Inloggen

Hieronder een overzicht van boeken/naslagwerken die alleen in de boekhandel / bibliotheek te verkrijgen zijn.

Zeilrederij Van Starckenborg van Straten, Herstel in de Amsterdamse scheepvaart en scheepsbouw 1815 - 1865, Cor Scholten 

 


Zeilvaart op Nederlands Indie, Boissevain & Co (1836 - 1882), door Charles F.C.G. Boissevain


In de negentiendeI eeuw konden de Dordtse reders, scheepsbouwers en kapiteins trots zijn op hun houten zeilschepen. 
Met de boeken 'Zeilend op de golven van het economisch tij' en 'Zeilend op woelige baren' wordt de vaart van de Dordtse rederijen aan de hand van de rederij van Jacob en Florent van Wageningen in beeld gebracht, Jean M.A. van Wageningen