Inloggen
GOUDVISCH - ID 10796

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1868-04-20 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1868
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: schooner-galliot
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

 

Ipe Annes Hooites (Hoogezand, 11 september 1812 - aldaar, 18 februari 1891) was een Nederlands reder, scheepsbouwer en burgemeester.

Zoon van Anne Willems Hooites en Frouwke Sikkens.

Getrouwd met Geessien Meursing te Hoogezand op 16-02-1832.

Dochter van Roelf Hooites Meursing (landbouwer)

En Jacomina Holwerda. Ook genoemd als Jacomijntje.

(BRON: Huwelijks register Hoogezand 1832 – Aktenummer 2)

Geessien Meursing overleed te Hoogezand op 31-07-1858 (42 jaar)  (Ov.reg. H’zand 1858 – Akte nr. 81)

Hooites was eigenaar van een zaagmolen, zeil- en mastenmakerij, en een smederij. Hij zette de scheepswerf van zijn vader in Hoogezand voort en startte rond 1850 een tweede in Foxholsterbosch. Hooites werd later ook reder. Naar aanleiding van de Parlementaire enquête naar de Nederlandse koopvaardij (1874-1875) meldde hij dat hij als reder niet veel verdiende, maar dat hij dit vooral was gaan doen om zijn andere bedrijven draaiende te houden. Tussen 1870 en 1880 was zijn rederij, wat het aantal schepen betrof, de grootste van het land. Van 1866-1878 was hij burgemeester in zijn geboorteplaats, hij was daarnaast Statenlid.

In 1857 liet Hooites aan het Winschoterdiep op een deel van het terrein van de voormalige borg Vredenburg een herenhuis bouwen (nu: Meint Veningastraat 115). De initialen van Hooites en zijn vrouw Geessien Roelfs Meursing (1816-1858) zijn in de stijlen naast de voordeur aangebracht.

 

 

Scheepsbouwer: Ipe Annes Hooites, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1868-02-12
Delivery Date: 1868-04-18
Technical Data

Gross Tonnage: 86.00 lasts
Gross Tonnage 2: 163.00 tons (oude meting)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1868
Datum agenda: 1868-04-20
Register nr: 18680314
Scheepsnaam: GOUDVISCH
Type: Schooner Galjoot
Lasten: 86
Gebouwd in plaats: Hoogezand
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Hooites, I.A.
Plaats: Hoogezand
Kapitein op moment van verzoek: Teensma, E.J.
Opmerkingen: 1871 - 529-datum besluit nieuwe zeebrief11-09-1871-30- schip ligt in :Groningen
Nr oude zeebrief : 1e zeebrief
Gebouowd te Hoogezand

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1868-04-18 GOUDVISCH
Manager: Ipe Annes Hooites (scheepsbouwer), Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: NTWB

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Acte 190 van 1868, van de schooner/galjoot GOUDVISCH, eigenaren:

Ipe Annes Hooites, Hoogezand                          4/16e part
Eisse Jeppes Teenstra, Amsterdam, schipper  11/16e part
Jeppe Pieters Teensma, Schiermonnikoog        1/16e part

 

Ship Events Data

1868-02-12: PGC 180268
Groningen, 17 februari. Te Hoogezand is op 12 februari te water gelaten van de werf des scheepsbouwmeesters I.A. Hooites aldaar het galjootschip GOUDVISCH, groot 165 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. E.J. Teensma.
1868-03-18: PGC 190368
Groningen, 18 maart. Gisteren arriveerde hier het nieuw gebouwd galjootschip de DRIE BROEDERS, kapt. J.A. Lever, van Groningen, groot 80 ton, gebouwd bij A. Nijhuis te Martenshoek, en heden het nieuw gebouwd galjootschip GOUDVISCH, kapt. E.J. Teensma, van Schiermonnikoog, groot plm. 170 ton, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.
1884-00-00: AH 141284
Amsterdam, 13 december. De waarnemende consul der Nederlanden te Buenos
Aires schrijft d.d. 31 oktober jl. het volgende:
Sedert de laatste maanden wordt op initiatief van de Nationale regering met enige drang gewerkt tot het bevolken van de gronden aan de Rio Negro gelegen en is dientengevolge de aandacht gevestigd op middelen tot vervoer van de koopmansgoederen.
Hierbij is te voegen het vervoer van enige miljoenen granietsteen afkomstig uit de Uruguayse
Republiek, zowel voor bestrating als voor openbare werken benodigd.
De onder Nederlandse vlag gevaren hebbende schepen de GOUDVISCH en A.H. VAN BERGEN, zijn tot bovenbedoeld einde alhier goed verkocht, de eerste voor GBP 1.091 en de tweede voor GBP 700 vrij geld. Terwijl er alsnog behoefte bestaat aan dergelijke
transportmiddelen, neem ik de vrijheid in overweging te geven, de Nederlandse rederij daarop opmerkzaam te doen maken.
De verlangde vaartuigen van plm. 200 registertonnen, met een diepgang van niet meer dan 9 voeten, komen daarvoor bijzonder in aanmerking en beloven een goede koopsom te zullen opbrengen. De grote voorraad niet in gebruik zijnde schepen in Nederland en de mogelijkheid om daarvoor alhier een goede prijs te kunnen bedingen, hebben mij
aanleiding gegeven deze mededeling te doen. Gaarne zal ik bij eventuele negotiatie van de tot dat doel uit te zenden vaartuigen, aan de schippers, dit verlangende, mijn bemiddeling verlenen.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1868
Kapitein: Teensma, Eisse Jeppes
Overige informatie: Zie monsterrol Delfzijl 1878-1. Mede-eigenaar.

Akten

Groninger Archieven Archiefnummer Hoogezand 152.107.1868.47
DVD LIII – 688, 690
CEDULE en BIJLBRIEF

Naam schip GOUDVISCH

plaats en datum acte Hoogezand, 18 april 1868

type schip schoener-galjoot

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar Ipe Annes Hooites, Hoogezand (boekhouder en 4/16e part),
Eisse Jeppes Teensma, Amsterdam (schipper en 11/16e part) en Jeppe Pieters Teensma, Schiermonnikoog (1/16e part)

te voeren door kapt. Eisse Jeppes Teensma, Amsterdam, mede-eigenaar

grootte in tonnen 86 lasten of 163 zeetonnen

tuigage / aantal dekken 2 masten, 1 dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Hoogezand

plaats / datum registratie Groningen, 29 april 1868

nummer registratie deel 81, folio 172, recto, vak 6

notaris Mr. Hendrik Veenhoven, kantonrechter te Hoogezand

prijs

Bijzonderheden:
Schip ligt thans te Groningen en behoort thuis te Hoogezand.
Getoond wordt de bijlbrief met bevestigende verklaring burgemeester van Hoogezand
d.d. 16 april 1868.
Het schip is nieuw gekocht door genoemde eigenaren.
researcher/datum research: ML / 280712

Naam GOUDVISCH
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1868
Toegang 152
Inventaris 107

GRONINGER ARCHIEVEN Hoogezand Kantongerecht 152.119.1868.190
IMG 1098
BIJLBRIEF
Naam schip GOUDVISCH

plaats en datum Hoogezand, 15 april 1868
type schip schooner-galjoot
verkoper
werf Ipe Annes Hooites, Hoogezand
gevoerd door kapt.
eigenaar/aankoper Ipe Annes Hooites, Hoogezand en
E.J. Teenstra, schipper


te voeren door kapt. E.J. Teenstra, schipper
grootte in tonnen 163 tonnen, 86 lasten
(Meetbrief door scheepsmeter H. Dekkers)

tuigage / aantal dekken
afmetingen
kiellegging
tewaterlating volbouwd in 1868
plaats / datum registratie Groningen, 16 april 1868
nummer van registratie deel 17, folio 9, verso, vak 1
Notaris Burgemeester Hoogezand R. M. Reinders, l.b.
prijs
bijzonderheden:

researcher/datum research: FM / 29/03/2016


Naam GOUDVISCH
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1868
Toegang 152
Inventaris 119