Inloggen
PRINS WILLEM II - ID 5304

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1890
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Passenger-/cargovessel
Type Dek: Shade deck
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Launch Date: 1889-11-19
Delivery Date: 1890-02-22
Technical Data

Engine Manufacturer: C.V. Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 3
Power: 1250
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 22 3/8, 34 & 56-40.
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1621.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1015.00 Net tonnage
 
Length 1: 264.0 Feet (British) Registered
Beam: 36.0 Feet (British) Registered
Depth: 20.7 Feet (British) Registered
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
26 8 0 40 0 74
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1894
Datum agenda: 1894-04-27
Register nr: 0
Scheepsnaam: PRINS WILLEM II
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Kon. West Ind. Maildienst
Plaats: Amsterdam
Opmerkingen: nieuwe
1894-04-28, uitreiking86-

Ship History Data

Date/Name Ship 1890-00-00 PRINS WILLEM II
Manager: N.V. Koninklijke West-Indische Maildienst, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Koninklijke West-Indische Maildienst, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PQRV

Ship Events Data

1910-01-00: Final Fate:
De PRINS WILLEM II vertrok op 21 januari 1910 van Amsterdam naar Paramaribo met aan boord 15 passagiers, 39 bemanningsleden en een volle lading stukgoederen. Op 23 januari 1910 te 13.00 uur passeerde het schip Ouessant. Sindsdien is niets meer van schip of de opvarenden vernomen. In de loop van februari en begin maart 1910 zijn diverse inventarisstukken van de PRINS WILLEM II aangespoeld op de westkust van Frankrijk, zodat kan worden aangenomen, dat zij vermoedelijk op 24 januari 1910 tussen 5- WL en 10- WL met man en muis is vergaan in de buitengewoon zware storm met orkaankracht en zeer hoge en wilde zee, die zich op die dag uitstrekte tot 25- WL en tot 27 januari 1910 woedde.
1910-02-17: MC 170210
Het s.s. PRINS WILLEM II van de Kon. W. I. Maildienst , dat 21 januari uit Amsterdam vertrok, moest ongeveer 8 februari in Paramaribo aankomen, maar is daar nog niet.
Het laatste bericht dateert van 23 jan. Van Quessant, ’s middags half 12. Het lange uitblijven echter behoeft volgens de directie van de Maildienst geen aanleiding om directe ongerustheid te geven. Er zijn gelijke gevallen van vertraging bekend, vaak veroorzaakt door kleine ongevallen aan de machine. De route van de schepen van de Maildienst is Amsterdam, langs Quessant, langs (ten zuiden van) de Azoren, Paramaribo. Het traject Amsterdam – Paramaribo wordt gewoonlijk in 18 dagen afgelegd.
Het is een weinig bevaren route, waarop de kans om spoedig een ander schip te ontmoeten niet groot is. Intussen kan de Prins Willem II het drijvend, b.v. met een mankement aan de machine, het zeer lang uithouden. Proviand is er voor vijf maanden aan boord en als de kolen toch niet voor de voortbeweging gebruikt kunnen worden, kan men er tot in het oneindige water mee distilleren. Zo kan men dus, zonder gebrek, maanden lang ronddrijven en misschien met behulp van zeilen een haven bereiken.
MC 020310.
De Prins Willem II.
Omtrent het schip is nog geen bericht ontvangen. Naar men ons uit Rotterdam meldt, wordt in assurantiekringen het s.s. PRINS WILLEM II reeds acht dagen als verloren beschouwd. Men vermoed dat t.g.v. een ketelontploffing tijdens stormweder het schip ten gronde is gegaan.
De waarde van het schip wordt op ruim twee ton geschat, welke schade bij onderlinge verzekering gedragen wordt door de West-Indische Maildienst, de Stoomvaart Mij. Nederland, de Rotterdamsche Lloyd en de Pakketvaart Maatschappij.
MC 050310.
Uit Amsterdam. De Prins Willem II.
De Directie der West-Indische Maildienst bericht dat het oorlogsschip UTRECHT te Barbados binnenviel om kolen in te nemen. Het heeft niets van de vermiste PRINS WILLEM II bespeurd. Het verder zoeken is thans gestaakt tot nadere lastgeving van het Departement van Marine.
MC 170310.
De Directie der West-Indische Maildienst heeft door bemiddeling van de Minister van Buitenl. Zaken het volgende bericht ontvangen van de vice-consul van l’Orient : In zee, bij het eiland Bolle, westkust van Frankrijk werd opgevist een reddingboei dragende het opschrift “PRINS WILLEM II Amsterdam” en een sloepriem eveneens zo gemerkt, terwijl voorts op het eiland Hoedic daar in de nabijheid van Bolle, is aangedreven een zwart bord, roercommando indien gecommandeerd wordt bakboord stuurboord uit, welk bord eveneens tot de inventaris van een schip der maatschappij moet hebben behoord. Enz.
MC 190310.
Aan boord van de verongelukte PRINS WILLEM II bevonden zich 54 mensen, onder wie drie vrouwen en drie kinderen. Enz.
De directie der West-Indische Maildienst meldt uit Vannes, Frankrijk, bericht ontvangen te hebben dat aan de kust bij Damgan, quartier Devannes, aangespoeld is een plankje van een sloep waarop geschilderd stond Prins Willem II en een stuk van een roeiriem met hetzelfde opschrift.
1910-04-19: MC 190410.
Onderzoek v.d. Raad v.d. Scheepvaart inzake Prins Willem II.
Bij de behandeling door de Raad v.d. Scheepvaart van de zaak betreffende het s.s. PRINS WILLEM II zeiden verschillende getuigen dat het onderzoek voor het uitreiken v.h. voorlopig certificaat t.g.v. de grote drukte, slecht oppervlakkig is geweest. De PRINS WILLEM II stond als een zeer solied schip bekend; aan haar stabiliteit werd niet getwijfeld.
Anderen verklaarden dat het schip bij vertrek volkomen zeewaardig was. Het was in het bezit van een voorlopig certificaat der scheepvaartinspectie en voorzien v.d. Plimsoll merken. In 1906 had het schip een grote reparatie ondergaan. Het had nieuwe ketels gekregen, terwijl veel vernieuwd werd. Het laatst zijn de ketels nagekeken den 23 september 1909.
De PRINS WILLEM II had voldoende zeilmateriaal aan boord. Er waren vier sloepen en een voldoend aantal zwemvesten. Toen het schip uitvoer, bedroeg de equipage 39 man, inclusief de gezagvoerder; bovendien waren er 13 volwassen passagiers en 2 kinderen aan boord.
De uitspraak volgt later.
MC 070510.
De ramp van de Prins Willem. Uitspraak v.d. Raad v.d. Scheepvaart.
De Raad v.d. Scheepvaart deed hedenmiddag uitspraak in de zaak v.d. scheepsramp v.d. PRINS WILLEM II v.d. West-Indische Mail.
De raad concludeerde dat het schip alleszins tegen wind en zee bestand was en er een ongeluk gebeurd is. Geruchten als zou de PRINS WILLEM II nog gezien zijn na het passeren van Quessant acht de Raad onjuist. De bemanning uit 39 koppen bestaande en de 15 passagiers vonden de dood in de golven. De stoomketels waren in orde, het defect aan de condensor was onbetekenend, de schroefas bevond zich in goede staat, de uitwatering bleek voldoende geweest te zijn, de lading was goed gestuwd, het schip was niet overladen en de bemanning voor haar taak berekend.
Tenslotte meent de Raad te mogen verklaren dat hij de oorzaakv.d. ramp niet vermag aan te wijzen.
Vermoedelijk is het schip 24 januari in een storm vergaan.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.N.Prins (adres: Heerengracht bij Roomolensteeg) werd met vlagnummer 861 effectief lid van Zeemanshoop per 31 januari 1871 op voordracht van L.Tuk. Zijn schip was de "Kobe"002.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 24/31 januari 1871 werd als effectief lid voor de vlag voorgedragen/benoemd H.N.Prins, geen leeftijd genoemd, voerend de bark “Kobe”, voor rekening van J.Schut, op voordracht van kapitein L.Tuk.023

 

      H.N.Prins was van 1885-1891 bestuurslid van het College Zeemanshoop019.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 06 november 1890 meldt kapitein H.N.Prins dat hij wegens vertrek naar Curacao ontslag neemt als bestuurslid. Het Bestuur vraagt hem corresponderend lid te worden.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 12 september 1882 wordt vermeld de heer van Hasselt, directeur der filiaalinrichting van het Kon.Ned. Meteor. Inst. te Utrecht: “Als nu reikte hij uit aan de Heeren W.P.Harten, H.Hissink en H. de Jonge getuigschriften voor uitmuntende journalen; aan de Heeren R.J.Weber, C.Jaski, A.G. Mörser Bruijns, W.Adriani, R.Berckelbach v.d Sprenkel, J.F. Graad van Roggen, A.J.Herckenrath, J.H.Bart, H.C.Haacke, H.W.Prins en A.F. de Vrije voor zeer goede journalen.” 023

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 04 december 1890 staat vermeld dat kapitein H.N.Prins “wegens vertrek naar Curaçao” bedankt als bestuurslid. Hem wordt aangeboden correspondent van het College te worden. In de notulen dd 05 maart 1891 staat, dat hij de benoeming accepteert. 023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer          jaren         type                scheepsnaam                                naam reder/boekhouder

        861                 1871         geen vermelding van schip en boekhouder

                            1872-1873    bark                Kobe                                              J.Schut

                                 1874         fregat             B.R.H.                                            Meijer & Co

                               1875           geen vermelding van schip en boekhouder

                            1876-1878    fregat             Philips van Marnix                      van Zeylen & Decker te Middelburg

                            1879-1887    geen vermelding van schip en boekhouder

                                 1888         stoomb.         Prins Willem I                              Kon.West Ind.Maildienst

                            1889-1898    geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt H.N.Prins als gezagvoerder gedurende:

*    1872 t/m 1873 van de bark “Kobe” ex Assurance, gebouwd in 1866 te Martigues (Fr.) 334 ton, varend voor J.Schut te Amsterdam. Het schip ging in 1873 uit de vaart;

*    1875 van het fregat “B.R.H.”, ex Leucothea, gebouwd in 1855 te Metford, 1242 ton o.m., varend voor Meyer & Co te Amsterdam. Het schip voer in 1876 voor W.Pont te Edam en was herdoopt in “Borgä”;

*    1876 t/m 1878 op het fregat “Philips van Marnix”, gebouwd in 1863 te Bolnes, 1516 ton o.m., varend voor van Zeylen & Dekker te Rotterdam. Het schip werd op Mauritius geabandoneerd;

*    1881 t/m 1882 van de bark “Anna Sophia”, gebouwd in 1862 te Amsterdam, 722 ton o.m., varend voor Mr. F.U.H.Reiger te Amsterdam. Het schip voer in 1883 onder Joh.Meyes Jerem.z te Amsterdam en was herdoopt in “Josine Louise”;

*    1884 t/m 1886 van het schroefstoomschip “Koning Willem III”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 2199 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Insulinde” te Amsterdam. Het schip werd in 1886 verkocht naar Duitsland;

*    1888 t/m 1889 van het schroefstoomschip “Prins Willem I”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1310 ton n.m., varend voor de Kon. W.I.Maildienst te Amsterdam. In het Engels Kanaal gezonken na aanvaring;

*    1890 van het schroefstoomschip “Prins Willem II”, gebouwd in 1890 te Amsterdam, 1600 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Op 20 december 1889 om 13.15 uur zonk het ss. “Prins Willem I” in het Engels Kanaal bij Le Havre na aanvaring met een zeilschip. Drie bemanningsleden kwamen hierbij om. Het schip was op weg van West-Indië naar Amsterdam.

Het ss. “Prins Willem I” werd gebouwd in 1884 bij de Koninklijke Fabriek te Amsterdam, mat 1310 Brt en voer voor de Kon. West-Indische Maildienst te Amsterdam072.

 

 

Datum vanaf: 1890
Kapitein: PRINS, H.N.

Datum vanaf: 1891
Kapitein: Dörr, J.F.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Sibbelee werd met vlagnummer 929 per 07 juli 1892 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 07 juli 1892 wordt als effectief lid voorgesteld/benoemd A.Sibbelee, op voordracht van kapitein J.Kruisinga.023.

A.Sibbelee was van 1900-1908 bestuurslid van het college Zeemanshoop019.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

      929                       1892-1895    schr.s.s.           Prins Frederik Hendrik                       Kon.West-Ind.Maildienst

                                     1896-1900    stoomsch.      Prins Willem II                                   idem

                                     1901-1903    stoomsch.      Prins Willem I                                     idem

                                     1904-1906    stoomsch.      Prins Frederik Hendrik                       idem

 

Bouma025 vermeldt A.Sibbelee als gezagvoerder gedurende:

  • * 1890 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Maurits”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1100 ton n.m., varend voor de Kon. W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;
  • * 1891 t/m 1896 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Frederik Hendrik”, gebouwd in 1888 te Amsterdam, 1550 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;
  • * 1897 en later van het schroefstoomschip “Prins Willem II”, gebouwd in 1890 te Amsterdam, 1600 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1897
Kapitein: SIBBELEE, A.

Familiegegevens en opleiding

Geen.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt A.J.Beckering Vinckers als gezagvoerder gedurende:

*    1900 en later van het schroefstoomschip “Oranje Nassau”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1100 ton n.m., varend voor de Koninklijke West-Indische Mail-Dienst te Amsterdam;

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift “De Zee”, Jg.11, p.512, 1889, staat de uitslag van de examinering van stuurlieden ter Koopvaardij door een Rijkscommissie. In november werd het diploma A tweede stuurman groote zeilvaart uitgereikt aan J.A. Beckering Vinckers.

In “De Zee”, Jg 1894, p.541 staat dat in oktober 1894 het diploma 1e stuurman Groote Stoomvaart A is uitgereikt aan J.A.Beckering Vinckers.

 

 

Datum vanaf: 1901
Kapitein: BECKERING VINCKERS, A.J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 190?
Kapitein: KONINGSTEIN, P.

Datum vanaf: 1910
Kapitein: Slooten, J.W. van
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving:
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving:
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: De PRINS WILLEM II (1890) in volle zee; dekaanzicht
Onderwerp: dekaanzicht
Algemene informatie

NRC 160310
De PRINS WILLEM II. Uit Amsterdam meldt men ons:
De directie van de Koninklijke West Indisch Maildienst heeft door bemiddeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken het navolgende bericht ontvangen van de vice-consul der Nederlanden te Lorient:
In zee bij Belle Ile (westkust van Frankrijk) werd opgevist een reddingboei, dragende het opschrift: PRINS WILLEM II __ Amsterdam en een sloepsriem, gemerkt PRINS WILLEM II, terwijl voorts op het eilandje Hoedié (ten oosten van Belle Ile gelegen) is aangedreven een zwart bord, waarop in witte letters het navolgende geschilderd is: Roercommando. Indien gecommandeerd wordt bakboord uit <___ [] ___> stuurboord uit,  welk bord eveneens tot de inventaris van een van onze schepen behoord moet hebben.
Hoewel uit het aandrijven van deze inventaris-artikelen niet direct de conclusie mag getrokken worden, dat het stoomschip PRINS WILLEM II vergaan is, omdat het alle losse dekartikelen zijn, die bij slecht weer betrekkelijk spoedig over boord kunnen geraken, zo geeft het, naar de directie van de Koninklijke West Indische Maildienst ons meedeelt, zeer zeker aanleiding, het vermoeden uit te spreken dat het ergste te vrezen is.
De PRINS WILLEM II, van de Koninklijke West Indische Maildienst te Amsterdam, werd in 1890 te Amsterdam door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (opm.: dit is onjuist en moet zijn Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen) gebouwd.
De hoofdafmetingen zijn; lang 264, breed 36 en hol 21 Engelse voet. De bruto inhoud is 1.621 en de netto inhoud 1.015 registerton.
De triple-expansie machines, die 1.250 ipk kunnen ontwikkelen, hebben cilinders met middellijnen van 221/2 __ 34 en 56 Engelse duim, bij een slag van 40 Engelse duim. De ketels, 11 x 25 voet, werkten met een druk van 160 Engelse ponden.

De equipage van de PRINS WILLEM II was volgens de ons door de directie verstrekte monsterrol als volgt samengesteld:
Kapitein J.W. van Slooten, 1e officier W.K. de Groot, 2e officier H.O. Friedrich, 3e officier J.C.G. Jongman, 1e machinist A. de Weger, 2e machinist F.L. Kelders, 3e machinist M. Kersloot, 4e machinist R. Meijer, geneesheer L. Vrind, hofmeester F. v.d. Ben, 2e hofmeester A. van Leiden, linnenjuffrouw C.M. Buysman, chefkok J. Noordenbos, 2e kok J.H.J. Foulloir, koksjongen D. Hermandez, bediende 2e klas H.H. Lugten, bediende salon M.J. Pothuys, bediende messroom K.M. Tatgenhorst, bediende pantry M. Hermandez, bootsman W.H. van Leeuwen, timmerman L. Biesbrouch, lampenist D. Lepplaa, matroos D. Roda, matroos Warner Bakker, matroos C. Hofker, matroos S. Wiebenga, matroos C.K. Kuyper, matroos J. Sparrius, lichtmatroos T. Vogelzang, lichtmatroos S. Postma, donkeyman J.P. de Vries, 1e stoker Josef van Uiter, 1e stoker J. Rooijer, 2e stoker Jan de Jong, 2e stoker L. Vornier, 2e stoker P. Cuales, tremmer J. Laher, tremmer J. Crips, tremmer O. Koeiman.

Het vergane stoomschip had de volgende passagiers aan boord E. Reichel, W.N. Sevenoaks en echtgenote, F. Vogler, R.C. Tyson, S.D.F.Th. Bont, N.J. Bijl, echtgenote en 3 kinderen, F. Stempel, H. Hövelmann, J. van Radenbach en A. van Kregten.
De heer R.C. Tyson, ingenieur, was vanwege de firma Thom and Cameron uitgezonden met opdracht een onderzoek in te stellen op het placer La Fortuna.
De heer Sevenoaks, district-geneesheer, had gedurende zijn verloftijd het artsexamen afgelegd, en maakte te Berlijn en te Londen studies in huid- en geslachtsziekten en aan de London School of Tropical Medicina in tropische ziekten, waaronder beri-beri, tropische dysenterie en filariosis. In januari jl. was de heer Sevenoaks gehuwd met mejuffrouw Helene Hempel te Dresden.