Inloggen
Gezagvoerder

Visser, Frederik

Naam: Visser, Frederik
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 3
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
OOSTENBURG 1888 Bark Sailing Vessel 4886 Bekijk schip
RIJNSTROOM 1896 General Cargo schip Steamship 5638 Bekijk schip
CONCORDIA 1886 Bark Sailing Vessel 1444 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Geen

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 05 november 1903 wordt om enige ondersteuning verzocht voor kapitein F.Visser, oud-gezagvoerder van de “Concordia” en de “Oostenburg”. Hij krijgt een gratificatie van f 20,- uit de bussen.. Idem per 01 december 1904. Idem per 07 december 1905. Idem per 06 december 1906.042

In de Bijlagen van de Bestuursvergadering dd 05 november 1903 vraagt Frederik Visser in een schrijven dd 4 juli 1903 om ondersteuning. Hij is thans 63 jaar, oud gezagvoerder van de “Concordia” en de “Oostenburg” en “wegens ziekte al elf jaar ongeschikt om te varen.” Tot nu toe heeft hij zichzelf met vrouw en kinderen kunnen behelpen maar de nood is nu hoog. In een brief dd 09 augustus 1904 vermeldt hij als adres 2de van Swindenstraat 117, Amsterdam.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd staat vermeld een: “Brief van F.Visser, oud-gezagvoerder van de schepen “Concordia” en “Oostenburg” verzoekende eenige ondersteuning. f20,- uit de bussen toegestaan.”023. “De bussen” waren vrijwillige giften.

In de Algemene Vergadering dd 05 mei 1905 is sprake van een gratificatie van f 20,-. Idem per 07 juni 1906. Idem per 02 mei 1907 aan Fr. Visser. 023

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt F.Visser als gezagvoerder gedurende:

*   1887 van de ijzeren bark “Concordia”, gebouwd in 1886 te Amsterdam, 1002 ton n.m., varend voor W.A.Huygens te Amsterdam;

*   1889 t/m 1890 van de ijzeren bark “Oostenburg”, gebouwd in 1888 bij Huygens & van Gelder te Amsterdam, 1007 ton n.m., varend voor W.A.Huygens te Amsterdam; -zie ook 052

*   1900 t/m 1906 van het stalen schroefstoomschip “Rijnstroom”, gebouwd in 1896 bij R.Thompson & Sons te Sunderland, 877 ton n.m., varend voor de Holl. Stoomb. Mij te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

“Kapitein Visser werd ziek in een Amerikaanse haven aan de westkust en daar in een ziekenhuis opgenomen. Aldus werd H.J.Bron in 1890 tijdelijk gezagvoerder.” In correspondentie van kapitein H.J.Bron, die het commando overnam wordt zijn gezagvoerderschap over de “Concordia” genoemd. Kapitein Bron bleef nog jaren lang met hem in briefwisseling. (informatie dd 15 en 19 juni 2003 van de heer B.Bron te Heemskerk, kleinzoon van kapitein Bron).