Inloggen
ADRIANA JACOBA - ID 12290

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1816-05-16 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1816
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Symen Geerts, Joure, Friesland, Netherlands
Launch Date: 1816-00-00
Delivery Date: 1816-05-14
Technical Data

Gross Tonnage: 89.00 lasts
Gross Tonnage 2: 253.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 101.00 Feet (Frisian) Registered
Beam: 24.5 Feet (Frisian) Registered
Depth: 12.25 Feet (Frisian) Registered
Configuration Changes

Datum 1842-00-00
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: Verkoop advertentie 30 maart 1842: volgens Nederlandse meetbrief lang 26 ellen 90 duimen, wijd 5 ellen 39 duimen, hol 2 ellen 84 duimen en alzo gemeten op 183 tonnen of 97 lasten

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1816
Datum agenda: 1816-05-16
Register nr: 18160397
Scheepsnaam: ADRIANA JACOBA
Type: Kof
Lasten: 96
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Methorst Wzn., W.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Rens, Jan Cornelis
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1816-05-14 ADRIANA JACOBA
Manager: W. Methorst Willemsz., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: W. Methorst Willemsz. c.s., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager
Homeport / Flag: Onbekend / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 13.261,15

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

 

14-05-1816    
W. Methorst Wzn.   1/16 part
Jac. Hend. Eickhoff   1/16 part
J.F. Scharff   1/16 part
G. Methorst   1/16 part
Petrus Johannes Wendorp 1/16 part
Corns. Hartsen   1/16 part
Jacob Hock   1/16 part
Jan Huiderkopers   1/16 part
Pieter Bel   1/16 part
M. Udink & Co.   1/16 part

eigenaren per begin oktober 1820:

H. Methorst Wzn., Amsterdam (boekhouder en 1/16e part)
J. Huidecoper, Amsterdam (1/16e part)
Wed. J.G. Biben, Amsterdam (1/16e part)
Pieter Bel, Amsterdam (1/16e part)
Jacob Fock, Amsterdam (1/16e part)
Wed. C. Hartsen, geboren S. de Haan (1/16e part)
J.F. Scharff, Amsterdam (1/16e part)
firma Uylenburg & Co., Amsterdam (1/16e part)
firma M. Udink & Co., Amsterdam (1/16e part)
firma Wed. P. de Vries & Meijnts, Amsterdam (1/16e part)
firma Wed. Diederich Smit, Zoon & Co., Amsterdam (1/16e part)
J.H. Eikhoff, Amsterdam (1/16e part)
J.H. Verhamme, Amsterdam (1/16e part)
P.J. van Namen van Scherpenzeel, Amsterdam (1/16e part)
P.J. Wendorp, Amsterdam (1/16e part)
A.J. Methorst, Vreeland (1/16e part)
 

 

 

 

 

 

Ship Events Data

1836-12-21: Piracy - Act of Piracy
Op 21 december 1836 wordt het Nederlandse schip ADRIANA JACOBA, van Odessa naar Bordeaux, door piraten aangevallen terwijl het nabij Lampsakus (opm: Lâpseki) in de Zee van Marmara voor anker lag; zij hebben een matroos gedood en de sloep meegenomen.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1816
Kapitein: Reus, Jan Cornelis
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Reus, T.J.
Overige informatie: 1830-07-22

Akten

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5181/7152-1816-37a

DVD 6 – VI – 17-19

BIJLBRIEF
Naam schip ADRIANA JACOBA

plaats en datum acte bijlbrief, Joure, 3 april 1816

soort schip kof

Bouwwerf/verkoper Sijmen Geerts, scheepstimmerbaas op de Joure

Gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Jan Cornelis Reus, Terschelling, namens zijn rederij

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen lang over stevens 101 voet, wijd over de berghouten 24½ voet, hol op de uitwatering 12¼ voet, alles Friese scheepstimmermaat

kiellegging

tewaterlating 1816

plaats en datum van registratie

nummer van registratie

notaris

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 13.261,75

bijzonderheden: nieuw door Sijmen Geerts aan Jan Cornelis Reus opgeleverd kofschipshol. Reus was niet de boekhouder. Mogelijk was hij de kapitein?researcher/datum research ML/240707


ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5181/7152-1816-37b

DVD 6 – VI – 17-19

REDERIJ-CEDUUL
Naam schip ADRIANA JACOBA

plaats en datum acte eigendomsverklaring, Amsterdam, 10 me 1816

soort schip kof

eigenaren: W. Methorst Wilmsz., boekhouder en reder voor 1/16e part. Voorts: Jac.Hend. Eickhoff (1/16e), J.F. Scharff q.q. (1/16e), G. Methorst (1/16e), Petrus Johannes Wendorp (1/16e), Corns. Hartsen (1/16e), Jacob Hock (1/16e), Jan Huiderkopers (1/16e), Pieter Bel (1/16e) en M. Udink & Co. (1/16e)

Gevoerd door kapt. Niet genoemd

plaats en datum van registratie Amsterdam, 11 mei 1816

nummer van registratie deel 6, folio 30, recto, case 8bijzonderhedenresearcher/datum research ML/240707

Naam ADRIANA JACOBA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1816
Toegang 5181
Inventaris 7152

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1820-138
BIJLBRIEF
schip ADRIANA JACOBA

plaats en datum acte Joure, 3 april 1816

soort schip kof

gevoerd door kapt.

Bouwwerf / verkoper Symen Geerts, scheepstimmerbaas te Joure

Eigenaar / aankoper Jan Cornelis Reus, Terschelling, gemachtigde van de reders

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie Amsterdam, folio 111, verso, vak 2,3 en 4

datum van registratie 14 mei 1816

notaris

prijs (bij aan-/verkoop NLG. 13.261,15

bijzonderheden
researcher/datum research ML-280206

Naam ADRIANA JACOBA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1419

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7155-1818-80
DVD 6 – IX– 209-211
__________________________________________________
Eigendomsbewijs
Naam schip: ADRIANA JACOBA

Plaats en datum acte eigendomsverklaring, Amsterdam, 9 juli 1818

Soort schip kof

Eigenaren: Wed. Pieter de Bruin (?) & Meijnts (1/16e part), Pieter Bel (1/16e part), M. Udink & Co. (1/16e part), Jan Huidekoper (1/16e part), Wed.D. Smith Zoon & Co. (1/16e part), Jacob Fock (1/16e part), Sara de Haan, wed van Corn.Harsen (1/16e part), P.F. (onleesbaar) (1/16e part), F.M. Verhamme (1/16e part), en B.W. Methorst Wilmsz. (1/16e part)

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 10 juli 1818

Nummer van registratie deel 9, folio 182, verso, afd. 6.

Notaris geen

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden: bij de acte bevindt zich een aantekening, luidende “80. Bijlbrief van de kof ADRIANA JACOBA te vinden onder de documenten ter verkrijging van zeebrieven anno 1816 no. 37”.
Researcher/datum research ML/150907

Naam ADRIANA JACOBA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1818
Toegang 5181
Inventaris 7155

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1414.1820.138

foto IV– 2-14 - 2-16
CEDULE

Naam schip ADRIANA JACOBA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 7 oktober 1820

type schip niet vermeld

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Jan Cornelis Reus

grootte in tonnen 89 lasten of 253 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Joure

plaats / datum registratie Amsterdam, 7 oktober 1820

nummer registratie deel 5, folio 24, recto, vak 2

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 18772.
De eed wordt afgelegd door Christiaan de Grijs Jr. te Amsterdam met volmacht van de eigenaren

researcher/datum research: ML / 050215

Bijlage bij cedule 138 van 7 oktober 1820, schip ADRIANA JACOBA

________________________________________________

eigenaren per begin oktober 1820:

H. Methorst Wzn., Amsterdam (boekhouder en 1/16e part)
J. Huidecoper, Amsterdam (1/16e part)
Wed. J.G. Biben, Amsterdam (1/16e part)
Pieter Bel, Amsterdam (1/16e part)
Jacob Fock, Amsterdam (1/16e part)
Wed. C. Hartsen, geboren S. de Haan (1/16e part)
J.F. Scharff, Amsterdam (1/16e part)
firma Uylenburg & Co., Amsterdam (1/16e part)
firma M. Udink & Co., Amsterdam (1/16e part)
firma Wed. P. de Vries & Meijnts, Amsterdam (1/16e part)
firma Wed. Diederich Smit, Zoon & Co., Amsterdam (1/16e part)
J.H. Eikhoff, Amsterdam (1/16e part)
J.H. Verhamme, Amsterdam (1/16e part)
P.J. van Namen van Scherpenzeel, Amsterdam (1/16e part)
P.J. Wendorp, Amsterdam (1/16e part)
A.J. Methorst, Vreeland (1/16e part)


ML / 050215

Naam ADRIANA JACOBA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1414

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.335 Foto DVD IV – 082 - 085 _________________________________________________
Acte van aan-/verkoop
Naam schip: Zr.Ms. PROSERPINA,
bleef varen als PROSERPINA

Plaats en datum acte koop/verkoop, Vlissingen, 30 mei 1836

Soort schip bombardier-korvet

Bouwwerf / verkoper Koninklijke Marine

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper Reederij ter Walvischvangst om de Zuid, Rotterdam, waarvoor tekenden N.J. de Cock en J. St. Martin

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken 3 masten

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie ’s Gravenhage, 28 juli 1836

Nummer van registratie deel 20, folio 67, verso, case 6 en 7.

Notaris constructeur der Marine 2e klasse J. Tromp, als gemachtigde van het departement van marine te Vlissingen


Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 25.500,-

Bijzonderheden: Zr.Ms.Proserpina ligt tijdens de verkoop in het dok van de Marinewerf te Vlissingen.
(de acte bevat een complete beschrijving van alle aan boord zijnde zeilen)Researcher/datum research ML/080407

Naam PROSERPINA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1836
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

Bronnen


Jaar: 1816
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Gemeente archief Amsterdam 5181/7152-1816-37a+b
Gemeente archief Amsterdam AMS 5074.1414.1820.138
Gemeente archief Amsterdam 5074/1419-1820-138
AB = Avondbode
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
GRC = Groninger Courant
LCO = Leeuwarder Courant
LP = Le Précurseur (Antwerpen)
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant