Inloggen
ANNETTA - ID 494

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1912
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 7758 GRON 1912
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner
Masten: Three masts
Material Hull: Steel
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerven v/h Gebr. G. & H. Bodewes, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1912-02-24
Delivery Date: 1912-04-27
Technical Data

Gross Tonnage: 206.87 Gross tonnage
Net Tonnage: 171.89 Net tonnage
Deadweight: 290.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 34.01 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 32.15 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.20 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.02 Meters Depth, moulded
Draught: 2.80 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1912-05-02 ANNETTA
Manager: J.G. Mulder, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Roelf Mulder, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NFDP

Date/Name Ship 1916-02-25 ANNETTA
Manager: R. Rasmussen, Copenhagen, Denmark
Eigenaar: R. Rasmussen, Copenhagen, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Copenhagen / Denmark

Date/Name Ship 1916-06-28 ANNETTA
Manager: A/S Havtrafik, Copenhagen, Denmark
Eigenaar: A/S Havtrafik, Copenhagen, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Copenhagen / Denmark

Ship Events Data

1912-05-02: Dagregister deel 19 nummer 302, den tweeden Mei 1900 twaalf. De ondergeteekende Roelf Mulder, scheepskapitein, gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn eigenaar van een zeil schoener schip voor de buitenlandsche vaart genaamd “Annetta”, groot 586.04 kubieke meter of 206.87 tonnen van 2.83 kubieke meter bruto en 486.96 kubieke meter of 171.89 tonnen van 2.83 kubieke meter, thans liggende in het Verbindingskanaal te Groningen welk schip nog in geen kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij deze den heer bewaarder der scheepsbewijzen te Groningen dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijnen name te willen stellen. Getekend te Groningen 1 mei 1912. R. Mulder. In de eene kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen do. 3 Mei 19012 is nevens vermeld schip gebrand met het merk: 7758 GRON 1912. In de andere kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring alhier overgeschreven 25 Februari 1916 deel 35. No. 8344 is nevens vermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve dien ten gevolge hier voor zoveel nodig uitgeboekt. Groningen, den 25 Februari 1916. De Bewaarder.
1916-10-07: Op 07.10.1916 vertrokken van Kopenhagen naar Reykjavik en sindsdien verdwenen.
(Zie hoofdstuk 24 in het boek “De schippers Mulder.)
1916-11-00: Final Fate:
Am 07. Oktober ab Kopenhagen mit 178 Tons Stückgut für Reykjavik. Am 11. Oktober beim Versuch, wegen W-Sturm einen Ankerplatz in der Aalbæk-Bucht anzusteuern, zerriss das Großsegel, deswegen vorläufig mit Kurs auf Trindelen-Feuerschiff beigedreht. Später ging der Wind auf NNW, das Schiff arbeitete schwer in der See und nahm Brecher über, wobei die Ladung verrutschte und starke Schlagseite entstand. Nachdem weitere Segel weggeflogen und die Großgaffel gebrochen waren, wurde beschlossen, einen Nothafen anzulaufen. Am 13. Oktober Einlaufen nach Helsingør als Nothafen. 1916: Am 2. November, immer noch auf der Reise von Kopenhagen nach Reykjavik, wurde der Zwischenhafen Lerwick, Shetlands, verlassen. Seitdem gilt die ANNETTA mit Mann und Maus als verschollen. An Bord hatten sich befunden: Kpt. Johannes Petersen aus Marstal, Steuermann Peter Stockeby Sonne aus Aerøskøbing, Leichtmatrosen Niels Peter Maul aus Viborg und Helmut Niels Karl Olsen aus Slagelse, Koch Holger Andersen aus Aarhus und Jungmann Adolf Vilh. Chr. Oldenburg aus Kopenhagen. Das Schiff war bei einem Taxwert von 140.000 DKr mit 165.000 DKr bei der „Baltica“ versichert. Die Ladung mit 52.000 DKr.
(Dansk Søulykke Statistik 1916, nr. 16) (Ontv.van Herbert Karting op 20/01/2011)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1912
Kapitein: Mulder, Roelf
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: De ANNETTA van 1912, onder vol zeil
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Bij de oplevering in 1912 (de naam ANNETTA is op de originele foto leesbaar op het bord op het campagnedek)
Gemaakt door: Unknown
Algemene informatie

NNO 270212
Martenshoek, 25 februari. Gisteren is van de scheepswerf van Gebr. Bodewes, alhier, met goed gevolg te water gelaten het drie-mast stalen schoenerschip ANNETTA, groot ruim 200 registerton. Dit schip, dat voor rekening is en bevaren zal worden door kapt. R. Mulder te Groningen, is het grootste dat in de laatste jaren voor de provincie Groningen is gemaakt.

NNO 270912
Groningen, 27 september. Een zeilschip, aan de mond van de Theems voor anker liggende, werd dinsdagavond door de sterke wind los gedreven en voer aan tegen het Nederlandse zeilschip ANNETTE, kapt. Mulder, van Groningen, dat bij het hoofd van Southend lag. De ANNETTE leed aanmerkelijke schade. De schipper liet twee van zijn mannen in de vlet het wegdrijvende schip na roeien om er de naam van te weten te komen. Voor de vlet het schip had bereikt, werd ze overvaren door een vissersvaartuig. Een van de twee mannen hield zich zwemmende boven, tot het stoomschip DUKE OF ABERCORN hem oppikte, maar de ander verdronk. (opm.: Moet zijn ANNETTA – kapt. R. Mulder)