Inloggen
ABELDINA - ID 13627

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1844-05-28 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1844
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Construction Data

Werfnummer:
Technical Data

Gross Tonnage: 30.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1844
Datum agenda: 1844-05-28
Register nr: 18440282
Scheepsnaam: ABELDINA
Type: Tjalk
Lasten: 30
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Olthoff, H.J.
Plaats: Leek
Kapitein op moment van verzoek: Olthoff, H.J.
Opmerkingen: eerste zeebrief
Heeft binnenslands gevaren

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1844-05-28 ABELDINA
Manager:
Eigenaar:
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Onbekend

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN Notaris J.W. Quintus Gron.1869.1851.311.42
Images nr.: 02 t/m 04________________________________________
ACTE KOOP / VERKOOP
Naam schip ex- DE VROUW KLASIENA thans ABELDIENA
Plaats en datum acte Groningen, 23 januari 1851
Type schip tjalk
Bouwwerf/verkoper Tjalling Dooijes Wolthuis, schipper te Groningen
Eigenaar/aankoper Harm Jans Olthoff, schipper te Leek
Grootte 66 tonnen
Afmetingen lang 21,20 m., breed 3,60 m., hol 1,95 m.
Tewaterlating niet vermeld (zie bijzonderheden)
Plaats/datum registratie Groningen, 24 januari 1851
Nummer registratie deel 121, folio 17, verso, vak 7 en 8
Notaris/bestuur Johan Wichers Quintus, notaris te Groningen
Prijs NLG 2.725,-
Bijzonderheden:
Comparant verkoper heeft het schip verkregen bij acte den 16 februari 1844 verleden voor Mr. Johan Rengers Hora Siccama, notaris te Hoogezand en getuigen, behoorlijk geregistreerd en overgeschreven in het register der schepen en vaartuigen van hypotheken te Groningen, den 30 maart 1844, deel 4, nummer 369. brandmerk 369 GRON 1844
Het schip wordt verkocht met eerste hypotheek, uitsluitend ten behoeve van verkoper en met de daarbij gebruikelijke condities, met de bepaling dat de schuld in 6 gelijke jaarlijkse termijnen van NLG 354,16 plus 5% interest over het uitstaande bedrag wordt afgelost, aanvangende 5 december 1851.
22.02.1844 Eerste zeebrief voor een tjalk de VROUW KLASIENA, kapt. T.D. Wolthuis
24.02.1851 Nieuwe zeebrief voor een tjalk de VROUW KLASIENA, kapt. Olthoff

Researcher/datum research: JDvdB/05072016

Naam ABELDIENA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1851
Toegang 1869
Inventaris 2668

GRONINGER ARCHIEVEN archiefnummer 883.2138.2140.233b
Stick foto 65-67

ACTE VAN VERKOOP/KOOP

Naam schip ex- de VROUW KLASINA, thans ABELDIENA

plaats en datum acte koopacte, Groningen, 23 januari 1851

type schip bevaren tjalkschip

bouwwerf/verkoper Tjalling Dooijes Wolthuis, schipper te Groningen

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Harm Jans Olthoff, schipper te Leek

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 66 tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 21,20 m., breed 3,60 m., hol 1,1,95 m.

kiellegging 1843

tewaterlating

plaats / datum registratie Groningen, 24 januari 1851

nummer van registratie deel 126, folio17, verso, vak 7 en 8

notaris Mr. Johan Wichers Quintus, notaris te Groningen

prijs NLG. 2.725,-

Bijzonderheden:
het schip is door verkoper verkregen bij acte d.d. 16 februari 1844.

Zie ook acte 883.2138.2140.233a

researcher/datum research: ML / 041210


Naam ABELDIENA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1851
Toegang 883
Inventaris 2138

GRONINGER ARCHIEVEN Notaris J.W. Quintus Gron.1869.1863.453.93
Images nr.: 130 t/m 132________________________________________
ACTE KOOP / VERKOOP
Naam schip ex- ABELDIENA thans MARTHA
Plaats en datum acte Groningen, 24 februari 1863
Type schip overdekte tjalk
Bouwwerf/verkoper Harm Jans Olthoff, schipper te Zevenhuizen, gemeente Leek
Eigenaar/aankoper Marten Edzes van der Veen, schipper te Harlingen
Grootte 66 tonnen
Afmetingen lang 21,20 m., breed 3,60 m., hol 1,95 m.
Tewaterlating niet vermeld b.j. 1843
Plaats/datum registratie Groningen, 26 februari 1863
Nummer registratie deel 156, folio 164, recto, vak 5
Notaris/bestuur Johan Wichers Quintus, notaris te Groningen
Prijs NLG 650,-
Bijzonderheden:
De tjalk is bij de bewaarder der hypotheken en van het kadaster te Groningen te boek gesteld onder nummer 369. 369 GRON 1844
Het schip is door de verkoper verkregen bij acte van den 23 januari 1851, verleden voor de ondergetekende notaris, behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Groningen, in het register van schepen en vaartuigen den 3 februari 1851, deel 7, nr. 821.
De koper verbindt zich tot betaling van 4 jaarlijkse termijnen, allen te voldoen op 1 maart, aanvangende 1 maart 1864 met NLG 150,-, vervolgens evenzo in 1865 en 1866, terwijl de laatste termijn NLG 200,- zal bedragen op 1 maart1867. Over het uitstaande bedrag moet 5% interest worden betaald, recht van hypotheek verstrekt en het schip verzekerd bij een geaccrediteerde assurantie maatschappij.

22.02.1844 eerste zeebrief VROUW KLASIENA, zie Gron.883.2137-2140.62
24.02.1851 nieuwe zeebrief ABELDIENA
18.04.1863 nieuwe zeebrief MARTHA 1865 verongelukt
Researcher/datum research: JDvdB/16012017

Naam MARTHA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1863
Toegang 1869
Inventaris 2668

TRESOAR LEEUWARDEN Archiefnummer Harlingen 19.06.383.173
foto P1030151, 152

KOOPACTE

Naam schip MARTHA

plaats en datum acte acte van verkoop/koop, Harlingen, 25 maart 1863

type schip tjalk

bouwwerf/verkoper Marten Edzes van der Veen, schipper te Harlingen

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper Sietske Martens van der Veen, ongehuwd hoedenmaakster te Harlingen

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 66 zeetonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 21,20 m., breed 3,60 m., hol 1,95 m.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Groningen, 4 april 1863

nummer registratie deel 47, folio 38, recto, vak 8

notaris

prijs NLG 1.050,- te betalen in 5 jaarlijkse, verschillende, termijnen aan Harm Jans Olthof, schipper te Zevenhuizen, gemeente Leek (zie opm. 2), aan Jan Geerts Munneke, schipper te Harlingen en aan firma Repko & Co. te Harlingen, plus 4½% interest over het openstaande gedeelte

Bijzonderheden:
M.E. van der Veen, heeft het schip verkregen bij acte van 24 februari 1863 voor notaris Mr. Johan Wieger Quintus te Groningen
(opm. 1: zie Quintus 1869.453.1863.93 en verkoopt het schip al weer een dag later)
(opm.2: H.J. Olthof is kennelijk als ex-eigenaar, toen het schip nog ABELDIENA heette, crediteur gebleven)
De MARTHA is onder nr. 369 ingeschreven bij het kadaster te Groningen – mogelijk al als ABELDIENA, gezien het ligte nummer)

18.04.1863 Nieuwe zeebrief voor een overdekte tjalk MARTHA, aanvraagster
S.M. van der Veen, Harlingen, kapt. M.E. van der Veen
researcher/datum research: ML / 270717

Naam MARTHA
Archiefinstelling Treosar, Leeuwarden
Jaar 1863
Toegang 19.06
Inventaris 383