris te Pekela

prijs NLG 5.805,-

Bijzonderheden: schip ligt bij deze verkoping te Harlingen

Bij de zeebrieven komt ook de naam H.W. Lukens voor; Luikens wordt in het Groninger dialect als Lukens uitgesproken
15.04.1841, nieuwe zeebrief, nog steeds voor H.W. Lukens

researcher/datum research: ML / 260517

Naam GESINA JOHANNA
Archiefinstelling Treosar, Leeuwarden
Jaar 1840
Toegang 19-06
Inventaris 383

Tresoar, Leeuwarden Archiefnummer Harlingen, toeg.19-06, inv. 383, no.70

foto P1020843 - 845
KOOPAKTE

Naam schip HENDRIK
nieuwe naam TWEE GEZUSTERS

plaats en datum akte openbare verkoping, Harlingen, 8 januari 1851

type schip kof

bouwwerf/verkoper minderjarige kinderen van wijlen IJbele Jans Repko, Harlingen.

gevoerd door kapt. J.A. Keun

eigenaar/koper Jan Foekens, koopman te Harlingen Jan Fockens

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 126 tonnen (meetbrief Harlingen no.89 van 29 september 1849)

tuigage / aantal dekken

afmetingen 25,20 x 4,55 x 2,47 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Harlingen, 9 januari 1851

nummer registratie deel 34, folio 33, recto, vak 7

notaris Mr. Sjoerd Simon Wijma, notaris te Harlingen

prijs NLG 3.858,-

Bijzonderheden: het schip ligt bij deze verkoping in de Zuiderhaven te Harlingen

25.01.1851 nieuwe zeebrief voor de TWEE GEZUSTERS, aangevraagd door J. Foekens (dat zal Fockens moeten zijn), Harlingen, voor kapt. J. Keun


researcher/datum research: ML / 050617

Naam HENDRIK nieuwe naam TWEE GEZUSTERS
Archiefinstelling Treosar, Leeuwarden
Jaar 1851
Toegang 19-06
Inventaris 383

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toeg.nr. 2.08.01.07, zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
Groninger Archieven, notaris S.C. Piccardt, Oude Pekela, toeg. 121 inv.nr 3-16
Tresoar, Leeuwarden, Archiefnummer Harlingen, toeg.19-06, inv. 383, no.5
Tresoar, Leeuwarden, Archiefnummer Harlingen 19.06.383.70
Lloyds register of ships online
B.V. site http://digiview.gbv.de/viewer/toc/54962810X/1/LOG_0000/
Monsterrollen via het Noordelijk Scheepvaart Museum
www.allefriezen.nl
www.allegroningers.nl
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
GRC = Groninger Courant
LC = Leeuwarder Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Provinciaal Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant