Inloggen
AMERIKA - ID 9180

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1853-08-09 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1853
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Barque
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf De Haan, in de Groote Bikkerstraat, Johan Reinhard Boelen & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1852-11-11
Launch Date: 1853-04-25
Delivery Date: 1853-07-20
Technical Data

Net Tonnage: 512.00 *** Onbekend ***
 
Length 1: 38.40 Meters Registered
Beam: 6.07 Meters Registered
Depth: 4.95 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1853
Datum agenda: 1853-08-09
Register nr: 18530555
Scheepsnaam: AMERIKA
Type: Bark
Lasten: 271
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Schuijmer, D.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Schuijmer, D.
Opmerkingen: Zb

Ship History Data

Date/Name Ship 1853-07-00 AMERIKA
Manager: Blaauw & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Blaauw & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Ship Events Data

1853-04-25: NRC 270453
Amsterdam, 25 april. Van de werf van de scheepsbouwmeesters J.R. Boelen & Zonen alhier is te water gelaten het clipper barkschip AMERIKA, groot 270 lasten, zullende worden gevoerd door kapt. D. Schuijmer, onder directie van de heer Q. Blaauw. Daarna is de kiel gelegd voor en dergelijk schip, mede zullende varen onder boekhouderschap van gemelde heer. Beide vaartuigen zijn bestemd voor de grote vaart.
1853-05-00: NRC 270553
Advertentie. Australië. Naar Melbourne en Sydney (N.Z.W.) om van Amsterdam direct te vertrekken het nieuw gebouwd, gekoperd clipper barkschip AMERIKA, gevoerd door kapt. D. Schuymer, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Voor vracht of passage adres bij de cargadoors De Vries & Co, Buitenkant.
1863-04-00: NRC 040463
Advertentie. C. Ament, G.J. Boelen, J.R. Bos Janszen en P. Reineke, makelaars, zullen op maandag de 27e april 1863, des avonds ten zes ure, ten overstaan van de notaris J.W.H.H. Druijvesteijn, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, te Amsterdam, presenteren te verkopen:
1. Het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast Nederlands gebouwd barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd AMERIKA, gevoerd door kapt. P.L. Zeeman, volgens Nederlands meetbrief lang 38 ellen 40 duimen, wijd 6 ellen 7 duimen, hol 4 ellen 95 duimen, en alzo gemeten op 513 tonnen of 271 lasten.
2. Het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast Nederlands gebouwd barkschip, varende onder Nederlandse vlag genaamd BURGEMEESTER VAN REENEN, gevoerd door kapt. A.H. Zwaneveld, volgens Nederlands meetbrief lang 39 ellen, wijd 6 ellen 8 duimen, hol 4 ellen 96 duimen, en alzo gemeten op 523 tonnen of 276 lasten. Laatst gemeld schip is in augustus 1862 gekoperd.
De voorzegde schepen liggen aan de Oosterdoks dijk te Amsterdam. Breeder bij inventarissen omschreven en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors de Vries & Co., te Amsterdam.
1863-04-27: Openbaar verkocht te Amsterdam naar Engeland.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Schuymer, D.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Zeeman, P.L.
Overige informatie: 0

Akten

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1853.39

DVD XII – 6484 - 6486
BIJLBRIEF
Naam schip AMERIKA

plaats en datum acte bijlbrief, Amsterdam, 18 juli 1853

type schip bark

bouwwerf/verkoper Johan Reinhard Boelen & Zoon, scheepsbouwmeesters, werf De Haan in de Groote Bikkerstraat te Amsterdam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma Blaauw & Co., Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 271 lasten

tuigage / aantal dekken twee dekken

afmetingen 38,40 x 6,07 x 4,95 meter

kiellegging 11 november 1852

tewaterlating 25 april 1853

plaats / datum registratie Amsterdam, 20 juli 1853

nummer van registratie deel 65, folio 42, recto, vak 8.

notaris verklaring voor burgemeester en wethouders van Amsterdam

prijs NLG

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 010508

Naam AMERIKA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1853
Toegang 198
Inventaris 3181

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS.198.3171.1853.39
foto IMG 9372 - 9375

CEDULE

Naam schip AMERIKA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 5 augustus 1853

type schip bark

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. D. Schuymer, mede-eigenaar

grootte in tonnen 271 lasten of 513 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd bij de werf De Haan te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 5 augustus 1853

nummer registratie deel 65, folio 53, recto, vak 2

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage vermelde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Hendrik Theodorus Boelen, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage vermelde eigenaren.
researcher/datum research: ML / 210217
Bijlage bij eigendomsbewijs 39 van 1853, bark AMERIKA
eigenaren per primo augustus 1853

firma Blaauw & Co., Amsterdam (boekhouders en 1/30e part)
D. Schuymer, Amsterdam (schipper en 2/30e part)
Mr. L.D. Van Dijk, Amsterdam (1/30e part)
C.H. van der Mersch, Amsterdam (1/30e part)
Jhr. J.C. Smissaert, Amsterdam (1/30e part)
firma Bontekoning & Aukes, Amsterdam (1/30e part)
P. Steen Jr., Amsterdam (1/30e part)
Hendrik Schuymer, Amsterdam (1/30e part)
J.H. Schuymer J.Rzn, Amsterdam (1/30e part)
J. Gebhard, Amsterdam (1/30e part)
J.H.A. Wurfbain, Amsterdam (1/30e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (1/30e part)
firma Joh. Meijjes & Zoon, Amsterdam (1/30e part)
firma Meijjes & Smits, Amsterdam (1/30e part)
firma J.R. Boelen & Zn., Amsterdam (1/30e part)
firma Keune & Oort, Amsterdam (1/30e part)
firma Hendrik Jonker & Zn., Amsterdam (1/30e part)
firma De Vries & Co., Amsterdam (1/30e part)
Smissaert van der Haere, Amsterdam (2/30e part)
H.J. Doude van Troostwijk, Amsterdam (1/30e part)
Mr. P. van Lennep, Amsterdam (1/30e part)
Dr. Albers, Zutphen (1/30e part)
D. Birrius Campen, Amsterdam (1/30e part)
C. Smit, ? (2/30e part)
N. Pieneman, Amsterdam (1/60e part)
C.B. Swalue, Amsterdam (1/60e part
J.R. Boelen, Amsterdam (1/30e part)
firma Wed. J.R. Wellinghuizen & Zn., Amsterdam (1/30e part)

ML / 210217

Naam AMERIKA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1853
Toegang 198
Inventaris 3171

Bronnen


Jaar: 1853
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: BIJLBRIEF: Noord-Hollands Archief, Haarlem / Archiefnummer Amst.198.3181-1853.39