Inloggen
ALIDA - ID 9663

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1824-05-22 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1824
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Smack
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Fokke Ubels van der Werff, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Date Laid Down: 1823-00-00
Launch Date: 1824-00-00
Delivery Date: 1824-05-14
Technical Data

Gross Tonnage: 40.00 lasts
Gross Tonnage 2: 76.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 20.79 Meters Registered
Beam: 4.24 Meters Registered
Depth: 1.98 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1824
Datum agenda: 1824-05-22
Register nr: 18240076
Scheepsnaam: ALIDA
Type: Smak
Lasten: 40
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Nieveen, R.G.
Plaats: Groningen
Kapitein op moment van verzoek: Nieveen, L.R.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1824-05-14 ALIDA
Manager: Albert Geerts Nieveen, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Albert Geerts Nieveen, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder: Heere Sytzes Calkema
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Date/Name Ship 1839-10-11 JANTINA
Manager: firma Kranenborg & Zonen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren, per 11 oktober 1839, van de JANTINA:

firma Kranenborg & Zoonen, Amsterdam (boekhouders en 1/3e part),
Berend Hendriks Gust, Pekela (schipper en 1/3e part) en
Hendrik Klaassens de Boer, Pekela (1/3e part)

Ship Events Data

1838-12-07: Damaged
Het schip ALIDA, kapt. L.R. Nieveen, van Le Havre naar Amsterdam, is volgens brief van Arendahl van de 7e december 1838, na reeds voor Texel geweest te zijn en geheel op zijde gelegen te hebben, zwaar lek en met verlies van boot, zeilen, zwaarden, hek, een ankertouw, boorden enz., te Arendahl binnengelopen. Moet lossen om te repareren.
1841-01-17: Wrecked
Van Sunderland wordt van de 17e januari gemeld, dat die ochtend te twee uur het ijs in de Wear aan het kruien was geraakt, hetwelk zich sedert tot een ijsveld ter breedte van de rivier en lang omstreeks 2 Engelse mijlen had verenigd en waardoor de 200 à 300 aldaar liggende schepen alle meerdere of mindere schade hadden bekomen; onder dezelven bevond zich een Nederlands schip, hetwelk van het ijs doorsneden was (opm: JANTINA, kapt. B.H. Gust, zie GRC 020241), als ook vijf Engelse stoomboten.
1841-01-17: Final Fate: Wrecked

Het Nederlandse schip, te Sunderland van het ijs doorsneden, is, volgens brief van daar van de 20e januari, gebleken te zijn het aldaar van Grimsby gearriveerde schip JANTINA, kapt. Gust (opm: kapt. B.H. Gust, zie PGC 290141). Hetzelve had de masten, boegspriet en het roer verloren en lag geheel wrak.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1824
Kapitein: Nieveen, A.G.
Overige informatie: 0

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron.240.383.1824.121

DVD M.,LIII-1330 en 18
BIJLBRIEF

Naam schip naam volgens indem., ALIDA

plaats en datum acte Hoogezand, 14 mei 1824

type schip nieuw smakschip

bouwwerf/verkoper Fokke Ubels van der Werff, scheepstimmerman te Hoogezand

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper A.G. Nieveen te Groningen en H.S. Calkema te Hoogezand

te voeren door kapt.

grootte in tonnen (meetbrief d.d. 14 mei 1824)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 20,79 m., breed 4,24 m., hol 1,98 m.

kiellegging 1823

tewaterlating 1824

plaats / datum registratie Groningen, 18 mei 1824

nummer van registratie deel 12, folio 111, verso, vak 1

notaris bevestigende verklaring schout gemeente Hoogezand

prijs

Bijzonderheden:researcher/datum research: ML / 280111


Naam ALIDA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1824
Toegang 240
Inventaris 383

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1839.49
foto IMG 2021 - 2023

CEDULE

Naam schip voorheen genaamd ALIDA, thans door kopers te noemen JANTINA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 11 oktober 1839

type schip smak

gevoerd door kapt. geweest door kapt. R. Nieveen

eigenaar/koper firma Kranenborg & Zoonen, Amsterdam (boekhouders en 1/3e part), Berend Hendriks Gust, Pekela (schipper en 1/3e part) en Hendrik Klaassens de Boer, Pekela (1/3e part)

te voeren door kapt. Berend Hendriks Gust, mede-eigenaar

grootte in tonnen 40 lasten of 76 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Martenshoek

plaats / datum registratie Amsterdam, 11 oktober 1839

nummer registratie deel 38, folio 107, verso, vak 7

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte en wordt de vroegere zeebrief terugggeven; het schip ligt thans te Amsterdam. De thuishaven is ook Amsterdam
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Nanno Kranenborg voor zijn firma Kranenborg & Zoonen en de beide hierboven genoemde mede-eigenaren.


researcher/datum research: ML / 080616

Naam JANTINA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1839
Toegang 198
Inventaris 3168

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1839.49

DVD XI - 250
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip ALIDA

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Amsterdam, 9 oktober 1839

type schip smak

bouwwerf/verkoper Aaltje Willems Drewes, weduwe van Albert Geerts Nieveen, Groningen (1/2e part) en Luigien Reints Nieveen, koopvaardijkapitein te Groningen (1/2e part)

gevoerd door kapt. L.R. Nieveen, voormeld

eigenaar/aankoper Nanno Kranenborg, namens zijn firma Kranenborg & Zonen, cargadoors te Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 11 oktober 1839

nummer van registratie deel 1, no. 34, kantoor bewaring hypotheken.Amsterdam

notaris Johannes Albertus Hoog, notaris te Amsterdam

prijs NLG. 4200,-

bijzonderhedenresearcher/datum research: ML / 210708

Naam ALIDA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1839
Toegang 198
Inventaris 3179

Bronnen


Jaar: 1824
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Groninger Archieven Archiefnummer Gron.240.383.121
AB = Avondbode
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
GRC = Groninger Courant
LC = Leydsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant