Inloggen
MERCURIUS - ID 9643


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1836-02-24 / 1858-07-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1836
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Commercie Compagnie, Middelburg, Zeeland, Netherlands
Werfnummer: 4
Date Laid Down: 1834-02-00
Launch Date: 1836-02-03
Delivery Date: 1836-04-00
Technical Data

Gross Tonnage: 275.00 lasts
Gross Tonnage 2: 521.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 34.25 Meters Registered
Beam: 6.40 Meters Registered
Depth: 5.04 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1841
Type: Rigging changed
Omschrijving: In de periode juni-augustus 1841 is de MERCURIUS vertuigd van fregat naar bark.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1836
Datum agenda: 1836-02-24
Register nr: 18360062
Scheepsnaam: MERCURIUS
Type: Fregat
Lasten: 275
Gebouwd in provincie: Zeeland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Spoors & Sprenger
Plaats: Middelburg
Kapitein op moment van verzoek: Esink, H.B.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1836-02-00 MERCURIUS
Manager: Firma Spoors & Sprenger, Middelburg, Zeeland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Middelburg, Zeeland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Middelburg / Netherlands

Ship Events Data

1835-02-00: Building History
In februari 1835 werd het hol tijdens de bouw verkocht aan de rederij Spoors & Sprenger, Middelburg.
1836-05-04: Damaged
Op 4 mei 1836 is de MERCURIUS, kapt. H.B. Esink, met o.a. roerschade te Lissabon binnengelopen. Na reparatie werd de reis op 23 mei voortgezet.
1855-05-00: Damaged
In mei 1855 heeft de MERCURIUS, kapt. F. Nepperus Fzn., schade opgelopen aan de verschansing. Mogelijk door stormweer.
1858-06-22: Sold at auction
Advertentie. De makelaars A. van den Broecke Jz. en J.J. de Kanter te Middelburg, als lasthebbende van hunne meesters, zijn van mening op dinsdag de 22e juni 1858, des avonds ten acht ure, in de bovenzaal van de sociëteit de Vergenoeging op de markt aldaar, publiek aan de meestbiedende te koop aan te bieden: het snelzeilend Nederlands Barkschip MERCURIUS, bekend op de bevrachtingslijst der Nederlandsche Handel-Maatschappij, met deszelfs inventaris, zijnde gemeld schip ten jare 1836 te Middelburg gebouwd en in de maand april laatstleden van Batavia aldaar gearriveerd, bekleed met geel metaal, lang 34,25 ellen, wijd 6,40 ellen, hol 5,04 ellen, groot 491 tonnen, liggende in een der binnenhavens van die stad.
1858-07-00: Final Fate: Broken up

In juni 1858 werd de MERCURIUS, kapt. F. Nepperus, verkocht voor de sloop.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Harmanus Betaaf Esink was getrouwd met Rebecka Johanna Jansen, geboren op 24 december 1804 te Middelburg en overleden op 24 maart 1869

Ontleend aan een huwelijksakte Middelburg 07 september 1870 van een zoon Harmanus Johannes Esink, geboren in c 1834 te Middelburg

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.B.Ezink werd met nr.336 lid van Zeemanshoop per 26 januari 1836 op voorspraak van J.J.Bart. Zijn schip was de "Mercurius"002.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 19/26 januari 1836 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Harmanus Bataaf Esink, oud 39 jaar, voerend het schip “Mercurius”, wonende te Middelburg en met als adres de heer J.Bondix te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.J.Bart023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 25 juni 1840 staat vermeld een vraag van Spoor & Sprenger te Middelburg, die een uitkering bepleit voor de wed. Kapitein H.B.Esink, geb. R.J.Jansen voor haar en 2 kinderen. In de notulen dd 30 juli 1841 staat dat het Bestuur accoord gaat met ingang van 01 februari 1840.042

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop (datum niet genoteerd, maar moet ca juli 1840 zijn) staat de mededeling dat aan de weduwe van kapitein H.B.Ezink een uitkering wordt toegestaan.023 (bedrag en duur niet vermeld).

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam             naam reder/boekhouder

          336                     1836-1840                 fregat               Mercurius                   Spoors & Sprenger te Middelburg

 

Bouma025 vermeldt H.B.Esink als gezgvoerder gedurende:

*    1826 van het 3/m schip “Kolonist”, gebouwd in 1817 te Middelburg, 520 ton o.m., varend voor Spoors & Sprenger te Middelburg;

*    1828 t/m 1835 van het fregat “Mercurius”, gebouwd in 1826 te Middelburg, 600 ton o.m., varend voor Spoors & Sprenger te Middelburg. Het schip sloeg in 1835 op de rotsen van St.Mary op weg van Padang naar Middelburg. De bemanning werd gered evenals 200 balen koffie;

*    1837 t/m 1840 van het fregat “Mercurius”, gebouwd in 1836 te Middelburg, 491 ton o.m., varend voor Spoors & Sprenger te Middelburg.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1836
Kapitein: Esink (Ezink), Harmanus Bataaf
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 336
Overige informatie: Harmannus Betaaf Esink: * Amsterdam 12.06.1793, † Tjilatjap 01.12.1839.

Datum vanaf: 1839
Kapitein: Vries, Gerrit Isaac, de
Overige informatie: Gerrit Isaac de Vries, opperstuurman, als vervanger voor de overleden kapt. Harmannus Betaaf Esink.

Familiegegevens en opleiding

Jan Kooger werd geboren op Texel op 25 november 1805. (volgens een latere opgave gedoopt op 06 november 1804)

Hij was getrouwd met Frouwtje Maartes Graaf, geboren te Texel op 29 juli 1808 en overleden op 26 november 1871.118.

Hij overleed op 02 november 1850. Bij zijn overlijden werd als woonplaats opgegeven Middelburg.118.

(informatie dd december 2005 van de heer C.Scholten te Leusden).

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.Kooger (adres M.Spreeuw) werd per 16 juni 1840 op voordracht van M.F.Amsberg en met vlagnummer 539 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdams zeemanscollege "Zeemanshoop". Bij de inschrijving was zijn schip de "Mercurius". Toegevoegd is "overleden"002. Ten tijde van de inschrijving waren Kooger en zijn vrouw 34 resp. 32 jaar. Ingeschreven staan 2 zoons uit 1834 en 1838 en 3 dochters uit 1836, 1840 en 1843002a.

In de Algemene Vergaderingen van 09/16 juni 1840 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Jan Kooger, oud 35 jaar, voerend het fregat “Mercurius”, met adres bij Spons & Sprenger te Middelburg, op voordracht van kapitein H.F.Amsberg.023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 19 juli 1842003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergaderingen van Zeemanshoop dd 30 januari/ 27 februari 1851vraagt en krijgt V. de Graaff, de weduwe van kapitein J.Kooger een uitkering voor haar en drie kinderen ingaande 01 februari 1851.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 11 maart 1851 staat vermeld dat aan de weduwe van kapitein J.Kooger een uitkering is toegekend voor haar en 3 kinderen.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                naam reder/boekhouder

        539                       1840-1841     fregat               Mercurius                      Spoors & Sprenger, Middelburg

                                      1842-1850     fregat               Koning Willem II        idem

 

Bouma025 vermeldt J.Kooger als gezagvoerder gedurende:

*    1841van het fregat “Mercurius”, gebouwd in 1836 te Middelburg, 491 ton o.m., varend voor Spoors & Sprenger te Middelburg;

*    1843 t/m 1850 van het 3/mschip “Koning Willem II”, gebouwd in 1842 te Middelburg, 1150 ton o.m., varend voor Spoors & Sprenger te Middelburg.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1840
Kapitein: Kooger, Jan Dirks
Overige informatie: Jan Dirks Kooger, * Oudeschild (Texel) 6.11.1804, als zoon van Dirk Kooger en Neeltje Burger; † aanboord KONING WILLEM II 2.11.1850, terwijl het fregat op haar thuisreis uit Oost-Indië in de Oosterschelde lag te wachten om naar Middelburg gesleept te word

Familiegegevens en opleiding

Willem Veeneman werd geboren te Amsterdam op 22 december 1813 als zoon van Gerrit Veeneman en Anna Adriaansen.

Hij trouwde op 15 februari 1844 te Middelburg als koopvaardijkapitein met Jacoba Elizabeth Snel, geboren te Middelburg op 19 mei 1819 als dochter van Jacob Snel en Johanna Elisabeth Kulderij. Zij overleed op 04 februari 1909

Willem overleed op 22 februari 1854 te Londen.

Uittreksel dagboek gehouden aan boord van het particuliere Ned. barkschip Mercurius, in het dok te Londen gelegen. Hij is overleden ten huize van I. Giltjes 33 trinity Terrace Tower Hill te Londen. zeeuwengezocht

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

W.Veeneman werd met vlagnummer 667 per 05 december 1843 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein I.J.Brouwer. Als zijn schip is genoemd de “Mercurius”. Toegevoegd is “overleden” 002.

In de Algemene Vergaderingen van 28 november/05 december 1843 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgesteld/aangenomen Willem Veeneman, oud 29 jaar, voerend de bark “Mercurius”, varend voor Spoors en Sprenger te Middelburg, wonende te Middelburg, op voordracht van kapitein J.J.Brouwer.023.

Hij werd deelnemer per 17 november 1846 in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop003.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 30 mei 1854 staat een verzoek om een uitkering van Jacoba Elisabeth Snel, de weduwe van kapitein W.Veeneman, die haar in de vergadering van 13 juni 1854 wordt toegekend voor haar en 2 kinderen met ingang van 01 mei 1854. In de vergadering dd 28 september 1854 staat het bericht van de bevalling van een kind, waardoor de uitkering wordt verhoogd.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van 20 juni 1854 staat de mededeling dat per 01 mei 1854 een uitkering is toegekend aan de weduwe van kapitein W.Veeneman. In die van 10 oktober 1854 wordt de uitkering uitgebreid naar het kind van de wed. Veeneman, dat op 01 september 1854 is geboren.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam              naam reder/boekhouder

       667                         1843          brik                  Mercurius                    Spoors & Sprenger te Middelburg

                                     1844-1853    bark                Mercurius                    idem

 

Bouman025 vermeldt W.Veeneman als gezagvoerder gedurende:

*   1842 van de brik “Atalanta” ex Hesperus, gebouwd in 1814, bouwlocatie niet vermeld, 210 ton o.m., varend voor Boddaert te Middelburg;

*   1842 t/m 1854 van het fregat “Mercurius”, gebouwd in 1836 te Middelburg, 491 ton o.m., varend voor Spoors & Sprenger te Middelburg.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1842
Kapitein: Veeneman, Willem
Overige informatie: Willem Veeneman: * Amsterdam circa 1814, † Londen 22.02.1854

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. Nepperus Fz. was met vlagnummer R76 in de periode 1855 t/m 1880 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1880 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in dat jaar als effectief lid is overleden058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein F.Nepperus Fz met vlagnummer R76 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

1855                      van de bark “Neptunus”                             263 last              varend voor Spoor & Sprenger te

                                                                                                                                    Middelburg

1858                      geen vermelding van schip en boekhouder

1859                      van de bark “Pantalon”                              180 last              varend voor E.Serruys te Rotterdam

1862 t/m 1867     van de bark “Baron van Heemstra”         398 last              varend voor Spoors & Sprenger te                                                                    Middelburg

1874, 1877, 1878 geen vermelding van schip en boekhoude

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

F.Nepperus                     Pantelon                12 december 1859              28 januari 1861

 

Bouma025 vermeldt F.Nepperus a;s gezagvoerder gedurende:

*    1855 t/m 1858 van het fregat “Mercurius”, gebouwd in 1836 te Middelburg, 491 ton o.m., varend voor Spoors & Sprenger te Middelburg. Het schip werd in 1858 gesloopt;

*    1860 t/m 1862 van de bark “Pantalon”, gebouwd in 1851 te Dordrecht, 345 ton o.m., varend voor E.Serruijs te Rotterdam;

*    1863 t/m 1872 op de bark “Baron van Heemstra”, gebouwd in 1862 te Middelburg, 754 ton o.m., varend voor Spoors en Sprenger te Middelburg. Het schip werd in 1872 verkocht aan van Overzee & Co te Rotterdam en herdoopt in Emma.

 

Overige bijzonderheden

In het kader van de discussie over de invoering van de Tuchtwet in Nederlands Indië werd in 1865 een memorie aangeboden “aan zijn Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië over de Wettelijke bepalingen omtrent de handhaving der orde en tucht aan boord der koopvaardijschepen binnen Nederlandsch-Indië.” Deze memorie werd ondertekend door T.Nepperus.104

F.Nepperus vertrok per 21 december 1864 van Zierikzee op de “Baron van Heemstra” en 2 landmachtsoldaten. Hij arriveerde te Batavia op 04 april 1865 na een reis van 104 dagen065.

De bark “Pantalon” onder kapitein F.Nepperus werd in 1859 vermeld uit Melbourne en op 02 februari 1860 te Texel. Er  is geen aanduiding van een Kaap Hoorn ronding.121

 

 

Datum vanaf: 1854
Kapitein: Nepperus, Frans
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1834 - 1836

Het 2-deks fregat MERCURIUS werd gebouwd in Middelburg door de Middelburgsche Commercie Compagnie, in eerste instantie voor eigen rekening. De kiel werd in februari 1834 gelegd. In februari 1835 werd het hol tijdens de bouw verkocht aan de rederij Spoors & Sprenger te Middelburg, die 16 aandelen zou uitgeven. Op 3 februari 1836 vond de tewaterlating plaats. Het gekoperde fregat had een laadvermogen van 521 ton.

1836

DC 090236
Dordrecht, 8 februari. Den 3e dezer is te Middelburg aan de werf der Commercie-Compagnie in de beste orde te water gelopen het fregatschip MERCURIUS.

Op 24 februari 1836 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de MERCURIUS, aangevraagd door Spoors & Sprenger, Middelburg, voor H.B. Esink als kapitein. Deze zeebrief werd op 15 april door de gouverneur van de provincie Zeeland naar Den Haag geretourneerd, onder vermelding ‘fout in de zeebrief’ waarna op18 april royement volgde. Op 9 april werd wederom een zeebrief verstrekt, ditmaal door de gouverneur van de provincie Zeeland, met vermelding ‘in verleende zeebrief verkeerd jaar ingevuld’.

RC 210436
Rotterdam, 21 april. Van Middelburg zijn naar zee gezeild het fregatschip MERCURIUS, kapt. H.B. Esink en het barkschip DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, beide naar Batavia gedestineerd.
DC 210436
Middelburg, 15 april. Heden zeilden naar zee het fregatschip MERCURIUS, kapt. H.B. Esink, en het barkschip de ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, beiden naar Batavia, van deze stad.
JC 230436
Kapt. Willem Kiers Kok, van Cette in Texel binnen, heeft de 17e april op de hoogte van Bevesier gepraaid het schip MERCURIUS, kapt. H.B. Ezink, van Middelburg naar Batavia; aan boord was alles wel.
DC 280536
In de Lloydslijst van de 20e wordt gemeld, dat het schip MERCURIUS, kapt. H.B. Esink, de 4e dezer met verlies van roer en verdere schade te Lissabon was binnengelopen.
AH 040636
Lissabon, 14 mei. De MERCURIUS, kapt. Ezink, van Middelburg naar Batavia, de 4e mei alhier binnengelopen, heeft deszelfs roer gerepareerd, zonder van de lading gelost te hebben.
PGC 070636
Het schip MERCURIUS, kapt. H.B. Ezink, van Middelburg naar Batavia, te Lissabon binnen, is, volgens brief van daar van de 14e mei, van de geleden schade aan het roer hersteld zonder over kant te hebben gehaald.
DC 180636
Middelburg, 15 juni. Ingevolge ingekomen bericht uit Lissabon is het schip MERCURIUS, kapt. H.B. Esink, op 23 mei jl., na gedane reparatie, van daar vertrokken, om deszelfs reis naar Batavia voort te zetten, zijnde aan boord alles wel.
JC 070936
Batavia, 6 september. De 3e dezer is alhier aangekomen het dito schip BATAVIA, kapt. H. Bruhn, met 11 passagiers, van Rotterdam vertrokken de 18e mei, het dito schip MERCURIUS, kapt. H.B. Esink, met Zr.Ms. troepen, van Middelburg vertrokken de 15e april.
DC 201236
Middelburg, 16 december. Volgens berichten is te Batavia gearriveerd het schip MERCURIUS, kapt. H.B. Esink, en te Samarang het schip AZIA, kapt. A. Ritchie, beiden van deze stad.

1837

JC 181037
Straat Sunda, doorgezeild: 12 oktober. Het Nederlands schip (opm: fregat) MERCURIUS, kapt. H.B. Esink, van Middelburg den 28ste juni, naar Batavia.
JC 251137
Batavia, 24 november. Vertrokken het Nederlands schip (opm: fregat) MERCURIUS, kapt. Esink, naar Middelburg

1838

RC 080238
Rotterdam, 7 februari. Het schip (opm: fregat) OLIVIER VAN NOORT, kapt. G. de Jong, van Amsterdam naar Batavia, als mede nog twee schepen, het een tonende de vlag van het Collegie Zeemanshoop, met no. 316, zijnde die van kapt. C.W. Flens, voerende het schip (opm: fregat) DE VRIENDEN, mede van Amsterdam naar Batavia, en het ander tonende dezelfde vlag met no. 336, zijnde die van kapt. H.B. Ezink (opm: H.B. Esink), voerende het schip (opm: fregat) MERCURIUS, van Middelburg naar Batavia, zijn den 11 oktober 1837 in Straat Sunda gezien door kapt. Thompson, voerende het schip DUMFRIES, van Batavia te Plymouth binnen.

Op 11 april 1838 werd een nieuwe verstrekt voor de MERCURIUS, aangevraagd door Spoors & Sprenger, Middelburg, voor H.B. Esink als kapitein.

JC 190938
Batavia, 16 september. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip MERCURIUS, kapt. H.B. Esink, vertrokken van Middelburg de 17e mei; dito schip DE ONDERNEMING, kat. H.J. Klein, vertrokken van Amsterdam de 24e mei.

1839 

JC 111239
Passaroeang, 4 december. Vertrokken het Nederlands schip (opm: fregat) MERCURIUS, kapt. G.J. de Vries (opm: voormalig opperstuurman Gerrit Isaac de Vries), als zijnde gezagvoerder, H.B. Esink, alhier overleden, naar Middelburg. (opm: kapt. Harmannus Betaaf Esink overleed te Tjilatjap op 1 december 1839)

1840

Op 9 juni 1840 werd een nieuwe verstrekt voor de MERCURIUS, aangevraagd door Spoors & Sprenger, Middelburg, voor J. Kooger als kapitein.

MCO 280740
Middelburg, 27 juli. Gisteren is naar zee gezeild de MERCURIUS, kapt. J. Kooger, naar Java.
JC 111140
Batavia, 8 november. Aangekomen het Nederlands schip (opm: fregat) MERCURIUS, kapt. J. Kooger, van Middelburg den 26 juli.
JC 091240
Soerabaija, 3 december. Vertrokken het Nederlands schip (opm: fregat) MERCURIUS, kapt. J. Kooger, over Probolingo naar Nederland.

1841

JC 200141
Banjoewangie, 5 januari. Aangekomen het Nederlands schip (opm: fregat) MERCURIUS, kapt. J. Kooger, van Probolingo den 3 januari.
MCO 290541
Middelburg, 28 mei. Eergisteren arriveerde aan het Fort den Haak het schip (opm: fregat) MERCURIUS, kapitein Jan Kooger, van Banjoewangie, bestemd voor deze stad.

Na lossing is de tuigage van het fregat vereenvoudigd naar bark, waardoor met een geringer aantal opvarenden kon worden volstaan

MCO 210841
Middelburg, 20 augustus. Heden is naar zee gezeild het schip (opm: vertuigd naar bark) MERCURIUS, kapt. J. Kooger, naar Batavia.
JC 151241
Batavia, 13 december. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip MERCURIUS, kapt. J. Kooger, vertrokken van Middelburg de 20e augustus.

1842

JC 020242
Batavia, 30 januari. Vertrokken het Nederlandse schip (opm: bark) MERCURIUS, kapt. J. Kooger, naar Middelburg, passagiers de heren G.L. Bronner en F. Mouthaan.
MCO 280642
Middelburg, 27 juni. Gisteren is ter rede gearriveerd, het schip (opm: bark) MERCURIUS, kapitein Jan Kooger, van Batavia, met koffij, suiker, indigo, tin en bindrotting.

Op 24 augustus 1842 werd een nieuwe verstrekt voor de MERCURIUS, aangevraagd door Spoors & Sprenger, Middelburg, voor W. Veenema als kapitein.

AH 051042
Amsterdam, 4 oktober. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht:
Voor Rotterdam: de schepen BANCA, kapt. Ten Ham en PRINSES SOPHIA, kapt. Smits;
Voor Dordrecht: het schip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN-WEIMAR, kapt. Hazewinkel
Voor Middelburg: het schip MERCURIUS, kapt. W. Veeneman.

1843

JC 180243
Batavia, 16 februari. Aangekomen het schip MERCURIUS (opm: bark), kapt. Veeneman, den 13 oktober van Middelburg.
JC 270543
Batavia, 24 mei. Vertrokken het schip MERCURIUS (opm: bark), kapt. W. Veeneman, naar Middelburg.
MCO 270643
Middelburg, 26 juni. Den 16 februari l.l. is kapt. Veeneman, voerende het schip (opm: bark) MERCURIUS, na een reis van 125 dagen, te Batavia aangekomen. Het schip was in goeden staat, doch de kapitein en een gedeelte der equipage waren zeer ongesteld geweest, doch begonnen nu weder te beteren.
MCO 051043
Middelburg, 4 oktober. Volgens ingekomen bericht van Batavia, was kapt. W. Veeneman , voerende het schip de MERCURIUS, den 22 mei l.l. met zijne lading gereed en zou den volgenden dag de reis naar het Vaderland aannemen. Kapt. en schip waren in een zeer goeden staat.
RC 141043
Rotterdam, 13 oktober. Te Vlissingen is den 10 dezer ter rede gekomen het barkschip MERCURIUS, kapitein W. Veeneman, van Batavia naar Middelburg;
AH 161043
Advertentie. Heden ontvingen wij de diep bedroevende tijding, dal op den 11de dezer, een dag na deszelfs aankomst ter rede van Vlissingen plotseling is overleden, onze beminde zoon Jan Vogelzang, tweede stuurman aan boord van het barkschip MERCURIUS, in den jeugdigen leeftijd van 24 jaren. Na zeven gelukkig volbrachte reizen op de Indiën, hoopten wij hem spoedig weder in ons midden te zien, doch Gods ondoorgrondelijke wijsheid behaagde het, hem tot zich te nemen.
Delft, 12 oktober, 1843
P. Vogelzang. M. M. Vogelzang geb. Bach

1844

MCO 020744
Middelburg, 1 juli. Gisteren is naar zee gezeild het barkschip MERCURIUS, kaptein W. Veeneman, van deze stad naar Batavia bestemd.
JC 261044
Batavia, 24 oktober. De 22e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip MERCURIUS, kapt. W. Veeneman, de 30e juni van Middelburg vertrokken.

1845

DC 240645
Dordrecht, 23 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn op heden de volgende 33 schepen bevracht:
Voor Amsterdam: JOHANNA CATHARINA, kapt. L. Wildschut; BAREND WILLEM, kapt. J. Riekels; VAN DER WERFF, kapt. P. van Duijvenbooden; CHINA, kapt. N.N.; CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman; PASSAROUANG, kapt. C.C.B. Fulbrun; ADMIRAAL DE RUITER, kapt. J.N. Schnijder; BAROS, kapt. E.R. Borchers; HELENA, kapt. W. Blom; CLAUDIUS CIVILIS, kapt. J. Ingerman; STRAAT BALY, kapt. G. Mulder; GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman; WALVISCH, kapt. T. Schut; PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duyn; KONING WILLEM II, kapt. H.B. Eeftingh; CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. J. Schut; BATAVIER, kapt. D. Grim; JUPITER, kapt. J.K. de Jong; PADANG, kapt. M.W. Swart en MARIA ELIZABETH, kapt. J. Flens Wz., de twee laatste van Rotterdam.
Voor Rotterdam: KENAU HASSELAAR, kapt. P.S. Schuil; D’ELMINA, kapt. J.C. Jansen; GEERTRUIDA, kapt. A. Schaap; ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener; COURIER, kapt. J. Teygeler; VROUW JOHANNA, kapt. C. van der Hoeven; DILIGENTIA, kapt. H.F. Horneman; ELIZABETH JOHANNA, kapt. M. van Velthoven; ’S GRAVENHAGE, kapt. S.G. Molenaar en IJSSEL, kapt. C.J.A. Verbrug.
Voor Dordrecht: ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge en CERES, kapt. W. Kettler, de laatste van Rotterdam.
Voor Middelburg: MERCURIUS, kapt. W. Veeneman.

Op 9 juli 1845 werd een nieuwe verstrekt voor de MERCURIUS, aangevraagd door Spoors & Sprenger, Middelburg, voor W. Veenema als kapitein.

AH 270645
Advertentie. Wordt gevraagd, uiterlijk tegen het midden der maand juli, op zeer billijke voorwaarden, tot het doen ener reis naar Java en terug, met het schip (opm: bark) de MERCURIUS: een bekwame SCHEEPS-DOCTOR. Brieven franco aan den kapitein W. Veeneman, te Middelburg.
JC 271245
Batavia, 24 december. Heden is hier aangekomen het Nederlands schip MERCURIUS, kapt. W. Veeneman, vertrokken van Middelburg de 19e augustus.

1847

DC 030447
Dordrecht, 2 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de volgende 13 schepen, als:
Voor Amsterdam: CORNELIA, kapt. T.S. Deinum; JAVAAN, kapt. P. Dekker; ALIDA WILHELMINA, kapt. K. Latjes; STAD UTRECHT, kapt. F.P.J. Jaski; ERFPRINSES SOPHIA, kapt. H.K. Hillers, en DELTA, kapt. G. Crans, van Dordrecht.
Voor Rotterdam: CERES, kapt. L.W. van Rijn van Alkemade; EDOUARD, kapt. J.M. de Winter; VRIENDSCHAP, kapt. F.W.E. Schuchard; FORMOSA, kapt. H. Reiniersen; HENDRIK JAN, kapt. P. Wap, en WILLEM I, kapt. H. Poppen.
Voor Middelburg: MERCURIUS, kapt. W. Veeneman.

1848

Op 9 augustus 1848 werd een nieuwe verstrekt voor de MERCURIUS, aangevraagd door Spoors & Sprenger, Middelburg, voor W. Veenema als kapitein.

MCO 070948
Middelburg, 6 september. Gisteren is naar zee gezeild het barkschip MERCURIUS, kapitein W. Veeneman, bestemd naar Batavia.

1849

MCO 240349
Middelburg, 23 maart.  Den 4 januari 1849, is te Batavia aangekomen het schip (opm: bark) MERCURIUS, kapitein W. Veeneman, na ene reis van 120 dagen; den 14 vertrok dit schip naar Sourabaya om op lading te wachten; alles was in goeden staat.
RC 231049
Volgens ontvangen bericht, is het barkschip MERCURIUS, kapt. W. Veeneman, den 18 dezer van Middelburg te Newport-Mon aangekomen om voor Singapore te laden.

1850

MCO 230750
Middelburg, 22 juli. Den 7 mei j.l. is te Singapore is aangekomen het schip MERCURIUS, kapitein W. Veeneman, welke bodem den 1 juni daaraanvolgende in lading lag naar China.
NRC 020850
Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de volgende 20 schepen, als:
Voor Rotterdam: JACATRA, kapt. Buys Jz, GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. Parlevliet Jz, JACOBA HELENA, kapt. Pfeil, LAURENS KOSTER, kapt. Kleve, JONGE JAN, kapt. ? MENADO, kapt. Rijken, MARIA MAGDALENA, kapt. Popken, SIRENE, kapt. Zwart, en EUGENIE, kapt. Bargman.
Voor Amsterdam: PHILIPS VAN MARNIX, kapt. Van Duyn, DIONYSIA CATHARINA, kapt. Arenspoot, CASTOR, kapt. Noodt, MARCO BOZZARIS, kapt. De Boer Czn, SUSANNA CHRISTINA, kapt. Corbière, CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. Gollards, en JAVA, kapt. Tuk.
Voor Schiedam: OSIRIS (van Dordrecht), kapt. Stam de Jonge.
Voor Middelburg: ELIZABETH EN JOHANNA, kapt. Ballot, MERCURIUS, kapt. Veeneman, en SCHOUWEN, kapt. Kraan.
MCO 260950
Middelburg, 25 september. Volgens schrijven van kapitein W. Veeneman, voerende het schip (opm: bark) MERCURIUS, uit Singapore, van 30 juli l.l, zoude hij dien dag naar Amoy en Stanghae (opm: Shanghai) vertrekken. Schip en equipage waren in goeden staat.
MCO 231150
Middelburg, 22 november. Op den 25 augustus l.l. is te Amoy gearriveerd het schip (opm: bark) MERCURIUS, kapitein W. Veeneman; hij zou de reis naar Stanghea (opm: Shanghai) op 31 augustus voortzetten. Schip en equipage waren in goeden staat.
MCO 211250
Middelburg, 20 december. Per landmail is bericht ontvangen van kapitein W. Veeneman, voerende het schip MERCURIUS, meldende dat hij den 26 september l.l. te Shangea (opm: Shanghai) gearriveerd en bezig was met lossen. Schip en equipage waren in goeden staat. 

1851

MCO 200251
Middelburg, 19 februari. Volgens bericht van kapitein W. Veeneman, voerende het schip (opm: bark) MERCURIUS, van den 17 december l.l, was hij gereed om van Woosung-rivier de reis over Manilla naar Java aan te nemen. Reeds den 13de der maand was de bodem van Shanghae vertrokken. Schip en equipage waren in goeden staat.

1852

MCO 060752
Middelburg, 5 juli. Gisteren is naar zee gezeild het barkschip MERCURIUS, kapitein W. Veeneman, van deze stad naar Newcastle.

Op 23 juni 1852 werd een nieuwe verstrekt voor de MERCURIUS, aangevraagd door Spoors & Sprenger, Middelburg, voor W. Veenema als kapitein.

1853

JB 120353
Advertentie. Verse appelen en peren. Bij de ondergetekenden op de grote rivier a contant te verkrijgen de volgende soorten uitmuntend verse appelen en peren, pas aangebracht met het Nederlandse koopvaardijschip MERCURIUS, kapt. W. Veeneman, van Boston, als:

1. Duchesse d'Angouleme  6. Winter Nelis
2. Beurre Diel 7. Beurre d'Aimburg
3. Easter Beurre  8. St, Germain Princess
4. Vicar of Wakefield 9. Virgalien Coffins
5. Glout Morceau  10. Marie Louisa

Hughan & Muller

1854

AH 260154
Vere, 22 januari. Uitgezeild MERCURIUS, kapt. W. Veeneman, van Middelburg, naar Londen en Australië.
AH 010354
Advertentie. Het behaagde den Almachtige na een smartvol lijden, mij heden door den dood te ontnemen, mijnen hartelijk geliefden echtgenoot Willem Veeneman, in leven gezagvoerder op het schip MERCURIUS, van Middelburg, in den ouderdom van veertig jaren, na ene genoegelijke echtvereniging van tien jaren, tot diepe droefheid van mij, mijne moeder en verdere bloedverwanten. Zwaar treft mij dit verlies in mijne omstandigheid en mijne twee nog zeer jonge kinderen, die de grootheid van hun verlies niet kunnen beseffen, hopende dat de Heer ons zal troosten en sterken om in Zijnen wijzen wil te berusten.
Londen, 22 februari 1854
Wed. J. E. Veeneman

Na het overlijden van kapt. Veeneman in Londen op 22 februari 1854 moet het commando zijn overgenomen door kapt. Frans Nepperus Fzn. De zeebrief is waarschijnlijk door de Consul Generaal in Londen uitgegeven; hierover is in Den Haag niets teruggevonden.

NRC 230354
Rotterdam, 22 maart. Jongstleden zaterdag (opm: 18 maart) werden te Londen 12 Nederlandse koopvaardijbodems voor Australië beladen, als:
Naar Sydney: ADMIRAAL ZOUTMAN (832 ton), van Rotterdam, kapt. P.D. Nap; CORNELIA EN HENRIETTE (747 ton), van Amsterdam, kapt. T. Gollards en SCHOONDERLOO (440 ton), van Rotterdam, kapt. A.F. Marmelstein.
Naar Hobart Town: BALTIMORE (685 ton), van Amsterdam, kapt. E. Poestkoke.
Naar Melbourne: RIJSWIJK (571 ton), van Rotterdam, kapt. J.R.N.J. Bijl.
Naar Port Philip: MERCURIUS (459 ton), van Middelburg, wijlen kapt. W. Veeneman (opm: vervangen door kapt. F. Nepperus Fzn);
COPERNICUS (740 ton), van Alblasserdam, kapt. E.F. Prater; en BULGERSTEYN (601 ton), van Rotterdam, kapt. A.J. Maas.
Naar Geelong: ANNA (325 ton), van Dordrecht, kapt. W.H. Cramer, en OOST-INDIËN (653 ton), van Amsterdam, kapt. E.E. Mos.
Naar Adelaide: GESINA (588 ton), van Amsterdam, kapt. P. Burggraaf, en PANTALON (411 ton), van Rotterdam, kapt. M.F. Remmers.
In het geheel werden te Londen voor Australië beladen 87 schepen.
Te Liverpool werden jl. zaterdag beladen: voor Sydney, REMBRANDT VAN RHIJN (340 ton), van Amsterdam, kapt. J.H. van Wijngaarden en CORNELIS HOUTMAN (619 ton), van Amsterdam, kapt. J.H. Rolman.
Voor Adelaide: HENRICUS GERARDUS (382 ton), van Amsterdam, kapt. P. de Boer Cz.
In het geheel werden te Liverpool 35 schepen voor Australië beladen.
AH 030454
Londen, 30 maart. Zeilklaar en uitgezeild MERCURIUS, kapt. F. Nepperus, naar Port Philip.
NRC 290654
Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 43 schepen, als: Voor Rotterdam: WITTE CORNELISZ DE WITH, kapt. T. van Rossem; VRIENDSCHAP, kapt. F.W.E. Schuchard; DEN ELSHOUT, kapt. E.F. Bonjer; REIJERWAARD, kapt. P. Wierikx; MARIA ADRIANA, kapt. S. van der Held; SCHOONDERLOO, kapt. A.F. Marmelstein; PANTALON, kapt. M.F. Remmers; BULGERSTEYN, kapt. A.J. Maas; CANTON, kapt. H.J. Tweehuys; AMBOINA, kapt. P.A. Schaap; EVERDINA ELISABETH, kapt. C.J. Tonjes; VALPARAISO, kapt. E.J. Kok; JACOBUS, kapt. J.J. van Loon; DOGGERSBANK, kapt. J.H. Clowting; SOUBURG, kapt. H.B.L. Evers; MARIA ANNA, kapt. L.G. Verbeek; AUSTRALIË, kapt. J.C. Harten; HENDRINA, kapt. C.W. Pompe; LAMMINA ELISABETH, kapt. A. Gersen; COPERNICUS, kapt. E.F. Prater en TWEE GEZUSTERS, kapt. J.J. de Wilde.
Voor Amsterdam: NASSAU, kapt. J.L. ten Boekel; BALTIMORE, kapt. E. Poestkoke; OOSTERGOO, kapt. D. C. Claus; REMBRANDT VAN RHIJN, kapt. J.H. van Wijngaarden; REGINA, kapt. C. Ingerman; ARDJOENO, kapt. S.R. Post; SUSANNA GEERTRUIDA, kapt. D. Steenveld; PASSAROEANG, kapt. C.C.B. Fullbriun; MENTOR, kapt. D.A. Zijlstra; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. L. van der Plas; DERKINA TITIA, kapt. B.W. van Zijp; JUPITER, kapt. G.J. van der Mey; ANNA LENA, kapt. J.C. Siedenburg en MARIANNE, kapt. R.P. Tjebbes.
Voor Dordrecht: GRAAF DIRK III, kapt. C.J. Rotgans.
Voor Middelburg: MERCURIUS, kapt. F. Nepperus Fzn; SCHELDE, kapt. … (opm: P. van Duijn) en MARIA, kapt. E.N.T. van Wulven.
Voor Schiedam: ALBLASSERDAM, kapt. P.G. Pott; OTTOLINA, kapt. J.J. Prange; ZALT-BOMMEL, kapt. C.J. Juta en VREDE, kapt. J.L. ter Bruggen
JB 041054
Scheepsberichten uit Australië.
Nederlandse schepen liggende in Hobson’s baai en Port Philip op 5 augustus 1854.
MERCURIUS, kapt. Nepperus, bestemming Java.
Ingeklaard van Londen sedert 3 augustus.

1855

MCO 190655
Den 15 mei is op 8º12’ N.B. en 26º50’ W.L.gepraaid het barkschip MERCURIUS, gezagvoerder F. Nepperus Fzn, van Batavia naar Middelburg, met schade aan de verschansingen.

Op 8 oktober 1855 werd een nieuwe verstrekt voor de MERCURIUS, aangevraagd door Spoors & Sprenger, Middelburg, voor F. Nepperus Fzn. als kapitein.

1856

NRC 091056
Newhaven, 5 oktober. Heden morgen werden hier door een loodskotter aan land gezet kapt. Johnson en acht man van de equipage van de Engelse bark HOPE, van Quebec naar Dundee bestemd, welke de 30e september in zinkende staat op 47º53’ N.B. en 12º40’ W.L. was verlaten, ten gevolge van doorgestane stormen, welke het vaartuig reddeloos maakten. Na drie dagen in de toppen der masten verbleven te zijn, zonder voedsel of water, behalve enig door zeewater doortrokken beschuit, werden de kapitein en de overgebleven bemanning – de eerste stuurman was reeds over boord geslagen – ontdekt door het Nederlandse schip MERCURIUS, kapt. Nepperus (opm: bark, kapt. F. Nepperus Fzn), en door hetzelve opgenomen, allerliefderijkst verzorgd, en aan boord van genoemde loodskotter overgezet. Kapt. Johnson deelt door middel van de Shipping and Mercantile Gazette zijn hartgrondige dank mede aan de gezagvoerder Nepperus en diens bemanning voor hunne waarlijk Christelijke en humane behandeling.
NRC 161256
Rotterdam 15 december. Directeuren der hier ter stede gevestigde Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen hebben in hun jongste vergadering besloten te doen uitreiken:
De gouden medaille aan S. Halfweg, voerende het hier ter stede thuis behorende schroefstoomschip HOLLANDER, voor het op 12 oktober, op zijn reis van deze stad naar de Oostzee en Kopenhagen redden van een groot gedeelte der equipage van het schoenerschip ENGELINA JACOBA, gevoerd door kapt. K. de Groot, beladen met rogge, komende van Riga en bestemd naar de Maas, hetwelk zodanig door storm was geteisterd, dat men beide masten had moeten kappen en, in de hoop het te Elseneur te kunnen binnenbrengen, door de stoomboot was op sleeptouw genomen; dat echter, door opkomend stormweder de sleeptrossen gebroken zijnde, men verplicht is geweest het schip te verlaten, na echter met levensgevaar met de sloep vier personen van de schoener afgehaald te hebben, terwijl er geen mogelijkheid bestond de overigen, zijnde de kapitein, stuurman en een matroos, te redden, welke met het schip hun graf in de golven zullen gevonden hebben.
De grote zilveren medaille, aan P. van der Schie, tweede stuurman.
De grote bronzen medaille en ieder NLG 10 aan G. de Waard en M. Stuivers matrozen, zijnde de drie personen, die met bijzonder gevaar, het moedig gewaagd hebben, de sloep te bemannen en de vier mensen van de ENGELINA JACOBA op de HOLLANDER over te brengen. (De meerdere bijzonderheden van deze redding vindt men medegedeeld in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 19 november j.l.)
De zilveren medaille aan G.F. Bus, voerende het Nederlandse barkschip VOORWAARTS, te huis behorende te Alblasserdam, voor het de 2e november 1855 op 49º28’ N.B. en 07º40’ W.L. met dubbel gereefde marszeilskoelte en hoge zee redden der equipage van de gezonken Engelse schoener DIAMOND, gevoerd door John Ching, thuis behorende te Swansea, welke reeds vier dagen in de boot haar toevlucht had genomen, en na een zorgvuldige verpleging in deerniswaardige toestand, te hebben overgegeven op de gepraaide schoener RIVAL, kapt. George Norris, bestemd naar Londen.
De grote zilveren medaille aan F. Nepperus Fzn, voerende het Nederlandse barkschip MERCURIUS, te huis behorende te Middelburg, en NLG 50 om onder zijn equipage te verdelen, voor het op de 30e september op zijn reis van Akyab (opm: Sittwe) naar Middelburg redden der equipage, bestaande uit negen personen, van het Engelse brikschip HOPE, gevoerd door kapt. J.Y. Johnston, komende van Quebec en bestemd naar Dundee, welk schip zodanig door onstuimig weder en stortzee was geteisterd, dat het op zijn lading, bestaande in hout, was drijvende en de equipage reeds vier dagen zonder enig voedsel haar toevlucht in het tuig had genomen.
De zilveren medaille aan A. Verschoor, voerende de vissloep ZEE- EN LANDBOUW (opm: zie NRC 061256), thuis behorende te Pernis, voor het op 56º N.B. de 23e september redden der equipage, bestaande in zes personen, van de met verstopte pompen in een zinkende staat verkerende Engelse schoener SHERATON, gevoerd door kapt. Henry Dale, komende van Newcastle en bestemd naar Gothenburg, en haar hier ter stede aan het Britse consulaat te vergezellen.
De zilveren medaille aan F. Rietmeijer, voerende het alhier ter stede te huis behorende Nederlandse fregatschip PRINSES MARIANNE, voor het op de 5e april l.l, op zijn reis van deze stad naar Batavia redden ter hoogte van Sidari van zeven inlanders, die reeds 5 dagen in een praauw hulpeloos en zonder enig voedsel hadden gedreven en hen veilig te Batavia aan wal te zetten.

1857

NRC 200557
Rotterdam, 19 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 32 schepen, als :
Voor Rotterdam : JACOBA CORNELIA, kapt. F. Rooseboom; EVERDINA ELIZABETH, kapt. C.J. Tönjes; CANTON, kapt. H.J. Tweehuis; ALBLASSERDAM, kapt. P.G. Pott; ARGO, kapt. A. Weber; SCHOONDERLOO, kapt. D. Kruy; JACOBUS, kapt. J.J. van Loon; SOUBURG, kapt. H.B.L. Evers; VERTROUWEN, kapt. H.O. Piccardt; BULGERSTEIJN, kapt. A.J. Maas; LANDBOUW, kapt. P.A. Kleijnenberg; KRIMPEN A/D LEK, kapt. W. Ouwehand; WILLEM DE ZWIJGER, kapt. W.L. van den Dries.
Voor Amsterdam: CESAR, kapt. D. Brinkering; ADMIRAAL TROMP, kapt. J. van Tubergen;  BALTIMORE, kapt. N.N; HENRICUS GERARDUS, kapt. K. Latjes; DERKINA TITIA, kapt. P. Esink; JUPITER, kapt. G.J. van der Mey; STAD ENSCHEDE, kapt. M.J.B.N Noordhoek Hegt; ERASMUS, kapt. J. van Heyningen; NOORD BRABANT,kapt. H.R. Bok en CHERIBON, kapt. W.J. Coers; de drie laatste van Rotterdam.
Voor Dordrecht: BATO, kapt. W.F. Broeksmit; GRAAF DIRK III, kapt. C.J. Rotgans; AEGIDIA EN PAULINA, kapt. T.K. Veldman.
Voor Middelburg: MARIA, kapt. E.N.F. van Wulven; MERCURIUS, kapt. F. Nepperus; WALCHEREN, kapt. K. Hoek; ZEELANDIA, kapt. W. Blaakhert.
Voor Schiedam: LAMMINA ELIZABETH, kapt. A. Gersen; EDUARD MARIE, kapt. M.F. Remmers, beiden van Rotterdam.

1858

NRC 310558
Advertentie. De makelaars A. van den Broecke Jz. en J.J. de Kanter te Middelburg, als lasthebbende van hunne meesters, zijn van mening op dinsdag de 22e juni 1858, des avonds ten acht ure, in de bovenzaal van de sociëteit de Vergenoeging op de markt aldaar, publiek aan de meestbiedende te koop aan te bieden: het snelzeilend Nederlands Barkschip MERCURIUS, bekend op de bevrachtingslijst der Nederlandsche Handel-Maatschappij, met deszelfs inventaris, zijnde gemeld schip ten jare 1836 te Middelburg gebouwd en in de maand april laatstleden van Batavia aldaar gearriveerd, bekleed met geel metaal, lang 34,25 ellen, wijd 6,40 ellen, hol 5,04 ellen, groot 491 tonnen, liggende in een der binnenhavens van die stad. Het genoemde schip is twee dagen vóór en op de verkoopdag te zien, op vertoon van een permissiebiljet, verkrijgbaar bij bovengenoemde makelaars, die tevens bereid zijn nadere inlichtingen, des begeerd wordende, te geven. (opm: het in 1836 als fregat getuigde schip werd verkocht voor de sloop)

Op 23 augustus 1858 werd de zeebrief van de MERCURIUS, kapt. F. Nepperus, door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Middelburg, naar de Staatsraad te Den Haag geretourneerd, waarna op 25 augustus royement volgde.

ZP 000058
Door Zeepost opgegeven als in 1858 gesloopt geworden:

Scheepsnaam Naam kapitein Bouwjaar Scheepstype
ANJER H.G. Bieshorst 1829 bark
CLARA HENRIËTTE G.F. Wiegmink 1840 fregat
FANNY J. van der Meulen 1840 fregat
IDA A. van der Eyk 1835 bark
KENAU HASSELAAR C. Lindeman 1839 fregat
MERCURIUS F. Nepperus 1836 bark
NEERLANDS INDIÉ G.A. Wagner 1835 fregat
PALEMBANG J.K. Hoekstra 1836 fregat
STAD AMSTERDAM M. van Geysel 1835 fregat
URANIA A.F.H. Meyer 1827 bark
WILLEM BARENDSZ C.J. Jaski 1842 bark
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
www.wiewaswie.nl
De heer J.-M.H. van Haart
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
JC = Javasche Courant
MCO = Middelburgsche Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk