Inloggen
TIESSINA - ID 10220


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1830-05-21 / 1872-11-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1830
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kof
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Johann Hinrich Muller, Groningen, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1830-00-00
Delivery Date: 1830-04-30
Technical Data

Gross Tonnage: 45.00 lasts
Gross Tonnage 2: 86.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 21.85 Meters Registered
Beam: 4.02 Meters Registered
Depth: 2.13 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1830
Datum agenda: 1830-05-21
Register nr: 18300398
Scheepsnaam: TIESSINA
Type: Kof
Lasten: 45
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Cardinaal, J.
Plaats: Groningen
Kapitein op moment van verzoek: Gialts, W.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1830-04-30 TIESSINA
Manager: Jacob Cardinaal e.a., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jacob Cardinaal e.a., Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Date/Name Ship 1839-01-16 FORTUIN
Manager: Firma Jan Corver & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1847-04-03 FREDERIK HENDRIK
Manager: William Pont, Edam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: William Pont, Edam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Edam / Netherlands

Date/Name Ship 1864-03-09 FREDERIK HENDRIK
Manager: Wed. William Pont, Edam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Wed. William Pont, Edam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Edam / Netherlands

Date/Name Ship 1865-04-10 FREDERIK HENDRIK
Manager: E.T. Mulder, Veendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: E.T. Mulder, Veendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

bijlage bij acte 9 van 1839, kof de FORTUIN
eigenaren per primo maart 1839:

firma Jan Corver & Co., Amsterdam (boekhouders en 2/16e part)
H.E. Timmer, Amsterdam (3/16e part)
C. van Rossem, Amsterdam (2/16e part)
J. Copius Peereboom, Amsterdam (2/16e part)
Cornelis Corver, Amsterdam (2/16e part)
P.J. Haedel, Amsterdam (2/16e part)
Mevr. M.P. Thooft, geboren Roos, Amsterdam (2/16e part)
G.J.A. Beyerinck, Amsterdam (1/16e part

Ship Events Data

1830-04-29: Meetbrief no. 96, Groningen, 29 april 1830
1847-03-22: Sold at auction
Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag de 22e maart, des avonds te 6 uur, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ verkopen een extra ordinair welbezeild kofschip, genaamd de FORTUIN, gevoerd door kapt. D.J. Zeilstra (opm: kapt. D.J. zijlstra, zie ook AH 070247), varende onder Nederlandse vlag; volgens Nederlandse meetbrief lang 21 ellen, 70 duimen; wijd 5 ellen, 5 duimen; hol 2 ellen, 16 duimen; en alzo gemeten op 84 tonnen.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar.
1865-04-24: Sold at auction
Advertentie. Christiaan Ament, makelaar, zal op maandag de 24e april 1865, des avonds te 6 uur, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder P.D. Beets, presenteren te verkopen: het welbezeilde en geheel voor de houtvaart geschikte kofschip, genaamd FREDERIK HENDRIK, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapt. E.C. Hoeksma, volgens meetbrief lang 21,70 Nederlandse ellen, wijd 4,05 Nederlandse ellen, hol 2,16 Nederlandse ellen en alzo gemeten op 84 tonnen of 44 lasten, liggende te Edam aan de scheepstimmerwerf De Goede Verwachting van de scheepsbouwmeester J. Pauw. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar te Amsterdam of bij de heer J.L. Wickel, te Edam. Genoemd kofschip is inmiddels uit de hand te koop.
1872-11-00: Final Fate: Broken up

Na binnenkomst in november 1872 wordt de FREDERIK HENDRIK (bj. 1830) uit de vaart genomen.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Wolter Gialts werd geboren op 13 september 1796 te Groningen als zoon van de stadsschout Jan Gialts en Grietje Wolters Bossien.

Hij trouwde te Groningen op 21 december 1826 als zeeman met Helena de Boer, geboren te Groningen op 12 augustus 1803 als dochter van de bloemkweker Abel de Boer en Martje Heerkes. Zij overleed te Groningen op 16 juli 1878 als weduwe.

Genlias vermeldt een huwelijk in 1851 te Groningen van een een dochter van Wolter Gialts en Helena de Boer. Wolther is dan aangeduid als scheepskapitein

Wolter overleed te Groningen op 30 maart 1865.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

W.Gials  (moet zijn Gialts) was met vlagnummer 20 effectief lid van het Groninger zeemanscollege “De Groninger Eendragt” in de periode (minstens) 1838 t/m 1856. (In de AAKZ begint de vermelding van ledenlijsten in aflevering 1838) In de ledenlijsten in de Amsterdamse Almanak voor Koophandel en Zeevaart staan in de periode 1840 t/m 1855 als zijn schip genoemd de “Helena”.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt W.(J.) Gialts/Gialtz als gezagvoerder gedurende:

*    1831 t/m 1839 van de kof “”Tiessiena”, gebouwd in 1830, bouwplaats niet vermeld, 86 ton o.m., varend voor Cardinal & Co te Groningen. Het schip werd in 1839 geveild te Groningen;

*    1834 t/m 1836 van de kof “Teissiena”, gebouwd in 1830, bouwplaats niet vermeld, 95 ton o.m., varend voor Cardinal & Co te Groningen;

             vermoedelijk kan de Teissina geschrapt worden.

*    1837 t/m 1842 van de kof “Tjetsiena”, gebouwd in 1830, bouwplaats niet vermeld, 85 ton o.m., varend voor J.Cardinal & Co te Groningen;

*    1840 t/m 1843 van de galjoot “Helena”, gebouwd in 1839, bouwlocatie niet vermeld, 104 ton o.m., geen vermelding van thuishaven en reeder. Het schip is in 1843 gezonken bij Cudden Point op weg naar Liverpool;

*    1844 t/m 1854 van de kof “Helena”, gebouwd in 1844 te Hoogezand, 98 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip werd 1 maal te Harlingen geregistreerd komend van Danzig met tarwe. Het schip is in april 1854 bij Tranestedere gestrand, weggedreven en te Frederikshavn binnengebracht;

*    1856 van de 1/mKof “Jacobus Johannes”, gebouwd in 1851 te Groningen, 65 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip voer in 1857 voor kapitein/eigenaar J.M.Tunteler te Groningen en was herdoopt in “Christina Christina”.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Gialts/Gialtz, Wolther (J.)
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

In het Bevolkingsregister 1851 te Amsterdam staat koopvaardijkapitein Daniël Jan Zijlstra, geboren 05 maart 1811 te Workum, Nederlands Hervormd, van 1838-1854 wonend op de Nieuwe Zijds Kolk 9, Amsterdam.

Daniel Zijlstra werd geboren te Workum op 05 maart 1811 als zoon van Jan Daniels Zijlstra en Duike Douwes (van Dijk).tresoar

Daniel Zijlstra (24) (zeeman) trouwde op 03.12.1835 te Amsterdam met Grietje Bakker (28) - geb. te Oude Pekela - d.v. Albert Derks Bakker en Stijntje Hensems.

Daniel Zijlstra (36) (zeeman) hertrouwde op 03.06.1847 te Amsterdam met Sophia Frederika Ida Göbel (33) - geb. te Amsterdam - d.v. Jan Fredrik Göbel en Ida Zeijlstra.

In een overlijdensakte te Amsterdam dd 05 september 1854 staat een verklaring “dat op zesentwintig februari dezes Jaars op de hoogte van Kaap Sint Meri overboord is geslagen en verdronken Daniel Jans zich meestal alleen genoemd hebbende Daniel Zijlstra, gezagvoerder van het nederlandsche kofschip Kaashandel. Echtgenoot van Sophia Fredrika Ida Böbel wonende alhier.”

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Daniél Jan Zijlstra was in de periode 10 mei 1842 t/m 1860 effectief lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met vlagnummer 60. Ten tijde van de inschrijving was zijn schip de “Fortuna”.064a

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de ledenlijsten van de Dordtse zeemansalmanakken (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs. 16-33) staat D.J.Zijlastra als gezagvoerder 064a:

*      1843 t/m 1846           kof “De Fortuin”                 boekhouders J.Corver & Co, Amsterdam

*      1850                            kof “de Fortuin”                  boekhouder Telting te Akmaar

*      1852 t/m 1858           kof “Kaashandel”               idem

*      1859                            geen vermelding van een schip

 

Bouma025 vermeldt D.J.Zijlstra/Zeylstra als gezagvoerder gedurende:

*      1840 t/m 1847 van de kof “Fortuin”, gebouwd in 1831 te Groningen, 129 ton o.m., varend voor J.Corver & Co te Amsterdam;

*      1848 van de kof “Kaashandel”, gebouwd in 1843 te Hoogezand, 117 ton o.m., varend voor Haantjes & Schermer te Wormerveer;

*      1849 t/m 1852 van hetzelfde schip maar nu varend voor Teengs Telting te Edam;

*      1853 t/m 1854 van hetzelfde schip en dezelfde reder, maar nu gevestigd te Alkmaar. Het schip werd in 1854 te Cadiz afgekeurd na een aanvaring.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1839
Kapitein: Zijlstra/Zeylstra, Daniel Jans

Familiegegevens en opleiding

Gerrit  Oostervink werd geboren te Edam op 21 april 1817 als zoon van Jan Oostervink en Maria Boele.

Volgens een militiecertificaat uit de Huwelijkse Bijlagen was hij bij de inloting boerenknecht, en zijn vader koorndrager. Hij diende 5 jaar bij het bataljon Jagers en werd daarna ontslagen. Zijn fysieke omschrijving was: lengte 1 el/6pm/5dm/7st; aangezigt rond; voorhoofd hoog; oogen blaauw; neus ordinair; mond idem; haar zwart; wenkbr. idem; merkbare tekenen geen.

Hij trouwde op 24 december 1848 (acte 42) te Edam als stuurman ter koopvaardij met Maretje Rijswijk, geboren op 07 mei 1821 te Edam als dochter van Cornelis Rijswijk, watermolenaar, en Maretje Nopman. Zij overleed te Edam op 04 februari 1850 in de St.Jansstraat Wijk 4, nr. 180. Haar echtgenoot is dan nog aangeduid als stuurman ter koopvaardij.

Gerrit hertrouwde op 06 februari 1853 te Edam als koopvaardijkapitein met Zwaantje Smit, weduwe van Jan Jansz Kroon, winkelierster, geboren op 10 september 1820 te Edam als dochter van Reinier Smit, schipper, en Ebeltje Carels. Volgens het Bevolkingsregister van Edam woonde het gezin in de Groote Kerkstraat W3 Nr.9 te Edam. Inwonend was Maria Boele, de moeder van Gerrit, geboren op 03 januari 1782 te Workum en te Edam overleden op 09 oktober 1868. Het gezin vertrok op 23 juni 1869 naar Haarlem. Gerrit wordt aangeduid als “schipper buitengaats”. Per november 1869 keerde het gezin terug vanuit Haarlem en woonde aan de Voorhaven Wijk 5 nr. 105. Als beroep van Gerrit is nu “tapper” aangegeven. Een ander adres is de Voorhaven Wijk 4, nr. 191. Gerrit overleed aldaar op 25 oktober 1883 en Zwaantje Smit vertrok naar het Jan van Wallendalplein W2 nr. 94a in Edam. Zwaantje overleed te Zaandam op 04 oktober 1898 des voormiddags 09. uur in Wijk H nr. 569.

Gerrit overleed te Edam op 25 oktober 1883.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

G.Oostervink was met vlagnummer 11 in de periode 1877 t/m 1883 effectief lid van het Helderse zeemanscollege de “Goede Bedoeling”.

 

Een G.Oostervink was effectief lid van het zeemanscollege “Voorzorg” te Nieuwe Pekela met vlagnummer 124 in de periode 1858 t/m 1862.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt G.Oostervink als gezagvoerder gedurende:

*    1854 t/m 1857 van de kof “Pieter” ex Johanna de Vries”, gebouwd in 1826 te Nieuwendam, 117 ton o.m., varend voor W.Pont te Edam;

*    1858 t/m 1868 van hetzelfde schip maar nu varend voor de Wed. Pont te Edam;

*    1869 van hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Edam. Het schip voer in 1870 voor H.H.Koster te Pekela en was herdoopt in “Argus”;

*    1870 t/m 1872 van de schoenerbrik “Stad Edam” ex Alida Pronk, ex baron van Hall, gebouwd in 1856 te Sappemeer, 184 ton o.m., varend voor W.Pont te Edam;

*    1873 t/m 1879 van de bark “Pieter” ex Dorothea Henriëtte, gebouwd in 1850 te Alblasserdam, 419 ton o.m., varend voor W.Pont te Edam;

*    1880 t/m 1883 van de bark “Minerva”, gebouwd in 1840 te Middelburg, 752 ton o.m., varend voor W.Pont te Edam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Oostervink, Gerrit

Familiegegevens en opleiding

Gerrit Visser werd geboren te Schiermonnikoog op 16 november 1831 als zoon van Eltje Jacobs Visser en Trijntje Ruurds Fenenga.

Hij trouwde te Schiermonnikoog op 26 november 1856 met Margaretha Haaikes Zeilinga, geboren te Schiermonnikoog op 10 september 1829 als dochter van Haaike Abrahams Zeilinga/Zeilenga en Martha Alida Coerkamp. Zij overleed op 23 maart 1904 op de Maaskade te Rotterdam.

Gerrit overleed op 23 mei 1891 te Den Helder. Hij was toen zonder beroep. Als zijn moeder is vermeld Trijntje Veninga.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

G.E.Visser werd met vlagnummer 708 per 17 maart 1857 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein F.C.Jaski. Als zijn schip is genoemd de “Frederik Hendrik” 002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 10/17 maart 1857 is vermeld dat tot effectief lid is voorgedragen/benoemd Gerrit Eeltjes Visser, oud 25 jaar, voerend de kof “Frederik Hendrik”, voor rekening van William Pont , met als adres F.Zeilinga te Amsterdam, op voordracht van kapitein F.C.Jaski.023.

Hij was met vlagnummer 708 in de periode 1857 t/m 1891 lid van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop”.

 

G.E.Visser was met vlagnummer 39 in de periode 1860 t/m 1868 lid van het Schiermonnikoger zeemanscollege “De Herkenning”.

 

Hij was met vlagnummer 5 in de periode 1877 t/m 1891 lid van het Helderse zeemanscollege “Goede Bedoeling”.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 04 september 1890 vraagt. G.E.Visser om een uitkeringwelke hem in de vergadering van 06 november 1890 wordt toegekend voor 5 maanden en wel f 6,30 per maand.042.

In de Bijlagen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 04 september 1890 (Stadsarchief, Amsterdam, 491-42) is een brief dd Den Helder 17 juli 1890 van kapitein G.E.Visser, die om ondersteuning verzoekt. Hij was vanuit Barsingerhorn gezagvoerder op de bark “Vrede”. Het schip werd gesloopt, zijn gezondheid is slecht, de houtvaart neemt in betekenis af en het is voor hem moeilijk nog een zeemansbaan te vinden.

In de Bijlagen van de Bestuursvergadering dd 02 oktober 1890 staat een verslag van onderzoek naar kapitein Visser dd 01 oktober 1890. Hij is 59 jaar en zijn vrouw 61 jaar. Hij heeft 6 kinderen waarvan er nog 4 thuis wonen. “Dat huisgezin lijdt fatsoenlijke armoede … Hij is aamborstig en zwak ter been … Hij maakt op ons de indruk oude en versleten …”te zijn. In een tweede rapportage dd 01 november 1890 wordt gemeld dat kapitein Visser lijdt aan een nierziekte en dat hij deze ziekte op zijn laatste reis heeft opgedaan.

In de bijlagen bij de Bestuursvergadering dd 07 juni 1891 wordt zijn overlijden gemeld op 23 mei 1891. Als adres wordt opgegeven Breewaterstraat Den Helder..042.

In de Bestuursvergadering dd 01 oktober 1891 wordt aan de weduwe van kapitein Visser een uitkering toegekend ingaande 01 juni 1891.118

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 04 december 1890 staat dat kapitein G.E.Visser een tijdelijke onderstand ad f 6,30 per maand is toegekend.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 05 november 1891 staat dat een uitkering is toegekend aan de wed. G.E.Visser. In de notulen dd 07 september 1893 staat een verzoek van C.Th. Visser om inlichten omtrent de uitkering aan zijn moeder. Beantwoord door de secretaris. (ik ben er niet zeker van dat dit verzoek om inlichtingen slaat op de weduwe van Gerrit Eeltjes Visser. Zie ook bij Douwe Visser)023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

     708                           1857          kof                  Frederik Hendrik            William Pont te Edam

                                     1858-1862    hoeker            de Zeehond                     F.C.Jaski

                                        1863          schoner           Hend(e)rika                     geen opgave

                                     1864-1867    schoner           Hend(e)rika                     B.W.Kaars Sijpestein te Krommenie

                                     1868-1869    schoner           Hend(e)rika                     W.A.van Laer te Zwolle

                                     1870-1876    fregat              Angenietha                      S.J.Engelenberg

                                        1877          geen vermelding van schip en boekhouder

                                     1878-1887    bark                Vrede                                J.Smit te Barsingerhorn

                                     1888-1890    geen vermelding van schip en boekhouder

 

Aankomst en vertrek te Amsterdam

Naam kapitein                                         Naam schip                                  Vertrek                              Aankomst

G.E.Visser                                                 Zeehond                                       15 februari 1860             28 januari 1862

                                                                   Zeehond                                       29 maart 1862                 niet vermeld

                                                                   Hendrika                                      21 augustus 1868            geen melding

 

Bouma025 vermeldt G.E.Visser als gezagvoerder gedurende:

*   1858 t/m 1860 van de kof “Frederik Hendrik” ex Fortuin, gebouwd in 1831 te Hoogezand, 84 ton o.m., varend voor William Pont te Edam.

*   1858 t/m 1863 van de hoeker “Zeehond” ex Sophie, ex Drie Johanna’s, gebouwd in 1850 te Vlaardingen, 194 ton o.m., varend voor F.C.Jaski te Amsterdam. Het schip werd in 1863 gesloopt of in Hamburg verkocht;

     Overlap in vaarperioden.

*   1869 van de 2/msch “Hendrika”, gebouwd in 1863 te Veendam, 151 ton o.m., varend voor B.W.Kaars Sijpesteyn te Krommenie;

*   1877 van het fregat “Angenieta” ex Dionysia Catharina, gebouwd in 1840 te Amsterdam, 824 ton o.m., varend voor C.Smit & J.Spaan te Barsingerhorn. Het schip is in 1877 in het Westgat van Texel gestrand;

*   1879 t/m 1884 van de bark “Vrede” ex F.C.Clarke, gebouwd in 1852 te Jersey, 703 ton o.m., varend voor C.Smit Jz te Barsingerhorn;

*   1885 t/m 1889 van hetzelfde schip maar nu varend voor G.Smit Dz te Barsingerhorn. Het schip is in 1889 verkocht en gesloopt;

 

Een combinatie van de gegevens in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart, in de Almanak van Sweys en die uit Bouma geven voor  G.E.Visser als gezagvoerder de volgende vaarperioden:

*         1857 van de kof “Frederik Hendrik” ex Fortuin, gebouwd in 1831 te Hoogezand, 84 ton, varend voor William Pont te Edam;

*         1858 t/m 1862 van de hoeker “Zeehond” ex Sophie, ex Drie Johanna’s, gebouwd in 1850 te Vlaardingen, 194 ton, varend voor F.C.Jaski te Amsterdam. “in Januarij ’63 te Hamburg verkocht.” (Sweys);

*         1863 t/m 1867 van de 2-mastschoener “Hendrika”, gebouwd in 1863 bij K.& J.Wilkens te Veendam, 151 ton, varend voor B.W.Kaars Sijpesteyn te Krommenie;

*         1868 t/m 1869 van hetzelfde schip maar nu varend voor W.A.van Laer te Zwolle;

*         1870 t/m 1877 van het fregat “Angenieta” ex Dionysia Catharina, gebouwd in 1840 op de werf “Het Witte Kruis” bij J.Meijjes te Amsterdam, 824 ton, varend voor S.J.Engelberg te Amsterdam. Het schip is in 1877 in het Westgat van Texel gestrand (Bouma);

           Handelsblad 05 december 1877: “Nieuwediep 5 december 1877. Het Nederlandsche schip “ANGENIETA”, kapitein Visser, van Hangö herwaarts, is in de bal van het Westgat gestrand en bezig de deklast overboord te werpen. Heeft 2 sleepboten ter hulp.” (Hoedemaker);

           Handelsblad 11 december 1877: “Vlie 9 december. Het alhier aangespoelde wrak is vermoedelijk dat van de “ANGENIETA”, kapitein Visser, van Hangö naar Nieuwediep en op de rasende bol gestrand.” (Hoedemaker);

*         1878 t/m 1889 van de bark “Vrede” ex F.C.Clarke, gebouwd in 1852 te Jersey, 703 ton, varend voor C.Smit Jz te Barsingerhorn.

 

Monsterrol uit het Gemeentearchief van Delfzijl

Monsterrol 1888-29, 04 april 1888, bark “Vrede”, kapitein G.Visser, 56 jaar uit Den Helder. Voorst 1ste stuurman Hendrik Douwes Teensma, 37 jaar uit Den Helder, 2de stuurman Ambrosius Visser, 23 jaar uit Schiermonnikoog, kok, timmerman, matroos/zeilmaker en 7 matrozen;

 

Op 14 april 1868 verzocht Willem Abraham van Laer, zonder bepaald beroep, wonende te Zwolle, de recchtbank te Zwolle de volgende acte te willen registreren:

Verklaring van K. en J.Wilkens dd 8 decceember 1863, scheepsbouwmeesters te Veendam hebben op hun werf Werklust te Veendam gebouwd voor rekening van B.Kaars Sijpestein te Krommenie een schooner scheepsstal genaamd Hendrika … thans liggende te Groningen om bevaren te worden door kapitein G.Visser.  Het schip blijkt in Rotterdam te liggen,

Ontleend aan “ZEEVAART ZWOLLE e.o.. Chronologieperiode 1731-1880”, door G. van Heel

Typoscript 158 pp (.p.130)

In de bibliotheek van de Stichting Nederlandse Kaaphoornvaarders te Hoorn, Nr 546.

 

Overige bijzonderheden

De schoener “Zeehond” onder kapitein G.E.Visser werd gemeld uit Amsterdam en daarna op 30 oktober 1858 te Valparaiso, dus na een ronding van Kaap Hoorn. Via een aantal zuid-amerikaanse havens aan de westkust werd, wederom na ronding van Kaap Hoorn op 11 oktober 1860 Dordrecht bereikt.121

 

 

Datum vanaf: 1854
Kapitein: Visser, Gerrit Eeltjes

Familiegegevens en opleiding

Eppo werd geboren op 29 januari 1840 te Oosterdiep/Veendam als zoon van de drukkker Ties Egberts Mulder en Reina Jans Sap.

Eppo trouwde op 03 augustus 1864 te Veendam als zeeman met Pietertje Lever, geboren op 06 oktober 1843 te Oosterdiep/Veendam als dochter van de schippervJan Hindriks Lever en Niesjen Remmelts Giezen.

Geen overlijdensgegevens gevonden van Eppo en Pietertje.

 

In Burgerlijke Stand akten uit de provincie Groningen wordt Eppo vermeld als zeeman in 1864, 1865, als schipper in 1866, 1868, 1870, 1871 en als koopman in 1877, 1879, 1882.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Eppo Mulder was effectief lid van het Veendammer zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” met vlagnummer 56 in de periode 1875 t/m 1876.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt E.T.Mulder als gezagvoerder gedurende:

*    1867 t/m 1872 van de kof “Frederik Hendrik” ex Fortuin, gebouwd in 1831 te Amsterdam, 84 ton o.m., varend voor T.E.Mulder te Wildervank.

*    1874 t/m 1875 van de kof “Aurora”, gebouwd in 1846 te Veendam, 110 ton o.m., varend voor T.E.Mulder te Wildervank;

 

De collectie monsterrollen op site van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen vermeldt:

03 augustus 1852, schoenergaljoot “Gezina Reina”, schipper Roel Roelfs Sap, 26 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok, 2 matrozen en een koksmaat Eppo T.Mulder, 12 jaar uit Veendam.

29 januari 1855, kof “Frouwina Elizabeth”, kapitein Meilof Jans de Jonge, 65 jaar uit Nieuwe Pekela. Voorts stuurman, kok, 2 matrozen, lichtmatroos Eppo Mulder, 15 jaar uit Veendam en een scheepsjongen.

13 februari 1856, kof “Margaretha”, schipper Roelf Hindriks Stutvoet. Voorts matroos, lichtmatroos Eppo Mulder en een kajuitwachter.

11 februari 1858, schoener “Alida Sinnige”, schipper Egbert Hendriks Dik, 44 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, kok, matroos Eppo Mulder, 18 jaar uit Veendam, lichtmatroos en een kajuitwachter.

25 februari 1865, kof “Veendammer Courant”, schipper Roelf Hemmes Zoutman, 49 jaar uit Veendam. Voorts stuurman Eppo Mulder, 25 jaar uit Veendam, kok en een matroos.

24 januari 1866, kof “Frederik Hendrik”, schipper Eppo Mulder, 25 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en een matroos.

02 februari 1867, kof “Frederik Hendrik”, schipper Eppo Mulder, 27 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en een matroos.

22 februari 1868, kof “Frederik Hendrik”, schipper Eppo T.Mulder, 28 jaar uit Veendam. Voorts stuurman en een matroos.

09 augustus 1868, kof “Frederik Hendrik”, schipper Eppo Mulder, 28 jaar uit Veendam. Voorts een matroos.

19 februari 1870, kof “Frederik Hendrik”, schipper Eppo Tiessens Mulder, 30 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en een matroos.

01 april 1871, kof “Frederik Hendrik”, schipper Eppo T.Mulder, 31 jaar uit Veendam. Voorts een matroos.

04 februari 1871, kof “Frederik Hendrik”, schipper Eppo Ties Mulder, 31 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en een matroos.

20 januari 1872, kof “Frederik Hendrik”, schipper Eppo Ties Mulder, 31 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en een matroos.

17 februari 1873, kof “Aurora”, schipper Eppo Tiessens, 33 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en een matroos.

31 januari 1874, kof “Aurora”, kapitein Eppo.T.Mulder, 34 jaar, geen woonplaats vermeld. Voorts stuurman, kok, matroos en een lichtmatroos.

24 februari 1874, kof “Aurora”, kapitein Eppo Mulder, 34 jaar uit Veendam. Voorts een stuurman.

 

In 16 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van Eppo T.-Ties-Tiessens Mulder.

Het overzicht luidt:

1852                             koksmaat op de schoenegaljoot “Gezina Reina” onder Roel R.Sap                   12 jaar

1855                             lichtmatroos op de kof “Frouwina Elizabeth” onder Meilof J. de Jonge            15 jaar

1856                             lichtmatroos op de kof “Margaretha” onder Roelf H.Stutvoer                           geen leeftijd

1858                             matroos op de schoene “Alida Sinnige” onder Egbert H.Dik                               18 jaar

1865                             stuurman op de kof “Veendammer Courant”  onder Roef H.Zoutman              25 jaar

1866-1872                  schipper op de kof “Frederik Hendrik”                                                                   25-31 jaar

1873-1874                  schipper op de kof “ Aurora”                                                                                   33-34 jaar

 

 

Datum vanaf: 1866
Kapitein: Mulder, Eppo Tiesz

Monsterrollen

Opgemaakt Groningen
Datum: 1830-05-00
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: TIESSINA
Schipper: Gialts, Wolter
Scheepstype:
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Algemene informatie

1830

Op 21-05-1830 wordt voor de TIESSINA door Jacob Cardinaal uit Groningen voor kapt. Wolter Gialts een eerste zeebrief aangevraagd.

1831

AH 290131
Amsterdam. In lading ligt het Nederlands kofschip TIESSINA, kapt. Wolter Gialts naar Londen.
RC 260331
Het schip TIESSINA, kapt W. Gialts van Amsterdam naar Londen, is volgens brief van Londen, van de 18de dezer, wegens tegenwind te Lowestoff binnengelopen.

1832

RC 190632
In de Maas binnengekomen,17 juni. TIESSINA, kapt. W. Gialts van St. Petersburg.
AH 270632
Cargalijsten Rotterdam. TIESSINA, kapt. W. Gialts van St. Petersburg. met 431 ztw rogge en 100 vaten potasch. P. Ouwerkerk en C.

Op 29-06-1832 wordt voor de TIESSINA door Wolter Gialts uit Groningen een nieuwe zeebrief voor zichzelf aangevraagd.

GRC 161132
Schepen welke op 6 november de Sont zijn gepasseerd. TIESSINA, (Groningen) kapt. W. Gialts van Riga naar Amsterdam.

1834

Op 21-04-1834 wordt voor de TIESSINA door Jacob Cardinaal uit Groningen voor Wolter Gialts een nieuwe zeebrief aangevraagd.

1835

RC 280535
Helvoetsluis, 25 mei. Binnengekomen TIESSINA, kapt. W. Gialts van Cardiff.
RC 040735
Maassluis, 3 juli. Uitgezeild TIESSINA, W. Gialts naar Cherbourg.

1836

GRC 070636
Schepen welke op 28 mei de Sont zijn gepasseerd. TIESSINA, (Groningen) kapt. W. Gialts van Dantzig naar Rouen.
GRC 090836
Schepen welke op 28 mei de Sont zijn gepasseerd. TIESSINA, (Groningen) kapt. W. Gialts van Rouen naar Dantzig.
GRC 041036
Rouen, 21 september. Binnengekomen TIESSINA, W. Gialts van Dantzig.

1837

Op 30-03-37 wordt voor de TIESSINA door Jacob Cardinaal uit Groningen voor Wolter Gialts een nieuwe zeebrief aangevraagd.

GRC 020537
Bordeaux, 21 april. Vertrokken TIESSINA, W. Gialts naar Amsterdam.
AH 260837
Texel, 24 augustus. Uitgezeild TIESSINA, W. Gialts naar Nantes.
AH 110937
Nantes, 4 september. Binnengekomen TIESSINA, W. Gialts van Amsterdam.

1838

GRC 300338
Zoltkamp, 23 maart. Uitgezeild TIESSINA, W. Gialts naar Hull.
GRC 130438
Helvoetsluis, 10 april. Uitgezeild TIESSINA, W. Gialts naar Hull.
AH 090538
Vlie, 6 mei. Binnengekomen TIESSINA, W. J.  van Hull.
GRC 150538
Amsterdam, 8 mei. Binnengekomen TIESSINA, W. J.  van Hull.
AH 040638
Texel, 1 juni. Vertrokken TIESSINA, W. Gialts naar Nantes.
AH 230638
Nantes,16 juni. Binnengekomen TIESSINA, W. Gialts van Amsterdam.
AH 260738
St. Martin de Rhe, 18 juli. Binnengekomen TIESSINA, W. Gialts van Nantes.
RC 020838
Helvoetsluis, 1 augustus. Binnengekomen TIESSINA, W. Gialts van Ars.
GRC 021038
Belfast, 23 september. Gearriveerd TIESSINA, kapt. W. Gialts van Dordrecht.
GRC 061138
Newport, 23 oktober. Binnengekomen TIESSINA, kapt. W. Gialts van Belfast, dezelve is 25 oktober naar Dordrecht vertrokken.
RC 291138
Helvoetsluis, 26 november. Binnengekomen TIESSINA, kapt. W. Gialts van Newport.

1839

Op 12-03-1839 wordt voor de FORTUIN door Jan Corver & Co. uit Amsterdam voor kapt. D.J. Zijlstra een zeebrief aangevraagd.

GRC 050439
Newport, 24 maart. Binnengekomen de FORTUIN, D.J. Zijlstra van Dordrecht.
GRC 230539
Amsterdam, 20 mei. Binnengekomen de FORTUIN, kapt. Zijlstra van Newport.

1840

AB 050540
Tenerife, 28 maart. Binnengekomen de FORTUIN, kapt. Zijlstra van Amsterdam.
OHC 160740
Amsterdam, 6 juli. Vertrokken de FORTUIN, kapt. Zijlstra naar Marseille.

1841

Op 06-03-1841 wordt voor de FORTUIN door Jan Corver & Co. uit Amsterdam voor kapt. D.J. Zijlstra een nieuwe zeebrief aangevraagd.

OHC 160341
Amsterdam, 15 maart. Vertrokken de FORTUIN, kapt. Zijlstra naar Tenerife.
OHC 200541
Texel, 17 mei. Binnengekomen de FORTUIN, kapt. Zijlstra van Tenerife.
GRC 060841
Teel, 30 juli. Binnengekomen de FORTUIN, kapt. Zijlstra van Newcastle.
GRC 100941
Gravesend, 1 september. Gearriveerd de FORTUIN, kapt. Zijlstra van Amsterdam.
GRC 071241
Duinkerken, 27 november. Binnengekomen de FORTUIN, kapt. Zijlstra van Amsterdam.

1842

GRC 100142
Helvoetsluis, 4 januari. Binnengekomen de FORTUIN, kapt. Zijlstra van Duinkerken.
RC 220342
Brouwershaven, 20 maart. Binnengekomen de FORTUIN, kapt. D.J. Zijlstra van Bordeaux naar Rotterdam.
GRC 190742
Port-a-Port, 20 juni. Binnengekomen de FORTUIN, kapt. Zijlstra van Amsterdam.
AH 241042
Nantes, 16 oktober. Gearriveerd de FORTUIN, kapt. Zijlstra van Amsterdam.
GRC 161242
Nantes, 6 december. Vertrokken de FORTUIN, kapt. D.J. Zijlstra naar St. Ubes.

1843

AH 160143
Lissabon, 6 januari. Binnengekomen de FORTUIN, kapt. Zijlstra van Nantes, was 2 januari gereed om naar Amsterdam te vertrekken.

Op 08-06-1843 wordt voor de FORTUIN door Jan Corver & Co. uit Amsterdam voor kapt. D.J. Zijlstra een nieuwe zeebrief aangevraagd.

AH 280743
Porto, 13 juli. Gearriveerd de FORTUIN, kapt. Zijlstra van Amsterdam.
GRC 051243
Texel, 30 november. Vertrokken de FORTUIN, kapt. Zijlstra naar Port-a-Port.
RC 121243
Portsmouth, 6 december. Binnengekomen de FORTUIN, kapt. D.J. Zijlstra van Amsterdam naar Oporto.

1844

AH 190144
Porto, 3 januari. Binnengekomen de FORTUIN, kapt. Zijlstra van Amsterdam.
RC 180644
Extract Lloyds-lijsten 10 juni. De FORTUIN, kapt. Zijlstra van Alicante naar Marseille.
RC 120944
Bordeaux, 6 september. Binnengekomen de FORTUIN, kapt. D.J. Zijlstra van Amsterdam.
RC 051244
Antwerpen, 3 december. Vertrokken de FORTUIN, kapt. Zijlstra naar onbekende bestemming.

1845

RC 080345
Rotterdam. In lading ligt het Nederlands kofschip de FORTUIN, kapt. D.J. Zijlstra naar Jersey. Adres bij Hudig en Blokhuyzen.
NRC 170745
Texel,15 juli. Binnengekomen de FORTUIN, kapt. D.J. Zijlstra van Bayonne.
RC120845
In de namiddag van 7 augustus is op 7 mijlen afstand van Westkapelle, in goede staat, gepraaid het kofschip de FORTUIN, kapt. D.J. Zijlstra van Amsterdam naar Nantes.
RC 110945
Nantes, 4 september. Uitgezeild de FORTUIN, kapt. Zijlstra naar Amsterdam.
GRC 281145
Texel, 23 november. Binnengekomen de FORTUIN, kapt. Zijlstra van Faro.

1846

AH 060246
Shields, 30 januari. Binnengekomen de FORTUIN, kapt. Zijlstra van Amsterdam.
RC 1202246
North Shields, 14 februari. Vertrokken de FORTUIN, kapt. D.J. Zijlstra naar Barcelona.
AH 150546
Falmouth, 9 mei. Binnengekomen de FORTUIN, kapt. Zijlstra van Barcelona, is 1 mei naar Amsterdam vertrokken.
RC 150846
Extract Lloyds-lijsten.10 augustus. In de baai van Studland binnengekomen de FORTUIN, kapt. Zijlstra van Newcastle naar Barcelona.

1847

AH 160247
Uit de hand te koop: het extra snelzeilend, in het vorige jaar geheel nieuw verbouwd kofschip de FORTUIN, gevoerd door kapt. D.J. Zijlstra, liggende in het Oosterdok bij de Schippersstraat, te Amsterdam, met al deszelfs toebehoren, volgens daarvan opgemaakte inventaris te bekomen, benevens nadere informatie bij de makelaar Jan Corver.
AH 100347
Jan Corver, makelaar, zal op maandag de 22ste maart,des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen: de FORTUIN, gevoerd door kapt. D.J. Zijlstra, varende onder Nederlandse vlag; volgens de Nederlandse meetbrief lang 21 ellen, 70 duimen; wijd 4 ellen, 5 duimen; hol 2 ellen,16 duimen; en alzo gemeten op 84 tonnen. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar.

Op 03-04-1847 wordt voor de FREDRIK HENDRIK door Wlliam Pont uit Edam een zeebrief voor kapt. H.J. Meijer aangevraagd.

AH 100547
Vlie, 6 mei. Uitgezeild FREDRIK HENDRIK kapt. H.J. Meijer naar Dantzig.
GRC 250547
Schepen welk op 13 mei de Sont zijn gepasseerd. FREDRIK HENDRIK (Edam), van Edam naar Dantzig.
AH 120647
Dantzig, 3 juni. Vertrokken FREDRIK HENDRIK kapt. Meijer naar Edam.
AH 020847
Vlie, 29 juli. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK kapt. H. Meijer van Osterrisoer.

1848

GRC 250448
Vlie, 19 april. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Meijer van Osterisoer.
NRC 080548
Vlie, 4 mei. Uitgezeild FREDRIK HENDRIK, H.J. Meijer naar Osterisoer.
AH 020848
Vlie, 30 juli. Vertrokken  FREDRIK HENDRIK, H. Meijer naar Noorwegen.
NRC 220848
Vlie, 19 augustus. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, H. Meijer van Osterrisoer.
GRC 290948
Texel, 29 augustus. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, H. Meijer van Osterrisoer.

1849

NRC 190349
Vlie, 15 maart. Uitgezeild FREDERIK HENDRIK, H. Meijer naar Osterrisoer.

Op 07-05-1849 wordt voor de FREDERIK HENDRIK door H. Meijer uit Edam een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

NRC 160549
Vlie, 13 juni. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, H. Meijer naar Oudsoen.
AH 110649
Vlie, 7 juni. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, H. Meijer van Osterrisöer.
NRC 030949
Vlie, 31 augustus. Gearriveerd FREDERIK HENDRIK, H. J. Meijer van Osterrisöer.

1850

Op 04-03-1850 wordt voor de FREDERIK HENDRIK door G. Oostervink uit Edam een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

NRC 010450
Vlie,15 maart. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, G. Oostervink naar Osterrisöer.
AH 080750
Vlie, 3 juli. Uitgezeild FREDERIK HENDRIK, G. Oostervink naar Osterrisöer.
NRC 290750
Vlie, 26 juli. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, G. Oostervink naar Frederikstadt.
AH 050950
Vlie, 2 september. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, G. Oostervink naar Osterrisöer.
AH 111050
Vlie, 6 oktober. Uitgezeild FREDERIK HENDRIK, G. Oostervink op avontuur.

1851

AH 150451
Vlie, 11 april. Uitgezeild FREDERIK HENDRIK, G. Oostervink op avontuur.
AH 250551
Frederikstad, 6 mei. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, G. Oostervink naar Edam,
AH 240551
Vlie, 21 mei. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, G. Oostervink van Frderikstad.
NRC 270651
Vlie, 23 juni. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, G. Oostervink van Osterrisöer.
NRC 090751
Vlie, 6 juli. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, G. Oostervink op avontuur.
NRC 300751
Vlie, 26 juli. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, G. Oostervink van Osterrisöer.
AH 070851
Vlie, 4 augustus. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, G. Oostervink op avontuur.
AH 030951
Vlie, 31 augustus. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, G. Oostervink van Osterrisöer.

1852

Op 13-02-1852 wordt voor de FREDERIK HENDRIK door L. Priebe uit Edam een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

NRC 090652
Vlie, 6 juni. Uitgezeild FREDERIK HENDRIK, kapt. L. Priebe naar Osterrisöer.

1853

DN 260453
Texel, 23 april. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, L. Priebe van Osterrisöer.
DN 080653
Vlie, 3 juni. Aangekomen FREDERIK HENDRIK, L. Priebe van Osterrisöer.

1854

Op 03-03-1854 wordt voor FREDERIK HENDRIK door J. Visser uit Edam een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

AH 030454
Vlie, 30 maart. Binnenkomen FREDERIK HENDRIK, Visser van Osterrisöer.
AH 110454
Vlie, 7 april. Vertrokken FREDRIK HENDRIK, J. Visser naar  Osterrisöer.
NRC 020554
Vlie, 27 april. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, J. Visser van Osterrisöer.
RC 100554
Vlie, 6 mei. Uitgezeild FREDERIK HENDRIK, J. Visser naar  Osterrisöer.
AH 020654
Vlie, 29 mei. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, J. Visser van Osterrisöer.
AH 130654
Vlie, 10 juni. Vertrokken FREDERIK HENDRIK,  Visser naar  Osterrisöer.
NRC 060854
Vlie, 2 augustus. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, J. Visser van Osterrisöer.
AH 150854
Vlie, 12 augustus. Vertrokken FREDRIK HENDRIK, J. Visser naar Osterrisöer.
RC 010954
Vlie, 29 augustus. Gearriveerd FREDERIK HENDRIK, J. Visser van Osterrisöer.
AH 031054
Vlie, 30 september. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, J. Visser van Osterrisöer.

1855

AH 170455
Vlie,14 april. Uitgezeild FREDRIK HENDRIK, J. Visser naar Osterrisöer.
RC 030555
Vlie, 30 april. Gearriveerd FREDERIK HENDRIK, Visser van Osterrisöer.
AH 140555
Vlie, 11 mei. Vertrokken FREDRIK HENDRIK, J. Visser naar Osterrisöer.
AH 220655
Vlie, 19 juni. Vertrokken FREDRIK HENDRIK, Visser naar Osterrisöer.
NRC 120755
Texel, 10 juli. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Visser van Osterrisöer.
AH 280855
Vlie, 25 augustus. Vertrokken FREDRIK HENDRIK, Visser naar Osterrisöer.
RC 100955
Vlie, 6 september. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Visser van Osterrisöer.
GRC 171055
Vlie, 8 oktober. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Visser van Osterrisöer.

1856

Op 01-03-1856 wordt voor FREDERIK HENDRIK door G.E. Visser een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

RC 110356
Vlie, 7 maart. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, Visser naar Osterrisöer.
AH 140456
Vlie, 10 april. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Visser van Osterrisöer.
AH 160556
Vlie, 12 mei. Uitgezeild FREDRIK HENDRIK, Visser naar Osterrisöer.
NRC 010656
Texel, 30 mei. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Visser van Osterrisöer.
AH 130656
Vlie, 10 juni. Vertrokken FREDRIK HENDRIK, Visser naar Osterrisöer.
AH 120956
Vlie, 9 september. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Visser van Osterrisöer.

1857

AH 250357
Vlie, 19 maart. Vertrokken FREDRIK HENDRIK, Visser naar Noorwegen.
AH 290457
Texel, 27 april. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Visser van Osterrisöer.
NRC 170557
Vlie, 14 mei. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, Visser naar Osterrisöer.
AH 050657
Vlie, 1 juni. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Visser van Osterrisöer.
AH 190657
Vlie, 15 juni. Uitgezeild FREDERIK HENDRIK, Visser naar Osterrisöer.
AH 170757
Vlie, 11 juli. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Visser van Osterrisöer.
RC 310757
Vlie, 28 juli. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, Visser naar Osterrisöer.
GRC 210857
Texel, 16 augustus. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Visser van Osterrisöer.
NRC 050957
Vlie, 1 september. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Visser van Osterrisöer.

1858

Op 18-03-1858 wordt voor FREDERIK HENDRIK door E.C. Hoeksma een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

AH 260358
Texel, 24 maart. Uitgezeild FREDRIK HENDRIK, Hoeksma naar Osterrisöer.
OHC 200448
Texel, 17 april. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK van Osterrisöer.
NRC 040558
Vlie, 1 mei. Vertrokken  FREDERIK HENDRIK, Hoeksma naar Osterrisöer.
AH 270558
Vlie, 24 mei. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Hoeksma van Osterrisöer.
RC 090658
Vlie, 6 juni. Vertrokken FREDRIK HENDRIK, Hoeksma naar Osterrisöer.
NRC 290658
Vlie, 26 juni. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Hoeksma van Osterrisöer.
AH 110758
Vlie, 8 juli. Vertrokken FREDRIK HENDRIK, Hoeksma naar Osterrisöer.
NAH 100858
Vlie, 6 augustus. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Hoeksma van Osterrisöer.
AH 210958
Vlie, 17 september. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Hoeksma van Osterrisöer.
RC 041058
Vlie, 30 september. Uitgezeild FREDRIK HENDRIK, Hoeksma naar Osterrisöer.
NRC 231058
Texel, 21 oktober. Aangekomen FREDRIK HENDRIK, Hoeksma naar Osterrisöer.

1859

NAH 160359
Texel, 14 maart. Uitgezeild FREDRIK HENDRIK, Hoeksma op avontuur.
NAH 070459
Texel, 5 april. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Hoeksma van Osterrisöer.
NAH 120459
Osterrisöer, 23 maart. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, Hoeksma naar Edam.
DT 200559
Vlie, 17 mei.  Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Hoeksma van Osterrisöer.
RC 020659
Vlie, 29 mei. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, Hoeksema naar Osterrisöer.
NRC 260659
Vlie, 22 juni. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Hoeksma van Osterrisöer.
NAH 020759
Riisöer, 14 juni. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, Hoeksema naar Edam.
AH 280759
Vlie, 25 juli. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Hoeksema van Osterrisöer.
AH 031059
Osterrisöer, 10 september. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Hoeksma van Edam, is dito derwaarts teruggekeerd.

1860

Op 27-03-1860 wordt voor de FREDERIK HENDRIK door E.C. Hoeksma een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

NRC 120460
Vlie, 8 april. Uitgezeild FREDERIK HENDRIK, Hoeksma naar Osterrisoer.
NRC 050560
Vlie, 1 mei. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Hoeksma van Osterrisoer.
NAH 110660
Osterrisoer, 22 mei. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Hoeksma van Edam en den 26 mei weder derwaards.
NRC 250660
Vlie, 21 juni. Uitgezeild FREDERIK HENDRIK, Hoeksma naar Osterrisoer.
NRC 150760
Osterrisoer, 25 juni. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Hoeksma van Edam.

1861

RC 210361
Vlie, 19 maart. Uitgezeild FREDERIK HENDRIK, Hoeksma naar Osterrisoer.
NRC 220461
Texel, 20 april. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Hoeksma van Osterrisoer.
AH 310561
Osterrisoer, 11 mei. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Hoeksma van Edam.
NRC 240661
Vlie, 22 juni. Uitgezeild FREDERIK HENDRIK, Hoeksma naar Osterrisoer.
AH 200761
Vlie, 18 juli. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Hoeksma van Osterrisoer.

1862

Op 05-03-1862 wordt voor de FREDRIK HENDRIK door W. Pont uit Edam voor E.C. Hoeksma een nieuwe zeebrief aangevraagd.

AH 250362
Vlie, 22 maart. Uitgezeild FREDERIK HENDRIK, Hoeksma naar Osterrisoer.
NRC 070762
Vlie, 5 juli. Uitgezeild FREDRIK HENDRIK, Hoeksma naar Osterrisöer.

1863

AH 170863
Vlie, 14 augustus. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Hoeksma van Osterrisöer.
NRC 161263
Cuxhaven, 12 december. De Nederlandse kof FREDERIK HENDRIK, kapt. E.C. Hoeksma van Osterrisöer naar Holland, is hier voor noodhaven binnengelopen.

1864

NRC 030164
Cuxhaven, 1 januari. Alhier ligt de FREDERIK HENDRIK, kapt. Hoeksma.
NRC 060164
Cuxhaven, 3 januari. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, Hoeksma naar Edam.
OHC 080164
Texel, 6 januari. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Hoeksma van Osterrisöer.

Op 09-04-1864 wordt voor de FREDERIK HENDRIK door Wed. W. Pont -Versteegh, uit Edam een nieuwe zeebrief kapt. Hoeksma aangevraagd.

AH 240464
Vlie, 9 april. Uitgezeild FREDRIK HENDRIK, Hoeksma naar Osterrisöer.
RC 130564
Vlie, 10 mei. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Hoeksma van Osterrisöer.
RC 0030664
Vlie, 30 mei. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, Hoeksma naar Osterrisöer.
AH 060764
Vlie, 3 juli. Vertrokken FREDRIK HENDRIK, Hoeksma naar Osterrisöer.
AH 290764
Vlie, 26 juli. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Hoeksma van Osterrisöer
AH 250864
Vlie, 23 augustus.  Vertrokken
FREDRIK HENDRIK, Hoeksma naar Frederikstad.
RC 290964
Osterrisöer,15 september. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Hoeksma van Frederikstad naar Edam.
AH 041064
Vlie, 1 oktober. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Hoeksma van Frederikstad.
NRC 241064
Vlie, 20 oktober. Vertrokken FREDRIK HENDRIK, Hoeksma naar Osterrisöer.
AH 281164
Osterrisöer, 5 november. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Hoeksma naar Edam. ( 11de derwaarts teruggekeerd).
AH 191264
Texel, 17 december. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Hoeksma van Osterrisöer.

1865

AH130465
Christiaan Ament, makelaar, zal op maandag de 24ste april 1865, des avonds te 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, presenteren te verkopen: Het wel bezeilde kofschip, genaamd FREDERIK HENDRIK, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapitein E.C. Hoeksma, volgens meetbrief lang 21,70 Ned. ellen, wijd 4,05 Ned. ellen, hol 2,16 Ned. ellen, en alzo gemeten op 84 tonnen of 44 lasten, liggende te Edam aan de Scheepstimmerwerf DE GOEDE VERWACHTING van de scheepsbouwmeester J. Pauw. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar te Amsterdam of bij de Heer J.L. Wickel, te Edam. Genoemd kofschip is inmiddels uit de hand te koop.

1866

NRC 180366
Texel, 15 maart. Vertrokken FREDRIK HENDRIK, Mulder naar Osterrisöer.
RC 130466
Vlie, 10 april. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Ausgaardstrand.
RC 210566
Texel, 17 mei. Binnengekomen FREDRIK HENDRIK, Mulder van Ausgaardstrand.
RC 310566
Texel, 28 mei. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, Mulder naar Frederikstad.
RC 110766
Texel, 8 juli. Vertrokken FREDRIK HENDRIK, Mulder naar Frederikstad.
AH 270966
Texel, 24 september. Uitgezeild FREDRIK HENDRIK, Mulder op avontuur.

1867

AH 260367
Vlie, 23 maart. Uitgezeild FREDRIK HENDRIK, Mulder naar Frederikstad.
NRC 140467
Vlie, 12 april. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Frederikstad.
OHC 300467
Vlie, 26 april. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, Mulder naar Christiania.
RC 290567
Christiania, 20 mei. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Holland.
RC 050667   
Vlie, 2 juni. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Christiania.
AH 240667
Vlie, 20 juni. Uitgezeild FREDERIK HENDRIK, Mulder naar  Frederikstad.
AH 130767
Harlingen, 11 juli. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Frederikstad.
AH 220767
Vlie, 18 juli. Vertrokken  FREDERIK HENDRIK, Mulder naar Christiaansand.
AH 160867
Harlingen, 12 augustus. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Christiania.
AH160967
Harlingen, 12 september. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Frederikstad.
OHC 121067
Vlie, 9 oktober. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Frederikstad.                     

1868

Op 28-02-1868 wordt voor de FREDERIK HENDRIK door E.T. Mulder uit Veendam een nieuwe zeebrief voor zichzelf aangevraagd.

AH 010568
Christiania, 22 april. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Termunterzijl.
OHC 110668
Vlie, 8 juni. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Frederikstad.
NRC 220668
Vlie,19 juni. Uitgezeild FREDERIK HENDRIK, Mulder op avontuur.

1869

NRC 040469
Vlie, 2 april. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, Mulder naar Frederikstad.
NRC 200469
Vlie, 18 april. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Frederikstad.
AH 250569
Frederikstad, 14 mei. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Kampen.
NRC 010769
Vlie, 29 juni. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Frederikstad.
AH 260769
Frederikstad, 14 mei. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Kampen.
AH 220869.
Termunsterzijl, 18 augustus. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, Mulder naar Frederikstad.
AH 160969
Frederikstad, 4 september. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Termunterzijl.

1870

AH 070570
Frederikstad, 23 april. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Delfzijl.
AH 120570
Emden, 8 mei. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Frederikstad.
NVD 240570
Emden,17 mei. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, Mulder naar Archangel.
AH 110670
Emden, 6 juni. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Noorwegen.
AH 010770
Laurvig, 20 juni. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Emden.
AH 111070
Drammen, 1 oktober. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Termunterzijl.
AH 111170
Amsterdam, 9 november. Het schip FREDERIK HENDRIK, kapt. E.T. Mulder Termunterzijl naar Frederikstad bestemd, is op 25 oktober te Nye Hellesund binnengelopen. kapt. Mulder rapporteert dat in de nacht van 23 op 24 oktober gedurende een hevige bui uit ZZO, 21 schepen in de nabijheid zijn verongelukt.
AH 181170
Termunterzijl, 13 november. Binnengelopen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Frederikstad.

1871

AH150671
Termunterzijl, 10 juni. Uitgezeild FREDERIK HENDRIK, Mulder naar Noorwegen.
AH 020771
Frederikstad, 14 juni. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Termunterzijl.
AH 180771
Leer, 13 juli. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, Mulder naar Noorwegen.
AH 290771
Frederikstad, 15 juli. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Leer.
NVD 100871
Termunterzijl, 4 augustus. Aangekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Frederikstad.
AH 140971
Termunterzijl, 10 september. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, Mulder naar Noorwegen.
NVC111071
Laurvig, 19 september. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Termunterzijl.
AH 151071
Emden, 9 oktober. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Termunterzijl van Noorwegen.

1872

AH 170372
Emden, 11 maart. Uitgezeild FREDERIK HENDRIK, Mulder naar Noorwegen.
NVC 180572
Arendal, 6 mei. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, Mulder naar Emden.
AH 020772
Emden, 29 juni. Aangekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Frederikstad.
NVC 130772
Emden, 6 juli. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, Mulder naar Noorwegen.
ST 070872
Delfzijl, 3 augustus. Vertrokken FREDERIK HENDRIK, E.T. Mulder naar Noorwegen.
AH 270872
Termunterzijl, 20 augustus. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, kapt. Mulder van Laurvig.
OHC 261072
Termunterzijl. 23 oktober. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, Mulder van Krageroe.
ST 261172
Delfzijl, 21 november. Binnengekomen FREDERIK HENDRIK, E.T. Mulder van Osterrisoer naar Termunterzijl.
(opm. Dit is het laatst gevonden zeevaartbericht; aangenomen wordt dat het schip, bouwjaar 1830, is gesloopt.)

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron.240.383.1830.167

DVD M.,LIII-1420, 1421 en 21
BIJLBRIEF

Naam schip volgens indem., TIESSINA

plaats en datum acte Groningen, 30 april 1830

type schip nieuw kofschip

bouwwerf/verkoper J.H. Muller, timmerman en aannemer,
gebouwd op zijn werf ‘t Hoofd te Groningen

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper J. Cardinaal, Groningen en mede-reders

te voeren door kapt. Wolter Gialts, schipper te Groningen

grootte in tonnen 44 lasten
(Meetbrief nr. 96 d.d. 29 april 1830 afgegeven te Groningen)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 21,85 m., breed 4,02 m., hol 2,13 m.

kiellegging

tewaterlating 1830 van stapel gelopen

plaats / datum registratie Groningen, 18 mei 1830

nummer van registratie deel 19, folio 43, recto, vak 7

notaris bevestigende verklaring B & W van Groningen

prijs

Bijzonderheden:researcher/datum research: ML / 310111

Naam TIESSINA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1830
Toegang 240
Inventaris 383

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1839.9
foto IMG 1948 - 1950

CEDULE

Naam schip de FORTUIN

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 8 maart 1839

type schip kof

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Daniel Jansz. Zijlstra

grootte in tonnen 45 lasten of 86 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Groningen

plaats / datum registratie Amsterdam, 8 maart 1839

nummer registratie deel 37, folio 64, verso, vak 5

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Dordrecht.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De belofte wordt afgelegd door Jan Corver voor zijn firma Jan Corver & Co, en medereders en door Cornelis Corver voor zich zelf.
De vorige zeebrief werd op 28 februari 1839 ingeleverd bij de ontvanger te Groningen.


researcher/datum research: ML / 050616bijlage bij acte 9 van 1839, kof de FORTUIN
eigenaren per primo maart 1839:

firma Jan Corver & Co., Amsterdam (boekhouders en 2/16e part)
H.E. Timmer, Amsterdam (3/16e part)
C. van Rossem, Amsterdam (2/16e part)
J. Copius Peereboom, Amsterdam (2/16e part)
Cornelis Corver, Amsterdam (2/16e part)
P.J. Haedel, Amsterdam (2/16e part)
Mevr. M.P. Thooft, geboren Roos, Amsterdam (2/16e part)
G.J.A. Beyerinck, Amsterdam (1/16e part

ML / 050616

Naam FORTUIN (de)
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1839
Toegang 198
Inventaris 3168

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1839.9

DVD XI - 217
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip TIJSSINA

plaats en datum acte openbare vrijwillige verkoping, Groningen, 16 januari 1839

type schip kof

bouwwerf/verkoper Jacob Cardinaal, negociant te Groningen

gevoerd door kapt. Wolter Gialts

eigenaar/aankoper Hendrik Edes Timmer, zonder beroep, Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 86 tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Groningen, 1 februari 1839

nummer van registratie deel 1, folio 13

notaris Mr. Egbert van Eerde, notaris te Groningen

prijs NLG. 6100,-

Bijzonderheden: het schip lag bij deze verkoping te Dordrechtresearcher/datum research: ML / 190708

Naam TIJSSINA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1839
Toegang 198
Inventaris 3179

Bronnen

Jaar: 1830
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Groninger Archieven, Groningen Archiefnummer Groningen 240.383.1830.167
Noord Hollands Archief Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1839.9
Noord Hollands Archief Haarlem Archiefnummer AMS 198.3179-1839.9
AB = Avondbode
AH = Algemeen Handelsblad
DN = De Nederlander
GRC = Groninger Courant
NAH = Nieuw Amsterdamsch Handel- en Effectenblad
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
NVD = Nieuws van de Dag
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
VEC = Veendammer Courant