Inloggen
ABEL TASMAN - ID 8852

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1852-05-29 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1852
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Barque
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebrs Jonker, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1852-02-21
Delivery Date: 1852-00-00
Technical Data

Net Tonnage: 735.00 Net tonnage
Net Tonnage 2: 388.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1852
Datum agenda: 1852-05-29
Register nr: 18520408
Scheepsnaam: ABEL TASMAN
Type: Bark
Lasten: 388
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Varkevisser, P.
Plaats: Scheveningen
Kapitein op moment van verzoek: Hensing, J.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1852-00-00 ABEL TASMAN
Manager: P. Varkevisser & Cs., Scheveningen, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: P. Varkevisser & Cs., Scheveningen, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Scheveningen / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Oorspronkelijke eigenaren van het barkschip ABEL TASMAN:
Cornelis Smit, Alblasserdam (21/64e part)
Pieter Varkevisser,boekhouder, Scheveningn (7/64e part)
Frank Varkevisser,  Scheveningen (2/64e part)
Charles van Olden, 's-Gravenhage (1/64e part)
Carel August Gunkel, 's-Gravenhage (2/64e part)
Hermanus Hendrik van Gogh, s-Gravenhage (1/64e part)
Bernardus Ament, 's-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Jacobus van Omenen, 's-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Anthonius van Gardingen, 's-Gravenhage (1/64e part)
Jean Jacues Moritz, 's-Gravenhage (1/64e part)
Firma A. Perk & Zonen, 's-Gravenage (1/64e part)
Henri AbrahamPuejael Certan, 's-Gravenhage (1/64e part)
Adriaan Leopold Balthazar Willem van Ooyen, 's-Gravenhage (1/64e part)
Carolina Wilhelmina Jacoba Temmink, 's-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Franciscus Smeets, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Willem Christiaan van der Kuylen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Pieter Blom, Amsterdam (2/64e part)
George Frederik ten Dall, Amsterdam (1/64e part)
Pieter Cornelis de Moor, Rotterdam (2/64e part)
Petrus Spaapen, Rotterdam (2/64e part)
Pulus Tamesz van Os, Rotterdam (1/64e part)
Jacob de Kuyter Gerritszoon, Delft (1/64e part)
Daniel van Koetsveld, Delft (1/64e part)
Wed. H.A. Bou..ss..wils, geboren S.W. Rademaeker van Gravenpolder, Leiden (2/64e part)
Gerrit Kroon, Bergen op Zoom (1/64e part)
Wed. Lourens Gastelaar, geboren Jacoba Hendrica De Vallée, Bergen op Zoom (1/64e part)
Johan Bartholomeus Enta, Bergen op Zoom (1/64e part)
Wijnandus Nicolaas Kooyker, Bergen op Zoom (1/64e part)
Gjalt Arjens Brouwer, Woudsend (2/64e part)
en firma B. Onnes & Zoon, Groningen (1/64e part)

 

transactie:

 Jan Smit Corneliszoon, reder te Alblasserdam, mede namens Margje Smit, echtgenote van Cornelis Gijsbertus van der Lee, reder te Alblasserdam, Janna Smit, echtgenote van Jan Vroege, reder te Alblasserdam, Petronella Smit, ongehuwd te Alblasserdam, Cornelia Smit, ongehuwd te Alblasserdam, Deliaantje Smit, echtgenote van Frans Harms von Lindern, reder te Alblasserdam en Dirkje Smit, echtgenote van Emmo Hooites Meursing, scheepsbouwmeester te Hoogezand, zijnde alle gezamelijke erfgenamen, ieder voor een gelijk deel, van wijlen Cornelis Smit, Alblasserdam:verkopen aan de firma P. Varkevisser & Zoonen, reders en cargadoors te Rotterdam,  

9/64e part in de bark ABEL TASMAN voor NLG. 500,- per 1/64e part)

Getekend in mei 1866.

 

Jan Hendrik Grooteboom van Os verkoopt op 27 april 1866 aan de firma P. Varkevissser & Zoonen te Rotterdam 1/64e part in de bark ABEL TASMAN voor NLG. 500,-

De erven van Anthonya Jacoba van Gardinge, wijlen echtgenote van wijlen Carel August Gunkel verkopen op 22 augustus 1864  3/64e part in de bark ABEL TASMA, gemeten op 735 tonnen, gevoerd door kapt. J.R. Rijken, aan de firma P. Varkevisser & Zoonen  te Rotterdam voor NLG. 2400,-

De erven van wijlen Pieter Varkevisser te Scheveningen en op 8 december 1862 overleden, verkopen 7/64e part in het barkschip ABEL TASMAN op 29 mei 1863 aan Pieter Varkevisser Junior (prijs niet genoemd)

Jan Smit Czn en zijn zusters als erven Cornelis Smit, verkopen op 9 mei 1866 aan Maria Elizabeth van Duyne, weduwe van Pieter Varkevisser te Scheveningen 12/64e part in de ABEL TASMAN voor NLG. 500,- per part.

Frank Varkevisser Jr. reder te Scheveningen, heeft op 11 december 1862 van zijn vader, thans wijlen Frank Varkevisser, overgenomen voor NLG. 500,- 1/64e part in de ABEL TASMAN.

Hermanus Hendrik van Gogh, houtkoper, heeft op 16 mei 1866 verkocht aan Abraham van Duin, rentenier, beide te ’s-Gravenhage, 1/64e part in de ABEL TASMAN  voor NLG. 500,-

Johan Francois Smeets te Delft overleden op 5 juni 1865, heeft aan zijn erven nagelaten een part (?) in de ABEL TASMAN.

De vele erven Gerrit Kroon te Bergen op Zoom, aldaar overleden 17 maart 1861, ontvangen 1/64e part in de ABEL TASMAN.

Opm: het is ondoenlijk al deze transacties verder uit te werken; het gaat om vele boedelscheidingen, verervingen van kleine parten in het schip, etc. etc. 

 

 

 

Ship Events Data

1852-02-21: NRC 220252
Rotterdam, 21 februari. Heden middag is van de werf van de scheepsbouwmeester J. Jonker aan de Kinderdijk met het beste gevolg te water gelopen het barkschip ABEL TASMAN, groot 370 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. J. Hensing en gebouwd voor rekening van de heer P. Varkevisser te Scheveningen. Deze bodem is het eerste grote schip, dat op genoemde timmerwerf gebouwd wordt.
1852-06-00: NRC 220552
Advertentie. Naar Batavia zal in de loop der maand juni vertrekken het nieuw gebouwd barkschip ABEL TASMAN, kapt. J. Hensing, zijnde uitmuntend ingericht voor passagiers en goederen. Adres ten kantore van M. Varkevisser.
1853-07-24: NRC 280753
Deal, 24 juli. De Nederlandse schepen ABEL TASMAN, kapt. Hensing, van Londen naar Sydney en TWEE GODFRIEDS, kapt. Brandligt, van Londen naar Geelong, zijn op de hoogte van de Singels (opm: droogten nabij Winchelsea) met elkaar in aanraking geweest, en dientengevolge alhier geretourneerd. Eerstgenoemde heeft zeer onbeduidende schade, laatstgenoemde heeft de boegspriet verloren en enige averij aan het galjoen bekomen.
1854-03-27: NRC 140554
Batavia (opm: Djakarta), 27 maart. Scheepsvrachten. Van vrachtzoekende schepen hadden weder enige arrivementen (opm: aankomsten) plaats, en valt daaromtrent het volgende te zeggen.
De JAN PIETERSZOON KOEN en JACOB CATS werden genomen voor een reis van Akyab naar Cowes om order, en verder naar Nederland GBP 5.5, andere havens van het continent GBP 5.12/6, Engeland GBP 5.15. De HENRIETTE tot NLG 70 alhier en NLG 80 op de kust te laden, meestens voor suiker naar Nederland. De NEERLANDS INDIEN tot NLG 80 voor suiker, zo hier als op de kust te laden naar Rotterdam. De VIER GEBROEDERS neemt een lading stenen in op Onrust naar Soerabaija en komt op die plaats weder disponibel. De ABEL TASMAN laadt grotendeels voor reders rekening en vult op tot suiker NLG 85, koffij NLG 75 op de kust en NLG 5 per last minder alhier. De ZEEMANSHOOP, te Soerabaija gearriveerd, laadt grotendeels voor reders rekening. Van hier vertrok onbevracht op avontuur de JAVAAN naar Singapore. Thans zijn nog disponibel de LEWE VAN NIJENSTEIN, RESIDENT VAN SON, ZES GEZUSTERS, MARIA MAGDALENA, PHOEBUS, CLIO, MARIA EN ELIZE, EENSGEZINDHEID, ANTOINETTE, ZORGVLIET en BUITENZORG.
1867-00-00: Final Fate:
1867: Verongelukt in N.O.I.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Hensing, J.
Overige informatie:

Datum vanaf: 1858
Kapitein: Rijken, J.R.
Overige informatie: 0

Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.612
DVD VIII – 2196, 2236
BIJLBRIEF met navolgende transacties
Naam schip ABEL TASMAN

plaats en datum acte Alblasserdam, 15 april 1852

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Cornelis Smit, scheepsbouwer te Alblasserdam, heeft doen bouwen op de werf van Johannes Jonker, mede te Alblasserdam

gevoerd door kapt.
eigenaar/aankoper zie bijlage

te voeren door kapt. J. Hensing

grootte in tonnen 388 lasten

tuigage / aantal dekken 2 dekken

afmetingen
kiellegging
tewaterlating
plaats / datum registratie ’s-Gravenhage, 25 mei 1852

nummer van registratie deel 82, folio 194, reco, vak 4

notaris bevestigende verklaring burgemeester Alblasserdam

prijs
Bijzonderheden:

researcher/datum research: ML / 100809

Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.612 barkschip ABEL TASMAN

Oorspronkelijke eigenaren:

Cornelis Smit, Alblasserdam (21/64e part)
Pieter Varkevisser, Scheveningen (boekhouder en 7/64e part)
Frank Varkevisser, Scheveningen (2/64e part)
Charles van Olden, ’s-Gravenhage (/64e part)
Carel August Gunkel, ’s-Gravenhage (2/64e part)
Hermanus Hendrik van Gogh, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Bernardus Ament, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Jacobus van Omenen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Anthonius van Gardingen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Jean Jacques Moritz, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Firma A. Perk & Zonen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Henri Abraham Puejael Certan, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Adriaan Leopold Balthazar Willem van Ooyen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Carolina Wilhelmina Jacoba Temmink, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Franciscus Smeets, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Willem Christiaan van der Kuylen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Pieter Blom, Amsterdam (2/64e part)
George Frederik ten Dall, Amsterdam (1/64e part)
Pieter Cornelis de Moor, Rotterdam (2/64e part)
Petrus Spaapen, Rotterdam (2/64e part)
Paulus Tamesz van Os, Rotterdam (1/64e part)
Jacob de Kuyter Gerritszoon, Delft (1/64e part)
Daniel van Koetsveld, Delft (1/64e part)
Wed. H.A. Bou.ss.wils, geboren S.W. Rademaeker van Gravenpolder, Leiden (2/64e part)
Gerrit Kroon, Bergen op Zoom (1/64e part)
Wed. Lourens Gastelaar, geboren Jacoba Hendrica De Vallée, Bergen op Zoom (1/64e part)
Johan Bartholomeus Enta, Bergen op Zoom (1/64e part)
Wijnandus Nicolaas Kooyker, Bergen op Zoom (1/64e part)
Gjalt Arjens Brouwer, Woudsend (2/64e part)
firma B. Onnes & Zoon, Groningen (1/64e part)

transactie:
Jan Smit Corneliszoon, reder te Alblasserdam, mede namens Margje Smit, echtgenote van Cornelis Gijsbertus van der Lee, reder te Alblasserdam, Janna Smit, echtgenote van Jan Vroege, reder te Alblasserdam, Petronella Smit, ongehuwd te Alblasserdam, Cornelia Smit, ongehuwd te Alblasserdam, Deliaantje Smit, echtgenote van Frans Harms von Lindern, reder te Alblasserdam en Dirkje Smit, echtgenote van Emmo Hooites Meursing, scheepsbouwmeester te Hoogezand, zijnde alle gezamelijke erfgenamen, ieder voor een gelijk deel, van wijlen Cornelis Smit, Alblasserdam:
verkopen aan de firma P. Varkevisser & Zoonen, reders en cargadoors te Rotterdam
9/64e part in de bark ABEL TASMAN voor NLG. 500,- per 1/64e part)
Getekend in mei 1866

Jan Hendrik Grooteboom van Os verkoopt op 27 april 1866 aan de firma P. Varkevissser & Zoonen te Rotterdam 1/64e part in de bark ABEL TASMAN voor NLG. 500,-
De erven van Anthonya Jacoba van Gardinge, wijlen echtgenote van wijlen Carel August Gunkel verkopen op 22 augustus 1864 3/64e part in de bark ABEL TASMA, gemeten op 735 tonnen, gevoerd door kapt. J.R. Rijken, aan de firma P. Varkevisser & Zoonen te Rotterdam voor NLG. 2400,- zie vervolgblad
De erven van wijlen Pieter Varkevisser te Scheveningen, op 8 december 1862 overleden, verkopen 7/64e part in het barkschip ABEL TASMAN op 29 mei 1863 aan Pieter Varkevisser Junior (prijs niet genoemd)
Jan Smit Czn. en zijn zusters, als erven Cornelis Smit, verkopen op 9 mei 1866 aan Maria Elizabeth van Duyne, weduwe van Pieter Varkevisser te Scheveningen 12/64e part in de ABEL TASMAN voor NLG. 500,- per part
Frank Varkevisser Jr. reder te Scheveningen, heeft op 11 december 1862 van zijn vader, thans wijlen Frank Varkevisser, overgenomen voor NLG. 500,- 1/64e part in de ABEL TASMAN
Hermanus Hendrik van Gogh, houtkoper, heeft op 16 mei 1866 verkocht aan Abraham van Duin, rentenier, beide te ’s-Gravenhage, 1/64e part in de ABEL TASMAN voor NLG. 500,-
Johan Francois Smeets te Delft overleden op 5 juni 1865, heeft aan zijn erven nagelaten een part (?) in de ABEL TASMAN
De vele erven Gerrit Kroon te Bergen op Zoom, aldaar overleden 17 maart 1861, ontvangen 1/64e part in de ABEL TASMAN
Opm: het is ondoenlijk al deze transacties verder uit te werken; het gaat om vele boedelscheidingen, verervingen van kleine parten in het schip, etc. etc.
ML / 100809Naam ABEL TASMAN
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1866
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Nationaal Archief – Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.612

DVD VIII – 2196 - 2236
BIJLBRIEF met navolgende transacties
Naam schip ABEL TASMAN

plaats en datum acte bijlbrief, Alblasserdam, 15 april 1852

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Cornelis Smit, scheepsbouwer te Alblasserdam, heeft het schip doen bouwen op de werf van Johannes Jonker, mede te Alblasserdam

gevoerd door kapt.
eigenaar/aankoper Pieter Varkevisser, Scheveningen (boekhouder) en mede-eigenaren (zie bijlage)

te voeren door kapt. J. Hensing

grootte in tonnen 388 lasten

tuigage / aantal dekken twee dekken

afmetingen
kiellegging
tewaterlating
plaats / datum registratie ’s-Gravenhage, 25 mei 1852

nummer van registratie deel 82, folio 194, reco, vak 4.

notaris bevestigende verklaring burgemeester Alblasserdam

prijs
Bijzonderheden:

researcher/datum research: ML / 100809
Bijlage bij acte 612 – Rotterdam 1866
Oorspronkelijke eigenaren van het barkschip ABEL TASMAN

Cornelis Smit, Alblasserdam (21/64e part)
Pieter Varkevisser, Scheveningen (boekhouder en 7/64e part)
Frank Varkevisser, Scheveningen (2/64e part)
Charles van Olden, ’s-Gravenhage (/64e part)
Carel August Gunkel, ’s-Gravenhage (2/64e part)
Hermanus Hendrik van Gogh, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Bernardus Ament, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Jacobus van Omenen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Anthonius van Gardingen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Jean Jacques Moritz, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Firma A. Perk & Zonen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Henri Abraham Puejael Certan, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Adriaan Leopold Balthazar Willem van Ooyen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Carolina Wilhelmina Jacoba Temmink, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Franciscus Smeets, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Willem Christiaan van der Kuylen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Pieter Blom, Amsterdam (2/64e part)
George Frederik ten Dall, Amsterdam (1/64e part)
Pieter Cornelis de Moor, Rotterdam (2/64e part)
Petrus Spaapen, Rotterdam (2/64e part)
Paulus Tamesz van Os, Rotterdam (1/64e part)
Jacob de Kuyter Gerritszoon, Delft (1/64e part)
Daniel van Koetsveld, Delft (1/64e part)
Wed. H.A. Bou..ss..wils, geboren S.W. Rademaeker van Gravenpolder, Leiden (2/64e part)
Gerrit Kroon, Bergen op Zoom (1/64e part)
Wed. Lourens Gastelaar, geboren Jacoba Hendrica De Vallée, Bergen op Zoom (1/64e part)
Johan Bartholomeus Enta, Bergen op Zoom (1/64e part)
Wijnandus Nicolaas Kooyker, Bergen op Zoom (1/64e part)
Gjalt Arjens Brouwer, Woudsend (2/64e part)
en firma B. Onnes & Zoon, Groningen (1/64e part)


transactie:
Jan Smit Corneliszoon, reder te Alblasserdam, mede namens Margje Smit, echtgenote van Cornelis Gijsbertus van der Lee, reder te Alblasserdam, Janna Smit, echtgenote van Jan Vroege, reder te Alblasserdam, Petronella Smit, ongehuwd te Alblasserdam, Cornelia Smit, ongehuwd te Alblasserdam, Deliaantje Smit, echtgenote van Frans Harms von Lindern, reder te Alblasserdam en Dirkje Smit, echtgenote van Emmo Hooites Meursing, scheepsbouwmeester te Hoogezand, zijnde alle gezamelijke erfgenamen, ieder voor een gelijk deel, van wijlen Cornelis Smit, Alblasserdam:
verkopen aan de firma P. Varkevisser & Zoonen, reders en cargadoors te Rotterdam
9/64e part in de bark ABEL TASMAN voor NLG. 500,- per 1/64e part)
Getekend in mei 1866.
Jan Hendrik Grooteboom van Os verkoopt op 27 april 1866 aan de firma P. Varkevissser & Zoonen te Rotterdam 1/64e part in de bark ABEL TASMAN voor NLG. 500,-
De erven van Anthonya Jacoba van Gardinge, wijlen echtgenote van wijlen Carel August Gunkel verkopen op 22 augustus 1864 3/64e part in de bark ABEL TASMA, gemeten op 735 tonnen, gevoerd door kapt. J.R. Rijken, aan de firma P. Varkevisser & Zoonen te Rotterdam voor NLG. 2400,-
De erven van wijlen Pieter Varkevisser te Scheveningen en op 8 december 1862 overleden, verkopen 7/64e part in het barkschip ABEL TASMAN op 29 mei 1863 aan Pieter Varkevisser Junior (prijs niet genoemd)
Jan Smit Czn en zijn zusters als erven Cornelis Smit, verkopen op 9 mei 1866 aan Maria Elizabeth van Duyne, weduwe van Pieter Varkevisser te Scheveningen 12/64e part in de ABEL TASMAN voor NLG. 500,- per part.
Frank Varkevisser Jr. reder te Scheveningen, heeft op 11 december 1862 van zijn vader, thans wijlen Frank Varkevisser, overgenomen voor NLG. 500,- 1/64e part in de ABEL TASMAN.
Hermanus Hendrik van Gogh, houtkoper, heeft op 16 mei 1866 verkocht aan Abraham van Duin, rentenier, beide te ’s-Gravenhage, 1/64e part in de ABEL TASMAN voor NLG. 500,-
Johan Francois Smeets te Delft overleden op 5 juni 1865, heeft aan zijn erven nagelaten een part (?) in de ABEL TASMAN.
De vele erven Gerrit Kroon te Bergen op Zoom, aldaar overleden 17 maart 1861, ontvangen 1/64e part in de ABEL TASMAN.
Opm: het is ondoenlijk al deze transacties verder uit te werken; het gaat om vele boedelscheidingen, verervingen van kleine parten in het schip, etc. etc.
ML / 100809

Naam ABEL TASMAN
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1866
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675