Inloggen
ANTOINETTA MARIA - ID 10123

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1836-07-30 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1836
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Barque
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: De Jong, Kortlandt & Anthony, werf ‘de Naarstigheid’, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Contractor: none
Date Laid Down: 1835-07-22
Launch Date: 1836-07-14
Delivery Date: 1836-07-21
Technical Data

Net Tonnage: 271.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 34.90 Meters Registered
Beam: 6.22 Meters Registered
Depth: 5.32 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1836
Datum agenda: 1836-07-30
Register nr: 18360344
Scheepsnaam: ANTOINETTA MARIA
Type: Bark
Lasten: 271
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Bruyn, L.F. de
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Ruysch, H.B.C.H.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1836-07-30 ANTOINETTA MARIA
Manager: Leonardus Franciscus de Bruyn, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Leonardus Franciscus de Bruyn, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Ship Events Data

1855-03-20: Final Fate:
NRC 230355. Rotterdam, 22 maart. Volgens telegrafisch bericht uit Bremerhaven, zijn de alhier te huis behorende schepen ANTOINETTE MARIA, kapitein J.P. Huezer, van Batavia naar Rotterdam (opm: naar Bremen, zie volgend bericht), en VIER GEZUSTERS, kapitein P. Verschuur, van dito naar Bremen, in de nabijheid van Bremerhaven gestrand. Eerstgenoemde bodem is totaal weg en de laatste had reeds 17 voet water in het ruim. De equipage van de ANTOINETTE MARIA is gered en te Bremerhaven aangekomen. Van de equipage der VIER GEZUSTERS was nog niets bekend.
NRC 240355. Rotterdam, 23 maart. In het bericht nopens het vergaan van de schepen ANTOINETTE MARIA en VIER GEZUSTERS, voorkomende in ons nommer van gisteren, is een klein abuis ingeslopen. Er staat namelijk, dat de ANTOINETTE MARIA, kapt. Huezer, van Batavia naar Rotterdam bestemd was. Wij zijn echter heden onderricht, dat zulks niet het geval is, en dat dit schip, even als de VIER GEZUSTERS, naar Bremen moest.
NRC 260355. Rotterdam, 25 maart. De Duitse bladen, die wij heden ontvingen, delen omtrent het ongeluk aan de schepen VIER GEZUSTERS en ANTOINETTE MARIA overkomen, het volgende mede: Bremen, 22 maart. De Nederlandse schepen VIER GEZUSTERS, kapt. Verschuur, en ANTOINETTE MARIA, kapt. Huezer, beiden van Batavia naar Bremen bestemd, zijn de 20e dezer in de monding van de Jahde (opm: Jade) aan de grond gekomen. Eerstgenoemd schip is door de stoomboot SIMSON, van Bremen, in zinkende staat naar Horumersiel gesleept en daar op het strand gezet. Laatstgenoemde is totaal verloren. De equipagiën van beide schepen zijn gered. Volgens later ontvangen telegrafisch bericht – zie ons vorige nommer – was men bezig om de lading van de VIER GEZUSTERS te lossen en koesterde men de hoop, dat het schip afgebracht zou kunnen worden.
NRC 300355. Bremerhaven, 23 maart. Heden werd alhier met de Oldenburger loodskotter aangebracht, de bemanning, enige zeilen, boten en iets van de lading van het verongelukte Nederlandse barkschip ANTOINETTE MARIA, kapt. J.P. Huezer – zie ons nommer van 26 dezer.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1836
Kapitein: Ruysch, Hendrik Balthazar Constantijn Helvetius
Overige informatie: 0

Akten

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.333 Foto DVD IV – 079-081 _________________________________________________
Bijlbrief
Naam schip: ANTOINETTA MARIA

Plaats en datum acte bijlbrief, Rotterdam, 20 juli 1836

Soort schip bark

Bouwwerf / verkoper Johannes de Jong, namens zijn firma De Jong, Kortelandt & Anthony, scheepsbouwmeesters op hun werf De Naarstigheid, in de Houtlaan te Rotterdam

Gevoerd door kapt. Hendrik Balthazar Constantijn Helvetius Ruysch

Eigenaar / aankoper Leonardus Franciscus de Bruijn, zeehandelaar en wijnkoper te Rotterdam

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 271 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang 34,90 m., breed 6,22 m., hol 5,32 m.

Kiellegging 22 juli 1835

Tewaterlating 14 juli 1836, geheel volbouwd

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 21 juli 1836

Nummer van registratie deel 5, folio 156, verso, vak 5 en 6.

Notaris Dammes Ledeboer, vrederechter te Rotterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden

Researcher/datum research ML/080407

Naam ANTOINETTA MARIA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1836
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF: ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag / archiefnummer Rott.3.03.56.65.333