Inloggen
Gezagvoerder

Koning, C.

Naam: Koning, C.
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 1
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
VOORWAARTS 1874 Vracht-/passagiersschip Steamship 7657 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Geen

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 27 mei 1887 staat vermeld dat in de wedstrijd inzake kompasjournalen 1884/1885 de gouden medaille is toegekend aan kapitein W.P.Harten, de zilveren medaille aan kapitein J.H.Meijer en de bronzen medaille aan kapitein C.Koning.042.

In de Bijlagen van de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 april 1890 worden de beoordelingen bekendgemaakt van de scheepsjournalen uit 1888/89. De gouden medaille is toegekend aan kapitein C.Drooglever Fortuijn van het ss “Sumatra”, de zilveren medaille aan kapitein W.P.Harten van het ss “Prinses Amalia” en de bronzen medaille aan kapitein D.H.Hinlopen van het ss “Pollux”. Voorts wordt in het rapport opgemerkt dat er is overwogen het aantal medailles uit te breiden, maar dat daarvan is afgezien omdat daardoor de waarde van de medailletoekenning zou afnemen. Toch wordt opgemerkt dat er sprake was van uitmuntende verslagen van kapitein C.Koning van het ss “Voorwaarts” en H.Sluiter van het ss “Prins Maurits” en van zeer goede verslagen van H.H.Bart van de bark “Ardjoeno”, A.G.Mörzer Bruijns van het ss “Burgemeester den Tex” en G.A. van der Woude van het ss “Prins van Oranje” 042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 12 oktober 1886 staat vermeld: “Aan de orde is de uitreiking der gouden medeille aan den Heer W.P.Harten ingevolge de bekrooning van het door dezen gehouden kompasjournaal. J.H.Meijer en C.Koning die respectievelijk met de zilveren en bronzen medaille bekroond zijn waren niet in het land en dus niet aanwezig.023.

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt C.Koning als gezagvoerder gedurende:

*    1884 t/m 1886 op het schroefstoomschip “Madura”, gebouwd in 1873 te Stockton, 2400 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Java”, dir. J.H.Schröder Jr;

*    1870 van het schroefstoomschip “Koningin Emma”, gebouwd in 1879 te Stockton, 2531 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Java” te Rotterdam

*    1888 van het schroefstoomschip “Soenda”, ex Celebes ex Columbian, gebouwd in 1866 te Hartlepool, 2321 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatsch. Java te Amsterdam;

*    1889 t/m 1895 van het ijzeren schroefstoomschip “Voorwaarts”, gebouwd in 1874 te Glasgow, 2800 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift “De Zee” jg 8, 1886, p.344-348 wordt verslag gedaan van de beoordeling door een Commissie van de bij Zeemanshoop ingekomen kompasjournalen. De bronzen medaille is toegekend aan de gezagvoerder C.Koning van het stoomschip “Madura”. In het verslag wordt o.a. het volgende gemeld: Ter beoordeling waren ingebracht 30 journalen, waarvan 7 niet tot de beoordeling zijn toegelaten omdat men niet voldeed aan de gestelde eisen. Alle journalen zijn afkomstig van stoomschepen. Zeilschipjournalen zijn niet ingebracht “hetgeen een gereede verklaring vindt in het feit dat het meerendeel der zeilschepen nog niet huiswaarts is gekeerd.” De beoordeling geschiedde in de vorm van rubrieken, die ieder apart met een kwalificatie (slecht tot uitmuntend) werden gehonoreerd.

 

C.Koning vervoerde transporten van landmachtmilitairen vanuit Amsterdam naar Batavia met de “Koningin Emma” tijdens de volgende reizen;065*

*    Vertrek 15 januari 1887. Aankomst 27 februari 1887 na 43 dagen.

*    Vertrek 06 augustus 1887. Aankomst 14 september 1887 na 39 dagen. 2 officieren en 44 manschappen. Bij aankomst ontbrak 1 manschap zonder opgave van redenen.

*    Vertrek 24 december 1887. Aankomst 11 februari 1888 na 49 dagen. 2 officieren en 54 manschappen.

Hij vervoerder militairen vanuit Amsterdam met de “Soenda” op de volgende reizen:

*    Vertrek 07 juli 1888. Aankomst 15 augustus 1888 na 39 dagen. 2 officieren en 45 manschappen.

*    Vertrek 10 november 1888. Aankomst 22 december 1888 na 42 dagen. 3 officieren en 53 manschappen.

*    Vertrek 30 maart 1889. Aankomst 08 mei 1889 na 39 dagen. 2 officieren en 43 manschappen. Bij aankomst was er 1 officier méér aan boord zonder vermelding van herkomst.

Hij vervoerde vanuit Amsterdam detachementen met de “Voorwaarts” op de volgende reizen:

*    Vertrek 15 juni 1895. Aankomst niet gemeld. 2 officieren en 43 manschappen.