Inloggen
Gezagvoerder

STOELMAN, JAN HENDRIK

Naam: STOELMAN, JAN HENDRIK
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 1
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
PROVINCIE GRONINGEN (De) 1837 Barque Sailing Vessel 10174 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

J.H.Stoelman was getrouwd met Antje Hulsteede, geboren 20 mei 1800 en overleden in juli 1860.118

 

Jan Hendrik Stoelman werd per 28 februari 1814 “ingenomen” als leerling aan de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Hij was toen 5 voet/1 duim lang, 15 jaar en had”de kinderziekten gehad”. Hij werd volgens doopceduul nr. 1146 gedoopt op 10 februari 1799 te Amsterdam als zoon van Jan Hendrik Stoelman uit Neezen, en Helena Louisa Poestman. Ten tijde van de inschrijving van hun zoon was de moeder overleden en de vader “gewezen modderman”, wonende op de Brouwersgracht in de Steenkopersgang te Amsterdam. Het gezin was luthers.

Van de schoolvorderingen werden 3-maandelijkse rapporten bijgehouden die geen spectaculaire gegevens opleveren. Daarnaast zijn de volgende mededelingen gedaan:

14 juni 1814              “bij Do Lage”.

16 november 1814   “bij den Constapel”.

05 augustus 1814     “heeft met L.A.J.Boulet, A.H.Crombach en C.Clarisse na den Eereprijs in de Stuurmanskunst gedongen, doch is bij loting aan C.Clarisse te beurt gevallen”.

01 december 1815    “geplaatst als Cajuitwachter op het Schip de 3 Vrienden Captn Machiel Charlau naar Suriname voor de Hr van Heukelom”.

31 oktober 1816       “terug van de reise met goede attestatie”.

05 augustus 1817     “heeft den Eere Prijs behaald als de meest gevorderde in de Stuurmanskunst en dien prijs zijnde een octant bekomen”.

30 oktober 1817       geplt als ligtmatroos op het Schip de Colonist kaptn Jacob Riewers (volgens de monsterrol011 is dat Jacob Rievertsz) naar Demmemarij door verzoek van commissn te Middelburg”.

11 februari 1818       “aan de Vader een Certificaat van Vrijstelling van de Nat.Militie afgegeven”.

19 augustus 1818     “in Middelburg binnen gekomen”.

07 september 1818   ïn het(sic) kweekschool van zijne reise terug met goede attestatie”.

18 september 1818   “ontslagen met honorabele attestatie …”004-1146.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.H.Stoelman (met adres de Haarlemmer Houttuinen nr. 90) werd met vlagnummer 489 per 17 september 1839 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein H.K.Dijkhuis. Als zijn schip wordt genoemd de “Provincie Groningen”. Toegevoegd is “overleden” 002. Ten tijde van de inschrijving waren Stoelman en zijn vrouw 40 resp. 39 jaar. Ingeschreven waren 2 dochters uit 1826 en 1836002a

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 10/17 september 1839 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Jan Hendrik Stoelman, oud 40 jaar, voerend de bark “Provincie Groningen”, wonende in de Haarlemmerhouttuinen 90 te Amsterdam, op voordracht van kapitein H.K.Dijkhuis023.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 31 oktober 1839 vraagt J.H.Stoelman of hij als voortdurend deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds kan worden ingeschreven. Dit wordt afgewezen omdat hij “boven de jaren” is.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 30 mei 1844 staat een bericht van kapitein J.H.Stoelman dat hij op reis ziek is geworden. Het Bestuur vraagt om een bewijsverklaring. In de notulen dd 25 juli 1844 staat een brief van J.H.Stoelman “geleidende een declaratoir wegens zijn ongesteld heid … “ 042

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 01 februari 1853 staat een verzoek om een uitkering door de weduwe van kapitein J.H.Stoelman, die in de vergadering van 24 februari 1853 wordt toegekend met ingang van 01 november 1852.042

In de notulen van de Algemene Vergadering van 08 maart 1853 staat de mededeling dat aan de weduwe van kapitein J.H.Stoelman een uitkering is toegekend per 01 november 1852.023.

 

De schepen van de kapitein

lid van het college Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer   periode     type          naam van het schip                                boekhouder/reder

     489            1839-1843 bark          De Provincie Groningen                       Kranenborg & Zn

                          1844-1845 geen vermelding van schip en boekhouder

                          1846-1852 sch.kof     Groningen                                              Kranenborg & Zn

 

Bouma025 vermeldt J.H.Stoelman als gezagvoerder gedurende:

  • * 1840 t/m 1844 van de bark “Provincie Groningen”, gebouwd in 1837 te Groningen, 304 ton o.m., varend voor Kranenborg & Zn te Amsterdam. Het schip werd in 1844 afgekeurd op St.Helena;
  • * 1847 t/m 1852 op de sch.kof “Groningen”, gebouwd in 1845 te Pekela, 183 ton o.m., varend voor Kranenburg & Zn te Amsterdam. Het Handelsblad dd 25 oktober 1852 maakt melding van een brief van stuurman J.C.Meyer dat kapitein Stoelman op 14 oktober 1852 in het Engels Kanaal door het overslaan van de brikszeilboom overboord werd geslagen en verdronk.

 

Overige bijzonderheden

“De Drie Gebroeders” uitzeilende van Nieuwe Diep op weg naar Paramaribo057:

06 oktober 1839      “... hadden 4 hollandsche bij ons met ons uitgezeild zijnde ... kaptijn Stoelman bark Provincie Groningen ...”.

Hedenborgen, 12 april 1842, is in het Entrepotdok het barkschip Provincie Groningen, terwijl men bezig was het laatste gedeelte der lading te lossen, plotseling gekanteld, zoodat de masten tegen de pakhuizen de 4 jaargetijden geslagen zijn. De kapitein, J.H. Stoelman, bevond zich in de kajuit en verscheidene matrozen op en tusschendeks. Gelukkig echter heeft niemand letsel bekomen.

De wederoprichting van voorgenoemd schip is 16 april tot stand gekomen onder de vriendelijke hulp van de heer A. Roepel, equipagemeester van de Rijkswerf met een ‘s lands kiellichter en benoodigde manschappen.

De bark Provincie Groningen, 304 ton, was in 1837 gebouwd in Groningen voor de reder Kranenborg & Zn. te Amsterdam. In 1844 werd de bark te St. Helena afgekeurd

Bron: www.grotezeilvaart.nl

 

Journaal fregat “De Twee Gebroeders” onder kapt. S.Veenstra.

16 september 1834 vanuit Amsterdam gearrriveerd in Nieuwediep. Aan bakboordwacht de opperstuurman J.H.Stoelman.

Stadsarchief Amsterdam 491-216