Inloggen
COSMOPOLIET - ID 10610


Kroniekberichten

Datum 22 november 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cuxhaven, 18 november. De Nederlandse tjalk COSMOPOLIET, met een lading cement van Schwarzenhütten, werd hier in de haven aangevaren door de Hamburger lichter TERTIA, en leed schade aan de boeg. Het vaartuig zal onderzocht worden.

Afbeelding
Datum 23 april 1903
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

Swinemünde, 21 april. Nabij Bornholm is in een sneeuwstorm door de sleepboot UNTERWESER 12 in nood aangetroffen de tjalk COSMOPOLIET, met een lading planken op reis van Koningsbergen naar Neustadt. De deklast was losgeraakt en het ruim was vol water. De sleepboot heeft de opvarenden overgenomen. De verlaten tjalk is hedenmorgen behouden binnen gesleept.

Afbeelding
Datum 24 april 1903
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Swinemünde, 21 april. De Nederlandse tjalk COSMOPOLIET, kapt. K.R. Dost, van Koningsbergen met planken naar Neustad, werd tijdens een sneeuwstorm uit het NW op de hoogte van Bornholm in nood zijnde aangetroffen door de sleepboot UNTERWESER II. De deklast was losgewerkt en het ruim stond vol met water. De sleepboot nam de tjalk op sleeptouw, doch moest deze na 20 uren loslaten en de bemanning die in de mast gevlucht was van boord halen. Hedenochtend nam de sleepboot de tjalk weder op sleeptouw en bracht die hier binnen.

Afbeelding
Datum 24 februari 1906
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dinsdag 16 maart 1906 des avonds te 8 uur zal ten huize van kastelein Top aan het Lage der Aa te Groningen ten verzoeke van de scheepskapitein K. Dost publiekelijk worden verkocht het staalijzeren tjalkschip genaamd COSMOPOLIET, in 1898 onder expert gebouwd, verzekerd in de eerste klasse bij de Germaanse Lloyd, groot 66.89 T of 189.5 kub. meter, liggende aan de Westerhaven te Groningen met staand en lopend want en volledige inventaris. Dagelijks te bezien. Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de scheepsmakelaar J. Tonkens. Jacobstraat 40 en ten kantore van M. Wiertsma, Notaris te Groningen, Pelsterstaat 7.

Afbeelding
Datum 17 maart 1906
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl, 16 maart. De stalen zeetjalk COSMOPOLIET van K. Dost te Groningen is voor 7500 gulden verkocht aan T. Koopman te Meppel. (opm: zie PGC 24 februari) De COSMOPOLIET zal bevaren worden door J. Koopman, thans kapitein op de schoener HOLLANDIA.

Afbeelding
Datum 10 mei 1906
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

Delfzijl, 9 mei. De tjalk COSMOPOLIET van kapitein Dost is verkocht aan kapitein Koopman.

Afbeelding
Datum 18 januari 1913
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Langeoog, 16 januari. De met graan van Norden naar Bremen bestemde Nederlandse tjalk COSMOPOLIET, kapt. Koopman, die bij de Oosterhoek (opm: Osterholz) in het ijs vastzat, is met assistentie van schippers uit Spiekeroog en Neuharlingersiel op de rede van Neuharlingersiel in veiligheid gebracht.

Afbeelding