Inloggen
BATAVIA - ID 7595

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1829-09-01 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1829
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf 'Rotterdams Welvaren' - (B. de Hoog), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1828-08-08
Launch Date: 1829-07-17
Delivery Date: 1829-07-30
Technical Data

Gross Tonnage: 386.00 lasts
 
Length 1: 39.10 Meters Registered
Beam: 7.33 Meters Registered
Depth: 5.74 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 1850-00-00
Type: Rigging changed
Omschrijving: Changed fro frigate into barque

Datum 1857-06-00
Type: Remeasurement
Omschrijving: Tonnage nu 693.

Datum 1862-07-00
Type: Remeasurement
Omschrijving: Tonnage nu 710.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1829
Datum agenda: 1829-09-01
Register nr: 18290570
Scheepsnaam: BATAVIA
Type: Fregat
Lasten: 386
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Hoboken, A. van
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Jacometti, A.A.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
Turksche pas naar Batavia

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1829-07-30 BATAVIA
Manager: A. van Hoboken, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: A. van Hoboken, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1856-12-08 BATAVIA
Manager: Cornelis Gips & Zonen, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Cornelis Gips & Zonen, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Additional info: Geen zeebrief wegens verbouwing

Date/Name Ship 1857-06-28 PIETER
Manager: Pieter Smits Fzn., Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Pieter Smits Fzn., Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Date/Name Ship 1862-06-28 PIETER
Manager: G.F. Cavallin, Sundsvall, Sweden
Eigenaar: G.F. Cavallin, Sundsvall, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Sundsvall / Sweden

Ship Events Data

1829-06-00: Building History
AH 00.06.1829
Voor passagiers van Rotterdam naar Batavia is uitmuntende gelegenheid per de nieuwgebouwde Nederlandse gekoperde Fregatschepen: NEERLANDSCH KONING om te vertrekken tegen het eind van juli, en
BATAVIA, gereed om eerdaags van stapel te lopen en te vertrekken tegen het eind van augustus.
1829-07-17: Building History
Bij de tewaterlating was het schip geheel volbouwd.
1856-08-12: Sold at auction
NRC 30.07.1856
Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H.zn, W.H. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff te Rotterdam, zijn van mening om als last hebbende van hun meesters op dinsdag de 12e augustus 1856, des middags ten 12 ure, in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, No. 499, publiek te veilen het snelzeilend, Nederlands gekoperd en kopervast barkschip BATAVIA, laatst gevoerd door kapt. J.H. Lammerts van Bueren; volgens meetbrief lang 39 el, wijd 7 el 40 duim, hol 5 el 49 duim, en alzo groot 704 tonnen of 372 lasten, met al des zelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende aan de scheepstimmerwerf Rotterdam’s Welvaren, aan de Hooge Zeedijk te Rotterdam.
1862-06-28: Sold at auction
28.06.1862 te Rotterdam voor NLG 24100 verkocht aan G.F. Cavallin, Sundsvall, Zweden. (L.C.H.)
1880-03-29: Final Fate: Stranded

Gestrand op Arklow Bank op reis van Londen naar New York. 15 opvarenden gered door de reddingboot van Arklow

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1829
Kapitein: Jacometti, Martinus Azn.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Schaap, Aamrik
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 113
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1834
Kapitein: Brühn, H.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1838
Kapitein: Pronk, J.A.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1848
Kapitein: Schoewert, C.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 2
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Verschoor, E.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Poort, H.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 41
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Bartholomeus, J.A.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Lammerts van Bueren, J.H.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1857
Kapitein: Lammerts, Sijtje Folkerts
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Vlagnummer: 83
Overige informatie: Hij was geboren Hindelopen 1827 en overleed Salatiga / Samarang in 1861.

Algemene informatie

AH 00.09.1829
Naar Batavia ligt te Rotterdam in lading het Nederlandse Fregatschip BATAVIA, kapt. M. Aron Jacometti, om in october te vertrekken.

1856

NRC 30.07.1856
Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H.zn, W.H. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff te Rotterdam, zijn van mening om als last hebbende van hun meesters op dinsdag de 12e augustus 1856, des middags ten 12 ure, in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, No. 499, publiek te veilen het snelzeilend, Nederlands gekoperd en kopervast barkschip BATAVIA, laatst gevoerd door kapt. J.H. Lammerts van Bueren; volgens meetbrief lang 39 el, wijd 7 el 40 duim, hol 5 el 49 duim, en alzo groot 704 tonnen of 372 lasten, met al des zelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende aan de scheepstimmerwerf Rotterdam’s Welvaren, aan de Hooge Zeedijk te Rotterdam.
NRC 13.08.1856
Publieke verkoping in de zaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 12 augustus: het snelzeilend Nederlands gekoperd en kopervast barkschip BATAVIA, laatst gevoerd door kapt. J.H. Lammerts van Bueren, groot 704 tonnen of 372 lasten: NLG 22.100. opgehouden.

1857

Vermoedelijk was de verkoping uitsluitend bedoeld geweest om de marktwaarde vast te stellen, terwijl de uiteindelijke koper – voor NLG 22.000 – werd scheepsbouwmeester Cornelis Gips en Zonen te Dordrecht.
Waarschijnlijk werd de bark door Gips gerepareerd, waarna het schip bij onderhands transport t.o.v. notaris Jacob de Koning te Dordrecht op 26 juni 1857 werd verkocht aan Pieter Smits Fransz te Dordrecht.
Kapitein werd Sijtje Folkerts Lammerts, voerende vlag D 83.
Hij was geboren Hindelopen 1827 en overleed  Salatiga / Samarang in 1861.
De PIETER vertrok 8 september 1857 naar Hongkong, en was terug in Holland op 12 oktober 1858 

Akten

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.233 __________________________________________________
Bijlbrief
Naam schip: BATAVIA

Plaats en datum acte bijlbrief, Rotterdam, 30 juli 1829

Soort schip fregat

Bouwwerf / verkoper Anthony van Hoboken, verklarende dat op zijn eigen scheepstimmerwerf genaamd Rotterdamsch Welvaren, gelegen even buiten de Oostpoort te Rotterdam, is gebouwd voor eigen rekening het fregatschip voornoemd

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper Anthony van Hoboken, zeehandelaar en scheepsreder te Rotterdam

Te voeren door kapt. Aamrik Schaap

Groot volgens meetbrief 386 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang 39,10 m., breed 7,33 m., hol 5,74 m.

Kiellegging 8 augustus 1828

Tewaterlating 17 juli 1829, geheel volbouwd

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 1 augustus 1829

Nummer van registratie deel 2, folio 63, verso, afd. 1.

Notaris Dammes Ledeboer, vrederechter te Rotterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/300107

Naam BATAVIA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1829
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 226.
__________________________________________________

ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: PIETER, vroeger BATAVIA

Plaats en datum: acte van transport voor notaris, Dordrecht, 26 juni 1857

Soort schip bark

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper Cornelis Gips & Zonen, Dordrecht

Eigenaar / aankoper Piets Smits Fzn, Dordrecht, c.s.

Groot volgens meetbrief 386 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie Dordrecht

Datum van registratie 29 juni 1857

Notaris Jac. De Koning, Dordrecht

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 22.000,-

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/160106

Naam BATAVIA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1857
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 226.
__________________________________________________

ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: PIETER, vroeger BATAVIA

Plaats en datum: acte van transport voor notaris, Dordrecht, 26 juni 1857

Soort schip bark

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper Cornelis Gips & Zonen, Dordrecht

Eigenaar / aankoper Piets Smits Fzn, Dordrecht, c.s.

Groot volgens meetbrief 386 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie Dordrecht

Datum van registratie 29 juni 1857

Notaris Jac. De Koning, Dordrecht

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 22.000,-

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/160106

Naam PIETER
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1857
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

Bronnen


Jaar: 1829
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Nat. Archief-Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.56.65.233