Inloggen
ANNA MARIA - ID 10674

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1837-11-09 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1837
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner-brig
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: De Jong, Kortelandt & Anthony, scheepswerf St. Joris, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1837-07-24
Launch Date: 1837-10-27
Delivery Date: 1837-11-07
Technical Data

Gross Tonnage: 42.00 lasts
Net Tonnage 2: 42.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 24.80 Meters Registered
Beam: 3.33 Meters Registered
Depth: 2.15 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1837
Datum agenda: 1837-11-09
Register nr: 18370452
Scheepsnaam: ANNA EN MARIA
Type: Schoner
Lasten: 42
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Rossem, van Oordt & Co., van
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Arkema, W.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Ship History Data

Date/Name Ship 1837-11-09 ANNA MARIA
Manager: Van Rossem van Oordt & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Van Rossem van Oordt & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: Eerste Zeebrief

Ship Events Data

1838-00-00: Final Fate: Missing

Na 15 januari, op haar eerste rondreis, vermist tussen Messina en Rotterdam

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1837
Kapitein: Arkema, Willem
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 85
Overige informatie: Willem Arkema was met vlagnummer R85 in de jaren 1837 t/m 1838 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege ‘Maatschappij tot Nut der Zeevaart’

Algemene informatie

RC 211137
Rotterdam, 20 november. Den 18 dezer zeilde van Helvoetsluis ANNA MARIA, W. Harkema, naar Marseille (opm: kapt. Willem Arkema; deze zojuist in de vaart gekomen schoenerbrik is vermist na vertrek van Messina 15 januari 1838 op haar thuisreis naar Rotterdam, zie AH 041050),

AH 041050
Advertentie. Dagvaarding. Op 26 september 1850, ten verzoeke van Rensiena Harkema, ehevrouw van Willem Arkema, wonende te Groningen, heb ik Johannes Barlinckhoff, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Groningen, gedagvaard Willem Arkema, laatst gewoond hebbende te Groningen, van waar hij in de maand november 1837 en vervolgens op 18 november daaraanvolgende als zeekapitein met het schoenerschip ANNA MARIA van Rotterdam naar Marseille is vertrokken en met hetzelffde schip van Marseille naar Messina, van waar hij volgens het laatste bericht op de 15e januari 1838 weder is vertrokken, gedestineerd naar Rotterdam, waarna geen verder bericht van hem is ingekomen en alzo thans afwezig, om op de 3e januari 1851 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Groningen ten einde:

  • Aangezien de gedaagde in november 1837 van zijn voormelde woonplaats is vertrokken.
  • Aangezien er nu meer dan tien jaar na het vertrek van gedaagde zijn verlopen en er rechtsvermoeden van zijn overlijden sedert de 15e januari 1838 bestaat.
  • Aangezien eiseres er belang bij heeft dat door de Rechtbank worde verklaard dat er rechtsvermoeden van het overlijden van gedaagde bestaat.

Om van zijn aanwezen te doen blijken.
Groningen, 26 september 1850, J. Barlinckhoff, deurwaarder (opm: sterk bekort)

Willem Arkema, geboren te Groningen op 30 maart 1803, trouwde 12.11. 1830 te Groningen als scheepskapitein met Resina Harkema,  geboren ca. 1803.

In het Jaarverslag 1838 van het Rotterdamse  College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat Kapitein W. Arkema “reeds sedert zoo geruimen tijd vermist werd, dat het meer dan waarschijnlijk kan geacht worden, dat hij met schip en volk vergaan is.” 

In het Jaarverslag 1839 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld: “Gratificatiën van een honderd guldens zijn in het afgeloopen jaar verleend, … aan de Weduwe van den vermisten Kapitein W. Arkema … “. 

Het feit dat er geen reguliere uitkering is gedaan, maar een gratificatie is verstrekt, duidt erop dat de kapitein minder dan 1 jaar lid is geweest..

 

 

 

Akten

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummerRott.3.03.56.65.346 DVDIV111,112__________________________________________

Bijlbrief
Naam schip: ANNA MARIA

Plaats en datum acte bijlbrief, Rotterdam, 4 november 1837

Soort schip schoener-brik

Bouwwerf / verkoper Johannes de Jong, voor zijn firma De Jong, Kortelandt & Anthony, scheepstimmerwerf St. Joris, in de Houtlaan te Rotterdam

Gevoerd door kapt. Willem Arkema (verderop in de acte: Harkema)

Eigenaar / aankoper firma Van Rossem, Van Oordt & Co., kooplieden en reders te Rotterdam

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 42 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang 24,80 m., breed 3,33 m., hol 2,15 m.

Kiellegging 24 juli 1837

Tewaterlating 27 oktober 1837, geheel volbouwd.

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 7 november 1837

Nummer van registratie deel 37, folio 141, verso, vak 4

Notaris Mr. Adam Schadée, notaris te Rotterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden

Researcher/datum research ML/210407

Naam ANNA MARIA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1837
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: Nat. Archief-Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.56.65.346
N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, bestanddeel 96
AH = Algemeen Handelsblad
RC = Rotterdamse Courant
Dhr. S. Parma, Hilversum