Inloggen
Gezagvoerder

Kuijk/Kuyk, W.C.

Naam: Kuijk/Kuyk, W.C.
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 2
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
KAAP HOORN 1854 Bark Sailing Vessel 14780 Bekijk schip
WHAMPOA 1848 Bark Sailing Vessel 14038 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

W.C.Kuijk was met vlagnummer R278 in de periode 1850 t/m 1859 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

W.C.Kuijk was in 1853-1854 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1859 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1859 is overleden. In hetzlefde Jaarverslag staat in de rekening van Ontvangst en Uitgaaf dat de weduwe van kapitein W.C. Kuyk een uitkering heeft ontvangen van f 125, - voor 10 maanden. Hieruit is te concluderen dat kapitein Kuyk is overleden in februari/maart 1859058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein W.C.Kuijk met vlagnummer R278 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1851             van de bark “Whampoa”                                 246 last     voor W.Ruys J.Dz. te Rotterdam

*    1855             van de bark “Kaap Hoorn”                              250 last     voor P. van Rossem te Rotterdam

*    1858             van de 3/msch. “Henriette Wilhelmine”        173 last     voor R. van Buren & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt W.C.Kuyk als gezagvoerder gedurende:

*    1850 t/m 1853 van de bark “Whampoa”, gebouwd in 1848 te Slikkerveer, 462 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1855 t/m 1856 van de bark “Kaap Hoorn”, gebouwd in 1854 te Vlaardingen, 475 ton o.m., varend voor P. van Rossem & Zn te Rotterdam;

*    1858 t/m 1859 van de 3/msch “Henriëtte Wilhelmina”, gebouwd in 1857 te Bolnes, 327 ton o.m., varend voor R. van Buren & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen