Inloggen
COSMOPOLIET - ID 10610


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1898-06-27 / 1919-05-09 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1898
Nat. Official Number: 5413 GRON 1898
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma E.J. Smit & Zoon, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1898-06-27
Technical Data

Gross Tonnage: 85.54 Gross tonnage
Net Tonnage: 81.27 Net tonnage
Deadweight: 140.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 24.69 Meters Length overall (Loa)
Beam: 5.20 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.16 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1926
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: In 1926 verbouwd en gemotoriseerd: 4tew 6 cil. Deutsche Werke hoogdrukmotor van 75 rpk.

Ship History Data

Date/Name Ship 1898-06-27 COSMOPOLIET
Manager: Klaas Dost, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Klaas Dost, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NLQP

Date/Name Ship 1906-03-00 COSMOPOLIET
Manager: Jacob Koopman, Meppel, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: Jacob Koopman, Meppel, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Meppel / Netherlands
Callsign: NLQP

Date/Name Ship 1919-05-09 GERMUND
Manager: Partrederi Gustav Libert Larsson, Alabodarne, Sweden
Eigenaar: Partrederi Gustav Libert Larsson, Alabodarne, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Alabodarne / Sweden
Callsign: KBTL

Date/Name Ship 1924-12-29 SEEMÖWE
Manager: J. Carstens, Rendsburg, Germany
Eigenaar: J. Carstens, Rendsburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Rendsburg / Germany
Additional info: Het schip was al op 12-08-1924 verkocht.

Date/Name Ship 1925-02-20 HENNI
Manager: Johan Friedrich Jess, Hamburg, Germany
Eigenaar: Johan Friedrich Jess, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DGJQ
Additional info: Op 02-03-1948 thuishaven Rendsburg.

Date/Name Ship 1953-07-21 HENNI
Manager: Paul Beister, Wyck auf Föhr, German Federal Republic
Eigenaar: Paul Beister, Wyck auf Föhr, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Rendsburg / German Federal Republic
Callsign: DJOS

Date/Name Ship 1954-00-00 IRENE BEISTER
Manager: Paul Beister, Wyck auf Föhr, German Federal Republic
Eigenaar: Paul Beister, Wyck auf Föhr, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Rendsburg / German Federal Republic
Callsign: DJOS

Date/Name Ship 1958-01-25 IRENE
Manager: Heinz & Arthur von Holdt, Assel, German Federal Republic
Eigenaar: Heinz & Arthur von Holdt, Assel, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Pellworm / German Federal Republic
Callsign: DJOS

Date/Name Ship 1960-00-00 IRENE
Manager: August Matthiesen, Pellworm, German Federal Republic
Eigenaar: August Matthiesen, Pellworm, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Pellworm / German Federal Republic
Callsign: DJOS

Ship Events Data

1898-06-27: Dagregister deel 14, nummer 420, den zeven en twintigsten Juni 1800 acht en negentig. Ik ondergetekende Klaas Dost, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaar dat het stalen zeil tjalkschip genaamd “Cosmopoliet”, hebbende een dek en een mast, gemeten: bruto op 242.36 kubieke meter of 85.54 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 230.25 kubieke meter of 81.27 tonnen van 2.83 kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende aan mij in eigendom toebehoort dat ik Nederlander ben, hier ten lande woonachtig , dat het bestuur over hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrustig en het victualieren of bevrachten van het zelve vereischt wordt te Groningen wordt gevoerd en dat geneomd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedogen in strijd met de onafhankelijkheid van den Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Hoogezand, den 27 Juni 1898. K. Dost. In de kantlijn staat geschreven 5413.
1903-04-20: 20-04-1903: Om 04.00 uur op 60 mijl van Swinemünde tijdens een NNO sneeuwstorm en hoge zee lek gesprongen, op weg van Pillau naar Neustadt met een lading hout. De Bremer sleepboot UNTERWESER 12 verleende hulp. De bemanning stapte over op de sleepboot, die de tjalk naar Swinemünde bracht.
1906-03-03: Op 13-03-1906 verzoekt schipper Klaas Dost om een openbaren verkoping van de "Cosmopoliet". Koper wordt Jacob Koopman, schipper te Meppel, voor de som van Hfl. 7.550,--
1919-05-09: Dagregister deel 22, nummer 121, den tienden Mei 1900 negentien. De ondergeteekende Jacob Koopman, schipper te Amsterdam, eigenaar van het na te melden vaartuig brengt ter kennis van den hypotheekbewaarder te Groningen dat het tjalkschip genaamd “Cosmopoliet”, gebrand met het merk 5413 GRON 1898 buitenlands aan een buitenlander is verkocht en verzoekt ingevolge art. 12 v.h. K.B 21 juni 1836 Stbl. No. 41 hier van aantekening te doen in zijne registers. Groningen, den negenden Mei 1919. Jacob Koopman
1922-04-04: Op 04-04-1922, onderweg van Limhamn naar Slite met een lading stukgoed, aan de grond gelopen bij Killingholmen. Geborgen en in Råå gerepareerd.
1964-00-00: Na 1964 niet meer in de registers genoemd.

Gezagvoerders

Kapt./ eigenaar tjalk "COSMOPOLIET" Id 10610.

Periode 1898-1906.

Deze Kaas Dost, zou heel goed Klaas Dost Id 3023 kunnen zijn.

JS 261122

Datum vanaf: 1898
Kapitein: Dost, Klaas

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt kapitein Koopman (geen initialen) als gezagvoerder gedurende:

*    1912 van de stalen tjalk “Cosmopoliet”, gebouwd in 1894, bouwlocatie en tonnage niet vermeld, vermoedelijk varend als kapitein/eigenaar vanuit Meppel.

 

Overige bijzonderheden

COSMOPOLIET,  Id 10610.

JS 261122

 

 

Datum vanaf: 1906
Kapitein: Koopman, Jacob

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten