Inloggen
VRIENDEN (DE) - ID 8732

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1830-08-31 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1830
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf 'De Haan' - (Johan Reinhardt Boelen & Zn), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1826-12-08
Launch Date: 1830-03-24
Delivery Date: 1830-08-15
Technical Data

Gross Tonnage: 201.00 lasts
 
Length 1: 31.80 Meters Registered
Beam: 4.85 Meters Registered
Depth: 5.54 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1830
Datum agenda: 1830-08-31
Register nr: 18300646
Scheepsnaam: VRIENDEN
Type: Fregat
Lasten: 201
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Jolle en L.B. Bienfait, P.J. le
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Lelsz, H.M.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
Turksche pas naar Batavia

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1830-08-15 DE VRIENDEN
Manager: Firma Louis Bienfait & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder: Pieter Jacob Le Jolle
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1853-07-27 BANKA
Manager: R.P. Tolson, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: R.P. Tolson, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1859-08-00 BABOEL HAER
Manager: Sech Said bin Awal bin Mohamat Boeysaid, Singapore, Great Britain
Eigenaar: Sech Said bin Awal bin Mohamat Boeysaid, Singapore, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Singapore / Great Britain

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij acte 1830, fregat de VRIENDEN, eigenaren per medio augustus 1830

Louis P. Bienfait en P.J. le Jolle, Amsterdam (boekhouders en samen 6/20e part)
Hessel Murk Lelsz, Amsterdam (schipper en 2/20e part)
firma De Vries & Co., Amsterdam (2/20e part)
L. Bouman, Amsterdam (2/20e part)
A. Bakker Jr., Amsterdam (2/20e part)
W. van Hoesen, Amsterdam (2/20e part)
J.R. Boelen, Amsterdam (2/20e part)
Mr. J.J. Bodel Nienhuis, Leiden (1/20e part)
firma Van Hasselt & ’t Hoen, Amsterdam (1/20e part)
 
Ship Events Data

1828-02-23: Volgens Hermes stond het schip sedert 23.02.1828 op stapel als TWEE GEBROEDERS.
1830-08-16: Registratie van de eerste eigenaar vond plaats te Amsterdam op 16 augustus 1830, in deel 20 folio 21 recto vak 7.
1834-11-03: Een gedeelte uit het logboek van kapitein Sikke IJsbrands; dit logboek bevindt zich in het scheepvaartmuseum te Sneek:
Het logboek begint op 3 november 1834, zijnde de 84e zeedag, zeilende in het oostelijk deel van de Indische Oceaan en arriverend te Batavia op 19 november 1834, zijnde de 100e zeedag. Na een kort verblijf aldaar wordt doorgezeild naar Soerabaija, daarna Passoeroean en tenslotte Banjoewangi, alle drie havens aan Java's oostkust. Het boek eindigt op 12 januari 1835 wanneer de reis vanuit Banjoewangi naar Nederland is aangevangen.
Een tweede deel begint op 13 januari 1835 aangeduid als de eerste zeedag en eindigt op 20 mei 1835, de 128ste zeedag arriverend te Nieuwe Diep. (S.P.)
1837-03-14: RC 14.03.1837
Rotterdam, 13 maart. In de Javasche Couranten tot den 16 november vindt men:
Van Batavia zijn gezeild de Nederlandse schepen DE VRIENDEN en JACOB CATS naar Soerabaya en ZEEMANSHOOP naar Samarang.
1837-03-30: RC 30.03.1837
Rotterdam, 29 maart. In de Javasche Courant van den 23 november (opm: 1836) vindt men het volgende:
Ter rede van Sourabaya lagen den 16 november Zr.Ms. corvetten AJAX en ZWALUW, stoomschip WILLEM DE EERSTE, brik SIWA, schoeners KROKODIL, JANUS en CASTOR, Ned. schepen SINGAPOERA, GENERAAL CHASSẾ, DE VRIENDEN, de STAD AMSTERDAM, en JULIA.
1837-04-25: RC 25.04.1837
Rotterdam, 24 april. In de Javasche Courant tot den 7 december 1836 vindt men het volgende:
Te Sourabaya lagen ter rede schoeners KROKODIL, JANUS en CASTOR, en civiele schoener VLIEGENDEVISCH,
Nederlandse schepen SINGAPOERA, GENERAAL CHASSẾ, DE VRIENDEN, de STAD AMSTERDAM, SUMATRA, MASTORA, LOUISA en CLARA HENRIETTE,
brikken SUSANNA DOROTHEA, INGSOEN, TEKSING, ONDERNEMER en ALIE OESOOR,
barken le CHARLES, KALIMAAS en SHEYA,
Te Sourabaya is gearriveerd het Nederlands schip HELENA, van Batavia, en van daar gezeild het dito schip ONDERNEMING naar Middelburg.
1837-04-25: RC 25.04.1837
De Javasche Courant van den 21 december 1836 bevat geen bijzonder nieuws.
Te Soerabaya lagen den 13 december 1836 ter rede Zr.Ms. corvetten AJAX en ZWALUW, stoomschip WILLEM DE EERSTE en brik SIWA,
schoeners KROKODIL, JANUS en CASTOR,
Nederlandse schepen SINGAPOERA, DE VRIENDEN, MASTORA, LOUISA, SUSANNA, ABEL TASMAN en JOHANNA FREDERIKA,
brikken TEKSING, ONDERNEMER en ALIE OESOOR,
barken le CHARLES, KALIMAAS, JANE, JOHANNA WILHELMINA en FATAL KARIEM,
schoeners IRIS, SRIE BANDAN, DRACKE, DOLPHYN, SINGBRE, MARIA FREDERIKA, CORINGA, BABERASA en JOHANNA CHARLOTTA, pantjallang BESIE en Amerikase schip HANOVER.
1837-05-09: RC 09.05.1837
Rotterdam, 8 mei. Kapt. C.W. Flens, voerende het schip DE VRIENDEN, van Batavia, Samarang. Soerabaya en Banjoewangi in Texel binnen, rapporteert, dan den 11 januari met hem van Banjoewangi zijn vertrokken de schepen SUSANNA, kapt. D. Grim, en de VIER GEBROEDERS, kapt. B.C. Jaski, beide mede naar Amsterdam.
1850-01-22: NRC 22.01.1850
Amsterdam, 21 januari. Het schip DE VRIENDEN, kapt. Biorn, van Probolingo te Batavia aangekomen, was volgens brief van de kapitein van de 27e november lek en moest gedeeltelijk lossen om te repareren.
1850-02-23: NRC 23.02.1850
Amsterdam, 22 februari. Aangaande het schip DE VRIENDEN, kapt. Biorn, van Probolingo lek te Batavia aangekomen, wordt volgens brief van de kapitein in dato 30 december gemeld, dat de lading gedeeltelijk te Batavia, gedeeltelijk te Onrust (opm: 5 mijl ten noordwesten van Tanjung Priok) was gelost. Met de reparatie was men in zo verre gevorderd, dat de kapitein hoopte in de loop van januari gereed te zijn om de lading weder in te nemen en de reis herwaarts aan te nemen.
1852-10-19: NRC 19.10.1852
Rio Janeiro, 13 september. Het van Londen naar Batavia bestemde schip DE VRIENDEN, kapt. Tydeman, is de 2e september alhier lek binnengelopen, makende 17 duimen water in het uur. Moet lossen om te repareren.
1853-05-02: 16.02.1853 DE VRIENDEN van Rio de Janeiro naar Batavia vertrokken, alwaar 2 mei 1853 aangekomen. (L.C.H.)
1853-07-27: Op 27 juli 1853 werd het schip DE VRIENDEN te Batavia gerechtelijk verkocht.
De nieuwe naam werd BANKA.
Het draagvermogen in de tropen werd verhoogd tot 267½ lasten.
Op 29 augustus 1853 vertrok het schip van Batavia naar Soerabaja.
(L.C.H.)
1853-09-00: Heijboer omschrijft de BANKA en de latere BABOEL HAER als een bark. Waarschijnlijk heeft uit economische motieven voor of omstreeks1853 een vereenvoudiging van het tuigplan plaatsgevonden van fregat naar bark. Het laadvermogen is in 1853 276¾ last.
1859-08-00: In 1859 werd de BANKA verkocht en ging verder als BABOEL HAER; vermoedelijk is ze tot 1864 in de Oost actief geweest, maar haar verdere levensloop is niet bekend. (L.C.H.)
12.08.1859: Van Soerabaya naar Bali en Banka (L.C.H, echter geen scheepsnaam, maar waarschijnlijk BABOEL HAER)
Op grond van deze laatste informatie is aangenomen dat de overdracht in augustus 1859 te Soerabaya heeft plaatsgevonden.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Lelsz, Hessel Murk
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 21
Overige informatie: Kapitein HESSEL MURK LELSZ H.M. Lelsz werd geboren te Koudum op 17 februari 1793 als zoon van Murk Lelsz en Barber Baukes; hij overleed te Amsterdam 8 april 1841 en op 13 april begraven te Buiksloot. Hij was eerst gehuwd met Maria Elisabeth Flentrop, *

Datum vanaf: 1834
Kapitein: Parma, Sikke IJsbrands
Overige informatie: Kapitein SIKKE IJSBRANDS PARMA Familiegegevens en opleiding Sikke Parma werd geboren/gedoopt op 24 februari/23 maart 1784 te Workum als zoon van IJsbrand Klasesz en Hipke Sikkes. Hij overleed op 12 september 1846 te Amsterdam Sikke nam op 27 december 1

Datum vanaf: 1835
Kapitein: Flens, Cornelis Willemsz
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 316
Overige informatie: Kapitein CORNELIS WILLEMSZ FLENS Familiegegevens en opleiding Cornelis Willemsz Flens werd geboren te Texel op09 april 1797. Hij overleed in 1851. Hij trouwde met Guurtje Kuyper, geboren te Texel op 22 augustus 1797. Lidmaatschap zeemanscollege Cor

Datum vanaf: 1837
Kapitein: Jaski, Benjamin Christiaans
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 281
Overige informatie: Kapitein BENJAMIN CHRISTIAANS JASKI Familiegegevens en opleiding Benjamin Christiaan Jaski, * Schiermonnikoog 29 oktober 1803 en ged. 20 november 1803, als zoon van koopvaardijkapitein Christiaan Jansz Jaski en Geertruida Remts Coerkamp. Hij overleed Ni

Datum vanaf: 1839
Kapitein: Ameln, Johan Herman
Vlagnummer: 481
Overige informatie: kapitein JOHAN HERMAN AMELN Lidmaatschap zeemanscollege(s) J.H. Ameln werd effectief lid van Zeemanshoop op voordracht van H.M. Lelsz. Datum wordt niet gegeven. Zijn schip was DE VRIENDEN. Ten tijde van de inschrijving waren Ameln en zijn vrouw 40 resp.

Datum vanaf: 1843
Kapitein: Herderschee, Dirk
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 657
Overige informatie: Kapitein DIRK HERDERSCHEE Familiegegevens en opleiding Dirk Herderschee * Amsterdam 6 mei 1809. Zijn religie was Nederduits Hervormd. Hij huwde met Boel Maria Holm, * Amsterdam 6 september 1805. Hij woonde op het Rapenburg 45. In het Bevolkingsregis

Datum vanaf: 1848
Kapitein: Spekman, Abraham
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 776
Overige informatie: Kapitein ABRAHAM SPEKMAN Familiegegevens en opleiding Abraham Spekman, * Amsterdam 3 oktober 1820, Nederl. Hervormd, was gehuwd met Aaltje Rinkes Tjebbes, * Terschelling 29 oktober 1824. Hij woonde in 1852 Korte Prinsengracht 16 te Amsterdam. Lidm

Datum vanaf: 1849
Kapitein: Biorn, Nicolaas
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 826
Overige informatie: Kapitein NICOLAAS BIORN of BJØRN Nicolaas Biorn * Dordrecht 3 oktober 1801. en volgens doopceduul nr.1228 gedoopt op 11 oktober 1801 (vermoedelijk) te Dordrecht. Als adres staat opgegeven Lindegracht 209, religie Evangelisch Luthers. Zijn ouders waren Be

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Tijdeman, Adrianus Theodorus Johannes
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 882
Overige informatie: TIJDEMAN, ADRIANUS JOHANNES THEODORUS Adrianus Theodorus Johannes Tijdeman werd geboren te Leiden op 12 november 1824. Hij was getrouwd met Sara Henriette Terpstra, geboren te Rotterdam op 3 april 1831. Lidmaatschap zeemanscollege(s) Adrianus Johan

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Kampen, P.J. van
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Monteiro, M.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 18??
Kapitein: Schuit, G.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1859
Kapitein: Sech Abd. bin Moh Bahaweris
Overige informatie: 0

Akten

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1830 – no. 20

BIJLBRIEF de Vrienden

plaats en datum acte Amsterdam, 15 augustus 1830

type schip fregatschip

kapitein

Bouwwerf/verkoper Johan Reinhardt Boelen, Amsterdam, werf de Haan

Eigenaar / koper P.S. le Jolle en L.P. Bienfait

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 201 lasten

tuigage / aantal dekken 2 deks

afmetingen 31,80 x 4,85 x 5,54 m

kiellegging 8.12.1826

tewaterlating 24.3.1830

plaats / nr van registratie Amsterdam, deel 20 folio 21 recto vak 7

datum registratie 16 augustus 1830

notaris

prijs

bijzonderhedenNaam VRIENDEN (de)
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1830
Toegang 5074
Inventaris 1420
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1830.20

deel VI, foto II-031, 032
CEDULE

Naam schip de VRIENDEN

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 21 augustus 1830

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Hessel Murk Lelsz, mede-eigenaar

grootte in tonnen 207 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in de Nederlanden voor rekening der in de bijlage genoemde eigenaren.

plaats / datum registratie Amsterdam, 23 augustus 1830

nummer registratie deel 20, folio 28, recto, vak 5 en 6

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief, het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Theodorus Bakels, Amsteddam, voor en in naam van de eigenaren.

researcher/datum research: ML / 170915

bijlage bij acte 20 van 1830, fregat de VRIENDEN
eigenaren per medio augustus 1830:

Louis P. Bienfait en P.J. le Jolle, Amsterdam (boekhouders en samen 6/20e part)
Hessel Murk Lelsz, Amsterdam (schipper en 2/20e part)
firma De Vries & Co., Amsterdam (2/20e part)
L. Bouman, Amsterdam (2/20e part)
A. Bakker Jr., Amsterdam (2/20e part)
W. van Hoesen, Amsterdam (2/20e part)
J.R. Boelen, Amsterdam (2/20e part)
Mr. J.J. Bodel Nienhuis, Leiden (1/20e part)
firma Van Hasselt & ’t Hoen, Amsterdam (1/20e part)

ML / 170915

Naam VRIENDEN (de)
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1830
Toegang 5074
Inventaris 1417
Klik hier om de originele akte te bekijken

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3169.1843.14
foto IMG 2410 - 2412

CEDULE

Naam schip de VRIENDEN

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 9 mei 1843

type schip fregat

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. D. Herderschee

grootte in tonnen 205 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 15 mei 1843

nummer registratie deel 45, folio 149, verso, vak 1

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Theodorus Bakels, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.researcher/datum research: ML / 051816
bijlage bij acte 14 van 1843, fregat de VRIENDEN
eigenaren per primo mei 1843

firma Louis Bienfait & Zoon, Amsterdam (boekhouders en 3/20e part)
Mr. A. Backer Jr., Amsterdam (2/20e part)
L. Bouman, Amsterdam (2/20e part)
firma De Vries & Co., Amsterdam (2/20e part)
J.R. Boelen, Amsterdam (2/20e part)
erven H.M. Lelsz, Amsterdam (2/20e part)
erven Mr. W. van Hoesen, Amsterdam (2/20e part)
erven P.J. le Jolle, Amsterdam (2/20e part)
firma Van Hasselt & ’t Hoen, Amsterdam (1/20e part)
Mr. J.T. Rodel Nijenhuis, Leiden (1/20e part)
erven Mr. J.P. Boddaert, Middelburg (1/20e part)

ML / 051816

Naam VRIENDEN (de)
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1843
Toegang 198
Inventaris 3169

Bronnen


Jaar: 1830
Bron: ARCHIEF Gemeente Amsterdam
Omschrijving: Gemeentearchief Amsterdam, archiefnummer 5074 ? 1420 ? 1830 ? no. 20

Jaar: 1828
Bron: Book
Omschrijving: De Nederlandsche Hermes, 1828-1830, archief Maritiem Museum Rotterdam, V190-5470