Inloggen
Gezagvoerder

Vogelzang, Evert Hendrik

Naam: Vogelzang, Evert Hendrik
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 2
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
WHAMPOA 1848 Bark Sailing Vessel 14038 Bekijk schip
ADRIANA 1860 Bark Sailing Vessel 16494 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Evert Hendrik Vogelzang werd geboren op 30 juni 1831 te Kampen als zoon van Cornelis Vogelzang en Anna Petronella van Veen, beiden uit Kampen.

Hij trouwde op 30 november 1864 te Dordrecht met Bastiaantje Franken, 33 jaar, winkelierster, weduwe van Pieter van Suglichem, dochter van Willem Franken en Maria Helena Schouten.

Hij kwam om op 12 november 1873 na terugkomst van een reis naar Riga naar Dordrecht bij het vergaan bij Ameland van zijn schip de bark “Whampoa”. Er is te Dordreccht geen aangifte van het overlijden gedaan

Hij werd in 1868 met nr. 529 lid van de vrijmetselarij loge “La Flamboyante” te Dordrecht.064

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Evert Hendrik Vogelenzang wonend te Dordrecht was in de periode 07 oktober 1869 t/m zijn overlijden in 1873 met vlagnummer 16 effectief lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”. Toegevoegd is dat hij in november 1873 op de kust van Ameland is verongelukt. Ten tijde van de inschrijving was hij gezagvoerder van het fregat “Adriana” met als boekhouders Sandberg & van Herwaarden. 64a

Bouma025 vermeldt een fregat “Adriana”, ex L.R.C., in 1860 gebouwd te Archangel, 767 ton o.m., varend voor A.Sandberg & J. van Herwaarden te Dordrecht met als eerstgenoemde kapitein in 1870 E.R.Sandberg. Kennelijk heeft kapitein E.H.Vogelenzang nog daarvóór het commando gehad.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Amsterdamse College “Zeemanshoop” is een brief binnengekomen van het Dordtse College “Tot Nut van Handel en Zeevaart” waarin het Amsterdamse College wordt gevraagd om “eene Gratificatie voor de nageblevenen van de Equipage van het Schip Whampoa.”042

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt E.H.Vogelzang als gezagvoerder gedurende:

*   1868 op de 2/m sch. Triton, ex Arnoldina Catharina, gebouwd in 1850 te Pillau, 159 ton o.m., varend voor A.Sandberg te Dordrecht;

*   1869 “Adriana” ex L.R.C., zie hiervoor.

*   1870 t/m 1873 van de bark “Whampoa”, gebouwd in 1848 te Slikkerveer, 462 ton o.m., varend voor A.Sandberg & J. van Herwaarden te Dordrecht. Het schip strandde in 1873 op Ameland en geraakte wrak.

 

Uit het Register van ingekomen schepen in het Gemeentearchief van Dordrecht blijkt dat hij te Dordrecht arriveerde op 21 augustus 1868 met de schoener “Triton” en op 22 juni 1871 met de bark “Whampoa”. Volgens monsterrol nr. 48 dd 20 september 1873 in het Gemeentearchief van Dordrecht was hij gezagvoerder op de bark “Whampoa”

 

Overige bijzonderheden

In de “Biografie van Cornelis Abrahamsz Jr” wordt het volgende gemeld080:

15 november 1854. Nieuwe Diep aan het begin van de 4e reis met de “Azia” naar NOI:

       “… mijne 2e stuurman (i.c.C.F.Walther) was nu opperstuurman geworden bij Kapt. Crap Hellingman, zoodat ik nu in zijn plaats de Matroos E.H.Vogelenzang (is Evert Hendrik Vogelzang) gepromoveerd had. … “.

 

Ontleend aan van Blokland-Visser:064:

Op 21 augustus 1868 was hij gezagvoerder op de schoener “Triton”.

Volgens monsterrol nr. 2390 in het Gemeentearchief van Dordrecht dd 09 oktober 1869 was hij kapitein op de bark “Adriana” en vertrok met 18 man naar West-Indië.

Op 22 juni 1871 was hij gezagvoerder op de bark “Whampoa”

Volgens monsterrol nr. 48 dd 20 augustus 1873 was Evert Hendrik Vogelenzang , oud 42 jaar, wonend te Dordrecht, gezagvoerder van de bark “Whampoo” voor een reis van Rotterdam naar Riga, varend voor A.Sandberg & J. van Herwaarden te Dordrecht. Aan boord waren 12 bemanningsleden waaronder 1e stuurman H.C.Ouwehand, 30 jaar, uit Dordrecht en 2e stuurman L.C.H.Schneider uit Schmiegel. Het schip verging op 12 november 1873 bij Ameland op weg van Riga naar Dordrecht.064.