Inloggen
ALIDA GIEZEN - ID 9922

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1836-05-24 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1836
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Gedoopt op 29-01-1769
Overleden op 14-06-1854

Getrouwd op 11-05-1794 met Helena Wolters Ligger.
Getrouwd op 21-08-1808 met Frouke Poppes van der Werf.

Scheepsbouwer: Ties Freerks Rogaar, Veendam, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1835-00-00
Delivery Date: 1836-05-11
Technical Data

Gross Tonnage: 51.00 lasts
Gross Tonnage 2: 93.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 22.50 Meters Registered
Beam: 4.31 Meters Registered
Depth: 2.25 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1836
Datum agenda: 1836-05-24
Register nr: 18360237
Scheepsnaam: ALIDA GIEZEN
Type: Kof
Lasten: 51
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Giezen, R.J.
Plaats: Muntendam
Kapitein op moment van verzoek: Zelling, J.J.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1836-05-11 ALIDA GIEZEN
Manager: Roelf Jans Giezen, Muntendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Roelf Jans Giezen, Muntendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Muntendam / Netherlands
Additional info: Voor alle eigenaren: zie beneden a/d pagina

Date/Name Ship 1842-02-21 JOHANNA MARIA
Manager: Hendrik Salm, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Salm, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1853-02-21 JOHANNUS EN MARIA
Manager: Gebr. van der Vliet, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Gebr. van der Vliet, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

 

Bijlage bij acte 85 Zuidbroek van 19 mei 1836, kofschip ALIDA GIEZEN       

Eigenaren:
Roelf Jans Giesen, negociant te Muntendam (boekhouder en 20/60e part)
Jan Jans Zelling, schipper te Scheemda (20/60e part)
Judocus Jans Baalman, smid te Veendam (6/60e part)
Hindrik Nicolaas (?) Sikkens, touwslager te Veendam (5/60e part)
Geert Wessels Nipperus, zeilmaker te Veendam (3/60e part)
Jan Roelfs Giesen, houtkoper te Muntendam (2/60e part)
Arend van Linge, winkelier te Veendam (2/60e part)
Euwe Jacobs de Haan, bl..houder te Veendam (1/60e part)
Ties Freerks Rogaar, scheepsbouwer te Veendam (1/60e part)

bijlage bij acte 8 van 1842, kof J0HANNA MARIA
eigenaren per ultimo februari 1842:

H. Salm, Amsterdam (boekhouder en 1/4e part)
firma J.J. Mickenhagen & Zn., Amsterdam (1/4e part)
K.J. Masker, Amsterdam (schipper en 1/4e part)
J. Schut, Buiksloot (1/4e part)
 

 

 

Ship Events Data

1836-05-04: Meetbrief Groningen no.84 van 4 mei 1836
1836-05-10: Aantekening op CEDULE: Bijzonderheden: het schip ligt thans te Groningen
Getoond wordt het declaratoir van de scheepstimmerbaas in dato 10 mei 1836, met bevestigende verklaring burgemeester van Veendam
(opm: de boekhouder tekent duidelijk met een Z, waardoor zijn naam en die van het schip waarschijnlijk ook met Z geschreven dient te worden, dus Giezen en ALIDA GIEZEN)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1836
Kapitein: Zelling, Jan Jans
Overige informatie: woonplaats Scheemda - mede-reder.

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Veendam 144.383.1836.11a
DVD M.,LIII-1068
BIJLBRIEF

Naam schip ALIDA GIESEN

plaats en datum acte Veendam, 10 mei 1836

type schip nieuw kofschip

bouwwerf/verkoper Ties Freerks Rogaar, scheepstimmerbaas te Veendam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Roelf Jans Giesen, koopman te Muntendam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 51 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 22,50 m., breed 4,31 m., hol 2,25 m.
(meetbrief nr.84 d.d. 4 mei 1836 afgegeven te Groningen)

kiellegging 1835

tewaterlating vroegjaar van 1836

plaats / datum registratie Veendam, 11 mei 1836

nummer van registratie deel 6, folio 117, verso, vak 7

notaris burgemeester van Veendam

prijs

Bijzonderheden:

researcher/datum research: ML / 051810Naam ALIDA GIESEN
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1836
Toegang 144
Inventaris 383

Groninger Archieven Archiefnummer Zuidbroek 146.226.1836.85

DVD LII – 8670 - 8672
CEDULE en BIJLBRIEF

Naam schip ALIDA GIESEN

plaats en datum acte Veendam, 19 mei 1836

type schip kof

bouwwerf/verkoper Ties Freerks Rogaar, scheepstimmerbaas te Veendam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper zie bijlage

te voeren door kapt. Jan Jans Zelling, Scheemda, mede-eigenaar

grootte in tonnen 51 lasten

tuigage / aantal dekken 2 masten, 1 dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Veendam

plaats / datum registratie Veendam, 21 mei 1836

nummer registratie deel 8, folio 86, recto, vak 6

notaris Mr. Berend Trip, vrederechter te Veendam

prijs

Bijzonderheden:

Het schip ligt thans te Groningen.
Getoond wordt het declaratoir van de scheepstimmerbaas d.d. 10 mei 1836, met bevestigende verklaring van de burgemeester van Veendam.
(opm: de boekhouder tekent duidelijk met een Z, waardoor zijn naam en die van het schip waarschijnlijk ook met Z geschreven dient te worden, dus Giezen en ALIDA GIEZEN)
researcher/datum research: ML / 020212

Bijlage bij acte Zuidbroek 146.226.1836.85 d.d. 19 mei 1836 - kof ALIDA GIESEN

Eigenaren:

Roelf Jans Giesen, negociant te Muntendam (boekhouder en 20/60e part)
Jan Jans Zelling, schipper te Scheemda (20/60e part)
Judocus Jans Baalman, smid te Veendam (6/60e part)
Hindrik Nicolaas (?) Sikkens, touwslager te Veendam (5/60e part)
Geert Wessels Nipperus, zeilmaker te Veendam (3/60e part)
Jan Roelfs Giesen, houtkoper te Muntendam (2/60e part)
Arend van Linge, winkelier te Veendam (2/60e part)
Euwe Jacobs de Haan, bl..houder te Veendam (1/60e part)
Ties Freerks Rogaar, scheepsbouwer te Veendam (1/60e part)

ML / 020212

Naam ALIDA GIEZEN
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1836
Toegang 146
Inventaris 226

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1842.8
foto IMG 2246 - 2248

CEDULE

Naam schip bevorens genaamd ALIDA GIEZEN, thans door kopers te noemen JOHANNA MARIA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 28 februari 1842

type schip kof

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. K.J. Masker, mede-eigenaar

grootte in tonnen 50 lasten of 94 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Veendam

plaats / datum registratie Amsterdam, 28 februari 1842

nummer registratie deel 43, folio 56, verso, vak 2

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Hendrik Cornelis Muller, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.
De vorige zeebrief werd ingeleverd bij de ontvanger te Amsterdam (geen datum inlevering vermeld)


researcher/datum research: ML / 230716

bijlage bij acte 8 van 1842, kof J0HANNA MARIA
eigenaren per ultimo februari 1842:

H. Salm, Amsterdam (boekhouder en 1/4e part)
firma J.J. Mickenhagen & Zn., Amsterdam (1/4e part)
K.J. Masker, Amsterdam (schipper en 1/4e part)
J. Schut, Buiksloot (1/4e part)

ML / 230716

Naam ALIDA GIEZEN
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1842
Toegang 198
Inventaris 3168

Noord-Hollands Archief – Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1842.8

DVD XI – 352, 353
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip ALIDA GIEZEN

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Amsterdam, 21 februaqri 1842

type schip kof

bouwwerf/verkoper Roelf Jans Giezen, koopman te Muntendam, boekhouder en mede-eigenaar van het schip

gevoerd door kapt. Jan Jans Zelling, wonend aan boord

eigenaar/aankoper Hendrik Salm, commissionair te Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 51 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 22,50 x 4,31 x 2,25 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 22 februari 1842

nummer van registratie deel 33, folio 133, recto, vak 2 en volgende.

notaris geen

prijs NLG. 8000,-

Bijzonderheden: schip lag bij het passeren dezer acte te Amsterdam aan de werf van de scheepsbouwmeester Blok in de Wittenburgerstraat.researcher/datum research: ML / 270708

Naam ALIDA GIEZEN
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1842
Toegang 198
Inventaris 3179

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1853.11

DVD XII – 6448
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip ALIDA GIEZEN, thans genaamd JOHANNA MARIA

plaats en datum acte openbare verkoping, Amsterdam, 21 februari 1853

type schip kof

bouwwerf/verkoper Hendrik Salm, makelaar te Amsterdam

gevoerd door kapt. K.J. Masker

eigenaar/aankoper Jan van der Vliet Jr., als gemachtigde van de firma Gebr. Van der Vliet, kooplieden te Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 93 tonnen of 49 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 21,90 x 4,39 x 2,17 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, xxx

nummer van registratie deel xxx

notaris Johannes Albertus Hoog, notaris te Amsterdam

prijs NLG 5000,-

bijzonderheden: opm: mogelijk trad Hendrik Salm alleen op als makelaar voor de verkopers.


researcher/datum research: ML / 010508

Naam ALIDA GIEZEN
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1853
Toegang 198
Inventaris 3181

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS.198.3171.1853.11
foto IMG 9266 - 9269

CEDULE

Naam schip JOHANNA MARIA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 15 maart 1853

type schip kof

verkoper H. Salm, Amsterdam

gevoerd geweest door kapt. K.J. Masker

eigenaar/koper firma Gebr. van der Vliet, Amsterdam, enig eigenaren

te voeren door kapt. Lodewijk Fokkes Ringeling

grootte in tonnen 49 lasten of 93 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Veendam

plaats / datum registratie Amsterdam, 15 maart 1853

nummer registratie deel 64, folio 134, verso, vak 1

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopacte en afgegeven wordt de laatste zeebrief no. 246 van 31 maart 1852. Het schip is ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De ware woorden worden gesproken door Cornelis David van der Vliet, voor en namens zijn bovengenoemde firma.
researcher/datum research: ML / 140217

Naam JOHANNA MARIA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1853
Toegang 198
Inventaris 3171

Bronnen


Jaar: 1836
Bron: GRONINGER ARCHIEVEN
Omschrijving: BIJLBRIEF: Groninger Archieven, Groningen / Archiefnummer Veend.144.383.1836.11
CEDULE en BIJLBRIEF: Gron. Archieven / Archiefnummer Zuidbroek 146.226.1836.85