Inloggen
AFRICAAN - ID 11983

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1814-07-13 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: U.S.A.
Technical Data

Net Tonnage: 70.00 lasts (commercial)
Net Tonnage 2: 219.00 Net tonnage
Deadweight: 78.00 lasts (rye)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1814
Datum agenda: 1814-07-13
Register nr: 18140919
Scheepsnaam: AFRICAAN
Type: Brik
Lasten: 90
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: ZZZniet vermeld (Jan Scholtijs als gemachtigde)
Plaats: ZZZniet vermeld
Kapitein op moment van verzoek: Scholtijs, Jan
Opmerkingen: Eerste zeebrief
enig eigenaar

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 18??-00-00 SUSANNA
Manager: Samuel Smith & James Buchanan, Baltimore, U.S.A.
Eigenaar: Samuel Smith & James Buchanan, Baltimore, U.S.A.
Shareholder:
Homeport / Flag: Baltimore / U.S.A.

Date/Name Ship 1814-05-28 SUSANNA
Manager: Johannes Cornelis Spengler, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Johannes Cornelis Spengler, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 7.800,-

Date/Name Ship 1816-08-15 AFRICAAN (DE)
Manager: Herman Willem Daendels, Hattem, Gelderland, Netherlands
Eigenaar: Herman Willem Daendels, Hattem, Gelderland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 14.000,-

Date/Name Ship 1820-11-22 AFRIKAAN (DE)
Manager: Johannes Cornelis Spengler, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Johannes Cornelis Spengler, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Prijs:NLG 7.000,-

Ship Events Data

1821-05-00: Final Fate:
Volgens uittreksel uit de Lloyd's List is de brik de AFRIKAAN (opm: AFRICAAN), kapt. C. Scholl, bij Kaap de Goede Hoop ergens in mei 1821 afgekeurd. De lading is overgescheept naar de STEDCOMBE, kapt. Carnell, naar Batavia.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1810
Kapitein: Scholtijs, Hk.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1814
Kapitein: Scholtijs, Jan
Overige informatie: 1814-07-13

Datum vanaf: 1814
Kapitein: Rademaker, P.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1817
Kapitein: Nannings, Ruwert Simons
Overige informatie: 1817-08-18

Datum vanaf: 1820
Kapitein: Scholl, C.
Overige informatie: 1820-12-06

Algemene informatie

1811

De brik SUSANNA was in ballast in 1811 bij Texel binnengelopen om de blokkades te ontlopen, en ging naar Amsterdam. In mei 1814 lag het schip aan de werf Koning William aan de Kadijk te Amsterdam (waar het dus waarschijnlijk 2½ jaar opgelegd is geweest).

1814

Severijn & Haesebroeck, te Amsterdam, treden bij verkoop van de brik SUSANNA op als gemachtigde van verkopers Samuel Smith & James Buchanan.

1815

Verklaring in dato 25 september 1815 van Herman Willem Daendels, wonend te Hattem, doch staande op zijn vertrek naar zijn gouvernement, waarbij hij Charles Willem van Braam te Hattem en Johannes Cornelis Spengler te Amsterdam machtigt om zijn zaken te behartigen.

1820

De erven en weduwe van H.W. Daendels verkopen op 22 november 1820 de brik de AFRIKAAN:
Aleida Elisabeth Reiniera van Wierden, douarière wijlen Herman Willem Daendels als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen en Josine Maria Christina Burghart Johan, Alieda Elisabeth Reiniera Daendels en Constant Jacques Daendels (absent), meerderjarige kinderen van wijlen H.W. Daendels en weduwe. Noot) Kinderen heten volgens genealogieonline.nl:Josina Maria Christina Daendels, Burchhard Johan Daendels, Aleida Elisabeth Reinira Daendels en Constant Jaques Daendels

1821

RC 090821
Rotterdam, 8 augustus. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 3 augustus:
Volgens brief van de Kaap de Goede Hoop, van den 13 mei, was het schip de AFRIKAAN (opm: brik, kapt. C. Scholl), uit Texel komende, genoodzaakt geweest deszelfs lading aan land te brengen, en zoude denkelijk afgekeurd worden. (opm: zie RC 040921 en 150921)
RC 040921
Rotterdam, 3 september. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 28 en 31 augustus:
Het schip de AFRIKAAN, Scholt (opm: brik, kapt. C. Scholl), van Amsterdam naar Batavia, is in mei aan de Kaap de Goede Hoop afgekeurd, als zijnde niet meer in staat, om zee te bouwen. (opm: zie RC 090821 en 150921)
RC 150921
Rotterdam, 14 september. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 11 september:
Van de Kaap de Goede Hoop meldt men den 5 juli, dat de lading van het schip de AFRIKAAN, Scholl, uit Texel, overgescheept was aan boord van het schip de STEDCOMBE, Carnell, naar Batavia. (opm: zie RC 090821 en 040921)

Akten

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7148-203
DVD 6 – II – 229,230
__________________________________________________
Acte van koop/verkoop
Naam schip: SUSANNA

Plaats en datum acte onderhandse koop/verkoop, Amsterdam, 28 mei 1814

Soort schip brik

Bouwwerf / verkoper Samuel Smith & James Buchanan, Baltimore (USA) (waarvoor als gemachtigde optraden Severijn & Haesebroeck, Amsterdam)


Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper Johannes Cornelis Spengler, koopman te Amsterdam

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 1 juni 1814

Nummer van registratie folio 26, verso, case 1.

Notaris Carel Abraham de Chaufepié, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 7800,-

Bijzonderheden: de SUSANNA was in ballast in 1811 bij Texel binnengelopen om de blokkades te ontlopen, en ging naar Amsterdam. In mei 1814 lag het schip aan de werf Koning William aan de Kadijk te Amsterdam (waar het dus waarschijnlijk 2½ jaar opgelegd is geweest)


Researcher/datum research ML/090607

Naam SUSANNA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1814
Toegang 5181
Inventaris 7148
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5181/7152-1816-73

DVD 6 – VI – 136-141

ACTE AAN-/VERKOOP
Naam schip voorheen genaamd the SUSANNA, doch thans genaamd de AFRICAAN

plaats en datum acte onderhandse verkoop, Amsterdam, 5 augustus 1816

soort schip brik

Bouwwerf/verkoper Johannes Cornelis Spengler, koopman te Amsterdam

Gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Herman Willem Daendels, gouverneur-generaal van de Nederlandse bezittingen op de kust van Afrika

te voeren door kapt. Jan Scholtijs

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en datum van registratie Amsterdam, 27 augustus 1816

nummer van registratie deel 11, folio 180, verso, case 7.

notaris Aegidius Hanssen, notaris te Amsterdam, acte van 26 augustus 1816.

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 14.000,-

bijzonderheden: Johannes Cornelis Spengler had het eigendom van het schip bekomen op 28 mei 1814 bij acte voor Carel Abraham de Chaufepié, notaris te Amsterdam
Schip lag in augustus 1816 te Amsterdam.
Bij de acte een verklaring in dato 25 september 1815 van Herman Wllem Daendels, wonend te Hattem, doch staande op zijn vertrek naar zijn gouvernement, waarbij hij Charles Willem van Braam te Hattem en Johannes Cornelis Spengler te Amsterdam machtigt om zijn zaken te behartigen.


researcher/datum research ML/280707

Naam AFRICAAN
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1816
Toegang 5181
Inventaris 7152
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7153-1817-75
DVD 6 – VII – 229-231
__________________________________________________
Acte koop/verkoop
Naam schip: voorheen genaamd the SUSANNA, doch thans de AFRICAAN

Plaats en datum acte Amsterdam, 15 augustus 1816

Soort schip brik

Bouwwerf / verkoper Johannes Cornelis Spengler, koopman te Amsterdam

Gevoerd door kapt. Jan Scholtijs

Eigenaar / aankoper Johannes Cornelis Spengler voornoemd,, optredend als gemachtigde van Herman Willem Daendels, gouverneur-generaal van de Nederlandse bezittingen ter kuste van Afrika

Te voeren door kapt. Ruwert Simons Nannenga

Groot volgens meetbrief 70 rogge-lasten en 78 gemeten lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating schip is gebouwd in Amerika

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 27 augustus 1816

Nummer van registratie deel 11, folio180, verso, case 7

Notaris acte gepasserd op 26 augustus 1816 voor Agidius Hanssen, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 14.000,-

Bijzonderheden: J.C. Spengler had het eigendom van het schip bekomen op 28 mei 1816 voor notaris Carel Abraham de Chaufepié
Bijgevoegd verklaring van eigendom van de AFRICAAN, getekend door J.C. Spengler als per procuratie van H.W. Daendels, wonend ter kuste van Guinea, waaruit blijkt, dat de AFRICAAN geheel eigendom is van H.W. Daendels voornoemd.Researcher/datum research ML/090907

Naam AFRICAAN
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1817
Toegang 5181
Inventaris 7153
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1414.1820.164

foto IV– 2-45, 2-46
CEDULE

Naam schip AFRIKAAN

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 30 november 1820

type schip brik

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper J.C. Spengler, Amsterdam, enig eigenaar

te voeren door kapt. Claas Schol

grootte in tonnen 77 lasten of 219 tonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in Amerika

plaats / datum registratie Amsterdam, 30 november 1820

nummer registratie deel 3, folio 88, afd. 1.

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopactie; het schip ligt thans te Amstrerdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 19177
De eed wordt afgelegd door Johannes Reinierus Gallenkamp, Amsterdam, met volmacht van de eigenaars.
researcher/datum research: ML / 080215

Naam AFRIKAAN
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1414
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1820-164

ACTE AAN-/VERKOOP
schip voorheen genaamd de SUSANNA, doch thans de AFRIKAAN

plaats en datum acte onderhandse verkoop, Amsterdam, 22 november 1820

soort schip brik

gevoerd door kapt.

Bouwwerf / verkoper Aleida Elisabeth Reiniera van Wierden, douarière wijlen Herman Willem Daendels als als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen en Josine Maria Christina Burghart Johan, Alieda Elisabeth Reiniera Daendels en Constant Jacques Daendels (absent), meerderjarige kinderen van wijlen H.W. Daendels en weduwe

Eigenaar / aankoper Johannes Cornelis Spengler, koopman te Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie Amsterdam, vol. 2 folio 45 recto, vak 5 en volgende

datum van registratie 22 november 1820

notaris

prijs (bij aan-/verkoop NLG. 7000,-

bijzonderheden
researcher/datum research ML-050306

Naam AFRIKAAN
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken